РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA Министерство земеделието Ministry of Agriculture Изпълнител агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол Executive Agency for Variety Testing, Field Inspection and Seed Control ОФИЦИАЛНА СОРТОВА ЛИСТА НА СОРТОВЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ, ПРИЗНАТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 OFFICIAL VARIETY LIST OF VARIETIES OF AGRICULTURAL AND VEGETABLE PLANT SPECIES ACCEPTED FOR CERTIFICATION AND MARKETING IN TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 2022 СОФИЯ 2022 SOFIA 2022

2 СЪДЪРЖАНИЕ CONTENT УВОД INTRODUCTION...5 ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ AGRICULTURAL PLANT SPECIES СПИСЪК А LIST A Зърнени култури Cereals Овес Oat - Avena sativa L Ечемик Barley - Hordeum vulgare L Ориз Rice - Oryza sativa L Ръж Rye - Secale cereale L Тритикале Triticale - Triticosecale Wittm. ex A. Camus... 9 Обикнове пшеница Common wheat Triticum aestivum L Твърда пшеница Durum Wheat - Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn Спелта пшеница Spelt Wheat - Triticum spelta L. subsp. spelta (L.) Thell Царевица Maize - Zea mays L Сорго Sorghum - Sorghum bicolor (L.) Moench Суданка Sudan grass - Sorghum sudanenses (Piper) Stapf Сорго-суданков хибрид Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense - Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanenses (Piper) Stapf Фуражни култури Fodder plants Полски фасул French bean - Phaseolus vulgaris L Люцер Lucerne - Medicago sativa L Фуражен грах Field pea - Pisum sativum L Бакла Field bean - Vicia faba L. (Partim) Фий Common vetch - Vicia sativa L Пасищен райграс Perennial ryegrass - Lolium perenne L Тръстиковид власатка Tall fescue - Festuca arundinacea Schreb Пустинен житняк Desert Wheatgrass - Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult

3 Гребенчат житняк Fairway Crested Wheatgrass - Agropyron cristatum (L.) Gaertn Маслодайни и влакнодайни култури Oil and Fibre plants Фъстъци Peanut - Arachis hipogaea L Рапица Swede rape/oilseed Rape - Brassica napus L Соя Soya bean - Glycine max (L.) Merr Памук Cotton - Gossypium L Слънчоглед Sunflower - Helianthus annuus L Захарно цвекло Sugar beet - Beta vulgaris L Кръмно цвекло Fodder beet - Beta vulgaris L Име и адрес заявител, лицe, коeто извършва съртоподдържане и притежател за прав закрила - Name and addresses of Applicant, Maintainer and/or Certificate holder for Plant Brreder s Right ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ VEGETABLE PLANT SPECIES СПИСЪК Б LIST B Лук Onion - Allium cepa L Праз Leek - Allium porrum L Чесън Garlic - Allium sativum L Салатно цвекло Garden Beet Group - Beta vulgaris L Зеле главесто бяло White cabbage - Brassica oleracea L. var. capitata L Зеле главесто червено Red cabbage - Brassica oleracea L. var. capitata L Карфиол Cauliflower - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L Броколи Broccoli or Calabrese - Brassica oleracea L Пипер Chili or Pepper - Capsicum annuum L Цикория Chicory - Cichorium intybus L Диня Watermelon - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Пъпеш Melon - Cucumis melo L Краставици Cucumber - Cucumis sativus L Резене Fennel - Foeniculum vulgare Mill Салата Lettuce - Lactuca sativa L

4 Домати Tomato - Solanum lycopersicum L Магданоз Parsley - Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Патладжан Aubergine / Egg plant - Solanum melongena L Фасул French bean - Phaseolus vulgaris L Градински грах Pea - Pisum sativum L Репички Radish - Raphanus sativus L Тиквички Vegetable marrow, Squash - Cucurbita pepo L Тиква Pumpkin - Cucurbita Maxima Duchesne Пуклива царевица Popcorn - Zea mays L Захар царевица Sweet Corn - Zea mays L Име и адрес заявител, лицe, коeто извършва съртоподдържане и притежател за прав закрила - Name and addresses of Applicant, Maintainer and/or Certificate holder for Plant Brreder s Right Списък сортове от видове, извън обхата Директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО List of Varieties from Species outside the scope of Directive 2002/53/EC and Directive 2002/55/EC Име и адрес заявител, лицe, коeто извършва съртоподдържане и притежател за прав закрила - Name and addresses of Applicant, Maintainer and/or Certificate holder for Plant Brreder s Right Информация за заявителите за следващата Официал сортова листа : Заявленията за сорт в Официалта сортова листа трябва да се подадат до 20 декември 2022 годи. Information for applicants for the Official Variety List : Applications for entering a variety in the Official Variety List should be submitted by December 20,

5 УВОД Изпълнителта агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ежегодно публикува интернет страницата си Oфициалта сортова листа Република България. Официалта сортова листа включва сортовете от видове растения, които са призти за сертифициране и търговия в страта. Съгласно Зако за посевния и посадъчния материал (обн. ДВ, бр. 20/ г.), тя се състои от списък А и списък Б (чл. 14 и 16). В списък А сортовата листа се вписват: сортове от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, картофи и тютюн, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни (РХС) и да отговарят изискванията за биологични и стопански качества (БСК) за почвено-климатичните условия Република България; сортовете отговарят изискването за БСК за почвено-климатичните условия страта, ако при сравняването им със стандартни сортове показват при отглеждането им по-добри резултати по отношение добив и/или качество продукцията по функциолни правления. При проява изключител характеристика сорта осталите характеристики могат да не се вземат под внимание при оценката БСК сорта. В списък Б сортовата листа се вписват: сортове от зеленчукови култури, овощни видове и лоза, които трябва да са призти за РХС; по преценка заявителя (селекционера) сорта могат да се извършат изпитвания за БСК за почвеноклиматичните условия Република България; сортове от декоративни, медицински и ароматни растения, които трябва да са призти за РХС и не се изпитват за БСК за почвено-климатичните условия Република България. INTRODUCTION The Executive Agency for Variety Testing, Field Inspection and Seed Control annually publishes the Official Variety List of the Republic of Bulgaria. The Official Variety List includes the plant varieties, which recognized for certification and traded on the territory of the Republic of Bulgaria. In conformity with the Law on Seed and Propagating Material (State Gazette 20/ ), the Official Variety List consists of List A and List B (under Art. 14 and 16). In List A of the Official Variety List are entered: varieties from cereals, fodder, oil and fiber crops, beet, potatoes and tobacco, which must be distinct, uniform and stable (DUS) and meet the requirements for value for cultivation and use (VCU) for the soil and climatic conditions of the Republic of Bulgaria; varieties meet the requirement for VCU for the soil and climatic conditions of the country, if when comparing them with standard varieties they show better results in terms of yield and/or quality of production in functional direction. In case of exceptional characteristics of the variety, the other characteristics may not be taken into account in the assessment the VCU of the variety. In the List B of the Official Variety List are entered: varieties from vegetable crops, fruit plants and vines, which must be DUS; at discretion of the applicant (breeder) of the variety, testing for VCU for the soil and climatic conditions of the Republic of Bulgaria may be carried out; varieties from ornamental, medicinal and aromatic plants, which must be recognized as DUS and not tested for VCU for the soil and climatic conditions of the Republic of Bulgaria. 5

6 Пролетен Spring Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ AGRICULTURAL CROPS SPECIES СПИСЪК А LIST A Зърнени култури Cereals Овес Oat - Avena sativa L. Aleksi Алекси Bul Mina Бул Ми G Supernova INIA Зимен Winter Hector Хектор IRGR Marina ИРГР Мари G, чл.-art. Kaloyan Калоян Kehlibar Кехлибар Telerik Телерик Двуреден ечемик 2-row barley Зимен Winter Ечемик Barley - Hordeum vulgare L. Ahil Ахил Asparuh Аспарух Brilyant Брилянт Bul Perun Бул Перун Calypso Casanova Dariya Дария

7 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Deviniya Девиния Emon Емон Remarks Gorast Гораст чл.-art. GTE Ahat ГТЕ Ахат F, чл.-art. Heliodor Хелиодор IZ Sayra ИЗ Сайра Kuber Кубер Lardeya Лардея Neda Неда Obzor Обзор , 23 - Odisey Одисей F, чл.-art. Oniks Оникс Orphey Орфей Phlaviy Флавий Potok Поток Sitara Ситара F, чл.-art. Zagorets Загорец Zahir Захир Пролетен Spring Biser Бисер G Denis Денис F Saveliya Савелия F Venera Венера F, чл.-art. 7

8 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Многореден 6-row barley Зимен Winter Aheloy 2 Ахелой Ahinora Ахинора Alekssan Алексан Bozhin Божин Fanagoriya Фагория Gerlach IZ Bori ИЗ Бори Larimar Ларимар LG Zebra Rafaela Rudnik Siela Сиела чл.-art. Tangra Тангра Tsitrin Цитрин чл.-art. Veslets Веслец Zanzibar Zemela Земела Пролетен Spring Yasmina Ясми Бял цвят зърното White color of the grain Ориз Rice - Oryza sativa L. Aivori Avalya Аваля Borandotto Remarks 8

9 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Fenomeno Fortunato Kaldor Karbor Limperatore Sinfonia Solitario Spillo Червен цвят зърното Red color of the grain Kikko Kolorado Черен цвят зърното Black color of the grain Remarks Ebano Max чл.-art. Eclisse Gioiello Jemma Зим (за зърно) Winter (for grain) Ръж Rye - Secale cereale L. Bul Milenium Бул Милениум Тритикале Triticale - Triticosecale Wittm. ex A. Camus Зимнo (за зърно) Winter Ackourd Акорд Andiron Atilla Атила Avitohol Авитохол Blagovest Благовест

10 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Borislav Борислав Bumerang Бумеранг Dobrudzhanets Добруджанец Doni 52 Дони Irnik Ирник Kolorit Колорит Lovchanets Ловчанец Respekt Респект Rozhen Рожен Алтертивно (за зърно) Alternative (for grain) BG Triamo 2S BG Triflex 2S Група А - Зим Group A - Winter Обикнове пшеница Common wheat Triticum aestivum L. ABC Alfio АВС Алфио ABC Groso АВС Гросо ABC Kolino АВС Колино Aglika Аглика Andante Andrina BG Converta BG Klimatika BG Phenoma Bul Pobeda Бул Победа Lazarka Лазарка Merillin Мерилин Pchelina Пчели Remarks 10

11 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Sashez Сашец Tervel Тервел Група А - Алтертив Group A - Alternative BG Freska 2S чл.- art. BG Ikona 2S Група Б - Зим Group B - Winter ABC Lombardiya АВС Ломбардия ABC Navo АВС Наво Adapa Адапа Agatonik Агатоник Anbra Andiga Andino Angardis Anium Ansempra Apolon Аполон Avenue BG Adaptina BG Adora чл. art. BG Borealis BG Elastika BG Flexa BG Logika Blan Блан Boryana Боря Bozhana Божа Remarks 11

12 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Dunaviya Дувия Enola Енола Faktor Фактор Filumen Филумен GTP Kami ГТП Ками чл.-art. GTP Katarzhina ГТП Катаржи GTP Rada ГТП Рада GTW Dragana ГТП Драга GTW Karina ГТП Кари GTW Kristi ГТП Кристи IRGR Fermer ИРГР Фермер Kosara Косара чл.-art. Kristalina Кристали Lassur Лазур чл.-art. LG Arnova Madara Мадара Miryana Миря Murgavetz Мургавец Neven Невен Nikibo Никибо Nimfodora Нимфодора NS Azra NS Obala PS Avtonom ПС Автоном PS Sevastiana ПС Севастиа чл.-art. Renan Remarks 12

13 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Sadovo 1 Садово Shibil Шибил Sladuna Сладу Teres Терес Tiamat Тиамат Venka 1 Венка Virinea Виринея Zebrets Зебрец чл.-art. Група В - Зим Group V - Winter ABC Aldo АВС Алдо Airbus Alcantara Alhambra Anapurna Apache Chudomira Чудомира Dagmar Fani Фани чл.-art. Fedora Федора Geia 1 Гея Ginra Гинра Gizda Гизда GTP Kalina ГТП Кали GTP Kiara ГТП Киара GTW Korona ГТП Коро LG Absalon Remarks 13

14 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National LG Apilco LG Armstrong LG Ascona Mate Матей Nadita Надита Nikodim Никодим NS Futura NS Ilina PS Siluan ПС Силуан Riana Риа Sicario Stavento Trakiyka Тракийка Zhana Жа Група Г - Зим Group G - Winter Todora Тодора Зим Winter Твърда пшеница Durum Wheat - Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. Arthuro Bruno Ciberio Denitsa Деница Deyana Дея Heliks Хеликс Kehlibar Кехлибар чл.-art. Malena Мале чл.-art. Remarks 14

15 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Melina Мели Mirabel Мирабел Mirela Мирела Predel Предел Progress Прогрес Raylidur Райлидур Reyadur Реядур Saya Сая Senior Severina Севери Trakiets Тракиец чл.-art. Tserera Церера Vicktoriya Виктория Viomi Виоми Zvezditsa Звездица Алтертив Alternative BG Duriamo 2S BG Flexadur 2S Зим Winter Спелта пшеница Spelt Wheat - Triticum spelta L. subsp. spelta (L.) Thell. BG Sparta BG Specta ФАО (за зърно) FAO (for grain) Царевица Maize - Zea mays L. Remarks DS1710C H, S ES Mylady H, S P H, S 15

16 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks P H, S ФАО (за силаж) FAO (for silage) Impec H, S ФАО (за зърно) FAO (for grain) DS1902C H, S ES Hornet H, T ES Method H, S ES Mosquito H, T ES Mylord H, T Eurostar H, S GW H, S Izijet H, S Kinemas H, S Kneja 307 Кнежа H, S, чл.- art. Kneja 310 Кнежа H, S Kneja 317 Кнежа H, S Kneja 320 Кнежа H, S KWS Akustika H, S KWS Kashmir H, S KWS Magnifico H, S KWS Smaragd H, S LG H, S LG H, S NS H, S P H, S P H, S P H, S P H, S 16

17 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks PR37Y H, S Rowdy H, S ФАО (за зърно) FAO (for grain) Kamparis H, S Kapitolis H, S Kneja 435 Кнежа H, S Kneja 442 Кнежа H, S, чл.- art. Kneja 461 Кнежа H, S Kollegas H, S Konfites H, S KWS Durango H, S KWS H, T KWS H, S P H, S P H, S PR37F H, S PR37N H, S ФАО (за зърно) FAO (for grain) Anis 5010 Анис H, S DS1879D H, S Kneja 509 Кнежа H, S Kneja 511 Кнежа H, S Kneja 517 Кнежа H, T Kneja 546 Кнежа H, S Kneja 560 Кнежа H, S Kneja 561 Кнежа H, S Kneja 564 Кнежа H, S Kneja 565 Кнежа H, S 17

18 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Kneja 568 Кнежа H, S Kneja 570A Кнежа 570A H, S Kneja 571 Кнежа H, S Kneja 572 Кнежа H, S Kneja 573 Кнежа H, S Kneja 575 Кнежа H, S Kneja 595 Кнежа H, S NS H, S NS H, S ФАО (за зърно) FAO (for grain) Kneja 613 Кнежа H, S Kneja 614 Кнежа H, S Kneja 619 Кнежа H, S Kneja 620 Кнежа H, S Kneja 621 Кнежа H, S Kneja 629 Кнежа H, S Kneja 648 Кнежа H, S Kneja 649 Кнежа H, S Kneja 651 Кнежа H, S Kneja 683A Кнежа 683A H, S Kneja M611 Кнежа M H, T Kneja M625 Кнежа М H, T P H, S P H, S P H, S PL H, S PL H, S 18

19 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National ФАО (за силаж) FAO (for silage) Remarks Goliath H, S, чл.- art. За зеле (свежа) маса For green (fresh) weight Сорго Sorghum - Sorghum bicolor (L.) Moench SBF H За зърно For grain Maxired Максиред H Суданка Sudan grass - Sorghum sudanenses (Piper) Stapf. За зеле (свежа) маса For green (fresh) weight Endzhe 1 Ендже H Сорго-суданков хибрид Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense - Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanenses (Piper) Stapf. За зеле (свежа) маса For green (fresh) weight SBS H Полски фасул French bean - Phaseolus vulgaris L. Eliksir Eликсир GTB Blyan ГТБ Блян GTB Skitiya ГТБ Скития GTB Vezhen ГТБ Вежен GTB Ustrem ГТБ Устрем Фуражни култури Fodder plants Люцер Lucerne - Medicago sativa L. Cveta Цвета Hyperion IFK Dara ИФК Дара Ina И

20 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Mnogolistna 1 Многолист NS Banat ZMS II Olympos Pleven 6 Плевен Pliska Плиска PR54Q PR54V PR54VQ PR55V PR57Q Prista 3 Приста Prista 5 Приста Roli Роли Пролетен (за семе) Spring (for seed) Фуражен грах Field pea - Pisum sativum L. Dobrotitsa Добротица Kerpo Керпо Kristal Кристал Mishel Мишел Ruse 1 Русе Зимен (за семе) Winter (for seed) Mir Мир NS Mraz Thiseas Зимен (за зеле (свежа) маса) Winter (for green (fresh) weight) NS Timor Remarks 20

21 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Зим (за семе) - Winter (for seed) Бакла Field bean - Vicia faba L. (Partim) Kasos Пролетен (за семе) Spring (for seed) Фий Common vetch - Vicia sativa L. Obrazets 666 Образец Tempo Темпо , 15 Зимен (за зеле (свежа) маса) Winter (for green (fresh) weight) NS Mandira Pandora Perseas Пасищен райграс Perennial ryegrass - Lolium perenne L. IFK Harmoniya ИФК Хармония Tetramis Тетрамис Tetrani Тетрани Тръстиковид власатка Tall fescue - Festuca arundinacea Schreb. Albena Албе Пустинен житняк Desert Wheatgrass - Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. Morava Морава чл.-art. Гребенчат житняк Fairway Crested Wheatgrass - Agropyron cristatum (L.) Gaertn. Svezhina Свежи чл.-art. Маслодайни и влакнодайни култури Oil and Fibre plants Фъстъци Peanut - Arachis hipogaea L. Kalina Кали

22 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Kremena Креме Lotos Лотос Orfey Орфей Tsvetelina Цветели Пролет Spring Рапица Swede rape/oilseed Rape - Brassica napus L. PR45H H Зим Winter Albatros H Alicante H Architect H Arsenal H Aspect H Claudio KWS H Cristiano KWS H ES Gracio H ES Momento H Remarks Fencer H, чл.-art. Haltesse H Himmedia CL H, CL Himona CL H, CL Hirene H INV1166 CL H, CL INV1177 CL H, CL INV1266 CL H, CL INV1277 CL H, CL INV1366 CL H, CL KWS Calindo CL H, CL 22

23 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks KWS Cyrill CL H, CL Luciano KWS H NK Caravel H PT200CL H, CL PT240CL H, CL Riccardo KWS H Silver H Thalel CL H, CL Umberto KWS H Соя Soya bean - Glycine max (L.) Merr. Avigeya Авигея Isidor Richi Ричи Rosa Роса Simona чл.-art. Srebrina Сребри Venerra Zora С бяло влакно - with white fiber Памук Cotton - Gossypium L. Aida Аида Alicia Aurelia Avangard 264 Авангард Belitsa Белица Boyana Боя Bridget

24 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Chirpan 539 Чирпан Cynthia Darmi Дарми Denitsa Деница Filipopolis Филипополис Helius Хелиус IPTP Veno ИПТП Вено , 6 Klea L Markella Perun Перун Pirin Пирин Sandy Scarlet Sirius Сириус Siro Trakiya Тракия Tzvetelina Цветели Valeria Zaxir Zenith С различен от бял цвят влакното With a non-white color of the fiber Egeya Егея Nike Никe Маслодаен For oil Слънчоглед Sunflower - Helianthus annuus L. Remarks Acordis CLP H, S, CLP 24

25 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Aluris CLP H, S, CLP ANIP20M H, S, CL Armada CL H, S, CL Dalena CLP Дале CLP H, S, CLP Deveda Деведа H, S Dracaris CLP H, S, CLP Enigma CLP Енигма CLP H, S, CLP, чл.-art. ES Agraris CLP H, S, CLP ES Anthemis CLP H, S, CLP ES Averon SU H, S, SU ES Belfis H, S, CL ES Kapris CLP H, S, CLP ES London SU H, S, SU ES Milena H, S ES Oasis CLP H, S, CLP ES Savana H, S ES Slava H, S ES Yankis CLP H, S, CLP Gandalf CLP H, S, CLP GTS Bogi ГТС Боги H, S GTS Tedi ГТС Теди H, S Imeria CS H Insun H, S Insun 222 CLP H, S, CLP Krasela Красела H, S KWS Acer CL H, S, CL KWS Apache CL H, CL LG H, S 25

26 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks LG50455 CLP H, S, CLP LG50479SX H, S, SU LG H, S LG50501 CLP H, S, CLP LG H, S LG50526 CLP H, S, CLP LG50572 CLP H, S, CLP LG H, S LG H, S LG50635 CLP H, S, CLP LG50687 CLP H, S, CLP LG H, S LG H, S LG5461 CLP H, S, CLP LG H, S LG5542 CL H, S, CL LG5543 CL H, S, CL, чл.-art. LG5555 CLP H, S, CLP LG H, S LG5633 CL H, S, CL LG5661 CL H, S, CL LG5665М H, S LG5697 CLP H, S, CLP LG H, S, CL LG H, S Linzi Линзи H, S, чл.- art. M96CL H, S, CL 26

27 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks M98CL H, S, CL Meteor CL / 13MS201 CL H, S, CL, чл.-art. MS Sirena H, S NK Fortimi H, S P64LC H, CL, S P64LE H, S San Luca Сан Лука , 81 1, 81 1 H, S Tartar Тартар H, S Thor CL H, S, CL Високоолеинов High oleic ES Argentic H, S, SU, чл.-art. ES Electric CLP H, S, CLP ES Epic H, S ES Jurassic SU H, SU ES Romantic H, S, чл.- art. LG50797 CLP H, S, CLP За птици For birds P64BB H, S, чл.- art. За консумация (ядка) Confection (kernel) GTS Favorit ГТС Фаворит RH609CLP H, S, CLP Захарно цвекло Sugar beet - Beta vulgaris L. Dieks Диекс , m Kom Ком , m 27

28 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Кръмно цвекло Fodder beet - Beta vulgaris L. Sasha Саша , M / Remarks: G голозърнест husk-free H хибрид hybrid F за фураж for fodder CL технология Clearfield Clearfield technology CLP технология Clearfield Plus Clearfield Plus technology SU технология ExpressSun ExpressSun technology 2. 2n x 2n Мъжко стерилен диплоид с мъжки диплоид Male sterile diploid with a male diploid 4. 2n x 4n Мъжко стерилен диплоид с мъжки тетраплоид Male sterile diploid with a male tetraploid 6. 4n Тетраплоид без мъжка стерилност Tetraploid without male strelity m еднокълнов сорт monogerm M многокълнов сорт multigerm S прост хибрид single-cross hybrid T трилинеен хибрид three-way hybrid чл. 16 (2) сортове, призти за в списък А, по условията чл. 16, ал. 2, изречение 2 от ЗППМ Art. 16 (2) varieties, entering in List A, under the terms of Art. 16 (2), sentence 2 by Seed and Propagating Material Act. 28

29 Име и адрес заявител, лицe, коeто извършва съртоподдържане и притежател за прав закрила Name and addresses of Applicant, Maintainer and/or Certificate holder for Код Code, сортоподдържащ и/или притежател Applicant, maintainer and/or Certificate holder for Адрес Address Добруджански земеделски институт 9500 гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, България 2 Институт по растителни генетични ресурси ул. Дружба 2, 4122 гр. Садово, България 3 Институт по полски култури бул. Г. Димитров 2, 6200 гр. Чирпан, България 4 Институт по земеделие и семезние Образцов чифлик ул. Проф. Иван Иванов 1, 7000 гр. Русе, България 6 Холдинг ВЕНО бул. Демокрация 83, 8000 гр. Бургас, България 7 Институт по фуражните култури ул. Ген. Вл. Вазов 89, 5800 гр. Плевен, България 8 Земеделски институт бул. Симеон Велики 3, 9700 гр. Шумен, България 9 Семерска къща Садово ООД 4121 с. Чешнегирово, Стопански двор, България 10 ЕТ Ай Ди Империал Иван Драгушев бул. Княгиня Мария Луиза 25А, 4000 гр. Пловдив, България 11 Агродимекс ООД Индустриал Зо - Зърнобаза, 7700 гр. Търговище, България 12 Институт по царевицата 5835 гр. Кнежа, обл. Плевен, България 13 Институт по земеделие ул. Индустриал 1, 8400 гр. Карнобат, България 14 Анис ООД ул. Мур 40, 5800 гр. Плевен, България 15 Аграрен Университет ул. Менделеев 12, 4000 гр. Пловдив, България 17 СП Опит станция по соята и зърнените бул. Руски 61, 5200 гр. Павликени, България култури 18 Пиргос Агро ООД ул. Александровска 2, ет.2, 8000 гр. Бургас, България 20 Пестицид ЕООД ул. Драгоман 9, 9700 гр. Шумен, България 21 Агроном I Холдинг ЕООД кв. Рилци, Околовръстен път, 9300 гр. Добрич, България 22 Голдън Уест Сийд България ООД ул. Христо Ботев 29, 7064 с. Борисово, обл. Русе, България 23 ДП НПЦ - СП Опит станция по поливно земеделие Пазарджик 4407 с. Ивайло, общ. Пазарджик, България 29

30 24 Булсофагро Сортови семе АД ж.к. Белите брези, бл. 8, ап. 22, гр. София 26 Кортева Агрисайънс България ЕООД ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 1А, ет.1, 1766 гр. София, България 29 ХРВС ЕООД ул. Джордж Вашингтон 24, ет.3, офис 6, 1202 гр. София, България 30 Бревис ООД ул. Васил Левски 72, 7650 гр. Дулово, България 32 Сортови семе ЕАД ул. Седми септември 23, 7500 гр. Силистра, България 62 КВС България ЕООД бул. Христофор Колумб 80, Астрал Бизнес Център, ет.3, офис 3.2, 1592 гр. София, България 69 Лимагрейн Централ Европа С.Е. - клон България бул. Капитан Димитър Списаревски 24, Бизнес център Еником М, ет. 9, 1592 гр. София, България 72 Агро Био Семе ООД бул. Т. Каблешков, бл. 24, ап. 17, 1618 гр. София, България 74 БАСФ ЕООД бул. България 118, 1618 гр. София, България 75 Текстилни влак АД бул. Съединение 64, 6300 гр. Хасково, България 80 Lidea France Avenue Gaston, Phoebus 64231, Lescar, France 81 Syngenta France SAS Chemin de l Hobit Saint-Sauveur, France 82 Syngenta Seeds Gmbh Betriebsstaette Zum Knipkenbach Bad Salzuflen, Germany 83 Daniele Borando Cascina Burlotta 3, San Pietro Mosezzo (Novara), Italy 84 Biogranum D.O.O. Toplice Milana 20, Novi Sad, Serbia 85 Delley Seeds and Plants Ltd. Route de Portalban 40, 1567 Delley, Switzerland 87 Apical Agro Supplies SA Magoula, Greece 89 KWS Saat SE & Co.KGaA Grimsehlstraße 31, Einbeck, Germany 90 Dow AgroSciences GmbH. Truderinger Strasse 15, München, Germany 92 Basf Belgium Coordination Center Comm V Nazarethsesteenweg 77, 9800 Deinze, Belgium 93 Limagrain Europe Biopole Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor, Saint Beauzire, France 94 Institute of field and vegetable crops (NS SEME) Str. Maksima Gorkog 30, Novi Sad, Serbia 95 Pioneer Overseas Corporation 7100 NW 62 nd Ave, PO Box 1014, Johnston, IA , USA 30

31 96 Coffey Forage Seed 2106 South Date St., Plainview, Texas 79072, USA 97 Picco Gianmario E Benedetto S.S. Cascina Belvedere, Bianze (VC), Republic of Italy 98 May Agro Seed Corp. Samanh Mah. Yigitler Cad. 28, Yildirim, Bursa 16275, Тurkey 99 DEFI genetics Ltd. Route de Portalban 40, 1567 Delley, Switzerland 101 Polen Tohumculuk ve Terin Urunleri San Ve. Tic.Ltd. Sürat Yolu Sk. No:41 Şehzadeler Manisa, Тurkey 102 AGRONEIMAR D.O.O Svetozara Ćorovića 6, Novi Sad, Serbia 103 Pavlos Agrafiotis S.A. 5 th km Larisa Trikala, Larisa, Greece 104 GREEN CO Ltd. Chrysostomou Smyrnis 45A, P.O. Box 1039, P.C , Sindos, Greece 105 Alsbrook Ltd. 36 Agias Elenis, Galaxias Building, block A, Floor 6, Office 601, 1061 Nicosia, Cyprus 106 Naukowo Badawcze Cenrtrum Rozwoju Soi AgeSoya Sp. z o.o. 107 The New Zealand institute for Plant & Food Research Limited ul. Długa 50A Huta Krzeszowska, Poland 120 Mt Albert Road, Sandringham, Auckland 1025, New Zealand 108 CHS INC 220 Clement Avenue Grandin, North Dakota Biloni Massimo Cascina Montarsello, Nibbiola (NO), Italy 113 Agroyoumis Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, Poznań, Poland 115 EUROCOTTON IKE str. Themidos 2, P. C Drama, Greece 31

32 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks ЗЕЛЕНЧУКОВИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ VEGETABLE PLANT SPECIES СПИСЪК Б LIST B Лук Onion - Allium cepa L. Kolos b, H Red Puma b, H Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties developed for growing under particular conditions Asenovgradska 5 Асеновградска , 63 10, Ispanska 482 Испанска Lyaskovski 58 Лясковски Праз Leek - Allium porrum L. Starozagorski 72 Старозагорски , 63, 67 8, 63, 67 - b Starozagorski kamush / Starozagorski kamuš Старозагорски камуш b Чесън Garlic - Allium sativum L. Bosut a Салатно цвекло Garden Beet Group - Beta vulgaris L. Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties developed for growing under particular conditions Bordo 60 Бордо Зеле главесто бяло White cabbage - Brassica oleracea L. var. capitata L. Alamo b, H Balkan Балкан , 67 10, 67 - b Crispy king b, H Doranna b, H 32

33 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Futoshki a Geo Baner b, H Paldiner Пълдинер b Srbski melez b Zahar SP b Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties developed for growing under particular conditions Kyosse 17 Кьосе , 8, 10, Pazardzhishko cherveno 67 7, 8, 10, Зеле главесто червено Red cabbage - Brassica oleracea L. var. capitata L. Пазарджишко червено b Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties, developed for growing under particular conditions Pazardzhishko podobreno 16 Пазарджишко подобрено , 67 10, Карфиол Cauliflower - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. Explosion b, H White lady b, H Броколи Broccoli or Calabrese - Brassica oleracea L. IZK Iskra ИЗК Искра b Пипер Chili or Pepper - Capsicum annuum L. Albena Албе b, S Belo uvo b, S Buketen 50 Букетен b, S Cherna shipka Чер шипка b, L Delfina b, S Duga bela b, S 33

34 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Ekstaza b, S EZ Erez b, H EZ Miko b, H Familiya Фамилия b, S Florio b, H, S Galatzo b, H, S Gardena b, H, S Geo Minerva b, H, S Haruba b, H, S Hebar Хебър b, S Hildago b, H Hisarska kapiya Хисарска капия b, S Itai b, H Ivaylovska kapiya Ивайловска капия , 10 6, 10 6, 10 b, S Jalti ribki Жълти рибки b, S Kamelia b, H, S Lagoon b, H, S Macedonia b, H, S Meraklia b, S Miracle b, H, S Oranjevi ribki Оранжеви рибки b, S Osmarsko kambe Осмарско камбе , 67 5, 67 - b, S Palanačko čudo b, S Plovdivska kapiya Пловдивска капия b, S Plovdivski ratund Пловдивски , 15 a, S PC 2 ратунд ПС 2 Prizrenka b, S Romansa b, S Sadovo M Садово М , 15 a, S 34

35 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Shipka Lyutina Шипка Люти b, L Sladki ribki Сладки рибки b, L Slonovo uvo b, S Slonovа noga b, S Sofiiska kapiya Софийска капия , 67 8, 67 - b, S Strižanka b, S Stryama Стряма , 67 10, 67 - b, S Sweetie b, H, S Tabetha b, H, S Thetis b, H, S Timolla b, H, S Torricello b, H, S VP Amanda b, S Yunque b, H, S Zlaten medal 7 Златен медал b, S Zlatna shipka Злат шипка a, L Сортове за съхранение Conservation Varieties Jalti kambichki Жълти камбички Област Хасково, L Ribki-priyatno lyuti Рибки-приятно люти , 67 21, 67 - Област Хасково, Пловдив District Haskovo, Plovdiv, L Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties developed for growing under particular conditions Bulgarski ratund Български ратунд S Byala shipka Бяла шипка L Chorbadgiiski Чорбаджийски S 35

36 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Dzhulyunska Джулюнска шипка , 23, 67 10, 23, 67 - L shipka Gorogled 6 Гороглед S Kurtovska kapiya Куртовска капия , 67 8, 67 - S Sivriya 600 Сиврия , 67 10, 67 - S Цикория Chicory - Cichorium intybus L. Presto b Диня Watermelon - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Armani b, H Geo Phadom b, H Geo Plus b, H Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties developed for growing under particular conditions Mramorna 17 Мрамор , 67 7, Пъпеш Melon - Cucumis melo L. Biser Бисер a, H Deserten 5 Десертен , 30, 63, 67 10, 30, 63, 67 - b EZ Sharona b, H Hybrid 1 Хибрид , 30, 67 10, 30, 67 - b, H Hybrid 15 Хибрид , 30, 67 10, 30, 67 - b, H Kehlibar Кехлибар a, H Koral Корал а Lider Лидер b, H Maestro Маестро b a 30 a 30 a 30 36

37 Denomination Entry date Entry Applicant Maintainer National Remarks Perla Перла a, H Pobeditel Победител , 30, 67 10, 30, 67 - b, H Сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия Varieties developed for growing under particular conditions Medena rosa Меде роса , 67 7, Vidinski koravci Видински коравци , 65, 67 25, 65, Краставици (дългоплодни) Cucumber (long fruiting) Краставици Cucumber - Cucumis sativus L. Doris 1 Дорис a, H Ernesto b, H Floriyana Флория b, H Geo Bravo b, H Gergana Герга , 10, 21, 67 8, 10, 21, 67 a 30 - b Gizda Гизда b Hisham b, H Kossara Косара b Krista Криста a, H Libero b, H Maritina b, H Samanta Саманта b, H Tangra Тангра b, H Tereza Тереза b Venera Венера b Корнишони Gherkin Geo Evita b, H Kala Кала a, H Tony Тони b, H 37

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделиет о, храните и горите Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол Б Ю Л Е Т И Н С РЕЗУЛТАТИ ОТ СОРТОИЗПИТВАНЕ НА ПРИЗНАТИ

Подробно

на разрешението Дата на издаване Регистър на издадените разрешения по чл. 6 от Наредба 3 от 28 март 2019 г. Притежател на разрешението Култура Сорт Дъ

на разрешението Дата на издаване Регистър на издадените разрешения по чл. 6 от Наредба 3 от 28 март 2019 г. Притежател на разрешението Култура Сорт Дъ на разрешението издаване Регистър на издадените разрешения по чл. 6 от Наредба 3 от 28 март 2019 г. Притежател на разрешението Култура Сорт Държава Количество /kg/ Срок на удължаване на срока на Срок на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ОФИЦИАЛНА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ОФИЦИАЛНА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 21 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.49

Подробно

П 3-2 Страници 1 от 11 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ОПИТНИ ПОЛЕТА ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ (ОПС) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПИТИ ЗА

П 3-2 Страници 1 от 11 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ОПИТНИ ПОЛЕТА ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ (ОПС) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПИТИ ЗА Страници 1 от 11 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ОПИТНИ ПОЛЕТА ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ (ОПС) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПИТИ ЗА БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА (БСК) НА СОРТОВЕ/ХИБРИДИ

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 42/2016) София, 26 октомври 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 20.10.2016

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 5/2015) София, 28 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 22.10.2015

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 48/2016) София, 7 декември 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.12.2016

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 10/2015) София, 2 декември 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 26.11.2015

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 2/2015) София, 7 октомври 2015 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.10.2015

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 34/2016) София, 24 август 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.08.2016

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 07.07.2016 г....

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 39/2019) София, 2 октомври 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 39/2019) София, 2 октомври 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 39/2019) София, 2 октомври 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 35/2019) София, 4 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 35/2019) София, 4 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 35/2019) София, 4 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 36/2019) София, 11 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2016) София, 27 юли 2016 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 21.07.2016

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 17.05.2018

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 19/2019) София, 15 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 19/2019) София, 15 май 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 19/2019) София, 15 май 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 09.05.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 40/2019) София, 9 октомври 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 40/2019) София, 9 октомври 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 40/2019) София, 9 октомври 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 14/2019) София, 10 април 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 14/2019) София, 10 април 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 14/2019) София, 10 април 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 04.04.2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2019) София, 17 април 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2019) София, 17 април 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2019) София, 17 април 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 11.04.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2017) София, 16 август 2017 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2017) София, 16 август 2017 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2017) София, 16 август 2017 г. Съдържание 1. Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 37/2019) София, 18 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 37/2019) София, 18 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 37/2019) София, 18 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 23/2019) София, 12 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 23/2019) София, 12 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 23/2019) София, 12 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 06.06.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 16/2019) София, 24 април 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 16/2019) София, 24 април 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 16/2019) София, 24 април 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.04.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 31/2019) София, 7 август 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 01.08.2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 18/2019) София, 8 май 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 02.05.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 22/2019) София, 5 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 30.05.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2019) София, 22 май 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2019) София, 22 май 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2019) София, 22 май 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 16.05.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 38/2019) София, 25 септември 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 38/2019) София, 25 септември 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 38/2019) София, 25 септември 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2019) София, 17 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2019) София, 17 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2019) София, 17 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 11.07.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2019) София, 21 август 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2019) София, 21 август 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 33/2019) София, 21 август 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 15.08.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2018) София, 18 април 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2018) София, 18 април 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 15/2018) София, 18 април 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 12.04.2018

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 30/2019) София, 31 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 25.07.2019

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

Microsoft Word - Лимациди 9.doc

Microsoft Word - Лимациди 9.doc ЛИМАЦИДИ (МОЛЮСКОЦИДИ) Продукт, Производител 1 АГРИМЕТАЛ 2 ЛИМАТАК Де Сангос СА, Франция Разрешение 1266- ПРЗ-2/21.04.2015 г. Валидно до: 31.05.2022 г. Заповед РД 11-1761/10.11.2014 г. Активно вещество

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 29/2019) София, 24 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 18.07.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2019) София, 10 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2019) София, 10 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2019) София, 10 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 04.07.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 05.07.2018

Подробно

Тиовит Джет

Тиовит Джет България Published on Syngenta (https://www.syngenta.bg) Home > Тиовит Джет Тиовит Джет Тиовит Джет Last updated: 10.01.2019 Фунгицид Превъзходна формулация за оптимален ефект Състав: микрогранулирана

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 26/2019) София, 3 юли 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 27.06.2019

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е 2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е 2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я З а м е с т н и к - м и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е 2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ИВАН СТАНКОВ Д О К Л А Д от д-р Цветан

Подробно

Суич

Суич България Published on Syngenta (https://www.syngenta.bg) Home > Суич Суич Суич Last updated: 29.05.2019 Фунгицид Еталон в борбата със сивото гниене Активно вещество: 375 г/кг ципродинил + 250 г/кг флудиоксонил

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ 1040, бул. Христо Ботев 55 А Г Р О С Т А Т И С Т И К А No Наименование Страница 1 Заетост и използване на

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ 1040, бул. Христо Ботев 55 А Г Р О С Т А Т И С Т И К А No Наименование Страница 1 Заетост и използване на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ 1040, бул. Христо Ботев 55 А Г Р О С Т А Т И С Т И К А No Наименование Страница 1 Заетост и използване на земята (БАНСИК) (Бюлетин No 253) 1 2 Добиви от земеделски

Подробно

Фирма Флора 62 предлага следните видове минерални торове АЗОТНИ, ФОСФОРНИ, КАЛИЕВИ, КОМБИНИРАНИ (СМЕСЕНИ) И ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ. АЗОТНИ ТОРОВ

Фирма Флора 62 предлага следните видове минерални торове АЗОТНИ, ФОСФОРНИ, КАЛИЕВИ, КОМБИНИРАНИ (СМЕСЕНИ) И ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ. АЗОТНИ ТОРОВ Фирма Флора 62 предлага следните видове минерални торове АЗОТНИ, ФОСФОРНИ, КАЛИЕВИ, КОМБИНИРАНИ (СМЕСЕНИ) И ТОРОВЕ ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ. АЗОТНИ ТОРОВЕ Азотът е основен макроелемент и необходим хранителен

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

2 Използване на земята Land use

2 Използване на земята Land use 2 Използване на земята Land use Таблица 2.1. Table 2.1. Разпределение на земеделските стопанства по юридически статут и отглежданите култури Holdings and area by farm status and type of crop grown Категории

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 GT Chemicals U.S.A Продуктова технология LEDRA LTD AGROCHEMICALS ТАНГРА БЪЛГАРИЯ Блу Стар са кристални водоразтворими торове с аминокиселини и витамини, произведени по американска технология, разработени

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 25/2019) София, 27 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 25/2019) София, 27 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 25/2019) София, 27 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 20.06.2019

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 24/2019) София, 19 юни 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 24/2019) София, 19 юни 2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 24/2019) София, 19 юни 2019 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 13.06.2019

Подробно