НОВИ КНИГИ АПРИЛ ЮНИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НОВИ КНИГИ АПРИЛ ЮНИ"

Препис

1 НОВИ КНИГИ АПРИЛ ЮНИ ЦБ II 5296 ВУТОВА, Нина Водни знаци от кирилските печатни издания XVIII - XIX в. от фонда на университетската библиотека "Св. Климент Охридски" / Нина Вутова, Анна Ангелова, Вася Велинова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил., факс. ; 29 см Библиогр.: с ISBN ЦБ СБОРНИК от задачи по програмиране на С++ : Ч. 1 - / Магдалина Тодорова и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, см ISBN Ч. 1. Увод в програмирането с ЦБ ХРИСТОВА-ШОМОВА, Искра Охридски миней : В 2 ч. / Искра Христова-Шомова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, см. - (Охридски извори) ISBN (ч. 1) Ч с. : с факс., табл., ил. Текст и на църковнослав. ез. - Библиогр.: с ЦБ ХРИСТОВА-ШОМОВА, Искра Охридски миней : В 2 ч. / Искра Христова-Шомова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, см. - (Охридски извори) ISBN (ч. 2) Ч с. : с ил., факс. Текст и на църковнослав. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с ЦБ ЦАНКОВ, Цветослав Ръководство за упражнения по администриране на мрежи : Учебно пособие / Цветослав Цанков. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., табл. ; 20 см Библиогр.: с ISBN Сист. N:

2 - 6 - ЦБ ПЪРЛРОТ, Никол Кибервойната : Как започва - какви са оръжията - кои са световните киберсили - кои са целите на кибератаките - какви са пораженията - възможно ли е да доведат до края на света / Никол Пърлрот ; Прев. от англ. Камен Велчев. - София : Кръгозор, с. ; 21 см ISBN ЦБ ЯВРУКОВА, Биляна Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечноинформационни системи : Изграждане на каталожната система на Университетска библиотека "Св. Климент Охриски" / Биляна Яврукова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. ; 20 см ISBN ЦБ ХРИСТОВ, Христо Ж. Джон Ролс и идеята за обществената разумност / Христо Ж. Христов. - В. Търново : Фабер, с. : с табл., сх. ; 24 см Терминол. речник: с Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с Азб. показалец ЦБ КАНЕМАН, Даниъл Мисленето / Даниъл Канеман ; Прев. от англ. Жана Ценова. - София : Изток- Запад, с. ; 21 см. - (Библиотека Красив ум) ISBN ЦБ ШИВАРОВ, Стефан До Света гора и назад / Стефан Шиваров ; Науч. ред. Владимир Димитров. - София : НБУ, с. : с ил., факс., VIII с. : ил. ; 25 см До Света гора и назад през 1934 г. : пътепис от Стефан Шиваров / Владимир Димитров: с ; Бележка на редактора / Александра Трифонова: с. 29 ; Бележка на реставратора / Наталия Владинова: с ISBN

3 ЦБ II 5295 ПЕНЧЕВА, Жана Християнски храмове в Югозападна България / Жана Пенчева, Васил Марков, Петя Костадинова. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, с. : с цв. ил. ; 28 см Съдържа и Каталог ISBN ЦБ II 5297 КОСИКОВ, Жорже Имиграцията в Бразилия и Уругвай: бесарабски българи и гагузи / Жорже Косиков. - София : Огледало, с. : с ил., факс. ; 27 см ISBN ЦБ СТОЙНОВ, Павел Моделиране на финансови и застрахователни пазари / Павел Стойнов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с табл. ; 24 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с ISBN ЦБ МИТЕВ, Петър-Емил Анамнеза на промяната / Петър-Емил Митев ; Състав. Борис Попиванов, Румяна Бояджиева. - София : Захарий Стоянов, с. ; 24 см Рез. на англ. ез. ISBN ЦБ СПАСОВА, Димитрия Сакрално пространство и обредна система : по материали от народната култура в Югозападна България / Димитрия Спасова. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, с., 7 л. : цв. ил. ; 24 см ISBN ЦБ ТРАДИЦИИ и културни маршрути в Югозападна България / Иванка Влаева и др. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, с. : с цв. ил., табл. ; 24 см Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN

4 ЦБ МАНОЛОВ, Георги Л. Кратък политически словник / Авт.-състав. Георги Л. Манолов. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, с. ; 20 см За съставителя и автор на словника: с Библиогр.: с ISBN ЦБ АЛИЕВ, Намък Противопоставянето между Армения и Азербайджан : правни аспекти / Намък Алиев ; Прев. от рус. Теодор Дечев. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, с. : с к. ; 24 см Библиогр.: с ISBN ЦБ УОЛЪРСТИЙН, Имануел Исторически капитализъм / Имануел Уолърстийн ; Прев. от англ. Боян Костов. - София : Катехон, с. ; 20 см. - (Серия Катехон ; 13) Катехон - импринт на изд. Изток-Запад. - За автора с.155 ISBN ЦБ КОМУНИКАЦИИТЕ на XXI век - иновации, предизвикателства и тенденции : Сборник от конференция, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" / Състав. Николай Михайлов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с табл., диагр. ; 24 см Рез. на бълг., анг. ез. - Библиогр. след от. докл. ISBN ЦБ ЯКИМОВА, Милена Страх и пропаганда / Милена Якимова. - София : Изток-Запад, с. : с ил., диагр. ; 21 см ISBN ЦБ МИГЕВ, Владимир Времето на българското преустройство : Юли ноември 1989 / Владимир Мигев. - София : Златен змей, с. : с ил. ; 20 см ISBN

5 ЦБ ВЪПРОСЪТ за справедливостта : Съдените журналисти в България : Сборник интервюта, статии и коментари / Състав. Жана Попова, Снежана Попова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. ; 24 см ISBN ЦБ ХРИСТОВА, Мина Българи сме, но не съвсем : Междинни пространства и хибридни идентичности на Балканите през XXI век / Мина Христова прераб. изд.- София : Парадигма, с. : с цв. ил., ил ; 24 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с ISBN ЦБ БЕНЯМИН, Валтер Към критика на насилието / Валтер Бенямин ; Състав. и прев. Стилиян Йотов. - София : Критика и хуманизъм, с ; 20 см. - (Varius) Тези относно понятието за справедливост / Гершом Шолем: с ; Запознайте се с преводача - с. 145 ISBN ЦБ МАЛИНОВ, Светослав Опасни умове : Опити върху политическия радикализъм на XIX век / Светослав Малинов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. ; 20 см ISBN ЦБ ЛИЛКОВ, Вили Стопанските абсурди на българския комунизъм. Интимната изповед на ДС за икономиката / Вили Лилков. - София : Сиела, с. ; 24 см Библиогр. под линия ISBN ЦБ МЕТОДИЕВА, Цветелина Миграция и демографски баланс / Цветелина Методиева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил, табл, к. ; 20 см Библиогр.: с ISBN

6 ЦБ МАРШЪЛ, Тим Силата на географията : Десет карти, разкриващи бъдещето на нашия свят / Тим Маршъл ; Прев. от англ. Герасим Славов. - София : Книгомания, с. ; 21 см Библиогр.: с Азб. показалец ISBN ЦБ ЛЮИС, Хелън Жени с труден характер / Хелън Люис ; Прев. от англ. Йоана Стоянова. - София : Прозорец, с. ; 20 см ISBN ЦБ ФРАНС, Джон Войната. Възходът на западната военна мощ / Джон Франс ; Прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Сиела, с. : с к. ; 25 см ISBN ЦБ КАРАДЖОВА, Катерина Алтернативни методи за въздействие при деца със СОП в контекста на новите реалности / Катерина Караджова, Данка Щерева прераб. и доп. изд.- София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см Библиогр. след отд. ч. ISBN ЦБ ГЕОРГИЕВА, Снежанка Добрева Управление на качеството на образованието в контекста на компетентностния подход / Снежанка Добрева Георгиева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. ; 24 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ГЕОРГИЕВА, Снежанка Добрева Актуални проблеми на управлението на образователните институции / Снежанка Добрева Георгиева, Нели Димитрова, Деница Загорчева-Койчева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл., диагр. ; 20 см Библиогр. след отд. теми ISBN

7 ЦБ ЗЛАТКОВА, Люба Танцът и танцувалността в урока по музика / Люба Златкова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ТЕОФИЛОВ, Камен Мариус Дигиталният фоторазказ в обучението по изобразително изкуство : 7. клас / Камен Мариус Теофилов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с цв. ил. ; 20 см Библиогр.: с ISBN Естествени науки ЦБ ДОКИНС, Ричард Магията на реалността : как да разберем кое наистина е вярно / Ричард Докинс ; Ил. Дейв Маккийн ; Прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Сиела с. : с цв. ил. ; 24 см ISBN ЦБ ЯНЧЕВ, Кирил Лазерното сканиране - постижимата прецизност в областта на фотограметрията, дистанционното наблюдение и геодезията / Кирил Янчев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл., диагр. ; 25 см ISBN ЦБ НЪРС, Пол Какво е животът? / Пол Нърс ; Прев. от англ. Мария Иванова-Атанасова. - София : Сиела, с. ; 20 см За автора: с. 197 ISBN

8 ЦБ ВЕСЕЛИНОВА, Нели Медицинската география : постижения и надежди / Нели Веселинова. - София : Парадигма, с. : с к., табл., сх. ; 25 см Загл. в изд. каре: Медицинската география - постижения и надежди. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: ISBN ЦБ АУТИЗЪМ и детска психоза : Сборник статии, съставен от група "Аутизъм и детска психоза", част от Асоциация "Българско психоаналитично пространство" / Диана Циркова и др. - София : Асоциация "Българско психоаналитично пространство", с. ; 20 см. - (Клинични семинари) Един начин за изучаване на аутизма и детската психоза / Диана Циркова: с Библиогр. след отд. статии ISBN ЦБ НИКОВ, Иво Как да създадем книга / Иво Ников. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с цв. ил. ; 21 см Азб. показалец ISBN ЦБ II 5299 СТОЯНОВ, Светлозар Генезис и концептуална перспективност на инженерната логистика / Светлозар Стоянов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : със сх., ил., табл. ; 29 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ТЕЙЛЪР, Майкъл Дескриптивна психопатология : Признаци и симптоми на поведенческите разстройства / Майкъл Тейлър, Нутан Вайдия ; Прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, с. ; 25 см Библиогр.: с Азб. показалец. - За авторите: с. 523 ISBN

9 ЦБ УСТОЙЧИВО градско развитие - поуки за София / Състав. и науч. ред. Евелина Стайкова, Юлиана Хаджичонева. - София : НБУ, с. : с табл. ; 23 см ISBN ЦБ ИВАНОВА, Ива 52 по-малко познати пътеки на всеки / Ели Иванова. - София : Сиела, с. : с цв. ил. ; 21 см Възприетата форма на името на авт. Ели Иванова е Елена Тодорова Иванова ISBN ЦБ МАРТИНОВ, Георги Езикови свидетелства за българския характер на населението в Южните Родопи и Западна Тракия през XVI век : Ч. 1 - / Георги Мартинов. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, см Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин". - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Терминол. речник: с Библиогр.: с Геогр. показалец ISBN (ч. 1) Ч. 1. Ксантийско, Златоградско, южните райони на Смолянско с ЦБ КРЕМПЕРЕР, Виктор LTI: Lingua Tertii Imperii - езикът на Третия райх : Бележникът на един филолог / Виктор Кремперер ; Прев. от нем. Ана Димова. - Пловдив : Жанет-45, с. ; 20 см. - (Памет) ISBN ЦБ ЕЗИК и професионална комуникация 4: Учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели / Състав. Магдалена Маркова, Пламен Цветков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил, табл., диагр. ; 24 см Рез. на фр., нем., англ., исп. ез. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ISBN

10 ЦБ ПОПОВ, Димитър Увод в речезнанието / Димитър Попов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил. ; 20 см Рез. на англ. ез. - Библиогр.: с ISBN ЦБ БАЕВА, Албена Исторически аспекти на стила / Албена Баева. - В. Търново : Ивис, с. ; 20 см Рез. на бълг. ез. - Библиогр.: с ISBN ЦБ ФОСТЪР, Томас Как да четем литература като професор : Весело и развлекателно ръководство за четене между редовете / Томас Фостър ; Прев. от англ. Кристин Димитрова. - София : Екслибрис, 2022 ; 20 см ISBN ЦБ НАУЧНА конференция Историята на литературата на НРБ: теория и методология (София ; 2021) Историята на литературата на НРБ: модели и практики / Състав. Пламен Дойнов, Морис Фадел. - София : НБУ, с. : с табл., факс. ; 20 см. - (Литературата на НРБ: история и теория ; 20) ISBN ЦБ ТЕОФИЛОВ, Мариус "Записки из мертвого дома" Ф. М. Достоевского. Поэтика и проблематика / Мариус Теофилов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с портр. 20 см ISBN ЦБ ДОНЧЕВА, Антоанета Самюъл Бекет: сияйното отсъствие : Социална и персонална ентропия в творчеството на Самюъл Бекет / Антоанета Дончева. - София : Изток-Запад, с. : с ил. ; 21 см За авт.: с Библиогр.: с ISBN

11 ЦБ АНЧЕВ, Панко Пенчо Славейков : Въведение в творчеството му / Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, с. : с ил. ; 20 см. - (Дълг и чест ; 41) ISBN ЦБ II 5297 ДОНЧЕВА, Стела Производството на художествен метал в България през X век : (По данни от производствените центрове в околностите на Преслав) / Стела Дончева. - В. Търново : Фабер, с. : с цв.ил., ил., табл. ; 30 см Библиогр.: с и под линия ISBN ЦБ ТОПАЛОВ, Ставри Приносни нови виждания при проучване историята и монетосеченето на Одриското царство от края на VI в. пр. н. е., публикувани в периода г. : допълнение към монографията "Одриското царство от края на VI в. пр. н. е. до третата четвърт на IV в. пр. н. е.", части I-VI, 2019 г. / Ставри Топалов. - София : Майнд Принт, с. : с ил. ; 21 см Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов: с ; Студии и монографии на д-р Ставри Топалов: с ;Библиогр.: с ISBN ЦБ МЕГАЛИТНИ светилища в Югозападна България / Васил Марков и др. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, с. : с цв. ил. ; 24 см Съдържа и Каталог на мегалитните светилища от Рила, Пирин, Западните Родопи, Конявска планина и поречието на река Струма, с Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN ЦБ II 5300 СТОЯНОВА, Даниела Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика : (VI в. пр. Хр. - III в. пр. Хр.) / Даниела Стоянова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с цв. ил. ; 29 см Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN

12 ЦБ ИВАНОВ, Анко Природна география на България / Анко Иванов. - София : Славейков, с. : с ил., табл., к. ; 24 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ЗОГРАФОВА, Катя Бележити жени на/за България: от Кера Тамара до Петя Дубарова / Катя Зографова. - В. Търново : Фабер, с. : с ил. ; 24 см ISBN ЦБ КАРАИВАНОВ, Никола Георги Раковски и българите от Бесарабия : Раковски - борец против проведеното от Русия преселение на сънародници в Крим през 1861 г. / Никола Караиванов. - София : ИК Огледало, с. ; 24 см Библиогр.: с ISBN ЦБ СИМЕОНОВА, Лиляна В полусенките на историята : Комуникации, шпионаж и отровителство през вековете / Лиляна Симеонова. - София : Изток-Запад, с. ; 20 см. - (Facta) ISBN ЦБ ГРОСМАН, Василий Писател на война / Василий Гросман ; Ред. Антъни Бийвър, Люба Виноградова ; Прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, с. ; 24 см Именен показалец ISBN ЦБ ПЪРВЕВА, Стефка Богатство и бедност сред селските общности в провинция Румелия през ХVII- ХVIII век : изследване и документи / Стефка Първева. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, с. : с табл. ; 24 см Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Терминол. речник: с ; Геогр. речник: с Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN

13 ЦБ РЕЛИГИОЗНИ институции и национална идентичност на Балканите (XIX-XX век) : сборник с изследвания, посветен на 150 годишнината от учредяването на Българската екзархия / Състав. и ред. Зорка Първанова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, с. : с ил., факс. ; 25 см Изд. на БАН. Институт за балканистика с център по тракология "Проф. Ал. Фол". - Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. ез. ISBN ЦБ РУСИЯ между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация : сборник в чест на доц. Димитър Вечев / Състав. и ред. Тина Георгиева, Искра Баева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. ; 24 см ISBN ЦБ ИВАНОВА, Линда Първата световна война : Обзорно изследване / Линда Иванова. - София : Милениум, с. : с ил. ; 24 см. - (История на войните ; 18) ISBN ЦБ II 5298 ШОПОВ, Атанас Априлското въстание 1878 година : Кратка историческа енциклопедия / Атанас Шопов, Десислава Костадинова. - В. Търново : Фабер, с. : с ил. ; 29 см Рез. на рус., англ. ез. ISBN ЦБ ГЕОРГИЕВ, Бисер Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов / Бисер Георгиев доп. и прераб. изд.- В. Търново : Ивис, с. : с ил., портр., факс. ; 24 см Библиогр.: с Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез. ISBN ЦБ ПЪРВАНОВА, Румяна Индустрията в България - насърчение и предприятия ( ) / Румяна Първанова. - В. Търново : Фабер, с. ; 24 см За автора: с Библиогр.: с ISBN

14 ЦБ БОНЕВА, Вера Иларион Макариополски: Път, подвижничество, памет : (биографичен разказ със 101 илюстрации и 5 приложения) / Вера Бонева. - София : Захарий Стоянов, с. : с ил. ; 22 см. - (Поредица Дълг и чест ; 44) ISBN ЦБ ЧОРБАДЖИЙСКИ, Мартин Достойните непознати : 50 значими личности от българската история / Мартин Чорбаджийски, Теодор Борисов. - София : БИ 93 ООД, с. : с ил. ; 21 см ISBN

Microsoft Word - FJMK.docx

Microsoft Word - FJMK.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Книгоиздаване\Книгоиздаване 6.00

Подробно

BUL_2012_50m

BUL_2012_50m 23.93 Божидар Стоев 94 Левски 51.80 Мартин Желев 88 Дамини ЛВ 23.96 Михаил Качаунов 92 ЦСКА 52.08 Александър Николов92 Черно море 23.97 Димитър Дечев 91 Олимпия 52.23 Божидар Стоев 94 Левски 24.08 Александър

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

Microsoft Word - kupamk15

Microsoft Word - kupamk15 50 м. Пистолет мъже 1 Самуил Донков ЦСКА 560 Мъже 2 Димитър Събев Диана 535 Юноши старша 3 Мартин Драгомиров АП Спорт 534 Мъже 4 Светослав Неделчев Дунав 525 Мъже 5 Николай Колев АП Спорт 523 Мъже 5 Владимир

Подробно

Dian BonevBrother HL-1210W

Dian BonevBrother HL-1210W Страница 1 М10 (12) 0,5 км 35 м 0 КТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Алекс Сархачев 4:43 57 58 59 88 Финал Узана Габрово 1:12 2:04 3:32 4:29 4:43 (1) 1:12 0:52 1:28 0:57 0:14 (3) 2 Ники Гаджев 4:58 57 58 59 88 88

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Start list by clubs - All stages

Start list by clubs - All stages Page 1 4 Александър Логис София (1) BUL 2008590 Ради Ганев М55 14:54:00 11:08:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (5) BUL 2013479 Божидар Пенчев М14 14:00:00 10:30:00 2013488 Добри Добрев М65 14:26:00 10:33:00

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015 Турнир Тракия 2015 0.2-03.12.2015 МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ МОМЧЕТА ПУШКА име фамилия отбор I II III IV V VI общо 1 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ТРАКИЯ 92 88 89 89 358 2 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТОШЕВ ТРАКИЯ 88 87 84 89 348

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет

ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет ПЛАН-ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. Тема: Въведение в работата с Blackboard Място на провеждане: Ректорат на Медицински университет Варна, ет. 3, зала 322 Времетраене: 120 минути, от

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

Национална олимпиада по математика 2014

Национална олимпиада по  математика 2014 Протокол за лауреатите на LXIII Национална олимпиада по математика 17. 18.05. 2014 г., гр. София оценка 1 Йордан Димитров Йорданов Варна МГ "Д-р П. Берон" 34 6.00 2 Станислав Георгиев Чобанов Варна МГ

Подробно

Microsoft Word - StopF.docx

Microsoft Word - StopF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЛОГИИ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Стопанско управление\стопанско управление 6.00 700633

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

Microsoft Word - kb2015

Microsoft Word - kb2015 Пневматична пушка 10 м. Мъже 60 изстрела ФИНАЛ Pl. Състезател Отбор Резултат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ОБЩО 1 C Антон Ризов Тракия 629.0 9.5 10.1 10.7 9.4 9.9 10.7 10.9 10.2 10.8

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

Microsoft Word - svet14

Microsoft Word - svet14 Държавен турнир Търговище-2014 60 изстрела пушка юноши ФИНАЛ Име Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Общо A Кристиян Спасов 8.5 9.9 9.9 10.5 9.9 10.4 10 10.1 9.1 9.5 9.9 10.5 8.2 9.6 10.1 10.6

Подробно

Приложение 1 към Заповед РД / г. на директора на ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ 2019/2020 ГОДИНА Учебен предм

Приложение 1 към Заповед РД / г. на директора на ППМГ Никола Обрешков, гр. Казанлък СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ 2019/2020 ГОДИНА Учебен предм Приложение 1 към Заповед РД 09-1223/22.08.2019 г. на директора на ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ 2019/2020 ГОДИНА Учебен предмет V клас VІ клас VІІ клас VІІІ клас ІХ клас Х клас

Подробно

Start list by classes

Start list by classes Page 1 M21E (8) W21E (5) M12 (16) M14 (24) 1 412721 Християн Маринов Север Плевен 14:00 2 2008631 Иван Банов Ловеч Ловеч 14:02 3 9999666 Ивайло Иванов Бегун Варна 14:04 4 9992222 Иван Сираков Вариант 5

Подробно

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Приложна психология, 1 Александра Цветанова Дамянова 5,83 2 Марина

Подробно

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Белмекен Март 2019 Жури на състезанието Технически делегат - Христо Воденичаров Ръководител съст

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Белмекен Март 2019 Жури на състезанието Технически делегат - Христо Воденичаров Ръководител съст МЪЖЕ 10 км СПРИНТ център по биатлон - 28 Март 2019 Ст.време:09:48:30 / Фин.време: 10:24:33 Клас. Име Клуб Л П T време разлика точки точки 1 7 Владимир Илиев 1987 Аякс 2 0 2 18:20,2 00:00,0 25 2 10 Красимир

Подробно

Програма на ДП по ФП г. Стартов ред 16 декември 2016 г. Програма по минути Танцови двойки Кратка програма Начален час # Сътезател Клу

Програма на ДП по ФП г. Стартов ред 16 декември 2016 г. Програма по минути Танцови двойки Кратка програма Начален час # Сътезател Клу 16 декември 2016 г. Танцови двойки Кратка програма 18:00:00 18:06:00 Загрявка 18:06:00 18:10:00 1 Димитрова/Димитров Славия 18:10:00 18:14:00 2 Божилова/Георгиев Славия III-ти Клас Кратка програма 18:15:00

Подробно

Назад Купа "Варненско лято" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Бегун Варна Сини камъни Сливен Диана Ямбол СКО Хемус

Назад Купа Варненско лято 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Бегун Варна Сини камъни Сливен Диана Ямбол СКО Хемус Назад Купа "Варненско лято" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна 48 2. Бегун Варна 40 3. Сини камъни Сливен 31 4. Диана Ямбол 25 5. СКО Хемус Троян 23 6. Сърнена гора Стара Загора 22 6. Истрос

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

IХ клас

IХ клас IХ-А клас Профил Природни науки 1. Български език Весела Михайлова и Просвета София АД 1945 к-в 2. Литература Албена Хранова и к-в Просвета София АД 1945 3. Руски език Горизонт 2 Татяна Ненкова Велес 5.

Подробно

Ikonomika II kurs

Ikonomika II kurs ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИКА II КУРС Учебна 2019 / 2020 година ЗИМЕН СЕМЕСТЪР: 1. По отношение на първата група избираеми дисциплини студентите

Подробно

Купа "Сивен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Компас крос Русе Вежен Тетевен НСА - Сивен София Абритус Разград 41

Купа Сивен 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Компас крос Русе Вежен Тетевен НСА - Сивен София Абритус Разград 41 Купа "Сивен" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна 112 2. Компас крос Русе 89 3. Вежен Тетевен 77 4. НСА - Сивен София 58 5. Абритус Разград 41 6. Узана Габрово 33 7. Мадарски конник Шумен 32 7.

Подробно

Купа "Русе 2012" Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа "Русе 2

Купа Русе 2012 Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа Русе 2 Page 1 of 10 Купа "Русе 2012" Щафета вторник 18:53 Results created by OS2003 Stephan Krдmer 2007 Pl Stno Team Time Name YB Time М21,35E (12) 1 7 КомпасКрос Русе 1:39:52 Хюсеин Кехайов 16:13 Павел Георгиев

Подробно

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к тел. /факс 073 / ул. Полковник Димов 1 Изх. 113/ г.

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к тел. /факс 073 / ул. Полковник Димов 1   Изх. 113/ г. АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД Благоевград, п.к. 2700 тел. /факс 073 /884494 ул. Полковник Димов 1 E-mail: office@blak.lex.bg Изх. 113/11.03.2014 г. АС при АК Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Име, презиме, фамилия Брой точки 1 Анета Боянова Александрова 26,00 2 Лозинка Иванова Трифонова

Подробно

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров Пневматичен пистолет МЪЖЕ 25.09.2009 г 1 2 3 4 5 6 общо 1 Радослав Димитров Светкав. 98 95 93 96 95 100 577 9,5 9,5 9,1 9,6 9,7 10,0 9,8 10,6 9,4 10,3 97,5 674,5 2 Николай Колев ЦСКА 94 95 94 94 97 93

Подробно

СЪБОТА г. ПИАНО И АКОРДЕОН ПИАНО зала "МАКСИМ ГОРКИ" /ул. "Съборна"/ КАТЕГОРИЯ А1 III възрастова група Имена/Състав Учител/Ръководител Инст

СЪБОТА г. ПИАНО И АКОРДЕОН ПИАНО зала МАКСИМ ГОРКИ /ул. Съборна/ КАТЕГОРИЯ А1 III възрастова група Имена/Състав Учител/Ръководител Инст ПИАНО И АКОРДЕОН ПИАНО зала "МАКСИМ ГОРКИ" /ул. "Съборна"/ КАТЕГОРИЯ А1 III възрастова група НУМТИ "Добрин 1 Радостин Боянов Ангелов д-р Цветелина Борисова Петков" - гр. Пловдив IV възрастова група 1 Стефан

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

С П И С Ъ К на учебниците за учебната 2019/2020 г. Клас Предмет Учебник Издателство, автори Учебник по български Булвест 2000, Ангел Петров и колектив

С П И С Ъ К на учебниците за учебната 2019/2020 г. Клас Предмет Учебник Издателство, автори Учебник по български Булвест 2000, Ангел Петров и колектив С П И С Ъ К на учебниците за учебната 2019/2020 г. Клас Предмет Учебник Издателство, автори Учебник по български Булвест 2000, Ангел Петров и, език за 8 София, 2016г. Учебник по литература за 8 Булвест

Подробно

<D0E5E7F3EBF2E0F2E8>

<D0E5E7F3EBF2E0F2E8> НАТФИЗ "КР.САРАФОВ" РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТ, II кръг Бакалавърски специалности ФЕИ - 2019/2020 г. 1 80090 ЕЛИСИЯ ДЖЕНКИНС 12 АН 4,25 2 90001 КАРОЛИНА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА 12 АН 3,00 3 90003 МИТКО КАМЕНОВ БАЛАБАНОВ

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ 4001 Пловдив, ул. Чемшир 11, КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС, У

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ 4001 Пловдив, ул. Чемшир 11,   КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС, У МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ 4001 Пловдив, ул. Чемшир 11, e-mail:omg_plovdiv@abv.bg, www.omg-bg.com КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС, УЧАСТВАЛИ В МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ИВАН САЛАБАШЕВ"

Подробно

ПРОГРАМА НА ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА

ПРОГРАМА НА ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА ПРОГРАМА НА ХІV ЛЯТНА ШКОЛА Дати за провеждане: 12 и 13.07.2012 г. Продължителност: 2 дни Начало: 10.00 ч., 12.07.2012 г. Място: корпус І, 310 аудитория, "Проф. Петър Мутафчиев", Нов български университет

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа Кракра Пернишки MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200 Перник 2015 събота 03.10.2015 г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М21E (6) 5.8 km 200 m 22 C 1 Теодор Тодоров Валди София 42:23 0:00 2 Румен Котков Валди София 47:15

Подробно

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД-07-458/12.03.2018 г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от 15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно

Подробно

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Боровец 26 Февруари - 02 Март 2018 Жури на състезанието Технически делегат - Цветан Цочев Ръководител

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Боровец 26 Февруари - 02 Март 2018 Жури на състезанието Технически делегат - Цветан Цочев Ръководител ЮНОШИ МЛ.ВЪЗРАСТ 6 км СПРИНТ център по биатлон - 27 Февруари 2018 Ст.време: 10:11 / Фин.време: 12:07 Клас. Име Клуб Л П T време разлика точки точки 1 13 Даниел Пешков Сапарева баня 1 4 5 25:18,4 00:00,0

Подробно

Microsoft Word - ДППНММ16

Microsoft Word - ДППНММ16 Пневматична пушка 10 м. Момчета 40 изстрела Индивидуално класиране Кл. N: Състезател Отбор С Е Р И И Резултат 1 2 Пламен Емилов Тракия 103.9 100.7 101 100.5 406.1 2 12 Георги Канев Тракия 102.5 100 101.3

Подробно