ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1151 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1151 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА"

Препис

1 L 186/ ( ) 2019/ ( ) 2017/1132 ( ),, - 50, 1 50, 2, ), ), ) ),,, ( 1 ), ( 2 ),, : (1) ( ) 2017/1132 ( 3 ), inter alia,,. (2) -, - -,. (3),,,,,,,. (4),..,, -.,,,,. ( 1 ) C 62, ,. 24. ( 2 ) ( ) ( 3 ) ( ) 2017/ ( L 169, ,. 46).

2 /81 L (5),.., -,,. (6) , (7) 2017.,,,. (8),,, -, ( ) 2003/361/ ( 4 ),,...,,,,,,.. (9) ( ) 2018/1724 ( 5 ),,,,., ( - ),. -,, ( - ),. (10).,,, ( ) 910/2014 ( 6 ).,,,.,.,,, 6 ( ) 910/2014.,,.,,,, ( ) 910/2014. ( 4 ) 2003/361/ , ( L 124, ,. 36). ( 5 ) ( ) 2018/ , ( ) 1024/2012 ( L 295, ,. 1). ( 6 ) ( ) 910/ /93/ ( L 257, ,. 73).

3 L 186/ (11),. (12),,,,.,,,,. (13),,,. -,.,,,.,.,,,.,,,. (14),,,,,,,,,. (15).,,..,,,,,,,., -.,,,. (16),,,,,,.,,,,,,.,,,. (17),,.,,,.

4 /83 L (18), -,,.,,.,.,. (19),,,,,.,,,. (20),,,,,,,.,.... (21),,,,,,,.,,.,,.,,.. (22),,., inter alia,,. (23),,,,,,..,.. -,,,.,,..,,.

5 L 186/ (24),,,,,.,,.,,,, -,,. -.,,. (25),,,,,. (26),.,.,,,.,,,.,. (27),,,,,,,,,.,,,.,,,., -. (28),,,, inter alia, ( ) 2018/1724,.,.,,.,.,,,.,,,,,,.,,,,,,,.

6 /85 L (29),,.. (30),,,,,,.,.,,.,,,,,. (31),..,,,.,,,. (32),, -,.,,,. (33),,,.,,,. (34),,, I II ( ) 2017/1132. (35) 290, I, II II ( ) 2017/1132.,,, ( 7 ). -,,,,. (36),,. ( 7 ) L 123, ,. 1.

7 L 186/ (37),,.,,,,. ( ) 2015/849 ( 8 ),, -,. (38), 7 8. ( ) 2016/679 ( 9 ). (39) 28, 2 ( ) 45/2001 ( 10 ), (40),,, -,, 5.,,. (41) ( 11 ),,.,. (42),,,,,,,.. (43) ,,,, -.,,,,,,,,. ( 8 ) ( ) 2015/ , ( ) 648/ /60/ 2006/70/ ( L 141, ,. 73). ( 9 ) ( ) 2016/ /46/ ( ) ( L 119, ,. 1). ( 10 ) ( ) 45/ ( L 8, ,. 1). ( 11 ) C 369, ,. 14.

8 /87 L (44),,, (45) ( ) 2017/1132, : ( ) 2017/1132, : 1 ( ) 2017/1132 1) 1 :,,. 2) I III : (, ),. 3) 13 : 13, 1,,,, II,, I II. 4) : 13 : 1) 3, 2 ( ) 910/2014 (*); 2) 3, 4 ( ) 910/2014; 3),,,, ;,, ;

9 L 186/ ), ; 5),, ; 6),, ,,,,, : ),, ; ), 6 ( ) 910/ ,, 6, 1 ( ) 910/ ,,. 4.,,,,,,,,,.,,, ,,,,,. 2.,,,, 13, 28,

10 /89 L 3.,,,, 13, 28, ,,,,. 2.,, 16,,. 13,,,,,,,,,. 13,,,, -, -,. - : ),, 13 13,,, ; ),, 28 28,, ; ),,,,, ; ),,. (*) ( ) 910/ /93/ ( L 257, ,. 73).

11 L 186/ ) I, III : 1, 13 1.,,,,,, 13, 4 8., IIA. 2.,, 13,,.,, 16, 4. 3., 2, - : ), ; ) 13 ; ), ( ) 910/2014; ), ; ), ; ). 4., 2, -, : ), ; ), ; ),, ; ),.

12 /91 L 5.,,. 6.,,,, 13.,. 7.,,, 13,, - : ),,,,, ; ),.,,,. 8.,,,,,.,,, 3, )., , II,,.. 2.,, 1,, 13., 13, 4, ),, 10,.,, , -.,,,,.

13 L 186/ , 1.,., inter alia,,. -, 14, ), i). 2.,,,.,. 3.,. 4., 3, -,,,,, 22.,.. 5., 4, mutatis mutandis,, 16,. 7.,, ( ) 2016/679,,,,,.,, 16,,,,,, -,, -,,, ,, 14,,,.,,,,,, 13, 4,, 13, 8.

14 /93 L 2.,,,. 3., , 2 5 mutatis mutandis. 5., 1,,,,,. 6) 16 : 16 1., ( ),., ( ), 8 ( ) 2015/884 (*),,, 22 ( ). -,,,,. 2., 14,, 1,,., 14,,,., -,.,, ,. 3.,, 14,.,. -,.. 4.,.

15 L 186/ ,,, 3.,,. 5., 14, 3,,.,, 16-,,,.,,,. 6.,,,,. (*) ( ) 2015/ ,, 2009/101/ ( L 144, ,. 1). 7) : 16 1.,, 14,.,, ,, , 14,,,. 3.,. 4.,, ( ) 910/2014,,,,,.

16 /95 L 8) 17 1 : 1.,,, 14, 16, 3, ) 18, : ) 1, : 1., 14,., 14,, II. ; ) 3 ) : ) 14,, II, ;. 10) 19 : ,. 2., - : ) ; ), ; ) ; ), ; ),,,,, ; ), ; ),,,,,, ; ),,,,,.

17 L 186/ ,, ) ),. 11) 20, 3. 12) 22, : ) 4 :.,,,.,. ; ) 5 : 5.,. 13) 24, : ) ) : ), 20, 28, 28, 30 34; ) ) : ), 20, 28a, 28, 30a, ; ) ) : ) 22; ) : o) 13. ;, ) : ), ), ) )

18 /97 L 14) I, III, 2 : П р а в и л а з а р е г и с т р а ц и я и о п о в е с т я в а н е, п р и л о ж и м и п о о т н о ш е н и е н а к л о н о в е н а д р у ж е с т в а о т д р у г и д ъ р ж а в и ч л е н к и. 15) I, III, 2 : 28 Онлайн регистрация на клонове 1.,,,,,, 13, 4, mutatis mutandis, 13, 8. 2.,,.,, 16, 4,, -. 3., 2, - : ), ; ),, ; ), ( ) 910/ , 2, : ) ; ) ; ), ; ),. 5.,,,.,,. 6., 10,,,,,.

19 L 186/ ,,,. 7.,,,,,,.,, ,, 30,,,.,,,,, 13, 4, mutatis mutandis, 13, , 2 5 mutatis mutandis. 3., 1,. 28,, 30, 1, ),,,,,,.. 16) : 30,,,,, : ) ; ) ; ) ; ) ; ), 14, ) ).

20 /99 L,,,, 30, 1. 17) 31 :, 30, 1, ) 14, ),. 18) ) 161 : 161 ( ) 2016/ ) : 162,, I, II II.,, 163, I, II IIA,,. 21) 163 : , 25, 3 162,, , 25, 3 162,.. -,.,. 4.,,

21 L 186/ ,. 6., 25, 3 162,,,,.. 22) I : : publikt aktiebolag;. 23) II, : : privat aktiebolag publikt aktiebolag;. 24) IIA,. 2 1.,,,, ,,,, 1, 5, 13 13, 2, 1, 6, 16, 6 ( ) 2017/1132, ,,, ,.. 5.,,. 3, ,, 2, 3, , ( ) 2017/1132,,,, 2, 2, ,, -.

22 /101 L 2., inter alia, : ), II ; ),, IIA; ), 13 ; ), - ; ) 19, 2, ; ) -. 3.,, ( ) 2017/ , ( ) 2017/1132,,.,,,., A. TAJANI G. CIAMBA

23 L 186/ II, 13, 13, 13, : société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelij kheid; :, ; : spole nost s ru ením omezeným; : Anpartsselskab; : Gesellschaft mit beschränkter Haftung; : osaühing; : private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó rátha íochta, designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe; :, ; : sociedad de responsabilidad limitada; : société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

24 /103 L société par actions simplifiée, société par actions simplifiée unipersonnelle; : društvo s ograni enom odgovornoš u, jednostavno društvo s ograni enom odgovornoš u; : società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata; : / ; : sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu; : uždaroji akcin bendrov ; : société à responsabilité limitée; : korlátolt felel sség társaság; : private limited liability company/kumpannija privata; : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; : Gesellschaft mit beschränkter Haftung; : spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci ; : sociedade por quotas; : societate cu r spundere limitat ;

25 L 186/ : družba z omejeno odgovornostjo; : spolo nos s ru ením obmedzeným; : yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag; : privat aktiebolag; : private company limited by shares or guarantee.

IMI REPORT Номер: PW Командироване на работници искане за информация относно здравето и безопасността Искане за информация относно командирован

IMI REPORT Номер: PW Командироване на работници искане за информация относно здравето и безопасността Искане за информация относно командирован IMI REPORT Номер: 5881.1 PW Командироване на работници искане за информация относно здравето и безопасността Искане за информация относно командироването на работници от доставчик на услуги Искане за информация

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Microsoft Word - Prospectus Summary final_BULGARIAN_V2.docx

Microsoft Word - Prospectus Summary final_BULGARIAN_V2.docx 1. РЕЗЮМЕ Натоящето резюме се състои от подлежащи на оповестяване реквизити, наричани Елементи. Тези елементи са номерирани в раздели A Д (A.1 Д.7). Това резюме съдържа всички, подлежащи на оповестяване

Подробно

Price List Searchlight Електро Стил ООД Опълченска , бл.37, 1233 София, България Тел.: 02/

Price List Searchlight Електро Стил ООД Опълченска , бл.37, 1233 София, България Тел.: 02/ 8757-168CC 4 1 289.00 лв. 6465-5CU 26 568.00 лв. 6629-12CC 43 688.00 лв. 7012CC 5 795.00 лв. 6468-8 26 868.00 лв. 6629-24CC 43 1 388.00 лв. 7123CC 5 980.00 лв. 6461-26CU 27 228.00 лв. 2924-4SS 44 248.00

Подробно

ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD ПРОТОКОЛ от неприсъствено приемане на решения от Съвета на директорите на П

ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD ПРОТОКОЛ от неприсъствено приемане на решения от Съвета на директорите на П ПРОТОКОЛ от неприсъствено приемане на решения от Съвета на директорите на Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД, гр. София M I N U T E S For adopting resolutions in absentia by the Board of Directors of

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

Microsoft Word - STIC _0366_BUL_ICC DOC

Microsoft Word - STIC _0366_BUL_ICC DOC ICC-02/05-01/12-5-tBUL 17-04-2012 1/5 RH PT Оригинал: английски : ICC-02/05-01/12 Дата: 13 март 2012 ОТДЕЛ ЗА ПРЕДСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО I Пред: Съдия Санджи Мазеноно Монагенг, Председателстващ съдия Съдия

Подробно

- Образец на пълномощно от акционер - юридическо лице / Sample of power of attorney by shareholder - legal entity ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН.

- Образец на пълномощно от акционер - юридическо лице / Sample of power of attorney by shareholder - legal entity ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН. - Образец на пълномощно от акционер - юридическо лице / Sample of power of attorney by shareholder - legal entity ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН..., притежаващ документ за самоличност..., издаден

Подробно

- Образец на пълномощно от акционер - юридическо лице / Sample of power of attorney by shareholder - legal entity ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН.

- Образец на пълномощно от акционер - юридическо лице / Sample of power of attorney by shareholder - legal entity ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН. - Образец на пълномощно от акционер - юридическо лице / Sample of power of attorney by shareholder - legal entity ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН..., притежаващ документ за самоличност..., издаден

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

Покана за ОСА на ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД Съвет

Покана за ОСА на ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД Съвет ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД Съветът на директорите на Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон

Подробно

Инструкция Cooper&Hunter CH-D014WD5, Cooper&Hunter CH-D008WD5

Инструкция Cooper&Hunter CH-D014WD5, Cooper&Hunter CH-D008WD5 Осушити вздуха Cooper&Hunter CH-D014WD5 CHD008WD5 Инструкция пьзватя Electric schematic diagram TUBE TEMPSENSOR RT1 TUBE AP2 DISPLAY CN1 BOARD CN4 LIQUID LEVEL SWITCH SA COM NO BU FAN MOTOR BN M FAN CN2

Подробно

Покана за ОСА на г. Invitation for GMS on ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD ПОКАНА за с

Покана за ОСА на г. Invitation for GMS on ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD ПОКАНА за с ПОКАНА за свикване на Общо събрание на акционерите на ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД Съветът на директорите на Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон

Подробно

- Образец на пълномощно от акционер - физическо лице / sample of power of attorney by shareholder - individual ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН...,

- Образец на пълномощно от акционер - физическо лице / sample of power of attorney by shareholder - individual ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН..., - Образец на пълномощно от акционер - физическо лице / sample of power of attorney by shareholder - individual ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният,..., ЕГН..., притежаващ документ за самоличност..., издаден на...

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 20.3.2019 A8-0245/269 Изменение 269 Юлия Реда, Хейди Хаутала, Бенедек Явор, Якоп Далунде, Флорент Марсейеси, Райнхард Бютикофер, Томас Вайтц, Тери Райнтке, Моника Вана, Тамаш Месерич, Моли Скот Кейто,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA102 - VET learner and staff mobility ПРОЕКТ: Европейска мобилност - билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване KA102-B2F695DA Бенефициент:

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0245/262 Изменение 262 Тимо Вьолкен, Бернд Ланге, Керстин Вестфал, Михаел Детиен, Ирис Хофман, Дитмар Кьостер, Улрике Родуст, Сузане Мелиор, Мартина Вернер, Мария Нойхл, Арндт Кон, Петра Камереверт,

Подробно

Писмени материали за ОСА на г./written materials for GMS on ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/ WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224

Писмени материали за ОСА на г./written materials for GMS on ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/ WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/ WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 of CA за редовно годишно общо събрание на/ for the annual general meeting of ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД АД/ PRINZ VON PREUSSEN

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО POWER OF ATTORNEY Днес, [...], две хиляди и седемнадесета година, в град [...], [...], регистрирано в търговския регистър при [..] с ЕИК (регистр. номер): [..], със седалище и адрес на управление:

Подробно

Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отл

Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отл Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отличават местните власти, които са организирали най-впечатляващия

Подробно

Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от м

Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от м Правилник на кампанията Ловци на оферти В периода 5 8 март 2019г. Данте интернешънъл С.А. (Dante International S.A.) самостоятелно, както и някои от маркетплейс търговците на emag.bg, всеки търговец поотделно,

Подробно

BOROVETS OPEN CUP 2019 VIVACOM DOWNHILL SERIES #4 *Scroll down for English* Дати на провеждане: Ceптември 2019 Място на провеждане: Боровец Маун

BOROVETS OPEN CUP 2019 VIVACOM DOWNHILL SERIES #4 *Scroll down for English* Дати на провеждане: Ceптември 2019 Място на провеждане: Боровец Маун BOROVETS OPEN CUP 2019 VIVACOM DOWNHILL SERIES #4 *Scroll down for English* Дати на провеждане: 13 15 Ceптември 2019 Място на провеждане: Боровец Маунтин Байк Парк www.borovetsbikepark.com www.borovets-bg.com

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание 1 DUOLIFT.27.AP3B..8.3 Продуктов номер: 9917762 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Wastewater collecting tank with a total volume of 27 liter. Incl. pipeset

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно