Николай Райнов. Зайовата къща Чешка приказка

Размер: px
Започни от страница:

Download "Николай Райнов. Зайовата къща Чешка приказка"

Препис

1 Николай Райнов Зайовата къща Чешка приказка

2 Зайовата къща Зайо Байо и Кума Лиса били съседи. Къщите им в гората се издигали, току-речи, една до друга. Обаче Лисината къща била от лед, а Зайовата от кори и лико. През зимата и двамата прекарали добре, но ето че настъпила пролет. Лисината къща се стопила, а Зайовата си останала, както си била. Кума Лиса отишла при Зайо Байо и го помолила да я пусне да се сгрее. Заекът я пуснал, а тя го изпъдила: Аз съм Лисица царица рекла. В чиято къща вляза, тя става моя. Махни се оттук, че ще те разкъсам. Зайчето се разплакало и тръгнало да дири защитник. Върви по пътя и плаче. Ето че го срещат кучета. Бау, бау, бау! Джав, джав, джав! казват те. Защо плачеш, Зайо Байо? Оставете ме, мили кучета отвръща им зайчето. Как да не плача? Имах си къщица от кори и лико, здраво съградена и хубаво изписана. И от студ ме пазеше, и от горещина. Кума Лиса пък имаше ледена къща. Стопи се нейната, дойде в моята, уж да се сгрее, взе, че ме изпъди да се скитам по света немил-недраг, без дом и без покрив. Не плачи, Зайо Байо! казват кучетата. Ние ще я прогоним. Не можете я прогони. Тя е проклета и много зла. Не, не. Ще видиш как ще я прогоним. Отишли при къщицата. Бау, бау, бау! Джав, джав, джав! Скоро; Лисо, вън! Скоро вън! А лисицата се обадила отвътре: Като изляза, па като се развъртя, на късове ще ви направя и по цялата гора ще ги разпръсна. Кучетата се уплашили и избягали. Зайчето тръгнало отново да търси закрилник. Върви по пътя и плаче. Ето насреща му Баба Меца. Спира се тя и го запитва: Защо плачеш, мило зайче? Остави се, Бабо Мецо! Как да не плача? Съградих си къщица от кори, изписах я отвътре и отвън, наредих я да ти е драго да влезеш и да поседнеш. Зиме ме пазеше от студ, а лете от горещина. Кума Лиса си имаше ледена къща. Нейната се стопи и тя дойде в моята, уж само да се сгрее. Настани се вътре, а мене изпъди да се лутам по света немилнедраг, без дом и без покрив. Не плачи, Зайо Байо казва му мечката. Аз ще я изгоня. Не можещ я изгони, Бабо Мецо. Кучетата я гониха и не смогнаха да я прогонят. И ти не ще успееш. Не, не. Ще я изгоня. Отишли при Зайовата къща. 2

3 Николай Райнов Ръррррр! изревала мечката. Скоро, Лисо, вън! Скоро вън! А лисицата се обадила отвътре: Като изскоча, па като се развъртя, на късове ще ви направя и по цялата гора ще ги разпръсна. Скоро се махнете! Мечката се уплашила и избягала. Пак тръгнало зайчето да търси защитник. Върви по пътя и плаче ли, плаче. Среща го бикът силен и буен. Спира се и го запитва: Защо плачеш, Зайко? Кажи на батя си? Батьо Биче, остави се! Как да не плача? Съградих си къщица тъкмо като за мене. И хубава, и здрава. Зиме от студ ме пазеше, лете от горещина. А Кума Лиса, моята съседка, имаше къща от лед. Запролети се. Лисината къща се стопи. Тя ми дойде на гости, уж само да се сгрее, че беше премръзнала. Влезе и не излезе вече, а мене изпъди да се скитам по света немил-недраг, без покрив и без дом. Да вървим тогава да я прогоним. Не ще можеш я прогони, батьо Биче. Кучетата отидоха, но не можаха да я прогонят. След тях отиде мечката и тя не можа. Ти ли ще можеш? Ще мога, разбира се. Аз от никого не се боя. Кой смее да ми излезе насреща? Не ще успееш, батьо Биче. Ще я изгоня, ти казвам. Ще видиш. Отишли при къщата на Зайо Байо. Разревал се оня ми ти бик цялата гора се разклатила. Всичко живо се изпокрило по дупки и хралупи. Скоро, Лисо, вън! Скоро вън! А Кума Лиса се обадила отвътре: Като изскоча, че като се развъртя, на късове ще ви направя и по цялата гора ще ви разпръсна. Бикът се уплашил и побягнал. Пак тръгнало зайчето само-самичко да си търси защитник. Върви и плаче, та се къса. Гората цепи. Ето насреща му еленът. На главата му рога като дърво разклонени. Стой, Зайо Байо! Защо си се разплакал? Остави се, вуйчо Елене! Как да не плача, като е за плач? Къща си бях съградил, изписал я бях и наредил. Да ти е драго да седнеш, та да си починеш. Къщата ми е от брезови кори и от лико. А Кума Лиса проклетницата съседка си имаше къщица от лед. Дойде пролет, къщата й се стопи. Примоли ми се да я пусна за малко да влезе, колкото да се сгрее. Пуснах я, вуйчо Елене. И знаеш ли що стана? Кума Лиса ме прогони, за да се настани в къщата ми. Ето ме, че се скитам по света немил- 3

4 Зайовата къща недраг, без дом и без стряха. Да отидем да я изпъдим, Зайо Байо. Да отидем, вуйчо Елене, но ти не можеш я изпъди, проклетницата! Страшна и зла е. Всички се боят от нея. Кучетата отидоха, тя ги подплаши и те побягнаха. Мечката отиде след тях и нея изплаши, и тя побягна. Подир това отиде бикът, но и той не можа да я изгони. И той избяга. И ти не можеш я прогони. Мога, Зайо Байо, мога. Ще видиш, че мога. Отишли при къщата на зайчето. Разревал се еленът: Скоро, Лисо, вън! Скоро вън, че като вляза, па като те вдигна на рогата си, ще те хвърля през девет земи в десета! А лисицата се обадила отвътре: Като изскоча, па като се развъртя, на късове ще ви направя и по цялата гора ще ви разпръсна. Еленът се уплашил и избягал. Зайчето тръгнало отново да търси защитник. Плаче, хлипа и проклина лошата съседка, лисицата. Небето цепи от плач. Но никой го не чува. Всички животни се изплашили от Кума Лиса. Кучетата, мечката, бикът и еленът им разправили. Много ги било страх, горките. Зайчето наближило към селото. Срещнал го Петльо с коса на рамо. Тръгнал бил на коситба. Кукуригуууу, Зайо Байо! Кукуригуууу, защо си се разплакал? Майка ти ли е умряла, или е починал баща ти? Ох, остави се, байо Петльо! Как да не плача? Съградих си къща хубава и яка, изписах я, наредих я, да я видиш, та да ми завидиш. От пъстри кори и лико я направих. А Кума Лиса, моята съседка нали е ленива, си направи къща от ледени буци. Запролети се, пекна слънцето, разтопи я. А моята къща си остана. Дойде лисицата на гости и ме помоли да се сгрее нл огнището ми. Влезе, настани се и ме прогони да се скитам нагоре-надолу немил-недраг, без дом и без подслон. Туй ли било? Хайде Де вървим тогава да я изпъдим. Да вървим, бай Петльо, но можеш ли я изпъди? Мога, Зайо Байо, мога. Не, не можеш, байо Петльо. Кучетата отидоха зли и свирепи, а Кума Лиса ги изплаши. Отведох Баба Меца и тя се уплаши. После отидохме с бика и той се уплаши. Най-сетне отведох вуйчо Елен, но лисицата подплаши и него. И ти не можеш пропъди тая проклета лисица. Аз ли не мога? Ще видиш. Отишли при къщата. Петелът се развикал: 4

5 Кукуригу-мигууууу! Кукуригу-мигуууу! Остра коса съм понесъл Кума Лиса да заколя. Скоро, Лисо, вън! Скоро, Лисо, вън! Чула лисицата и се уплашила. Сторило й се, че всички косачи от селото са се събрали пред къщата. Решила да избяга през комина. Но гледа коминът тесен, не ще може да се промъкне през него. Па и в огнището гори огън. Чул се отново гласът на Петльо тоя път още по-страшен: Кукуригу-мигууууу! Кукуригу-мигууууу! Остра коса съм понесъл Кума Лиса да заколя. Скоро, Лисо, вън! Скоро, Лисо, вън! Лисицата се обадила отвътре: Почакайте малко: обличам се! И почнала отново да мисли как да избяга. Дали не може през прозореца? Не, той е тесен. Пак се зачул гласът на петела, три пъти по-страшен от преди: Кукуригу-мигуууу! Кукуригу-мигууууу! Остра коса съм понесъл Кума Лиса да заколя. Скоро, Лисо, вън! Скоро, Лисо, вън! А лисицата се обадила: Още малко почакайте: кожуха си обличам! Видяла Кума Лиса, че не може да се отърве. Мисли, мисли, нищо не може да измисли. А петелът отново извикал, тоя път толкова силно, че всичко живо се разтреперало: Кукуригууу-мигуууу! Кукуригу-мигууууу! Остра коса съм понесъл Кума Лиса да заколя. Вън, Лисо, вън! Вън, Лисо, вън! Лисицата излетяла като стрела из вратата, но Петльо бил препречил косата. Разсякъл Кума Лиса на две, а после още надве, че и още на две. На късове я направил. Сетне влязъл в къщата и заживял братски със зайчето. Дълго живели те заедно и много имот натрупали. Оттогава излязла пословицата: Живеят си братски като петела и зайчето. КРАЙ Николай Райнов 5

6 Николай Райнов Сканиране, разпознаване и редакция: unicode, 2008 Публикация: Николай Райнов. Приказки от цял свят Второ издание Съставителство и редакция: Богомил Райнов Литературна група V. Тематичен номер 2587 Редактор на издателството ЛИЛИЯ ИЛИЕВА Художник ЛЮБЕН ЗИДАРОВ Художник-редактор ВАСИЛ ЙОНЧЕВ Макет и технически редактор ТОМА СТАНКУЛОВ Коректор НАТАЛИЯ КАЦАРОВА Дадена за набор 18. III г. Подписана за печат 30. IX г. Излязла от печат 20. XII г. Формат 58 84/18 Печатни коли 44,50. Издателски коли 36,93. Тираж 50,125. Цена 3,60 лв. Издателство Народна култура София, 1974 ДПК Димитър Благоев София Свалено от Моята библиотека [

3579_FAnimalS_insides_BG.indd

3579_FAnimalS_insides_BG.indd Моята любима книга с ПРИКАЗКИ Моята любима книга с ПРИКАЗКИ Издателство Фют Скокла Тропла Кравата, която обичала да танцува Съдържание Лисичето Хитрушко измисля небивалици Текст Беки Дейвис Илюстрации

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037> НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА Д Е Т С К А Г Р А Д И Н А 37 В Ъ Л Ш Е Б С Т В О РАЙОН ВИТОША - СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр София, кв Павлово, ул Белмекен 1, тел:+3592 8554119,

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - 4 ЕПИЗОД, ИДЖЛЯЛ СЕ СЪБУЖДА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - 4 ЕПИЗОД, ИДЖЛЯЛ СЕ СЪБУЖДА Иджлял се събужда от кома Нур и Йиит се прибират в имението като сватбена двойка. Леля му едва не припада от гледката и казва, че ги проклиня. Нур е притеснена, тогава Йиит я отвежда в спалнята и й обещава,

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да се поразходим тогава. - Добре. - Колко е часът? Забравил

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА Нур заявява на Йиит, че го мрази от дъното на душата си и че вече се отвращава от него. Хуква навън, качва се на колата си и потегля. Йиит я следва. Керем отново отива в къщата на Нур. Забелязва, че е

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Стихове за всеки

Стихове за всеки Радослав Сяров Знаеш ли, че на водата са безбройни чудесата? Книгата е лицензирана под Creative Commons Признание Без производни 2.5 България: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/bg/ Можете свободно

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа седмица ¹5 14 среща с дядо коледа Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе много подаръци. Среща с Дядо Коледа Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. След вечеря Томи

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН ,ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЕДА.

ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН ,ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЕДА. ПРОЛЕТЕН ОБРЕДЕН ЦИКЪЛ. ГЕРГЬОВДЕН, ЕНЬОВДЕН- ЕЗИЧЕСКИ И ХРИСТИЯНСКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЕДА. В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и найголемият пролетен празник.

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

НА ИЗЧЕЗВАНЕ ПИЕСА Мария Колюшева

НА ИЗЧЕЗВАНЕ ПИЕСА Мария Колюшева НА ИЗЧЕЗВАНЕ ПИЕСА Мария Колюшева Тази пиеса не е мелодрама, тя е по- скоро многопластова творба, изпълнена с много метафори. Един ще я разбере дословно като едно пътуване към дома, към България, която

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - КЕРЕМ ЗАПОЧВА ДА ПОКАЗВА ЗЛОВЕЩАТА СИ СЪЩНОСТ

СЕГА И ЗАВИНАГИ - КЕРЕМ ЗАПОЧВА ДА ПОКАЗВА ЗЛОВЕЩАТА СИ СЪЩНОСТ Нур се колебае дали да отиде на почивка с Керем. Започва да си събира багажа. Санджактар вижда частично наредения пъзел и разбира, че Хазал го е изпратила. Пръска наредената част по земята. Извинява се

Подробно

Diankov_diary.indd

Diankov_diary.indd 1 октомври 2011 г. Мило дневниче, Жилав излезе тоя народ, щом за трета година аз ще му правя бюджета! Äнес свалих няколко темплейта от Световната банка. Ще свършат работа, няма да си давам много зор. 2012-а,

Подробно

борис априлов * П Р И В И Д Е Н И Е Т О * пиеса за куклен театър * 19?? ЛИЦА по реда на появяването: ДОМБИ ЧИМИ ДИМБИ МОКСИ ЛИСКО ШЕСТ КАТЕРИЧКИ СВЕТУ

борис априлов * П Р И В И Д Е Н И Е Т О * пиеса за куклен театър * 19?? ЛИЦА по реда на появяването: ДОМБИ ЧИМИ ДИМБИ МОКСИ ЛИСКО ШЕСТ КАТЕРИЧКИ СВЕТУ борис априлов * П Р И В И Д Е Н И Е Т О * пиеса за куклен театър * 19?? ЛИЦА по реда на появяването: ДОМБИ ЧИМИ ДИМБИ МОКСИ ЛИСКО ШЕСТ КАТЕРИЧКИ СВЕТУЛКИ БУХЛЬО ШАРО ЗАЮ дебеличко момченце проклет, много

Подробно

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина ¹1 21 аз съм в детската градина Томи и ни са на 3 години и ходят на детска градина. Какво правят децата в детската градина? С кого обичаш да играеш? Кажи и посочи: занималня, деца, учител, маса, шкаф,

Подробно

<4D F736F F D20CFE8F1E0F2E5EBE82DEEF22DF2F0EEFFED2D352DEAEEF0E5EAF2F3F0E02E646F6378>

<4D F736F F D20CFE8F1E0F2E5EBE82DEEF22DF2F0EEFFED2D352DEAEEF0E5EAF2F3F0E02E646F6378> ÉÂÓð Ë ëúóâ èàëäíöãà éí íêéüç ( ÌÚÓÎÓ Ëfl) Книгата се издава с финансовата подкрепа на община Троян. ÉÂÓð Ë ëúóâ èàëäíöãà éí íêéüç ( ÌÚÓÎÓ Ëfl) Троян 2019 През 1942 г. младият троянец Георги Стоев подготвя

Подробно

София, 2019

София, 2019 София, 2019 Боряна Дукова ИЗВЪН РЕДОВЕТЕ Романът на Яна Язова Боряна Дукова, автор, 2019 Стоян Атанасов, Kontur Creative, дизайн на корицата, 2019 Централен държавен архив, снимка на корицата Алто комюникейшънс

Подробно