ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ-1936 ПРЕЗ 2019 Г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ-1936 ПРЕЗ 2019 Г."

Препис

1 ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ-1936 ПРЕЗ 2019 Г. Докладът за дейността на Народно читалище Николай Хайтов отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на дейността на, разработена в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и представена на кмета на СО район Изгрев, културния календар, решения на Общото събрание. И през отчетната 2019 г. дейността на читалището бе разностранна, с разнообразни изяви и значима културна дейност. Старанието на целия екип на читалището бе да осъвременим и обогатим дейността си, за да защитим ролята на читалището като водеща културна институция в духовния живот не само на района. И през 2019 г. осъществяваше дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложени в Устава и ЗНЧ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 1. Отстояване на позицията на водещо културно средище в квартал Изток и обогатяване на културния живот; 2. Развитие на библиотечната дейност и превръщане на читалището в информационен център; 3. Съхраняване на народните обичаи и традиции; 4. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ: 1. Поддържане на общодостъпна библиотека; 2. Работа в школи, курсове, формации, концерти, фестивали и младежки дейности; 3. Представяне на книги в литературния. I. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ I.1. Библиотечна дейност Библиотечната дейност е една от основните дейности в читалищата. И през отчения период библиотеката се стараеше да поддържа библиотечния фонд и услугите като на сравнително модерен информационен център и културно средище. Библиотеката реализира задачата си за разширяване и обогатяване на знанията и интереса на потребителите си към култура и наука. Нашата бибилотека е мястото където освен, че можем да вземем книга за четене, ползваме ежедневната и седмична преса, получаваме квалифицирана библиографска справка и помощ за търсене в Интернет пространството. Особено внимание се отделя на децата и учениците. С тях Мария Дзивева провежда разнообразни популарни беседи на интересни и значими теми. Едни от по значимите дейности на библиотеката през 2019 г. са "Книгата- приятел на детето" - информормационно табло за "Походът на

2 книгите" и Седмицата на детската книга; Еко час в библиотеката "Защитени животни и растения в България " с ученици от Клуб по интереси от ПГФК ; Презентация " София - древна и млада" с 9-ти клас от ПГФК ; Маратон на четенето"- четене, размисъл и смях в салона на читалището с два класа второкласници от 119 СУ и четене с деца в библиотеката. През отчетната година Мария Дзивева участва с проект в юлската конкурсна сесия на Министерство на културата по програма Българските бибилотеки съвременни центрове за четене и информираност. Трябва да подчертаем, че само 13% от библиотеките от цялата страна печелят финансиране. И ние влизаме в тези 13% с финансиране за 1185 лв. Динамиката на библиотечните единици в библиотеката е както следва (таблица 1 и 2): Таблица 1 Брой Постъпили книги Вестници и списания години Таблица 2 Брой Години Регистрирани читатели Посещения Заети книги Библиограф. справки I.2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество Важно място в нашата читалищна дейност и през тази година заемаше любителското художествено творчество за деца и възрастни. В читалището се пресъздават красотата и традициите на класическата музика и на националния фолклор. Отеква звучността на българската народна песен, красивите мелодии на кръшните български хора. И през отчетния период в читалището се занимават разнообразни по жанр колективи: ВИГ Виолетки, Хор за автентичен фолклор От извора, Фолклорен състав Шопчета бобчета, Дамски камерен хор Арфа, Гайдари, ВГ Мики Маус, Мистeрия на българските гласове, Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт,Театрално студио Драмеди. Тези състави реализират културния живот на нашия район, участват в международни и национални конкурси и фестивали, осъществяват голяма част от културната програма на читалището.

3 В таблица 3 е дадено разпределението по брой участия на съставите и учениците от в различни мероприятия. Таблица 3. Разпределение на участията читалищни общински регионални национални международни награди От тези награди Шопчета бобчета имат 14 награди, от които 2 специални награди на Мартин, Младен и Васил. Шопчета-бобчета са взели участие в 1 радиопредаване по БНР и 3 телевизионни предавания, а ВИГ Виолетки са участвали в предаване на Телевизия СКАТ. И през 2019 г. Лиляна Л. Ангелова, преподавателят по народни инструменти има награда за отлична педагогическа работа и високи творчески постижения от НФК Диньо Маринов гр.варна, НФК Напеви от Северозапада гр.монтана, а Данаил Делев спечели от НФК Диньо Маринов гр.варна -1 во място и стипендия. I.3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти чествания и младежки дейности И през отчетния период в продължават заниманията по различни музикални инструменти, пеене, танци и изобразително изкуство. От 2019 г. в НЧНх вече има и занимания по математика. За съжаление и през 2019 година не успяхме да възстановим заниманията по английски език. Желаещите деца са малко и не намерихме преподавател, който да поеме този малък брой деца. В таблица 4 са дадени сведения за броя на децата по различни занимания през 2019 г. Големият брой деца се дължи на високия професионализъм и педагогическите умения на преподавателите, работещи в. Таблица 4. Разпределение на децата по различни занимания Школи 2016 г г г г. Пиано Китара Цигулка Народни инструменти Гайда Балет Народни танци Изобразително изкуство Вокално пеене Музикотерапия Английски език Театър ОБЩО

4 II. ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА 2019 г. премина като година на Николай Хайтов, послучай 100 години от рождението му. беше организатор на VI та Национална научна конференция НИКОЛАЙ ХАЙТОВ И БЪЛГАРИЯ, която се проведе на г. в салона на читалището. В конференцията взеха участие 15 видни изследователи на творчеството на Хайтов. Сборникът с докладите от конференцията бе връчен в деня на конференцията. През 2019 г. по инициатива на Председателя и с решение на Настоятелството се проведе и Първия Национален литературен конкурс за ученици на тема: ТВОРЧЕСТВОТО НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ НАСЛЕДСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИТЕРАТУРА И КИНО. В конкурса участваха ученици от цялата страна. Организатори на конкурса освен бяха и район Изгрев, Съюзът на учителите в България и 119 СОУ. Внучката на Н.Хайтов Елица Гигова представи изложба живопис Родопският свят на Николай Хайтов. През 2019 г. се проведе и поредния фестивал, организиран от Софийски вечери на авторската песен, който стана популярен сред бардовете. В Литературният се състояха 19 представяния на книги: Бончи Братоева, Евгени Бенов, Георги Константинов, Здравка Ефтимова, Владимир Арденски, Александра Ивойлова, Милена Филипова, Елена Хайтова и др. Съвместно със СБЖ се проведе среща разговор с проф. Людмила Карпенко - Съвременен поглед на кирилометодиевото дело и българоруските отношения. През 2019 г. преподавателят по математика Ан. Стоянов организира Олимпиада по математика, на която се явиха деца не само от София. На наградените бяха раздадени медали, грамоти и сборник с докладите от 6- тата научна конференция Николай Хайтов и България. Клуб Парадокс през 2019 г. е организирал и провел 7 беседи. През отчетната година на сцената на читалището бяха изнесени 27 театрални представления. Продължават детските утра на приказките и буквите с ученици от началните класове. Традиция в читалището е в библиотиката да се организират изложби и витрини по различни теми, личности и дати. През 2019 г. са организирани 41 изложби. Социална дейност: Дияна Генова провежда курс по музикотерапия. От септември 2019 г. ВИГ Виолетки всеки от 14 ч. организира забави за хора в напреднала възраст. Учениците от класа по китара на Венцеслав Димитров изнесоха концерт в дома за изоставени деца в Белоградчик.

5 III. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. спазва разработената политика за здравословни и безопасни условия на труд. IV.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ През отчетния период ръководството на читалището се осъществяваше от читалищно настоятелство в състав от 5 члена: Искра Арсенова - Председател, Димитър Цветанов, Красимир Станков, Марта Бумбарова, Симеон Панайотов и секретар Лиляна Георгиева. През 2019 год. са проведени 4 заседания. Настоятелството е изпълнявало стриктно вменените му от ЗНЧ права и задължения. Благодарение на СК АСАТО бюджетът и полугодишния отчет за неговото изпълнение постъпваха навреме в настоятелството и то се произнасяше по тях. ГФО-то се предаде преди крайния срок и се публикува в Интернет, от където става видим за всеки. По отношение на препоръките на Проверителната комисия можем да заявим следното. Първата препоръка за използване на пълния капацитет на наличната материална база, годна за използване е изпълнен и преизпълнен. Както се видя от таблица 4 и от социалната дейност броят на децата и възрастните, занимаващи се в се е увеличил. През 2019 г. Настоятелството не можа за изпълни препоръките на Проверителната комисия по отношение на подновяването на клас по английски език и възобновяване на езиковата школа. Благодарение на Георги Тошев в читалището започна да функционира математически клас. Изпълнена е и третата препоръка. Направихме няколко срещи с представители на БИЛЛА за отваряне на френските прозорци и решаване на проблема с мухъла в помешенията на кота минус едно и отпушване на канала. Успяхме да направим диагностика на каналите и да се види къде е проблемът със запушването. месец отчетите за дейността на читалището по дати и мероприятия се предават на кмета на СО район Изгрев и се намират в архива на читалището. Стремим се да поддържаме сградния фонд - класни стаи, репетиционни зали, фоайе, коридори, санитарни възли, помещения в мазето в добър вид. За ежедневната поддръжка се грижат нашите хигиенисти Камелия Илиева и Стоянка Кръстанова, но трябва и добро отношение на всички посещаващи и ползващи помещенията ученици и граждани. Заключение Въпреки разнообразната и обхватна дейност имаме и някои пропуски. Не можахме да възстановим английските занимания. В отчета за

6 дейността на през 2019 г. може и да сме пропуснали някое събитие или дейност. Но дейността ни е широкообхватна и това е допустимо. Дейността ни обаче, е видима и дори и да имаме пропуск в отчета той не е от съществено значение. Важното е, че цялата ни дейност през изминалият отчетен период, категорично доказва съществуването на институцията Читалище Николай Хайтов и способностите на нейните самодейци и членове да я съхранят. Настоятелството благодари на целия екип на читалището, на секретаря Лили Георгиева, на счетоводна фирма АСАТО Консулт, на самодейците, на всички членове, институции и родолюбиви българи, оказали съдействие и подкрепа при осъщестявване на дейността на. Изготвил: Искра Арсенова Докладът е обсъден и приет на заседание на настоятелството с решение по т. 1 от дневния ред от г. Програма за културната дейност на Народно читалище Николай Хайтов-1936 за 2020 г. Събитие Анотация на събитието Дата Място Час Финансиране 1 Плейбек януари 19,00 2 ВИГ Виолетки Музикална Забава за Януари 3 Изложба Витрина за героите от Априлското въстание януари 4 Театрално представление 5 Витрина изложба Библиотека Театрално представление на самодейни колективи 125 г. от рождението на Гео Милев 85 г. от рождението на Дамян Дамянов януари 19,00 януяри

7 100 г- Леда Милева 6 Литературен Представяне на книги януари 18,30 7 Бабиин ден Чевстване на бабин ден януари ВИГ Виолетки Музикална Забава за февруари 9 Литературен - Представяне на книги февруари 18,30 10 Плейбек февруари 19,00 11 Витрина Обичани детски автори февруари 12 Театрално представление Театрално представление на самодейни състави февруари 19,00 13 Изложба Витрина за годишнина от обесването на Васил Левски 14 Детска театрална постановка февруари февруари 10,00 15 Участие във фестивал Пролетен фестивал Детска усмивка Февруари 10,00 16 Музикално поетичен рецитал Трифон Зарезан февруари 18,00 17 Умели ръчички школата по изобразително изкуство "Да майсторим с ръчички пъстри мартенички Февруари 18 Библиотека 3 ти март Освобождението март 10,00 Презентация с ученици

8 19 Литературен салон Представяте на книга март 17,30 20 ВИГ Виолетки Музикална Забава за март 21 Осмомартенски концерт 22 Плейбек С участието на състави от март 18,30 март 19,00 23 Библиотеката Пролетен празник Дец ата - най - красивите на света с ученици от първи клас към 119 СУ март 24 Участие в конкурс Национален конкурс Деньо Маринов гр.варна 25 Участие в конкурс Национален конкурс Орфеево изворче гр.ст.загора март март Търсим спонсор Търсим спонсор 26 Международен ден на балета Концерт на балетната школа април 27 Умели ръчички школата по изобразително изкуство Великден Боядисване на яйца април 28 ВИГ Виолетки Музикална Забава за април 29 Библиотека Среща с жените на СК Изток тема : Живот и творчество на Дора Габе 30 Беседа Международен ден на детската книга 31 Изложба Международен ден на здравето април април април

9 32 Участие в конкурс Национален конкурс Песенна дъга над Кутев гр.котел април Търсим спонсор 33 Световен ден на Земята Организиране на акция по почистване на площта около април 34 ДМШ Вечер на класиката : април Бах, Шопен, Равер и Хегел 35 Ден на Европа Откриване на изложба с рисунки на децата и разговор с ученици за развитие на библиотеката май 36 Ден на библиотечните специалисти Изложба и разговор с ученици за развитие на библиотека май 37 ВИГ Виолетки Музикална Забава за май 38 Участие на конкурс Национален конкурс Напеви от северозапада май Търсим спонсор 39 Ден на славянската писменост и българската просвета и култура Концерт на ученици и състави от май 40 Благотворителен концерт Благотворителен концерт в Белоградчик в дом за изоставени деца май Белогра дчик 41 Нашата родина Урок по родолюбие май 42 Посещение на групи от детски градини Библиотека домът на книгата май 43 Литературен Представяне на книги май

10 44 Театрална постановка Театрална постановка на самодейни състави май 45 Концерт Музикалната школа пиано, цигулка, китара, народни инструменти 46 Международен ден на детето 47 Изложба и урок За героите отдали живота си за България юни юни юни 48 Библиотека 170 г Иван Вазов юни 49 Фестивал Международния фестивал Софийски вечери на авторската песен юни СО Р-Н Изгрев, Търсим спонсор 50 Литературен Представяне на книги юни 51 Плейбек 52 Участие в събор Копривщица XII Събор на българското народно творчество юни 19,00 август Търси спонсор 53 EUROPIAN PLAYBACK TEATRE GATHERING Плейбек домакин 3-7 септември 19,00 54 Плейбек септември 19,00 55 Витрина Ден на съединението, Ден на София септември

11 56 Изложба Ден на София септември 57 Литературен Представяне на книга септември 58 Изложби витрини 140 г Йордан Йовков октомври 59 Национална литературна награда Есе на ученици на тема Творчеството на Хайтов октомври, СПБ, СО-Район Изгрев 60 ВИГ Виолетки Музикална Забава за октомври 61 Участие във фестивал 62 Плейбек 63 Литературен За патриотична и антифашистка песен Среща с Теодора Димова Честване на юбилей 60 г октомври октомври 19,00 Октомври 64 Литературен 65 Отбелязване на Деня на народните будители 90 г. Антон Дончев октомври Музикално литературна вечер октомври 66 Концерт Концерт на най- младите поети с китара в Международен фестивал за автори и изпълнители 29 октомври - партньор Sofia Singer Songwriter Fest

12 67 Литературен Представяне на книга Ноември 68 ВИГ Виолетки Музикална Забава за ноември 69 Плейбек ноември 19,00 70 ДМШ 80 г. Джон Ленън ноември 71 Плейбек концерт декември 19,00 72 ВИГ Виолетки Музикална Забава за декември 73 Ден на борбата срещи СПИН Избожба на материали и беседа декември 74 ДМШ Коледни концерти на музикалната школа декември 75 Библиотека Коледен базар на книгата декември 76 Умели ръчички школата по изобразително изкуство Коледни картички и украса декември

И Н Ф О Р М А Ц И Я

И Н Ф О Р М А Ц И Я И Н Ф О Р М А Ц И Я За значими културни събития и изяви, културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, културни събития с регионално и местно значение, чествания на кръгли

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА СТОЯН ДРИНОВ БИБЛИОТЕКАТА КУЛТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ И ВРЪЗКАТА Ѝ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ гр. Панагюрище Общински пазар тел. 0357 6-35-78 libpanagyurishte.com e-mail: library_pan@abv.bg

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни

1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни 1 Проект! Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОДИНА ВЪВЕДЕНИЕ: Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, които

Подробно

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г.

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 ГОДИНА Дата Културни прояви Организатор на проявата Място на провеждане м. ЯНУАРИ Приложение 9 План / сума 2018 г. 950 12.1.2018 Посрещане на Старата нова година Общинска

Подробно

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му

ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ Пейчо Панов НЧ Просвещение 1870 Откриване на изложба Следи от миналото НЧ Просвещение 1870 и Общински исторически му ОБЩИНА БРЕЗНИК МЕСЕЦ ЯНУАРИ 12.01 Откриване на изложба Следи от миналото и Общински исторически музей Симеон Мильов 0889 802 874 с. Бегуновци с. Слаковци с. Велковци Читалищни 13.01-14.01 с. Ноевци с.садовик

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Microsoft Word - kal. predst. sabitia 8 m (3).docx

Microsoft Word - kal. predst. sabitia 8 m (3).docx КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ЗА М. АВГУСТ 2019 Г. ВОЕНЕН КЛУБ ХАРМАНЛИ МЕРОПРИЯТИЕ Уреждане на изложба във фоайето на Военен клуб Харманли на тема: въстание в Тракия, по повод избухването

Подробно

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари г. Земен -площад КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН ЗА 2013 Г. Месец/дата Място Културна проява Организатори Лице за контакти Телефон Януари 01.01.2013 г. Земен -площада Новогодишна наздравица Община, НЧ Р.Хаджиева 0886177098

Подробно

Microsoft Word - reshenie

Microsoft Word - reshenie ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 390 Протокол 46 от 04.04.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

Окт 2019

Окт 2019 ПРОГРАМА 14:30 часа НЧ Орфееви гори 1870 гр. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. Поетично четене на клуб Приятели на книгата по повод Деня на музиката и поезията. НЧ Балкански просветител 1871 гр.

Подробно

2016 ГОДИНА Дата, Месец Наименование на събитието Организатор Място на провеждане Месец януари 5 януари Беседа с ученици от училището на тема Историят

2016 ГОДИНА Дата, Месец Наименование на събитието Организатор Място на провеждане Месец януари 5 януари Беседа с ученици от училището на тема Историят 2016 ГОДИНА Дата, Месец Наименование на събитието Организатор Място на провеждане Месец януари 5 януари Беседа с ученици от училището на тема Историята на село Туховища.Запознаване на самодейци и ученици

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2013/2014 През учебната 2013-2014 преподавателите по изобразително изкуство участваха в следните дейности : 1.Участие в проекти.

Подробно

май Дата Културно събитие Община Място на провеждане Организатор/Координатор Контакти 1 Еко ден Мизия с. Войводово Чит. наст.,с. Ангелова, И.Коприва,к

май Дата Културно събитие Община Място на провеждане Организатор/Координатор Контакти 1 Еко ден Мизия с. Войводово Чит. наст.,с. Ангелова, И.Коприва,к Дата Културно събитие Община Място на провеждане Организатор/Координатор Контакти 1 Еко ден с. Войводово Чит. наст.,с. Ангелова, И.Коприва,кметство 1 Общоселски събор Криводол с.пудрия Кметство и Читалищно

Подробно

гр

гр Гр. 2770, пл. 1, тел. (07) 8 8611, факс (07) 8 8633, obabansko@dir.bg КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БАНСКО 2016 Дата Място Културна проява Органзатор За контакт 01 януар Празнчен фолклорен концерт традцонен

Подробно

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О

Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / г. на О Приложение 1 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2012 ГОДИНА Приета с Решение 67 по Протокол 8 / 07.03.2012 г. на ОбС-Попово ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма за развитие

Подробно

DEUTSCHE SCHULE SOFIA Vorschule, Grundschule, Gymnasium НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013

DEUTSCHE SCHULE SOFIA Vorschule, Grundschule, Gymnasium НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013 Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013 02.09. Първа конференция на учителите, подготвителна седмица 03.09. Първа конференция горна гимн.степен: 09.30-11.00ч 03.09. 10.09.

Подробно

ДО

ДО КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 2019 ГОДИНА ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 03 януари Площад Константин Костенечки Снежно парти игри и забавления на открито НЧ

Подробно

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище Н.Й.Вапцаров - с. Соколаре, Пенсионерски клуб Нов

Подробно

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организатор Контакти Тел: e-mail адрес 1 януари Пл. Посрещане

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint БИБЛИОТЕКАТА СРЕДИЩЕ ЗА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ Проектът бе реализиран в рамките на конкурс за проекти на ФГББ 2016 Библиотеката активен участник в обществения живот от Регионална народна библиотека

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Obstinska programa 2012

Obstinska programa 2012 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Методическо обединение по изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество Изобразително изкуство учебна година 2018-2019 През учебната 2018-2019 година преподавателите по изобразително изкуство

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно