НОВИ КНИГИ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НОВИ КНИГИ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ"

Препис

1 НОВИ КНИГИ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ ЦБ ГЕОРГИЕВА-ЛАЗАРОВА, Стоянка Дигитални технологии в обучението / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лазар Лазаров. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 20 см Определения на основните понятия: с Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ISBN ЦБ ПИТЪРСЪН, Джордан Б. Отвъд реда. Още 12 правила за живота / Джордан Б. Питърсън ; Прев. от англ. Анна Златанова. - София : Гнездото, с. : с ил. ; 22 см ISBN ЦБ АНГЕЛОВА, Мая Взривена литература. Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари / Мая Ангелова. - София : НБУ, с. ; 20 см. - (Литературата на НРБ: история и теория ; 21) Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN ЦБ КЪНЕВ, Здравко Ислямът и мюсюлманската общност в България / Здравко Кънев ; Предг. Клара Тонева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с факс. ; 25 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ЕКОЛОГИЯ на виртуалните реалности: големи данни, дигитална рационалност и техномистицизъм / Състав. Силвия Минева, Анета Карагеоргиева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. ; 21 см За сборника / Силвия Минева, Анета Карагеоргиева: с. 7-8 Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез. ISBN

2 - 6 - ЦБ БОЯНОВ, Петър Симулационно моделиране в средата на SIMULINK / Петър Боянов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ БОЯНОВ, Петър Програмиране на SIEMENS контролери / Петър Боянов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил. ; 20 см ISBN ЦБ БОЯНОВ, Петър Програмиране в средата на MATLAB / Петър Боянов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. ; 20 см ISBN ЦБ ПЕТРОВ, Симеон Организациите с идеална цел - същност, роли, управление / Симеон Петров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил., табл. ; 24 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ИЛИЕВА, Веселина Футурология : 12 учебни лекции / Веселина Илиева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ БОЯНОВ, Петър Неоторизиран достъп до информационни ресурси в компютърна мрежова среда - превенции и защита : монография / Петър Боянов ; Науч. ред. Николай Личков Георгиев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., табл, диагр. ; 20 см Библиогр.: с ISBN

3 ЦБ ЦАНКОВ, Цветослав С. Съвременни методи за управление на ресурси в компютърни индустриални мрежи : монография / Цветослав С. Цанков. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил. ; 20 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с ISBN ЦБ ЗАРКОВА, Анна Свободни в словото : 7 разследващи журналисти и техните истории / Анна Заркова. - София : Авлига, с. ; 21 см ISBN ЦБ ХУСЕРЛ, Едмунд Светът, който живеем: граници и хоризонти : "Произходът на геометрията" и други ръкописи към света на живеенето / Едмунд Хусерл ; Прев. от нем. Кольо Коев, Светлана Събева. - София : Критика и хуманизъм, с. ; 20 см ISBN ЦБ ПИНКЪР, Стивън Рационалност : Какво представлява. Защо се среща рядко. Защо е важна / Стивън Пинкър ; Прев. от англ. Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, с. ; 24 см ISBN ЦБ ЕЮБОВА, Севджихан А. Развитие на емоционалната грамотност в предучилищна възраст : монография / Севджихан А. Еюбова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., табл, диагр. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ДОМ на исляма : Справочник : Т. 1 - / Състав. Йордан Пеев. - София : Изток- Запад, см ISBN (т. 1) Т. 1. Вяра, общество, събития с. : с к.

4 ЦБ КЪРДЖИЕВА, Мария Приноси към проучването на историческото и фолклорното наследство на Съртовската етнографска група / Мария Кърджиева. - Варна : Стено, с. ; 20 см Библиогр.: с и под линия ISBN ЦБ ИВАНОВА, Веселина Бежанският проблем в България / Веселина Иванова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ЕНГЕЛС, Давид Обновлението на Европа : В защита на хеспериалистичен нов строеж / Давид Енгелс ; Прев. от англ. Мартин Парушев. - София : Изток-Запад, с. ; 20 см. - (Катехон ; 16) ISBN ЦБ КОМАРОВ, Мирослав Съвременните измерения на отношенията Европа - Африка / Мирослав Комаров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с к. ; 21 см ISBN ЦБ ЗИГАР, Михаил Всички са свободни / Михаил Зигар ; Прев. от рус. Здравка Петрова. - Пловдив : Жанет-45, с. ; 20 см. - (Памет) За авт., прев.: с ISBN ЦБ ИЛИЕВА, Веселина Социализация в постмодерната ситуация / Веселина Илиева ; Науч. ред. Лора Рашкова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. ; 20 см Библиогр.: с ISBN

5 ЦБ ЕЮБОВА, Севджихан А. Агресия и автоагресия в юношеството : монография / Севджихан А. Еюбова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ БОЯНОВ, Петър Университетска платформа за обучение в електронна среда / Петър Боянов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ КЮРКЧИЙСКА, Виолета Обучението по български език и литература в I - IV клас / Виолета Кюркчийска. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, , [46] с. : с табл., сх. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ КЮРКЧИЙСКА, Виолета Методическа подготовка на началните учители по български език и литература / Виолета Кюркчийска. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с цв. ил. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ СТОЯНОВА, Ирина Актуални проблеми на управлението и организацията на предучилищното образование в България / Ирина Стоянова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл. ; 20 см Библиогр.: с ISBN

6 ЦБ ЗАГОРЧЕВА, Деница Финансова отчетност и контрол в образованието : учебник / Деница Загорчева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл., диагр. ; 20 см Съдържа и Кратък терминологичен речник. - Библиогр.: с ISBN ЦБ ЗАГОРЧЕВА, Деница Финансов мениджмънт в образованието - управление на делегирания бюджет : учебник / Деница Загорчева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл., диагр. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ЖЕЛЯЗКОВ, Данаил Практико-приложни аспекти на социализацията на ученици от клас при обучението по гайда / Данаил Желязков. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл., диагр., ноти ; 25 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ЗАГОРЧЕВА, Деница Кратък речник на специализираната лексика в нормативната уредба за предучилищното и училищното образование / Деница Загорчева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. ; 20 см ISBN ЦБ ДИСКУСИОННА кръгла маса Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) (София ; 2020) Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) : сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г. / Науч. ред. Цветанка Панчева ; Състав. Петър Миладинов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Книга - Информация - Общество ; 3) Прев. текстове от англ. ез. / прев. Биляна Яврукова. - Речник на термините / прев. от англ. ез. Елица Лозанова-Белчева: с Списък на авторите: с Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

7 ЦБ ТЕРЗИЙСКА, Милка Живот и педагогическа дейност на Лидия Стоянова / Милка Терзийска. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил. ; 21 см ISBN ЦБ КОВЧАЗОВА, Виктория Предучилищно образование чрез театрално-игрова дейност / Виктория Ковчазова ; Науч. ред. Нели Стойчева Димитрова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл., сх. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ АЛЕКСИЕВА, Калина Моделиране и нагледност в творческата работа по математика / Калина Алексиева ; Науч. ред. Георги Колев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., диагр. ; 20 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ГЕОРГИЕВА, Снежанка Добрева Полифункционалност на текста при обучението по български език и литература в начален образователен етап : учебно помагало за студенти / Снежанка Добрева Георгиева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., табл., факс. ; 25 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ТОДОРОВА, Станислава Формиране на астрономическа култура у децата / Станислава Тодорова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., табл. ; 20 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с ISBN

8 ЦБ МЕЖДУНАРОДЕН научно-образователен форум (11 ; София ; 2021) Eдинадесети международен есенен научно-образователен форум Оптимизация на образователната среда [12-13 ноември 2021 г., София] / Състав. Димитър Веселинов, Росица Пенкова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см Текст и на рус., англ. ез. - Изд. на СУ "Св. Климент Охридски". Департамент за информация и усъвършенстване на учители. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. ISBN ЦБ ЯНЧЕВ, Кирил Фотограметрия и дистанционни методи : в 2 ч. / Кирил Янчев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, см ISBN Ч с. : с ил., черт ЦБ ЯНЧЕВ, Кирил Фотограметрия и дистанционни методи : в 2 ч. / Кирил Янчев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, см ISBN (ч. 2) Ч с. : с черт ЦБ ТЕРЗИЕВ, Димитър Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст : интелектуален дефицит, аутизъм, езиково разстройство и обучителни проблеми, хиперактивност : за родители и професионалисти / Димитър Терзиев. - Варна : Стено, с. ; 20 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с ISBN ЦБ БОЯДЖИЕВА-ДЕЛЕВА, Елена Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст / Елена Бояджиева- Делева. - Варна : Стено, с. : с табл., сх. ; 24 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с.: ISBN

9 ЦБ ВАСИЛЕВ, Драгомир Иванов Електромагнитната безопасност в обхвата на излъчване на комуникационните радиомрежи / Драгомир Иванов Василев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил, табл., сх. ; 20 см ISBN ЦБ КАНТАРДЖИЕВ, Иван Иванов Оценка на дейността на корпоративно контраразузнавателно звено / Иван Иванов Кантарджиев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл, диагр. ; 20 см Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN ЦБ II 5301 АНДРИАНОВ, Николай К. Ранните симфонии на Лудвиг ван Бетовен : композиционно-структурни особености / Николай Митев Андрианов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ноти ; 29 см Библиогр.: с ЦБ КУЦАРОВ, Константин Българските лексемни класове и учението за частите на речта / Константин Куцаров. - София : Колибри, с. ; 21 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ДЕНКОВ, Димитър Речник на прехода : Феноменология и френология на новоговора / Димитър Денков. - София : Изток-Запад, с. ; 22 см ISBN ЦБ БОЯДЖИЕВ, Тодор Българска лексикология / Тодор Бояджиев изд.- София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. ; 23 см Библиогр. след отд. гл. - Терминол. показалец ISBN

10 ЦБ СТОЙКОВА, Надежда Фатические единицы на этапе установления речевого контакта в русском и болгарском языках / Надежда Стойкова ; Науч. ред. Милена Палий. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл. ; 20 см. - (Academica ; 36) Библиогр.: с ISBN ЦБ ШУКРИЕВА, Менент Турски речев етикет : формули за обръщение, поздрав и прощаване / Менент Шукриева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с табл. ; 20 см. - (Academica ; 35) Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки. - Текст и на тур. ез. - Библиогр.: с ISBN ЦБ АТАНАСОВ, Стоян Средновековието - далечно и близко : Етюди по средновековна литература / Стоян Атанасов. - София : Изток-Запад, с. ; 24 см ISBN ЦБ САЛИМ, Мийрям По следите на османското епистоларно изкуство илм-ю инша : монография / Мийрям Салим ; Науч. ред. Надка Николова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил. ; 20 см. - (Academica ; 34) Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки. - Текст и на тур. ез. - Библиогр.: с ISBN ЦБ СЛАВЧЕВА, Йоана Румънският политически роман от 60-те и 70-те години на XX в. / Йоана Славчева. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, с. ; 21 см Библиогр.: с ISBN

11 ЦБ КРЪСТЕВ, Красимир Талерови монети в българските земи през XVI-XVII век / Красимир Кръстев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, с. : с ил., табл. ; 25 см + Приложение с. : с ил., табл. ; 25 см. - (Academica ; 33) Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки. - Библиогр.: с Рез. на англ., рус. ез. - Прил. в отд. кн. тяло ISBN ЦБ ВЪЛЧЕВ, Иван Култът към Юпитер в Долна Мизия през Римската епоха / Иван Вълчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. : с ил. ; 24 см Библиогр.: с Рез. на англ. ез. ISBN ЦБ ШИШМАНОВ, Иван Д. Стари пътувания през България в посока на римския военен път от Белград за Цариград : Публикуван в сборник за народни умотворения, наука и книжнина, книга IV, 1891 г., с / Иван Д. Шишманов. - София : Шамбала, с. ; 21 см. - (Съкровищница на българската наука ; 35) ISBN ЦБ ФИЛОВ, Богдан Словото на Богдан Филов : Речи на 28-ия български министър-председател / Богдан Филов. - Плевен : Еделвайс, с. ; 21 см ISBN ЦБ ЪРВИНГ, Дейвид Разрушаването на Дрезден 1945 / Дейвид Ървинг ; Прев. от англ. Боряна Минчева. - София : Еделвайс, с. ; 21 см ISBN Цб ДЮЛГЕРОВ, Никола Войните на Карл Велики / Никола Дюлгеров. - София : Милениум, с. : с ил. ; 21 см. - (История на войните ; 19) ISBN

12 ЦБ ГЛАЗЕР, Адолф Савонарола : Културно-исторически очерк от времената на Възраждането във Флоренция и Рим / Адолф Глазер ; Прев. от нем. Марияна Борисова. - София : Инле, с. ; 21 см ISBN ЦБ ПОПОВ, Владимир Кой кой е в историята на Стария свят. Древна Гърция / Владимир Попов. - В. Търново : Абагар, с. ; 24 см ISBN ЦБ КАРАХАСАН-ЧЪНАР, Ибрахим Османските потайности: Харемът / Ибрахим Карахасан-Чънар. - София : Рива, с. : с ил. ; 21 см Именен показалец. - Библиогр.: с ISBN ЦБ РАЙЧЕВСКИ, Стоян Генерал Стефан Тошев / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, с. : с ил. ; 22 см. - (Дълг и чест ; 44) ISBN ЦБ ИСТОРИЯ, хора, ценности : юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Лъчезар Стоянов / Състав., ред. Живко Лефтеров. - София : НБУ, с. : с цв. ил., табл. ; 24 см Библиография на доц. д-р Лъчезар Стоянов: с ; Думи за Лъчо Стоянов. Общи срещи по пътя / Веселин Методиев: с Рез. на англ. ез. - Библиогр. под линия ISBN ЦБ МУШАНОВ, Никола Речи на Никола Мушанов / Никола Мушанов ; Науч. ред. и предг. Веселин Методиев ; Състав. Ангелина Гимишева и др. - София : НБУ, с. ; 21 см Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ISBN

13 ЦБ СТАНЕВ, Владимир Шумът от дебри и Балкани... Партизаните в България ( ) : В 2 ч. / Владимир Станев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, см Загл. на гърба на кн.: Шумът от дебри и балкани.. - Кн.1-2 във футляр. ISBN [ч. 2] [Ч. 2] VI с., с : с факс. Библиогр.: с ЦБ МУСАКОВ, Илия Григор Начевич / Илия Мусаков ; Състав. Цочо В. Билярски. - [2. изд.]. - София : Захарий Стоянов, с. : с ил. ; 21 см. - (Дълг и чест ; 42) ISBN ЦБ ПЕТКОВ, Димитър Българо-югославските политически отношения (февруари октомври 1956 г.) / Димитър Петков. - София : Сиела, с. ; 24 см Рез на англ. ез. - Библиогр.: с ISBN ЦБ МАРКОВА, Анелия Второто българско царство във война и мир / Анелия Маркова. - София : Българска история, с. ; 21 см ISBN ЦБ СТОЯНОВИЧ, Петър Фердинандеум : Фердинанд I и европеизацията на България, представена в избрани области на държавното управление и в обществото / Петър Стоянович. - В. Търново : Фабер, с. : с ил. ; 25 см Библиогр.: с ISBN ЦБ ЗИГАР, Михаил Империята трябва да умре : История на руските революции в лица, / Михаил Зигар ; Прев. от рус. Здравка Петрова. - Пловдив : Жанет-45, с. ; 20 см. - (Памет) За авт., прев.: с Библиогр.: с ISBN

14 ЦБ I 6841 ФИЛИПС, Чарлс Древният свят накратко : История и постижения на първите велики цивилизации / Чарлс Филипс ; Прев. от англ. Илия Илиев. - София : Книгомания, с. : с ил. ; 13 см ISBN ЦБ БОТЕВ, Ростислав Войните за обединение на Италия / Ростислав Ботев. - София : Милениум, с. : с ил. ; 23 см. - (История на войните ; 20) ISBN ЦБ СТАНЕВ, Владимир Шумът от дебри и Балкани... Партизаните в България ( ) : В 2 ч. / Владимир Станев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, см Загл. на гърба на кн.: Шумът от дебри и балкани.. - Кн.1-2 във футляр. ISBN [ч. 1] [Ч. 1] с. : с ил., факс ЦБ НИКОЛОВ, Георги Н. Из историята на Самуилова България / Георги Н. Николов ; Науч. ред. Петър Ангелов. - София : Макед. науч. инст., с. : с цв. ил., факс. ; 22 см ISBN ЦБ НИКОЛОВ, Георги Н. и др. Самуилова България в българската историопис : Библиография ( ) / Георги Н. Николов, Силвия Аризанова. - София : Макед. науч. инст., с. : с диагр. ; 21 см ISBN ЦБ МАКНИЙЛ, Уилям Възходът на Запада : Т. 1 - / Уилям Макнийл ; Прев. от англ. Галина Лозанова. - София : Изток-Запад, см. - (Катехон ; 18) За автора - с. 523 ISBN (т. 1) Т. 1. История на човешкото общество с. : с ил.

15 ЦБ ТАЧЕВ, Стоян Ураганен огън. Епопеите при Тутракан и Добрич през 1916 г. / Стоян Тачев. - София : БИ 93 ООД, с., 21 л. : ил. ; 23 см ISBN ЦБ ВОЙНИКОВ, Живко Заблуди и факти за древните българи : Кн. 1 - / Живко Войников. - Плевен : Еделвайс, см ISBN (кн. 2) Кн. 2. Изворите на древните българи с. : с ил.