ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ:

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ:"

Препис

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ - ВАРНА кв. Чайка, р-н Приморски, тел. 052/ ; 052/ mail: ou_ gsrakovski@abv.bg ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.259, ал.1, чл.258, ал.1, чл.101, ал.5, чл.102, чл.103 от ЗПУО, във връзка с чл.31 от Наредба 15 от г. за Статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.6, ал.4, чл.7, чл.9 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование УТВЪРЖДАВАМ: ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ИНСТИТУЦИЯТА Съгласно чл.7, ал.1 и ал.7 от Наредба 10 от г. продължителността на учебния час в Основно училище Георги Сава Раковски гр. Варна е: I. При присъствено обучение за цялото училище: 1. Тридесет и пет минути в I и II клас; 2. Четиридесет минути в III и IV клас; 3. Четиридесет минути в V VII клас; Съгласно дневния режим на институцията разпределението на учебните часове и междучасия е, както следва: ПЪРВА СМЯНА ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС 1-ви час 8.20 ч ч. 2-ри час 9.10 ч ч. Голямо междучасие 9.45 ч ч. 3-ти час ч ч. 4-ти час ч ч. 5-ти час ч ч.

2 ТРЕТИ ДО СЕДМИ КЛАС 1-ви час 7.30 ч ч. 2-ри час 8.20 ч ч. 3-ти час 9.10 ч ч. Голямо междучасие ч ч. 4-ти час ч ч. 5-ти час ч ч. 6-ти час ч ч. 7-и час ч ч. ВТОРА СМЯНА ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС 1-ви час ч ч. 2-ри час ч ч. 3-ти час ч ч. Голямо междучасие ч ч. 4-ти час ч ч. 5-ти час ч ч. ТРЕТИ ДО СЕДМИ КЛАС 1-ви час ч ч. 2-ри час ч ч. 3-ти час ч ч. Голямо междучасие ч ч. 4-ти час ч ч. 5-ти час ч ч. 6-ти час ч ч. 7-ми час ч ч. Съгласно дневния режим на институцията, разпределението на дейностите в полуинтернатните групи е, както следва:

3 Разписание в Полуинтернатни групи I и II клас I смяна: Първа смяна ЦОУД I и II клас 8.00 ч ч. Занимания по интереси 8.35 ч ч. Междучасие 8.50 ч ч. Самоподготовка 9.25 ч ч. Междучасие 9.40 ч ч. Самоподготовка ч ч. Междучасие ч ч. Занимания по интереси ч ч. Междучасие ч ч. Организиран отдих и ч ч. Междучасие ч ч. Организиран отдих и Разписание в Полуинтернатни групи I и II клас - II смяна: Втора смяна ЦОУД I и II клас ч ч. Организиран отдих и ч ч. Междучасие ч ч. Организиран отдих и ч ч. Междучасие ч ч. Самоподготовка ч ч. Междучасие ч ч. Самоподготовка ч ч. Междучасие ч ч. Занимания по интереси ч ч. Междучасие ч ч. Занимания по интереси ч ч. Предаване на учениците на родителите II. При обучение в ОРЕС за цялото училище: 1. двадесет минути в I - IV клас; 2. тридесет минути в V VII клас;

4 Съгласно дневния режим на институцията разпределението на учебните часове и междучасия е, както следва: 1. двадесет минути в I - IV клас; 2. тридесет минути в V VII клас; 3. Съгласно дневния режим на институцията разпределението на учебните часове и междучасия е, както следва: Първа смяна 20 минути I-IV клас Разписание на часовете за I и II клас: 1 час 8.40 ч ч. 2 час ч ч ч ч. голямо междучасие 3 час ч ч. 4 час ч ч. 5 час ч ч. 6 час ч ч. Разписание на часовете за III и IV клас: 1 час ч ч. 2 час ч ч. 5 час ч ч. 6 час ч ч. 7 час ч ч. Втора смяна 20 минути I-IV клас 1 час ч ч. 2 час ч ч. 3 час ч ч ч ч.- голямо междучасие 4 час ч ч. 5 час ч ч. 6 час ч ч. 7 час ч ч. 3 час ч ч ч ч. голямо междучасие 4 час ч ч. 5 час ч ч. 6 час ч ч. 7 час ч ч. Разписание на часовете за V-VII клас 1 час ч ч. 2 час ч ч. 3 час ч ч. 30 минути V-VII клас 1 час ч ч. 2 час ч ч. 3 час ч ч ч ч.- голямо междучасие 4 час ч ч. 5 час ч ч. 6 час ч ч. 7 час ч ч ч ч.- голямо междучасие 4 час ч ч.

5 Разписание в Полуинтернатни групи: Първа смяна ЦОУД I - II клас 8.00 ч ч. Занимания по интереси 8.20 ч ч. Междучасие/консултации 8.40 ч ч. Самоподготовка 9.00 ч ч. Междучасие/консултации 9.20 ч ч. Самоподготовка ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Занимания по интереси ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Организиран отдих и ч ч. Междучасие/консултации ч ч. консултации ч ч. Обедно хранене Втора смяна ЦОУД I - II клас ч ч. Обедно хранене в домашни условия ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Организиран отдих и ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Самоподготовка ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Самоподготовка ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Занимания по интереси ч ч. Междучасие/консултации ч ч. Занимания по интереси ч ч. Консултации Ваканции и неучебни дни за учебната година Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната година: г г. вкл. есенна г г. вкл. коледна г г. вкл. междусрочна г г. вкл. пролетна за I - XI клас г г. вкл. пролетна за XII клас Начало на втория учебен срок на учебната година: г. I - XII клас

6 Неучебни дни г. държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас Край на втория учебен срок на учебната година: г. XII клас (13 учебни седмици) г. І III клас (14 учебни седмици) г. IV VІ клас (16 учебни седмици) г. V VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) г. VII XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас) Настоящата заповед да бъде качена в сайта на Основно училище Георги Сава Раковски гр. Варна за информация на заинтересованите страни и в НИЕСПУО от Адриана Трифонова Главен учител. Контрол по изпълнение ще осъществи директорът на училището. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Директор на ОУ Г. С. Раковски - гр. Варна

7