Folie 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Folie 1"

Препис

1 SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ Дом, семейство и бъдеще за всяко дете

2 : Осигурява грижа в семеен тип среда за деца, които израстват извън родното семейство Подкрепя деца в риск и техните семейства Осъществява застъпническа дейност за популяризиране, спазване правата на детето и за тяхното прилагане в съответствие с Конвенцията на ООН

3 Нашата история

4 СЕМЕЕН ТИП ГРИЖА : 1993 г. SOS Детско селище гр. Трявна, с капацитет 12 фамилни къщи, които дават възможност за отглеждане и възпитание на 72 деца г. SOS Детско селище с. Дрен, с капацитет 13 фамилни къщи, които дават възможност за отглеждане и възпитание на 78 деца г. SOS младежки дом гр. Велико Търново, с капацитет деца резидентен семеен тип грижа за юноши и девойки /14-18 години/ 2001 г. Програма Начало на самостоятелен живот има за цел да подпомогне социалната и професионална реализация на младите хора, които напускат SOS грижата в първите 3 години на техния самостоятелен живот г. - SOS младежки дом гр. София, с капацитет деца; 2004 г. втори SOS младежки дом гр. Велико Търново, с капацитет деца 2005 г. - втори SOS младежки дом гр. София, с капацитет деца 2008 г. Проект Надежда Малък семеен дом за деца между 3-18 год гр. Велико Търново, финансиран със средства по програма ФАР - Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

5 SOS Детско селище - Трявна

6 SOS Детско селище - Дрен

7 Младежки семеен дом Част от жилищна сграда с други живущи В близост до училищата Младежите са в стаи по 2-ма или 3-ма с общи хол, кухня и сервизни помещения

8 Младежки семеен дом Училище Хранене На стол Готвене Подготовка уроците Самостоятелно и Помощ от възпитателите Поддържане на дома Свободно време

9 Младежки семеен дом Поддържане на дома Свободно време

10 Лятна работа Младежите се насърчават да работят през лятната ваканция получават допълнително финанси Придобиват знания и навици o Редовно ходене на работа o Взаимоотношения с колегите o Взаимоотношения с началника o Трудово-правни особености

11 А сега накъде? Румяна 21г. Цветелина 20 г. Малина 20 г.

12 Младежите могат да кандидатстват за включване в тригодишна програма за подкрепа. Оказваме помощ при търсене на работа. Оказваме помощ при търсене на квартира.

13 ПРОГРАМА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО : 2004 г. организиране на обучения на кандидати за приемни родители; 2004 г. изградени 3 зали по психомоторика в гр. Трявна, с. Дрен и гр. София 2004 г. Програма Подкрепа на семейството с цел превенция на изоставянето - оказва консултиране и подкрепа на 200 деца и семейства в риск от гр. София, гр. Божурище, гр. Трявна и гр. Габрово с цел укрепване родителския капацитет на семействата и превенция на институционализацията на децата г. Проект Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето център за семейно консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск - гр. Габрово; г. проект Шанс да остана в моето семейство център за семейно консултиране и подкрепа гр. София, финансиран със средства по програма ФАР Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността за рискови групи 2008 г. Проект Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето центрове за семейно консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск - гр. В. Търново и гр. Радомир;

14

15

16

17 Професията SOS майка е с характеристиката на професионален приемен родител. Кандидатите за SOS майка и SOS помощник майка се подбират и оценяват по критерии, в съответствие с българското законодателство. Преминават 6 месечен курс на обучение и подготовка. Осигурена редовна супервизия индивидуална и групова Подкрепящ екип от специалисти социален работник, педагози, психолози.

18 От началото на 2008 година започнахме подготовка за разширяване формите на семейна грижа в SOS организацията чрез работа със семейни двойки, интегрирани в детското селище. Интегрирани семейни двойки в детското селище са: семейни двойки, подбрани, обучени и назначени в съответствие с континенталната политика и критериите за качество на работа които живеят във фамилна къща в рамките на селището или в местната общност

19 Чрез включването на семейни двойки в семейно ориентираната грижа, предлагана от Сдружението ни, ние се стремим към повишаване на капацитета си, към повишаване на възможностите при избора на приемни родители, повишаване на тяхната мотивация и удовлетворение от работата, и като резултат от всичко това - да осигурим по-голяма стабилност и още по-качествена грижа за децата.

20 РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: 2004 г г. партньор в европейски проект Качество за децата /Quality4Children/, провеждан в 32 Европейски страни с цел изработване на международни стандарти за качество на грижа за деца, отглеждани извън биологичното им семейство г. участие в платформа от НПО Социални политики в рамките на програма на Институт Отворено общество - Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България г. проект В диалог с местната власт с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

21 Стратегия Стратегия от 2009 до 2016 ние искаме да: => направим възможно един милион деца да израснат в грижовно семейство; => съберем SOS приятели в цял свят, за да подкрепим един милион деца; => имаме силни сътрудници, силни сдружения, за да подкрепят един милион деца Да увеличим нашия принос като запазим същността и качеството на нашата работа

22 Стратегия Нашата обща цел до 2016 година е ясна: Да направим възможно ЕДИН милион деца да израснат в грижовно семейство! За да постигнем това, Ние действаме като ЕДИН, Като ЕДИН ние се учим, и нарастваме като ЕДНО световно SOS детско селище. Всичко започва с ЕДНО дете, ЕДИН приятел и ЕДНО движение.

23 Стратегия на Сдружение SOS Детски селища България Нашата визия: През 2016 година на 2000 деца в България е създадена възможност за развитие в грижовна семейна среда, чрез предоставяне на набор от социални услуги в партньорство с местната общност

24 Развитие на социални услуги за деца, извън родното им семейство: - приемна грижа; - център за настаняване от семеен тип Развитие на социални услуги по превенция на изоставянето: - Център за обществена подкрепа; - Звено Майка и бебе

25 Развитие на социални услуги за деца в риск: В общини, където няма изградени SOS детски селища; На територията на цялата страна; В общини, където има доказана потребност от развитие на услуги; В партньорство с местната власт

26 Развитие на социални услуги за деца в риск: В подкрепа на интеграцията на децата; Гъвкави, съобразно потребителите и с максимално улеснен достъп; Мобилни; Устойчиви

27 Да направиш добро е възможно само когато мнозина помагат! Херман Гмайнер Благодарим за подкрепата на всички наши приятели!

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла План за действие на Звеното за мониторинг и оценка (2012 2013 г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

KARIN DOM FOUNDATION CENTRE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS TRAINING AND RESOURCE CENTRE Sveti Nikola, Varna 9010, Bulgaria Tel Fax:

KARIN DOM FOUNDATION CENTRE FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS TRAINING AND RESOURCE CENTRE Sveti Nikola, Varna 9010, Bulgaria Tel Fax: Скъпи приятели, Весела Коледа с една полезна равносметка. За децата, техните семейства, за нашите съмишленици и поддръжници! През изминалата 2010 година в Карин дом, с усърдие работихме, а сега искаме

Подробно