_DW913_DW915_DW918__BG.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "_DW913_DW915_DW918__BG.indd"

Препис

1 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919

2 N (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2

3 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919 Технически данни DW913 DW915 DW918 DW919 Волтаж V 9, ,4 18 Текуща консумация на ток A 0,5 0,7 0,7 0,7 Тегло (без батерийния пакет) кг 0,45 0,45 0,45 0,45 Батериен пакет (не е включен) DE9061 DE9071 DE9091 DE9095 DE9180 (LI) Волтаж V 9, , Капацитет A h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Съдържание на пакета Съдържанието на пакета включва: 1 Акумулаторен прожектор с бяла светлина 1 Ръководство с инструкции В това ръководство се използват следните символи: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до смърт или сериозно нараняване. Инструкции за безопасност Прочетете следните инструкции за безопасност, преди да започнете работа с този продукт. Сваляйте батерийния пакет, когато не е в употреба. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар! Избягвайте късо съединение от метал при контактите на самостоятелна батерия. Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят контакт от една клема до друга. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар. СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ КАДМИЙ (NICD) ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИД (NIMH) Не изгаряйте батерийния пакет дори да е сериозно повреден или напълно изхабен. Батерийния пакет може да експлоадира в огъня. При екстремни условия на използване или в резултат на температурните условия може да се появи изтичане на течност от батерийния пакет. Това не означава повреда. Все пак, ако външния печат е счупен: а. и батерийната течност е попаднала на кожата ви, незабавно изплакнете няколко минути със сапун и вода. б. и батерийната течност попадне в очите ви, измийте ги и ги изплакнете с чиста вода за 10 минути и потърсете незабавна медицинска помощ. (Mедицинска забележка: Течността е 25 35% разтвор на калиев хидроксид.) СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion) Не изгаряйте батерийния пакет дори да е сериозно повреден или напълно изхабен. Батерийния пакет може да експлоадира в огъня. При изгарянето на литиево-йонен батериен пакет се образуват токсични изпарения и материали. Ако батерийното съдържание влезе в контакт с кожата, веднага я измийте с мек сапун и вода. Ако в окото влезе батерийна течност, изплакнете с вода на отворено око за 15 минути или докато не премине дразненето. Ако е необходима медицинска помощ, батерийния електролит е съставен от смесица от течни органични карбонати и литиеви соли. Съдържанието от отворени батерийни клетки може да причини дразнене в дихателната система. 3

4 Необходим е свеж въздух. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне. Батерийната течност може да е запалителна, ако е изложена на искра. Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет В допълнение към пиктограмите, използвани в това ръководство, етикетите на зарядното устройство и батерийния пакет показват следните пиктограми: Преди употреба прочетете ръководството с инструкции. Зареждане на батерия. Заредена батерия. Дефектна батерия. Горещ/студен пакет закъснение. Не докосвайте с проводими предмети. Не зареждайте повредени батерийни пакети. Използвайте само с батерийни пакети на DEWALT, другите може да се пръснат, като причинят наранявания и щети. Не излагайте на вода. Веднага сменяйте повредените кабели. Зареждайте само при температура между 4 C и 40 C. Изхвърлете батерията с дължимата грижа за околната среда. Не изгаряйте батерийния пакет NiMH, NiCd+ и Li-Ion. Зарежда NiMH и NiCd батерийни пакети. Зарежда Li-Ion батерийни пакети. Вижте техническите данни за времето за зареждане. Описание (фиг. 1, 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте прожектора на бяла светлина или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети. а. Превключвател за вкл./изкл. b. Държач на батериен пакет c. Батериен пакет (не е включен) d. Бутони за освобождаване e. Крушка f. Държач на оптичния увеличител g. Отделение за съхранение на крушката Електрическа безопасност Винаги проверявайте дали напрежението на батерията отговаря на напрежението на табелката. Също така се уверете, че напрежението на зарядното устройство съответства на това на електрическата мрежа. СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРА- НЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да сглобявате и регулирате, винаги сваляйте батерийния комплект. ВИНАГИ изключвайте инструмента преди поставяне и сваляне на батерийния пакет. Зареждане на батерийния пакет Когато зареждате батерийния пакет (с) за първи път или след продължително съхраняване на инструмента, тя ще поеме само 80% зареждане. След няколко цикъла на зареждане и разреждане, батерията ще придобие пълен капацитет. Винаги проверявайте електрическата мрежа преди да зареждате батерията. Ако електрическата мрежа функционира, но батерията не се зарежда, занесете зарядното устройство на упълномощен сервизен агент на DEWALT. Когато зареждате, зарядното устройство и батерията може да се загреят. Това е нормално и не отбелязва наличието на проблем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не зареждайте батерията при температура на околната среда < 4 C или > 40 C. Препоръчителна температура на зареждане: приблизително 24 C. 4

5 Смяна на електрическата крушка (фиг. 1) 1. Развийте държача на оптичния увеличител (f) и го свалете. 2. Издърпайте крушката (e) и сложете нова (не е включена резервна крушка). 3. Инсталирайте отново държача на оптичния увеличител. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не гледайте директно в светлинния лъч. Съхранение на крушката (фиг. 2) Вашият прожектор на бяла светлина DEWALT е оборудван с място за съхранение на електрическа крушка (не е включена резервна крушка). 1. Развийте държача на оптичния усилвател, за да го свалите. 2. Издърпайте крушката нагоре и извън отделението за съхранение (g). 3. Инсталирайте отново държача на оптичния увеличител. Инструкции за употреба ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ (фиг. 1) За да включите прожектора с бяла светлина, плъзнете пусковия превключвател (a). За да изключите прожектора с бяла светлина, плъзнете пусковия превключвател надолу. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния пакет е (напълно) зареден. Защита на околната среда Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Ако един ден откриете, че вашия продукт на DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт. Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини. Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт. DEWALT предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на DEWALT след приключване на работния им живот. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име. Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се свържете с офиса на вашия местен DEWALT на указания в ръководството адрес. Освен това, списъка на авторизираните сервизи на DEWALT и пълна информация за нашето следпродажбено обслужване и контакти са на разположение на интернет адрес: Акумулаторен батериен пакет Tози батериен пакет с продължителен живот трябва да се презарежда, когато вече не може да отдава достатъчно мощност при работи, където преди е работел с лекота. В края на своя техничен живот, го изхвърлете с внимание за околната среда: Напълно изтощете батерийния пакет, след това го свалете от инструмента. Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат рециклирани. Занесете ги на своя дилър или на местната станция за рециклиране. Събраните батерийни пакети ще бъдат рециклирани или изхвърлени подходящо. Stanley Black & Decker Phoenicia Business Center Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15, Sector 3 Bucuresti Telefon: /05 zst

6 6

7

8

_ADV1200_BG.indd

_ADV1200_BG.indd 359205-09 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu ADV1200 A B C D E 2 Предназначение Вашата ръчна прахосмукачка BLACK+DECKER, ADV1200, Dustbuster е създадена за леко и сухо почистване

Подробно

_DC820_DC822_DC825__BG.indd

_DC820_DC822_DC825__BG.indd 359201-58 BG Превод на оригиналните инструкции DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845 Фигура 1 c d g a b k l h i Фигура 2 i h j Фигура 3 A B 2 Фигура 4 Фигура 5 d f c e Фигура 6 m

Подробно

_DC733_DC740_DC750_BG.indd

_DC733_DC740_DC750_BG.indd 359201-10 BG Превод на оригиналните инструкции DC733 DC740 DC750 DW907 Фиг. 1 c d e f b a m DC733 DC740 DC750 h n i j DC733, DC740 c d e f b a DW907 h i j 2 Фиг. 2 j k l Фиг. 3 A B o o Фиг. 4 Фиг. 5 p

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

_DCD732_DCD737_DCD7_BG.indd

_DCD732_DCD737_DCD7_BG.indd 359203-32 BG Превод на оригиналните инструкции DCD732 DCD737 DCD790 DCD795 Фигура 1 f c d DCD795 b a e g i k h h j Фигура 2 j k l 2 Фигура 3 m n Фигура 4 Фигура 5 Фигура 6 c c Фигура 7 Фигура 8 Фигура

Подробно

_DCD931_DCD936_DCD9_BG.indd

_DCD931_DCD936_DCD9_BG.indd 359201-52 BG Превод на оригиналните инструкции DCD931 DCD936 DCD980 DCD985 Фигура 1 d e f g h c b m j a l j i k i Фигура 2 i j o 2 Фигура 3 Фигура 4 Фигура 5 e e f f g g Фигура 6 Фигура 7 Фигура 8 d Фигура

Подробно

_AS36LN_BG.indd

_AS36LN_BG.indd 5 6 3 4 7 2 1 359201-16 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu AS36LN 2 3 БЪЛГАРСКИ Предназначение Вашият Black & Decker компактен винтоверт е предназначен за завинтване и за пробиване

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

_FSM1500_FSM1600_BG.indd

_FSM1500_FSM1600_BG.indd 359202-29 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu FSM1500 FSM1600 FSM1600D 2 3 БЪЛГАРСКИ Предназначение Вашият Black & Decker уред за почистване с пара е предназначен за дезинфекциране

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

_DW340_BG.indd

_DW340_BG.indd 359201-11 BG Превод на оригиналните инструкции DW340 Фигура 1 e d b c a g Фигура 2 d 2 Фигура 3 Фигура 4 Фигура 5 a f 3 ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ DW340 Поздравления! Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният

Подробно

_DW088_BG.indd

_DW088_BG.indd 359201-78 BG Превод на оригиналните инструкции DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G H 7 32 33 I1 34 33

Подробно

DOK-Projekt_System_PSA _80_BGR_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf

DOK-Projekt_System_PSA _80_BGR_PSA_PUA_Papier-A5_29_09_ _34_02.pdf PSA / PUA Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

_EGBHP146_EGBHP148_BG.indd

_EGBHP146_EGBHP148_BG.indd 359202-48 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu EGBHP146 EGBHP148 EGBHP188 EGBHP1881 2 Предназначение Вашият Black & Decker бормашина/гайковерт е предназначен за завинтване и за пробиване

Подробно

_CS3651LC_BG.indd

_CS3651LC_BG.indd 359204-54 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu CS3651LC 2 3 БЪЛГАРСКИ Предназначение Вашата отверка BLACK+DECKER е предназначена за завинтване. Този инструмент е предназначен само

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

_MTSS11_BG.indd

_MTSS11_BG.indd 359203-85 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu MTSS11 2 3 4 БЪЛГАРСКИ Предназначение Вашият многофункционален инструмент на Black & Decker е създаден за широк обхват от DIY приложения.

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно