Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc"

Препис

1 Стр. 84 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ Общи положения 1.1. Манекените, предписани за използване от това Правило, са описани в допълнения 1 до 3 към това правило и в техническите чертежи, разработени от холандския Изследователски институт за пътни превозни средства TNO (Research Institute for Road Vehicles), Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, The Netherlands Може да се използват алтернативни манекени, ако: Тяхната еквивалентност може да се докаже така, че да отговори на изискванията на компетентния орган, и тяхното използване се записва в протокол от изпитванията и във формуляра за съобщение, описан в приложение 1 към това Правило.

2 Стр. 85 допълнение 1 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ НА ДЕТЕ НА 9 МЕСЕЦА И НА 3, 6 И 10 ГОДИНИ 1. Общи положения Размерите и масите на описаните по-долу манекени се базират на антропометричните данни на петдесетия процентил на деца на възраст съответно 9 месеца и на 3, 6 и 10 години Манекените се състоят от скелет, изработен от метал и полиестер, а компонентите на тялото са от лят полиуретан На фиг. 1 е показан общ изглед на манекен. 2. Конструкция 2.1. Глава Главата се изработва от полиуретан и е усилена с метални ленти. В главата може да се монтира измервателен елемент върху полиамиден блок, разположен в центъра на тежестта Гръбначен стълб Врат Вратът е съставен от пет полиуретанови диска със сърцевина от полиамид. Ставата между първия и втория шиен прешлен е изработена от полиамид Гръбнак Гръбнакът е съставен от пет полиамидни прешлена Гръден кош Скелетът на гръдния кош се състои от стоманена тръбна конструкция, към която са монтирани ставите на ръцете. Гърбът се състои от стоманено жило с четири резбови накрайника Скелетът е покрит с полиуретан. В кухината на гръдния кош може да се монтира измервателно оборудване Крайници Ръцете и краката също са изработени от полиуретан, усилен с метални елементи като квадратни тръби, ленти и планки. Колената и лактите са с регулируеми шарнирни съединения. Ставите на рамената и тазобедрените връзки включват регулируеми сферични съединения Таз

3 Стр Тазът е изработен от полиестер, усилен със стъкловлакна, и също е покрит с полиуретан Формата на горната част на таза, която е важна за определяне на чувствителността към натоварване на коремната област, симулира във възможно най-висока степен формата на детския таз Тазобедрените съединения са разположени точно под таза Сглобяване на манекена Врат гръден кош таз Гръбнакът и тазът имат резбови накрайници на стоманените жила, чрез които с гайка се регулира напрегнатостта им. Прешлените на врата се монтират и регулират по същия начин. Тъй като стоманеното жило трябва да не се движи през гръдния кош, напрегнатостта на гръбнака не може да се регулира откъм врата или обратното Глава врат Главата може да се монтира и регулира с помощта на болт и гайка през ставата между първия и втория шиен прешлен Торс крайници Ръцете и краката се монтират и регулират чрез шарнирни съединения сфера втулка При съединенията на ръцете сферите са свързани към торса. За съединенията на краката сферите са към краката. 3. Основни характеристики 3.1. Маса Таблица 1 Маса в kg по възрастови групи Компонент 9 месеца 3 години 6 години 10 години Глава + врат 2,20 ± 0,10 2,70 ± 0,10 3,45 ± 0,10 3,60 ± 0,10 Торс 3,40 ± 0,10 5,80 ± 0,15 8,45 ± 0,20 12,30 ± 0,30 Ръка горна част (2 бр.) 0,70 ± 0,05 1,10 ± 0,05 1,85 ± 0,10 2,00 ± 0,10 Ръка долна част (2 бр.) 0,45 ± 0,05 0,70 ± 0,05 1,15 ± 0,05 1,60 ± 0,10 Крак горна част (2 бр.) 1.,40 ± 0,05 3,00 ± 0,10 4.,10 ± 0,15 7,50 ± 0,15 Крак долна част (2 бр.) 0,85 ± 0,05 1,70 ± 0,10 3,00 ± 0,10 5,00 ± 0,15 Обща маса 9,00 ± 0,20 15,00 ± 0,30 22,00 ± 0,50 32,00 ± 0,70

4 3.2. Основни размери Стр Основните размери са показани на фиг. 1 от това приложение, а стойностите им са дадени в таблица 2. Фиг. 1. Основни размери на манекен

5 Стр. 88 Таблица 2 Размер Стойност в mm по възрастови групи Задния край на таза до предния край на коляното Задния край на таза до задния край на коляното, седнал Център на тежестта до седалката Обиколка на гръдния кош Дълбочина на гръдния кош Разстояние между извивките на рамената Ширина на главата Дължина на главата Обиколка на бедрата, седнал Обиколка на бедрата, прав (не е показана) Дълбочина на седалището, седнал Ширина на седалището, седнал Ширина на врата, От седалката до лакета Ширина на рамената 9 месеца 3 години 6 години 10 години Височина до очите, седнал Височина, седнал Височина до рамената, седнал Височина от ходилата до седалището, седнал Ръст (не е показан) Височина на бедрото, седнал Регулиране на съединенията 4.1. Общи положения За да се постигне възпроизводимост на резултатите при използване на манекените, важно е да се определи и да се регулира триенето в различните съединения, напрегнатостта на жилата на врата и на гръбначния стълб и коравината на вложката в областта на корема Регулиране на жилото на гърба Поставете торса легнал по гръб в хоризонтална равнина Монтирайте комплектования врат без главата Затегнете гайката на обтегача към ставата между първия и втория шиен прешлен Поставете подходящ лост или болт през ставата между първия и втория шиен прешлен Разхлабете гайката на обтегача, докато ставата между първия и втория шиен прешлен се спусне надолу на разстояние 10 ± 1 mm, когато се натовари надолу с товар от 50 N, приложен върху лоста или болта, преминаващ през ставата между първия и втория шиен прешлен (виж фиг. 2).

6 Стр Става между първия и втория шиен прешлен Фиг Поставете торса легнал по гръб в хоризонтална равнина Монтирайте комплекта на врата с главата Притегнете болта и регулиращата гайка през главата и ставата между първия и втория шиен прешлен при хоризонтално положение на главата Разхлабете регулиращата гайка, докато главата започне да се движи (виж фиг. 3). Фиг Тазобедрена става

7 Стр Поставете таза легнал върху предната му част в хоризонтална равнина Монтирайте горната част на крака без долната му част Притегнете регулиращата гайка при хоризонтално положение на горната част на крака Разхлабете регулиращата гайка, докато горната част на крака започне да се движи Тазобедрената става трябва да се проверява често в първоначалните етапи, поради проблеми при сработването (виж фиг. 4). Фиг Става на коляното Поставете горната част на крака в хоризонтално положение Монтирайте долната част на крака Притегнете регулиращата гайка на колянната става при хоризонтално положение на долната част на крака Разхлабете регулиращата гайка, докато долната част на крака започне да се движи. (виж фиг. 5).

8 Стр. 91 Фиг Става на рамото Поставете торса в изправено положение Монтирайте горната част на ръката без долната част Притегнете регулиращата гайка на раменната става при хоризонтално положение на горната част на ръката Разхлабете регулиращата гайка, докато горната част на ръката започне да се движи. (виж фиг. 6) Раменната става трябва да се проверява често в първоначалните етапи, поради проблеми при сработването Става на лакътя Фиг. 6.

9 Стр Поставете горната част на ръката във вертикално положение Монтирайте долната част на ръката Притегнете регулиращата гайка на лакътната става при хоризонтално положение на долната част на ръката Разхлабете регулиращата гайка, докато долната част на ръката започне да се движи. (виж фиг. 7). Фиг Жило на гръбначния стълб Сглобете горната торса, гръбначния стълб, долната част на торса, вложката на коремната област, жилото и пружината Притегнете регулиращата гайка на жилото в долната част на торса докато пружината се свие на 2/3 от дължината си в свободно състояние. Фиг Калибриране на вложката в коремната област

10 Общи положения Стр Изпитването се извършва с подходяща машина за изпитване на натиск Поставете вложката за коремната област върху недеформируем блок със същата дължина и ширина, каквито са тези на лумбалния гръбначен стълб. Дебелината на този блок трябва да е не по-малка от удвоената дебелина на лумбалния гръбначен стълб Прилага се първоначално натоварване от 20 N Прилага се постоянно натоварване от 50 N Деформацията на вложката за коремната област след 2 min трябва да е: За манекен на 9 - месечно дете: 11,5 ± 2,0 mm; За манекен на 3 годишно дете: 11,5 ± 2,0 mm; За манекен на 6 годишно дете: 13,0 ± 2,0 mm; За манекен на 10 годишно дете: 13,0 ± 2,0 mm. Фиг Измервателно оборудване 5.1. Общи положения Процедурите по калибриране и измерване са в съответствие с ISO 6487 (1980) Монтиране на акселерометъра в гръдния кош Акселерометърът се монтира в защитената кухина в гръдния кош Отчитане на пенетрацията в коремната област

11 Стр Образецът от моделната глина се свързва вертикално към предната част на гръбнака с помощта на тънка залепваща лента Деформирането на моделната глина не във всички случаи означава, че е възникнала пенетрация Образците от моделна глина трябва да със същата дължина и ширина, каквито са тези на лумбалния гръбначен стълб. Дебелината на образците трябва да е 2,5 ± 2 mm Използва се само моделна глина, доставена заедно с манекените Температурата на моделната глина по време на изпитването трябва да е 30 ± 5 С.

12 допълнение 2 Стр. 95 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕН НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ Манекенът се състои от глава, торс, ръце и глава, обединени в цялостна конструкция. Торсът, ръцете и краката са изработени от сорботан, покрит с кожа от поливинилхлорид (PVC) и стоманена пружинна сърцевина. Главата е от пенополиуретан, покрит с кожа от PVC и е постоянно закрепена към торса. Манекенът се доставя с плътно прилепнал костюм от памук/полиестерен плат. Размерите и разпределението на масата на манекена се базират на антропометричните данни на петдесетия процентил на новородени деца и са дадени в таблици 1 и 2 и на фиг. 1. Таблица 1. ОСНОВНИ РАЗМЕРИ НА МАНЕКЕН НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ Размер mm Размер mm A Седалище свод на главата 345 E Ширина на рамената 150 B Седалище ходило (с изправени 250 F Ширина на гръдния кош 105 крака) G Дълбочина на гръдния кош 100 C Ширина на главата 105 H Ширина на ханша 105 D Дълбочина на главата 125 I Център на тежестта от свода на главата 235 Таблица 2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСАТА НА МАНЕКЕН НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ / Глава и врат 0,7 kg Торс 1,1 kg Ръце 0,5 kg Крака 1,1 kg Обща маса 3,4 kg / Дебелината на кожата от PVC трябва да е Специфичната маса трябва да е 0,865 ± 0, 1 0, mm

13 Стр. 96 Фиг. 1. Калибриране на манекен на бебе 1. Коравина на рамената

14 Стр Поставете манекена легнал по гръб на хоризонтална повърхност и закрепете торса от едната страна, за да предотвратите придвижване (фиг. 2) Приложете хоризонтално натоварване от 150 N върху бутало с плоско чело с диаметър 40 mm в посока, перпендикулярна на централната ос на манекена. Оста на буталото трябва да преминава през центъра на рамената на манекена и прилежащата към рамото точка А (виж фиг. 2). Страничното придвижване на буталото от точката на първоначалния контакт с рамото трябва да е между 30 и 50 mm Повторете същото действие върху другото бутало, като преместите опората от другата страна. 2. Коравина на съединенията на краката 2.1. Поставете манекена легнал по гръб на хоризонтална повърхност (фиг. 3) и завържете долните части на двата крака един към друг, така че колената да се допрат във вътрешните си части Приложете вертикално натоварване върху колената с бутало с плоско чело и със сечение 35 х 95 mm. Централната линия на буталото трябва да преминава през най-високата точка на колената Приложете достатъчна сила върху буталото, така че бедрата да се огъват, докато челото на буталото достигне на разстояние 85 mm над опорната равнина. Тази сила трябва да е между 30 и 70 N. Уверете се, че долните крайници не докосват никаква повърхност по време на изпитването. 3. Температура Изпитването се провежда при температура между 15 и 30 С. Фиг. 2

15 Стр. 98 Фиг. 3. допълнение 3

16 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕН НА ДЕТЕ НА 18 МЕСЕЦА Стр Общи положения Размерите и масата на манекена се базират на антропометричните данни на петдесетия процентил на деца на възраст 18 месеца. 2. Конструкция 2.1. Глава Главата се състои от полутвърд пластмасов череп, покрит с кожа. Черепът има кухина, в която може да се монтира (като опция) измервателен елемент Врат Вратът е съставен от три части: стълб от твърд каучук; регулируемо шарнирно съединение в горната част на гумения стълб, позволяващо завъртане с регулируемо триене около страничната ос; нерегулируемо сферично съединение в основата на врата Торс Торсът се състои от пластмасов скелет, покрит със система, имитираща телесно-кожна част. В торса има кухина, разположена в предната част на скелета, чрез която посредством запълване с полиуретанова пяна се постига правилната коравина на тялото. Торсът има кухина и в задната част, която позволява монтиране на измервателно оборудване Корем Коремът на манекена е деформируем, от една част и се поставя в отвора между торса и таза Гръбнак Гръбнакът се състои от каучуков стълб, който се монтира между торсовия скелет и таза. Коравината на гръбнака се регулира предварително с помощта на метално жило, което преминава през кухата сърцевина на гумения стълб Таз Тазът е изработен от полутвърда пластмаса и е моделиран във формата на детски таз. Той е покрит с телесно-кожна система, симулираща тялото и кожата около таза и седалището Тазобедрена става

17 Стр Тазобедрените стави се монтират към долната част на таза. Съединенията позволяват завъртане около странична ос, както и завъртане около ос, перпендикулярна на страничната ос чрез универсален шарнир. Към двете оси се прилага регулируемо триене Става на коляното Ставата на коляното позволява сгъване и изправяне на долната част на крака при регулируемо триене Става на рамото Ставата на рамото се монтира към скелета на торса. Ограничителите позволяват разполагане на ръцете в две първоначални положения Става на лакътя Ставата на лакътя позволява сгъване и изправяне на долната част на ръката. Ограничителите позволяват разполагане на долната част на ръката в две първоначални положения Сглобяване на манекена Монтира се жилото на гръбначния стълб в гръбнака Монтира се гръбначният стълб в скелета между таза и стълба на торса Монтира се коремната вложка между торса и таза Монтира се вратът в горната част на торса Монтира се в главата върху горната част на врата, като се използва междинна плоча Монтират се ръцете и краката. 3. Основни характеристики

18 Стр Маса Таблица 1 Компонент Маса, kg Глава + врат 2,73 Торс 5,06 Ръка горна част 0,27 Ръка долна част 0,25 Крак горна част 0,61 Крак долна част 0,48 Обща маса 11, Основни размери Основните размери са показани на фиг. 1 от това приложение, а стойностите им са дадени в таблица 2.

19 Фиг.1. Основни размери на манекен на дете на 18 месеца Стр. 102 Таблица 2 Размер Стойност, mm Задния край на таза до предния край на коляното Задния край на таза до задния край на коляното, седнал Център на тежестта до седалката Обиколка на гръдния кош Дълбочина на гръдния кош Ширина на главата Дължина на главата Обиколка на бедрата, седнал Обиколка на бедрата, прав (не е показана) Дълбочина на седалището, седнал Ширина на седалището, седнал От седалката до лакета Ширина на рамената Височина, седнал Височина до рамената, седнал Височина от ходилата до седалището, седнал Ръст (не е показан) / */ 21 Височина на бедрото, седнал Регулиране на съединенията 4.1. Общи положения За да се постигне възпроизводимост на резултатите при използване на манекените, важно е да се определи и да се регулира триенето в различните съединения, напрегнатостта на гръбначния стълб и коравината на вложката в областта на корема Гръбначен стълб Гръбначният стълб се калибрира преди монтиране в манекена Закрепете долната присъединителна плоча на гръбначния стълб към стойка така, че предната част на гръбначния стълб да е разположена отдолу (фиг. 2.) / Седалището, гърбът и главата на манекена подпрени във вертикална опора

20 Стр. 103 Фиг Приложете сила от 250 N, насочена надолу, към горната присъединителна плоча. Резултативното придвижване надолу се регистрира между 1 и 2 s след началото на прилагането на силата и трябва да е между 9 и 12 mm Корем Монтирайте вложката за корема върху недеформируем блок със същата дължина и ширина, каквито са тези на лумбалния гръбначен стълб. Дебелината на този блок трябва да е не по-малка от удвоената дебелина на лумбалния гръбначен стълб (фиг. 3) Прилага се първоначално натоварване от 20 N Прилага се постоянно натоварване от 50 N Деформацията на коремната вложка след 2 min трябва да е 12 ± 2 mm.

21 Стр. 104 Фиг Регулиране на врата Монтирайте комплекта на врата, който се състои от каучуков стълб, сферична основа и шарнирно съединение върху вертикална плоча така, че предната му част да сочи надолу (фиг. 4) Приложете вертикална сила от 100 N върху оста на шарнирното съединение. Мястото на шарнирното съединение трябва да покаже преместване от 22 ± 2 mm. Фиг Шарнирно съединение Монтирайте комплектованите врат и глава.

22 Поставете торса легнал по гръб върху хоризонтална повърхност. Стр Притегнете болта и регулиращата гайка през главата и шарнирното съединение с динамометричен ключ така, че главата да не може да се движи от силата на тежестта Бедро Монтирайте към таза горната част на крака без долната му част Поставете горната част на крака в хоризонтално положение Повишете силата, приложена по страничната ос, докато кракът престане да се движи от силата на тежестта Поставете горната част на крака в хоризонтално положение в посока на страничната ос Повишете триенето в универсалния шарнир докато кракът престане да се движи от силата на тежестта Коляно Монтирайте долната част на крака към горната му част Поставете горната и долната част на крака в хоризонтално положение, с подпряна горна част Притегнете регулиращата гайка на коляното, докато кракът престане да се движи от силата на тежестта Рамена Изпънете долната част на ръката и поставете горната част на ръката в най-високото положение, в което тя застава с щракване Ограничителите в рамената трябва да се ремонтират или заменят, ако ръката не остава в това положение Лакът Поставете горната част на ръката най-ниското положение, в което тя застава с щракване Монтирайте долната част на ръката Ограничителите в лактите трябва да се ремонтират или заменят, ако ръката не остава в това положение. 5. Измервателно оборудване 5.1. Общи положения

23 Стр Въпреки че са предвидени възможности за оборудване на манекена на 18-месечно дете с множество възприематели, в стандартното изпълнение той е оборудван с взаимозаменяеми елементи с еднакви размери и маси Процедурите по калибриране и измерване са в съответствие с ISO 6487 (1980) Монтиране на акселерометъра в гръдния кош Акселерометърът се монтира в кухината на гръдния кош. Това става откъм задната част на манекена Установяване на пенетрацията в коремната област Наличието или отсъствието на пенетрация в коремната област се оценява чрез високоскоростна фотография.

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

The Yogi Bhajan Library of Teachings® -...tual Self - ©The Teachings Yogi Bhajan

The Yogi Bhajan Library of Teachings® -...tual Self - ©The Teachings Yogi Bhajan Крия за инстинктивния Аз 10 упражнения от I am a Woman - Creative, Sacred, Invincible Като човешки същества споделяме определени инстинкти с животните, но също така имаме способността да насочваме, оформяме

Подробно

3. FILO BALLERINO или BIRD WIRE

3. FILO BALLERINO или BIRD WIRE 3. FILO BALLERINO или BIRD WIRE Bird Wire или filo ballerino е нищо повече от фина тел от неръждаема стомана, покрита с полиетилен и фиксирана върху повърхност пръчки с основи, отвори за промушване на

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Акумулаторен тръборез REMS Akku-Cento 22 V НОВО for Professionals

Акумулаторен тръборез REMS Akku-Cento 22 V НОВО for Professionals Акумулаторен тръборез REMS Akku-Cento 22 V НОВО for Professionals Патент EP 1 782 904 Бързо рязане под прав ъгъл. Без стружки. Без външна фаска. Сухо рязане. Качествен продукт от Германия 14 7 1 15 16

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване

Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване Приложение 13 (Образец) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 2 1-917 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Доставка на офис оборудване 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 2.1. Състав на продукта Продуктът представлява

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Project CB Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS A

Project CB Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS A Project CB007.1.21.129 Development of diagnostic centres for postural and musculoskeletal disorders in school children in Serbia and Bulgaria SPORTS ASSOCIATION OF KNJAŽEVAC МЕТОДОЛОГИЯ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Подробно

CULTIRAPID R-LINE ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка

CULTIRAPID R-LINE ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка CULTIRAPID R-LINE ЗА ПРЕДСЕИТБЕНА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА Комбинатора CULTIRAPID R-line е изключително иновативно оборудване за предсеитбена подготовка на почвата и оформяне на леглото за семената. Представлява

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този продукт с марка е произведен в съответствие с изискванията

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно