ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

Размер: px
Започни от страница:

Download "ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY"

Препис

1 СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: OJ\ doc Единство в многообразието

2 1. Краен срок за внасяне на въпроси към Съвета и Комисията - четвъртък, 2 октомври, ч. 2. Краен срок за внасяне на неотложни предложения за резолюция - вторник, 28 октомври, ч. 3. Краен срок за внасяне на компромисни предложения за резолюция - понеделник, 1 декември, ч. 4. Краен срок за внасяне на изменения към предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от постоянните комисии - понеделник, 1 декември, ч. към компромисните резолюции и други неотложни предложения за резолюция, които подлежат на гласуване - вторник, 2 декември, ч. 5. Искания, свързани с методите на гласуване (гласуване за различни части от текста, чрез тайно гласуване, от отделните камари) - сряда, 3 декември, ч., в писмен вид 6. Ограничение на времето за изказвания(вж. член 14, параграф 2 от Правилника за дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС) 5 минути за встъпителни изявления 3 минути за ораторите по време на разискванията (освен ако времето за изказване е разпределено по различен начин въз основа на разделението на общото налично време) 2 минути за приключване на разискванията 2/7 OJ\ doc

3 Други заседания СРЯДА, 26 ноември - ПЕТЪК, 28 ноември Заседания на АКТБ СЪБОТА, 29 ноември ч. Форум на жените ч. Заседание на Комисията по икономическо развитие, финанси и търговия ч. (едновременно) Заседание на комисията по политически въпроси Заседание на комисията по социални въпроси и околна среда ч. Евентуално заседание на политическа група от ЕП с колегите им от АКТБ НЕДЕЛЯ, 30 ноември ч. Семинари: 1. XX 2. XX ч. Евентуално заседание на политическа група от ЕП с колегите им от АКТБ OJ\ doc 3/7

4 ч. Евентуално заседание на политическа група от ЕП с колегите им от АКТБ ч. Заседание на Бюрото ПОНЕДЕЛНИК, 1 декември ч. Заседания в рамките на помирителната процедура във връзка с приемане на неотложни предложения за резолюция ч. Официално откриване на заседанието на 28-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея Списък на ораторите: - Луи Мишел, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея - Фиц Джаксън, съпредседател на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ ЕС ч. Заседание на Съвместната парламентарна асамблея Учредително заседание на Съвместната парламентарна асамблея и акредитация на непарламентарни представители 1. Приемане на дневния ред 2. Одобряване на протоколите от последните две заседания на 27-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея (ОВ C 345, г.) 3. Съобщения на съпредседателите, включително решения, взети на заседанието на Бюрото от 30 ноември 2014 г. 4. Изказване на ххх, член на Комисията, отговарящ за развитието 5. Разискване с ххх, член на Комисията, отговарящ за развитието процедура за вземане на думата с вдигане на ръка 6. Въпроси към Комисията 4/7 OJ\ doc

5 7. Действия на Комисията във връзка с резолюциите, приети на 27-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея OJ\ doc 5/7

6 ВТОРНИК, 2 декември ч. 8. Предизвикателството на националното помирение в държави в следконфликтно или следкризисно положение Комисия по политически въпроси Съдокладчици: Коми Селом Класу (Того) и Йоахим Целер 9. Неотложна тема 1: Епидемията от ебола 10. Социалните и икономическите последици от недохранването в държавите от АКТБ Комисия по социални въпроси и околна среда Съдокладчици: Албан Багбин (Гана) и Норберт Нойзер 11. Миграция Размяна на мнения ч. 12. Специфичните проблеми и нужди на развиващите се малки островни държави Разискване без резолюция 13. Стратегия за развитие на частния сектор, включително новаторство, за устойчиво развитие Комисия по икономическо развитие, финанси и търговия Съдокладчици: Арналдо Андраде Рамос (Кабо Верде) и Богдан Брунон Вента 14. Да! Африка е в състояние да постигне целите си Основно разискване ч. Евентуално заседание на Бюрото СРЯДА, 3 декември ч. Заседание на комисията по проекти на АКТБ Евентуални заседания на политическите групи на ЕП ч. 15. Неотложна тема 2: Засилване на тероризма в Африка 6/7 OJ\ doc

7 16. Изявление на xxx, действащ председател на Съвета на ЕС 17. Изявление на xxx, действащ председател на Съвета на АКТБ 18. Въпроси към Съвета 19. Разискване с участието на Съвета процедура с вдигане на ръка (catch-the-eye) ч. Заседание на Парламентарната асамблея на АКТБ ч. 20. Национален парк Вирунга Разискване без резолюция 21. Обобщаващи доклади от работните срещи 22. Доклад на икономическите и социалните партньори Представяне от Ксавие Вербовен, председател на комисията за наблюдение на АКТБ, Европейски икономически и социален комитет 23. Гласуване на предложенията за резолюция, включени в докладите, представени от трите постоянни комисии 24. Гласуване на неотложните предложения за резолюция 25. Разни въпроси 26. Дата и място на 29-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея OJ\ doc 7/7

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 343 Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели Глава 4 член 167 параграф 1 Съответният член на ЕП може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите IMCO(2014)1203_1 ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД Заседание Сряда, 3 декември 2014 г., 9.00 12.30 ч. и 15.00 18.30 ч. Четвъртък,

Подробно

Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит

Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док. 2009-D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управителния съвет на заседанието му на 2, 3 и 4 декември

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/375 375 Приложение I член 8 параграф 3 алинея 2 Постановената санкция може да включва една или няколко от посочените в член 166, параграф 3 от правилника мерки. Постановената санкция

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период Дата Месец Ден от седм Първа лига Втора лига U - 19 U - 17 U - 15

Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период Дата Месец Ден от седм Първа лига Втора лига U - 19 U - 17 U - 15 Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период - 14.06.2019 05.09.2019 25 юни вторник предв кръг 27 юни четвъртък Предв кръг 28 юни петък предв кръг р 3 юли сряда Супер купа БГ предв кръг

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно