_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd"

Препис

1 Уред за направата на кубчета лед

2 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте, за да избегнете евентуални технически щети. Ние не носим отговорност за щети, причинени от неспазване на инструкциите за безопасност и неправилна употреба. Съдържание Технически данни 2 Инструкции за безопасност 2 Описание на уреда и контролния панел 3 Въвеждане в употреба и експлоатация на уреда 4 Чистене и поддръжка 5 Възможни проблеми и как да ги отстраните 5 Инструкции при изхвърляне 6 Декларация за съобразност 6 Технически данни Номер на продукт Захранване V ~ 50 Hz Мощност за направата на лед 30 kg / 24 часа 40 kg / 24 часа Капацитет за направата на лед 3 kg 8 kg Размери 410 x 380 x 480 mm 410 x 380 x 580 mm Инструкции за безопасност Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдещи справки. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, упълномощен сервизен център или подобно квалифицирано лице. Напълвайте уреда само с питейна вода. Повърхността на компресора и кондензатора може да достигне работна температура от C, което също може да влоши околната среда. Ако кубките лед се замразяват твърде бързо, те могат да станат мътни. Това се дължи на въздушните мехурчета в кубчетата на леда и няма ефект върху качеството. Деца на възраст от 8 години, хора с физически и психически увреждания трябва да използват оборудването само ако преди това са били запознати с функциите и предпазните мерки на контролиращото лице. Внимавайте да не оставите деца да играят с устройството. Почистването и поддръжката на оборудването могат да се извършват само от деца под наблюдение. 2

3 Описание на уреда и контролен панел Модел капак 2 прозорец 3 спрей 4 резервоар за вода 5 тава за лед 6 разделителна плоча 7 силиконови запушалки 8 контролен панел 9 горен капак 10 пулверизатор 11 сензор "тава за лед пълна" 12 плувка 13 капак на вентилатора 14 съединител 15 заден капак Модел капак 2 прозорец 3. Водна помпа 4 резервоар за вода 5. Резервоар за вода 6 преден капак 7 контролен панел 8 горен капак 9 прозорец 10 пулверизатор 11 сензор "тава за лед пълна" 12 дръжка 13 капак на вентилатора 14 щепсел 15 заден капак 16 изход за вода 17 водоснабдяване 3

4 Контролен панел (двата модела) START Включване на уред STOP Изключване SELECT Избор на размер на кубчето на леда (S = малък / L = голям) Основна настройка = L ADD WATER Светва, когато няма достатъчно вода в резервоара. Натиснете бутона STOP, долейте водата и рестартирайте устройството. ICEFULL Светва, когато тавата за лед е пълна. Въвеждане в употреба и експлоатация Преди първа употреба Уверете се, че устройството не се накланя повече от 45 по време на транспортиране. Не пренасяйте устройството надолу, за да повредите компресора. Изцяло отстранете опаковъчния материал и проверете за повреди на оборудването по време на транспортиране. Ако не виждате никакви повреди, включете щепсела в електрически контакт. Поставете машината на равна повърхност. Оставете най-малко 15 см свободно пространство около машината, за да осигурите достатъчен въздушен поток. Не поставяйте устройството близо до радиатор, фурна или друг източник на топлина. Преди да използвате устройството за първи път, оставете го отворено за 2 часа. Свържете оборудването само към електрически контакти, които съответстват на посоченото на машината напрежение. Не използвайте дестилирана вода, но питейна вода. Поддръжка 1. Ръчно напълнете устройството (модел ) с вода, като премахнете таблата за лед и напълнете резервоара с вода. Внимавайте да не превишите марката MAX. Ако водата се пълни през входящия маркуч, свържете външния маркуч за входа към задната част на уреда, както е показано на илюстрацията вдясно. 2. Поставете щепсела в електрически контакт. 3. Изберете желания размер кубчета лед с помощта на бутона SELECT. Ако температурата на околната среда е под 15 C, изберете (S). 4

5 4. Натиснете бутона START, за да включите устройството. Устройството започва да приготвя кубчета лед. В първите три процеса, ледните кубчета понякога са малко по-малки и имат неравномерни размери, след около 60 минути кубчета ще бъдат приготвени по желание. 5. След като таблата за лед е пълна, индикаторът "пълен лед" ще светне и ще се чуе звуков сигнал. Извадете кубчета лед с лъжичка. 5. Ако не искате да приготвяте допълнителни кубчета лед, натиснете бутона STOP, за да спрете устройството. 6. Развийте щепсела на изхода за вода, за да отстраните останалата вода. След като водата се източи, отново завийте щепсела. Чистене и поддръжка Редовно почиствайте вътрешността, резервоара за вода, греблото и пръскачката. Преди да извадите кубчета лед, извадете щепсела от контакта. Почистете както вътре, така и отвън с вода и разтвор на оцет. Не използвайте химически почистващи препарати, бензин или масло. Избършете устройството с чиста вода, преди да я използвате отново. Уверете се, че вентилационните отвори на машината не са покрити. Не използвайте други средства освен тези, препоръчани от производителя за размразяване. Ако искате да пуснете устройството отново в експлоатация след дълъг период от време, дисплеят ADD WATER може да светне, тъй като водната помпа не работи правилно. Натиснете отново бутона START, за да коригирате този проблем. За да се осигури чистота на лед, сменете водата в резервоара на всеки 24 часа. Ако компресорът е изключен по някаква причина (твърде малко вода, резервоар за лед и т.н.), изчакайте 3 минути, докато устройството се включи отново. Ако включите устройството за първи път или след дълъг период на неизползване, напълнете резервоара с прясна вода. Машината има функция за автоматично почистване. Задръжте бутона за включване / изключване за 5 секунди. Устройството се самоочиства, дисплеят мига на всеки 5 секунди и помпата изпомпва вода в устройството 5 пъти последователно за 30 секунди. Решение на проблеми Ако водата не тече симетрично в пръскачката, в маркуча могат да се образуват малки отлагания. В този случай издърпайте затварящия капак от маркуча и оставете водата да го почисти. Проблем Възможна причина Решение Компресорът издава необичайни шумове. Захранващото напрежение е по-ниско от необходимото. Спрете машината и я свържете към източник на захранване, който отговаря на определеното напрежение. Изписва се ADD WATER. Няма достатъчно вода в резервоара. Натиснете бутона STOP, напълнете устройството с вода и натиснете бутона START, за да включите отново устройството. 5

6 Проблем Възможна причина Решение Индикаторът на захранването е включен По време на работа дисплеят не светва. Водата тече и се произвежда лед, но не се излъчва. Всичко работи добре, но не се произвежда лед. Спрей тръбата е запушена. Кабелът на контролния панел е разхлабен. Контролният панел е повреден. Температурният сензор е счупен. Свържете се със специализир ан сервиз. Свържете се със специализиран сервиз.. Фризерът изтече. Свържете се със специализиран Системата за охлаждане е сервиз.. блокирана. Стъпка 1: Свалете тръбата за пръскане от пръскачката Стъпка 2: Извадете щепсела от тръбата за пръскане Стъпка 3: Прокарайте вода през тръбата, поставете отново щепсела и включете тръбата обратно в пръскачката. Инструкции при изхвърляне Ако това изображение е намерено на продукта (зачеркнато кошче с колела), се прилага Европейска директива 2002/96 / ЕС. Тези продукти не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Разберете за местните правила за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните разпоредби и не изхвърляйте старото си оборудване чрез битови отпадъци. Със спазването на нормативната уредба, околната среда и здравето на вашите близки са защитени срещу потенциални негативни последици. Рециклирането на материалите спомага за намаляване на потреблението на естествени суровини. Декларация за съобразност Производител: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Берлин, Германия. Този продукт съответства на следните Европейски директиви: 2014/30/EU (EMV) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 6

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd Zitruspresse oran ge Климатик 10028187 10028188 Уважаеми клиенти, Поздравяваме ви за новата покупка. Прочетете и спазвайте следните предпазни мерки относно пускането в експлоатация на устройството и неговото

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно