<D6E5EDEEF0E0E7EFE8F12DEFEBE0F2E5EDE82DECE5E42EF3F1EBF3E3E82DC4CAD6322DC1F3F0E3E0F12D E786C7378>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<D6E5EDEEF0E0E7EFE8F12DEFEBE0F2E5EDE82DECE5E42EF3F1EBF3E3E82DC4CAD6322DC1F3F0E3E0F12D E786C7378>"

Препис

1 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II БУРГАС" ЕООД ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ Медицинско свидетелство за ученици Медицинско свидетелство за работа Медицинско свидетелство за шофъори кат."в" Медицинско свидетелство за шофъори кат."с, D, E" Медицинско свидетелство за работа в чужбина: -очен, УНГ, хирург, невролог, терапевт и АГ /6 по 6лв./ Васерман Изследване за Спин Медицинско свидетелство за минъор: -очен, УНГ, хирург, невролог, терапевт и рентген Медицинско свидетелство за носене на оръжие: -очен, УНГ, хирург, невролог и терапевт Издаване на медицински документ, неизискващ преглед /дубликат на болничен лист, служебна бележка/ Издаване на медицински документ, изискващ преглед /болничен лист от ЛКК, протокол/ Мускулна инжекция 3.00 Венозна инжекция Венозно вливане Попълване на медицински формуляри по искане на застрахователни компании УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ Аудиометрия 20.00

2 Промивка на ухо /едно/ 5.00 Изваждане на чуждо тяло от нос 5.00 Изваждане на чуждо тяло от гърло 5.00 Отваряне на перитонзиларен абцес Вторично отваряне 5.00 Инцизия на атерома Инцизия на отематома Локално третиране на външен слухов проход 5.00 Промивка на рани в областта на главата и шията 5.00 Локално медикаментозно лечение при епистаксис 5.00 Предна тампонада при епистаксис Задна назална тампонада Отстраняване на назална тампонада 5.00 Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия 5.00 Закрито наместване на носна фрактура Шев при разкъсване на носа Промивка и аспирация на максиларен синус Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо без инцизия 5.00 Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо с инцизия Шев при разкъсване на външно ухо Инцизия в областта на външен слухов проход 5.00 Парацентеза на тъпанчевата мембрана Смяна на трахеостомна канюла /тръба/ ОЧНИ БОЛЕСТИ Компютърна периметрия Тонометрия /измерване на вътреочно налягане/ 9.00 КАРДИОЛОГИЯ

3 ЕКГ с разчитане ЕКГ без разчитане 8.00 Велотест Измерване на RR 5.00 Ехокардиография Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране) ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЕКГ с разчитане Измерване на RR 5.00 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Еходоплер на щитовидна жлеза Първичен преглед с еходоплер на щитовидна жлеза НЕРВНИ БОЛЕСТИ Доплерово изследване на съдовете на долни крайници Доплерово изследване на съдовете на горни крайници Доплерово изследване на екстракраниални мозъчни съдове Доплерово изследване на транскраниални мозъчни съдове Доплерова сонография на артерии на крайниците АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

4 Преглед и поставяне или сваляне на спирала Поставяне ваг.песер Екстракция ваг.песер 5.00 Вземане влаг.секрет за МБИ, цитолог.изсл, хламидии 7.00 Палпаторно изследване гърди Сваляне на конци Електрокоагулация Колпоскопия Инцизия на барт.абцес Абдоминална ехография Вагинална ехография NST-запис на детски сърдечни тонове УРОЛОГИЯ Смяна на катетър Трансуретрална балонна дилатация на простатната част на уретрата Биопсия на кожа от пенис Апликация на кондилин Локална апликация при индурацио пенис пластика Вземане уретрален секрет Поставяне ПУК Поставяне ПУК с еднократни инструменти Фимоза - аблацио Парафимоза - репозиция Смяна нефростома Смяна уретростома Превръзка голяма Превръзка средна Превръзка малка 10.00

5 ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Репозиция на фрактура Репозиция малки стави Репозиция големи стави Имобилизация със синтетичен гипс: - на антебрахий - 2 гипса /10 см/ на лакет - 2 гипса / 10 см+12 см/ на глезен - 2 гипса / 12 см/ на подбедрица - 3 гипса / 12 см/ Имобилизация с обикновен гипс: - на китка, антебрахий - 2 гипса /10 см/ на лакет - 3 гипса / 10 см/ на хумерус - 3 гипса / 10 см/ на глезен - 3 гипса /20 см + 15 см/ на подбедрица - 5 гипса / 20 см+ 10 см/ Премахване на циркул.гипс с циркуляр Превръзка-обикновена Превръзка със смяна на дренаж Превръзка "дезо" / 2 бинта+1/5 памук/ Анестезия /локална/ -1 амп. Lidokain Анестезия /проводна/ -3 амп. Lidokain Обработка на рана без шев ПХО до 5 см ПХО над 5 см Отстраняване на чуждо тяло Отстраняване на нокът Сваляне на хирургични шевове Диагностични+терапевтични пункции с инфилтрация на флостерон Ехография на тазобедренни стави 20.00

6 ХИРУРГИЯ Инжекции мускулни, подкожни 5.00 Прилагане на тетанични анатоксин Обработка, шев и превръзка на рана- малка Обработка, шев и превръзка на рана- голяма Отстраняване на хирургичен шевен материал, превръзка Дигитално изследване на ректум Мануално отстраняване на фекални маси Отстраняване на чуждо тяло от ректум - без инцизия Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани - без ексцизия Ексцизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния Инцизия на меки тъкани Инцизия на перианален абцес Инцизия на гръдна жлеза Ексцизия на перианални кондиломи и кожни придатъци Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство Вземане на биопсичен материал Ексцизия на тумори от кожа, от меки тъкани Преглед и ексцизия на тумори от кожа, от меки тъкани Манауална репозиция на херния Некректомия Вадене на кърлежи СЪДОВА ХИРУРГИЯ Първичен преглед Вторичен преглед Еходоплер 30.00

7 Превръзка без специфични консумативи Превръзка със специфични консумативи ГРЪДНА ХИРУРГИЯ Първичен преглед при хабилитирано лице Вторичен преглед при хабилитирано лице НЕФРОЛОГИЯ ПСИХИАТРИЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В ЗВЕНО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА Заключителен преглед Светлолечение- Солукс 5.00 Светлолечение- Увл Високочестотна терапия 7.00 Нискочестотна терапия 7.00 Масаж частичен - едно поле Масаж частичен - две полета Масаж на цяло тяло 50.00

8 Ултразвук 7.00 Лечебна физкултура ЛФХ Криотерапия 5.00 Магнитотерапия-турбоджет- 1 процедура 20 мин ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В ЗВЕНО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА /РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ E НА CD/ Ехография на щитовидна жлеза Ехография на млечни жлези Ехография на отделителна система Ехография на отделителна система с остатъчна урина Ехография на остатъчна урина 5.00 Ехография на жлъчно-чернодробна система Ехография на малък таз Ехография на коремни органи Ехография на лимфни възли Ехография на слюнчени жлези Ехография на шийна област /лимфни възли, слюнчени жлези, щитовидна жлеза/ Ехография на тестиси Рентгенография на череп една проекция Рентгенография на череп /фас и профил/ Рентгенография специален центраж на черепа /по Шулер, Стенвес/ Рентгенография на череп в три проекции Рентгенография центраж на села турцика Рентгенография на лицеви кости Рентгенография на нос Рентгенография на околоносни кухини Рентгенография на долна челюст една проекция Рентгенография на епифаринкс Рентгенография на шийни прешлени /една проекция/ Рентгенография на шийни прешлени /фас и профил/ Рентгенография на шийни прешлени по колие /една проекция/ Рентгенография на шийни прешлени по колие /две проекции/ Рентгенография на торакални прешлени /една проекция/ 15.00

9 Рентгенография на торакални прешлени /фас и профил/ Рентгенография на лумбални прешлени /една проекция/ Рентгенография на лумбални прешлени /фас и профил/ Рентгенография на сакрум и опашна кост /една проекция/ Рентгенография на сакрум и опашна кост /две проекции/ Рентгенография на крайници /една проекция/ Рентгенография на крайници /фас и профил/ Рентгенография на коляно /фас и профил/ 2 филма Рентгенография на бял дроб и сърце /една проекция/ Рентгенография на бял дроб и сърце -/фас и профил с к.м./ Рентгенография на пикочен мехур Рентгенография на таз Рентгенография на една тазобедрена става Рентгенография на ребра /ляв или десен хематоракс/ Рентгенография на абдомен Рентгенография на ПОС- обзорна Рентгенография на стернум Разчитане на Рентгеново изследване/ Копие на CD ПЛАТЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Такса за биологичен материал 2.00 Домашно посещение Здравна книжка Хематологични изследвания Пълна кръвна картина /ПКК/ 5.00 Тромбоцити /мануално/ 2.00 СУЕ /РУЕ/ 2.00 ДКК 3.00 Морфология на еритроцитите 3.00 Ретикулоцити 4.00 Изследване на урина Урина-общо изследване 3.00 За всеки параметър /захар, ацетон, отн.тегло и др/ 1.00 Седимент на урина 2.00 Окултни кръвоизливи 6.00 Кръвосъсирване

10 Време на кървене 1.50 Време на съсирване 1.50 Протромбиново време, индекс, INR 4.00 APTT 4.00 Фибриноген 4.00 Биохимия Глюкоза 2.50 Кръвно-захарен профил 6.50 Обременяване с глюкоза - ОГТТ 6.50 Креатинин 2.00 Урея 2.00 Билирубин-общ 2.00 Билирубин-директен 2.00 Общ белтък 2.00 Албумин 2.00 Холестерол 2.00 HDL-холестерол 2.00 LDL холестерол 2.00 VLDL-холестерол 1.00 Триглицериди 3.00 Гликиран хемоглобин Hb A1c Пикочна киселина 2.00 AСАТ /GOT/ 3.00 АЛАТ /GPT/ 3.00 Креатинкиназа /СК/, /СРК/ 4.00 Креатинкиназа /СРК/- МВ- Фракция 6.00 LDH 4.00 HBDH /LDH1+LDH2/ 5.00 Липаза 7.00 Холинестераза 5.00 ГГТ /GGT/ 3.00 Алкална фосфатаза /АФ/ 3.00 Кисела фосфатаза /обща/ 4.00 Алфа-амилаза /диастаза/ 4.00 Имуноглобулин Е /Ig E/ Имуноглобулин А / Ig А/ 6.00 Имуноглобулин G / Ig G/ 6.00 Имуноглобулин M / Ig M/ 6.00 скрининг ANA - профил 74.00

11 Електролити и олигоелементи Натрий и Калий Натрий /NA/ 3.00 Калий /K/ 3.00 Хлориди /Cl/ 3.00 Калций /Ca/ 3.00 Фосфати /P/ 3.00 Желязо /Fe/ 3.00 ЖСК /Желязо-свързващ капацитет/ 4.00 Магнезий /Mg/ 3.00 Мед /Cu/ Цинк /Zn/ Протеинограма Електрофореза на хемоглобин Щитовидна жлеза-хормони FT TSH FT ТАТ /anti TG/ МАТ /anti TPO/ TSH R- рецепторни антитела HTG /Тиреоглобулин/ PTH /Паратхормон/ Полови хормони Progesteron LH FSH Prolactin Estradiol Testosteron Кортизол DHEA-S /Дихидроепиандростером-сулфат/ андростендион хидрокси прогестерон Туморни маркери PSA /Простато-специфичен антиген/ CA 15-3 /гърда/ CA 19-9 /дебело черво/ CA 72-4 /стомах/ CA 125 /яйчник/ 20.00

12 НЕ-4 /яйчник/ AFP - Алфа-фетопротеин / черен дроб/ CEA /общ/ SCC /шийка на матката/ CYFRA 21-1 /бял дроб/ S-100 /меланом/ Лекарствен мониторинг Витамин B Карбамазепин Валпроева киселина Дигогсин Фолиева киселина Изследвания при захарен диабет IRI /Имунореактивен инсулин/ Гликиран хемоглобин Hb A1c Микроалбумин С-пептид Имунология и серология CRP 8.00 CRP - high sensitive 7.00 AST 8.00 RF / WAALER-ROSE/ 8.00 RPR /Васерман, изследване за сифилис/ 8.00 HBsAg - изследване за хепатит В HCV -изследване за хепатит С HAV - изследване за хепатит А Маркери на хепатитните вируси А всеки по Маркери на хепатитните вируси В всеки по Маркери на хепатитните вируси С всеки по HIV - изследване за СПИН Хеликобактер пилори IgG Хеликобактер пилори IgM Туберкулоза IgG Микробиологични изследвания Изследване на Фецес за паразити Изследване на Фецес /Salmonella, Shigella/ Хеликобактер /фецес/ Стерилна урина за урокултура Материал от генитална система Ранев материал, гной 10.00

13 Гърлен и назофарингеален секрет Храчка Изследване на кандида Антибиограма-бактериална 8.00 Антибиограма-кандида Рубеола-антитела IgG Рубеола-антитела IgМ Морбили-антитела Бърз тест за определяне на стрептококи от група А Микоплазма Цитомегаловирус Херпес симплекс Ротавируси за фецес Аденовируси за фецес Лаймска болест IgG Лаймска болест IgМ Ебщайн бар вирус EBV Инфекциозна мононуклеоза ( EBV) IgG Инфекциозна мононуклеоза ( EBV) IgМ Хемокултура- изпраща се в микробиологична лаб. Хламидия Хламидия Pneumonie IgM Хламидия Trach Ag /сух тест/ Хламидия Trach Ag RIF Хламидия Trach -антитела IgG Хламидия Trach -антитела IgM Паразити Токсоплазмоза /IgM/ -Elisa Токсоплазмоза /IgG/ -Elisa, Ptix Ехинококоза-/IgG/ -Elisa, Ptix Трихинелоза/IgG/ -Elisa, Ptix Фасциолоза /IgG/ -Elisa, Ptix Листериоза Бруцелоза Токсокароза Изследвания за остеопороза N-mid Остеокалцин /серум/ Beta -Croslaps / серум/ DPD /урина/ Витамин D Total /25 хидрокси витамин Д/ 19.50

14 Калцитонин HLA-B27 /Бехтерев/ 23.00

Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: ; мобилен: ;

Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: ; мобилен: ; Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: 0700 20 566; мобилен: 0887 99 22 93; e-mail: polymed@polimedad.com, www.polimedad.com 24 часова грижа за Вашето

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Геор

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Геор Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Георгиева В сила от: 13.09.2019г. Мерна единица (ден, брой

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 130523915 Код от информаци онната систама на ЛЗ Мерн а Наименование

Подробно

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В "МБАЛ - ХАРМАНЛИ"ЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В МБАЛ - ХАРМАНЛИЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В "МБАЛ - ХАРМАНЛИ"ЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00 2. Вторичен преглед в амбулатория 10,00 3. Извършване

Подробно

Специалност Ню Медикал Ценова Листа Услуга Цена, лв Обща Медицина Първичен консултативен преглед със специалист 40 Обща Медицина Първичен преглед от х

Специалност Ню Медикал Ценова Листа Услуга Цена, лв Обща Медицина Първичен консултативен преглед със специалист 40 Обща Медицина Първичен преглед от х Специалност Ню Медикал Ценова Листа Услуга Цена, лв Обща Медицина Първичен консултативен преглед със специалист 40 Обща Медицина Първичен преглед от хабилитиран специалист 60 Обща Медицина Вторичен консултативен

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МЦ " СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ " ЕООД ГР. РАКОВСКИ (наименование на лечебнот

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МЦ  СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ  ЕООД ГР. РАКОВСКИ (наименование на лечебнот Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МЦ " СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ " ЕООД ГР. РАКОВСКИ (наименование на лечебното заведение) ЕИК: 115524159 Цени на закупуваните от

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ХИГИЯ" ООД - ПАЗАРДЖИК ЕИК: (наи

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИГИЯ ООД - ПАЗАРДЖИК ЕИК: (наи Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ХИГИЯ" ООД - ПАЗАРДЖИК ЕИК: 112504429 (наименование на лечебното заведение) За всеки преглед/консултация

Подробно

Код Наименование Цена Тип 8 Преглед с поставяне на спирала 60 Акушерство и гинекология 11 Вторичен преглед на бременни с Ехография 30 Акушерство и гин

Код Наименование Цена Тип 8 Преглед с поставяне на спирала 60 Акушерство и гинекология 11 Вторичен преглед на бременни с Ехография 30 Акушерство и гин Код Наименование Цена Тип 8 Преглед с поставяне на спирала 60 Акушерство и гинекология 11 Вторичен преглед на бременни с Ехография 30 Акушерство и гинекология 18 Превръзка на рана 12 Акушерство и гинекология

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

УТВЪРДИЛ: /д-р Иван Иванов / ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Заповед 137/ г. - в сила от: г. НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1 Лекарски преглед -

УТВЪРДИЛ: /д-р Иван Иванов / ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Заповед 137/ г. - в сила от: г. НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1 Лекарски преглед - УТВЪРДИЛ: /д-р Иван Иванов / ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Заповед 137/27.03.2019 г. - в сила от: 01.04.2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1 Лекарски преглед - първичен 30.00 2 Лекарски преглед - вторичен 20,00

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИАТРИЯ ПО ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПО ПРОГРАМА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Телефон: + 359 42 699526 СПЕЦИАЛИСТИ Д-р Атанаска Боянова Ветеринарен лекар Катя Василева Ветеринарен фелдшер Клиничната

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД Бургас Управител: 056/86-64-02 бул. Демокрация 86 056/85-98-02 факс: 056/85-98-30 З А П О В Е Д 47/04.02.2019 г. На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3,

Подробно

ФАЙЛ РЗИ.xls

ФАЙЛ РЗИ.xls Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ I ГАБРОВО" ЕООД (наименование на лечебното заведение) ЕИК: 107507181 Код от информацион ната систама на ЛЗ Наименование на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ Код от информаци онната систама на ЛЗ II. II. Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 1 Ставна ехография 50,00 2 Ставна пункция 50,00 3 Ставна

Подробно

ЦЕНОРАЗПИС КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Първичен клиничен преглед 50 Първичен клиничен преглед през нощта и почивен ден 60 Първичен преглед при специалист 5

ЦЕНОРАЗПИС КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Първичен клиничен преглед 50 Първичен клиничен преглед през нощта и почивен ден 60 Първичен преглед при специалист 5 КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Първичен клиничен преглед 50 Първичен клиничен преглед през нощта и почивен ден 60 Първичен преглед при специалист 50 Първичен преглед в дома на пациента 80 Първичен преглед в дома

Подробно

ЦЕНОРАЗПИС КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Първичен клиничен преглед 50 Първичен клиничен преглед през нощта и почивен ден 60 Първичен преглед при специалист 5

ЦЕНОРАЗПИС КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Първичен клиничен преглед 50 Първичен клиничен преглед през нощта и почивен ден 60 Първичен преглед при специалист 5 КОНСУЛТАТИВНИ ПРЕГЛЕДИ Първичен клиничен преглед 50 Първичен клиничен преглед през нощта и почивен ден 60 Първичен преглед при специалист 50 Първичен преглед в дома на пациента 80 Първичен преглед в дома

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3

Microsoft Word - заповед - ценоразпис 2019_3 З А П О В Е Д РД-10-143 / 27.03.2017г. Изменена със Заповед РД-10-317/27.07.2017г., изменена със Заповед РД-10-459/03.10.2017г., изменена със Заповед РД-10-538/20.11.2017г., изменена със Заповед РД-08-100/06.03.2018г.,

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Утвърден ценоразпис за частни пациенти на МЦ Биомед-99 Прегледи Преглед - първичен Преглед - вторичен Преглед - хабилитирано лице Женска консултация Д

Утвърден ценоразпис за частни пациенти на МЦ Биомед-99 Прегледи Преглед - първичен Преглед - вторичен Преглед - хабилитирано лице Женска консултация Д Утвърден ценоразпис за частни пациенти на МЦ Биомед-99 Прегледи Преглед - първичен Преглед - вторичен Преглед - хабилитирано лице Женска консултация Домашно посещение/преглед/ Диагностични и лечебни процедури

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

1. cenoraspis_hill_all_ indd

1. cenoraspis_hill_all_ indd УРОЛОГИЯ Първичен преглед Вторичен преглед Амбулаторни прегледи: Консултация чуждестранен специалист - уролог Манипулации, изследвания и диагностика: Ехография на ПОС (пикочо-отделителна система) Ехография

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

Първичен преглед Вторичен преглед УРОЛОГИЯ Амбулаторни прегледи: Консултация чуждестранен специалист - уролог Манипулации, изследвания и диагностика:

Първичен преглед Вторичен преглед УРОЛОГИЯ Амбулаторни прегледи: Консултация чуждестранен специалист - уролог Манипулации, изследвания и диагностика: Първичен преглед Вторичен преглед УРОЛОГИЯ Амбулаторни прегледи: Консултация чуждестранен специалист - уролог Манипулации, изследвания и диагностика: Ехография на ПОС (пикочо-отделителна система) Ехография

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД . ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД София 1431,ул. Св. Георги Софийски 1, тел.: 9230 815,тел.: 9230 519 ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ДКЦ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД В БЪЛГАРСКИ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Име на услугата Цена OH progesterone 27,00 лв ри часов мониторинг до 2 ембриона 50,00 лв ри часов мониторинг до 4 ембриона 1

Име на услугата Цена OH progesterone 27,00 лв ри часов мониторинг до 2 ембриона 50,00 лв ри часов мониторинг до 4 ембриона 1 Име на услугата Цена 8664 17-OH progesterone 27,00 лв. 6147 24-ри часов мониторинг до 2 ембриона 50,00 лв. 6148 24-ри часов мониторинг до 4 ембриона 100,00 лв. 6150 24-ри часов мониторинг над 6 ембриона

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

Ценоразпис_Неокликик

Ценоразпис_Неокликик ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР НЕОКЛИНИК ЕАД гр. София бул. П. Тодоров 20 Услуга Цена Алоеритроантитела (Rh) 38.00 МИКРОБИОЛОГИЯ Лаймска болест Ig G 32.00 RPR или Васерман 12.00 Гърлен секрет 27.00

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Феталната медицина – сигурност за здравето на бебето още в корема на мама

Феталната медицина –  сигурност за здравето на бебето още в корема на мама Ултразвуково изследване и доплер Какво проследява акушер-гинекологът в женската консултация и как си партнира със специалиста по фетална медицина Д-р Петя Чавеева, Отделение по фетална медицина, Медицински

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

Приложение № 15

Приложение № 15 Приложение 13 - ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ по профилактика стр.1/21 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Microsoft Word - 2.Kruvotechenia_1.doc

Microsoft Word - 2.Kruvotechenia_1.doc 1 КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ ГЕНИТАЛИИТЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ - АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ. Проф. М. Сираков, СБАЛАГ Майчин дом ЕАД Поведението се определя до голяма степен от възрастта на пациента, съобразно

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: УМБАЛ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ АД (наименование на лечебното заведение) ЕИК: #REF

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: УМБАЛ СВЕТА АННА - СОФИЯ АД (наименование на лечебното заведение) ЕИК: #REF Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: УМБАЛ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ АД (наименование на лечебното заведение) ЕИК: #REF! Код от информационната систама на ЛЗ Наименование

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: УМБАЛ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ АД (наименование на лечебното заведение) Код от ин

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: УМБАЛ СВЕТА АННА - СОФИЯ АД (наименование на лечебното заведение) Код от ин Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: УМБАЛ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ АД (наименование на лечебното заведение) Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /за специализанти след II-та година обучение и сформиране на група от 5 кандидата/ Място на провеждане: СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна, Заседателна зала, ет.1 Основен курс

Подробно

УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ДКЦ "СОФИЯМЕД" ЕООД Код Услуга Цена в лв. Тип услуга : Прегледи ZU89030 Първичен преглед ZU89050 Вторичен преглед от Доце

УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ДКЦ СОФИЯМЕД ЕООД Код Услуга Цена в лв. Тип услуга : Прегледи ZU89030 Първичен преглед ZU89050 Вторичен преглед от Доце УТВЪРДЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ДКЦ "СОФИЯМЕД" ЕООД Код Услуга Цена в лв. Тип услуга : Прегледи ZU89030 Първичен преглед 40.00 ZU89050 Вторичен преглед от Доцент 40.00 ZU89060 Първичен преглед от Доцент 60.00 ZU8903011

Подробно