Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Телефон:

2 СПЕЦИАЛИСТИ Д-р Атанаска Боянова Ветеринарен лекар Катя Василева Ветеринарен фелдшер

3 Клиничната лаборатория към Лабораторно - диагностичния център е част от структурата на Университетски клинико-диагностичeн комплекс при Ветеринарномедицински факултет.

4 Дейността на Клиничната лаборатория е насочена в следните направления: Извършване лабораторни анализи при пациенти, постъпили за лечение в Университетски клинико-диагностичeн комплекс на ВМФ Обучаване на български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти Извършване на лабораторни изследвания по научни проекти, базирани на съвременни методи

5 Клиничната лаборатория е утвърден диагностичен център в национален мащаб и достоен партньор на бизнеса в страната. Предоставя услуги на граждани и фирми, свързани с определяне на морфологични и биохимични показатели в кръв и урина от различни видове животни

6 Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за извършване на широка гама от изследвания във областта на ветеринарната медицина

7 Mindray BC Vet Най-ново поколение 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор 13 типа животни (куче, котка, кон, плъх, маймуна, пор, заек, прасе, крава, лама, панда коза, овца) Разделя WBC на 5 групи - 5 Diff анализатор 23 параметъра: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT 60 проби на час Изключително малък обем на проба 15 µl

8 EXIGO EOS Vet Автоматичен хематологичен 4-Diff анализатор 12 типа животни (куче, котка, заек, кон, крава, овца, коза, свиня, пор, мишка, плъх, камила) 19 параметъра: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PDW %, PLT, MPV вграден микрокапилярен адаптор 20 проби на час

9 Mindray BS Автоматичен селективен биохимичен анализатор 8 позиции за пациентски проби 26 позиции за реактиви, с вграден хладилник Изследвани показатели: Калций, неорганичен фосфор, магнезий, общ белтък, албумин, общ и директен билирубин, кръвна захар, урея, креатинин, пикочна киселина, общ холестерол, HDL-холестерол, триглицериди, алкална фосфатаза, амилаза, креатинкиназа, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, лактатдехидрогеназа, хлориди, желязо, калий, натрий 100 теста на час

10 IDEXX Vet Test Биохимичен автоматичен анализатор Използва се иновативна технология - сух слайд 24 изследвани показатели : калций, неорганичен фосфор, магнезий, общ белтък, албумин, общ билирубин, кръвна захар, урея, креатинин, холестерол, триглицериди, алкална фосфатаза, амилаза, липаза, креатинкиназа, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, лактатдехидрогеназа, хлориди Изследвани 20 вида животни: куче, котка, кон, говедо, овца, коза, лама прасе, заек, пор, маймуна, морско свинче, мишка, плъх, гущер, морска костенурка, змия, костенурка 8 минути на проба

11 Електролитен анализатор Йон селективен анализатор Измервани параметри : калий и натрий Измерване: директно с ISЕ Вид на пробата пълна кръв, серум, плазма, разредена урина Обем на пробата 150 µl Производителност: 60 проби на час

12 Биохимичен анализатор Skyla-VB1 Изпозлва технология суха биохимия Колориметричен метод LEDs 340nm~940nm дължина на вълната Анализира следните биохимични параметри: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, Ca, Cl-, CREA, CPK, GGT, GLU, K+, Na+, PHOS, TBIL, CHOL, TP, Bile Acids, T4/CHOL, Mg, UA, TCO2, TRIG, LAC, LIPA, UCRE, UPRO Работи с цяла кръв, серум, плазма и урина Дава информация относно пробата за липемия, иктерус и хемолиза

13 Mindray BA - 88A Компактен полуавтоматичен биохимичен анализатор Изследвани показатели: Калций, неорганичен фосфор, магнезий, общ белтък, албумин, общ билирубин, кръвна захар, урея, креатинин, холестерол, триглицериди, алкална фосфатаза, амилаза, креатинкиназа, АСАТ, АЛАТ, ГГТ и лактатдехидрогеназа, хлориди

14 HUMASED 40 Автоматичен СУЕ анализатор Прецизно определяне на скоростта на утаявяне на еритроцитите Възможност за едновременно изследване на 16 проби Позволява изследването да бъде извършено в два работни режима

15 Уринен анализатор Uro Meter 120 Уринен анализатор URIT 50 Химично изследване на урина - 11 показателя: левкоцити, специфично тегло, ph, глюкоза, протеин, кетотела, билирубин, уробилиноген, нитрити, кръв Микроскопско изследване на седимент Цитологично изследване на пунктати, стомашно и търбухово съдържание

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 130523915 Код от информаци онната систама на ЛЗ Мерн а Наименование

Подробно

Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: ; мобилен: ;

Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: ; мобилен: ; Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: 0700 20 566; мобилен: 0887 99 22 93; e-mail: polymed@polimedad.com, www.polimedad.com 24 часова грижа за Вашето

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Ценови предложения и класиране приложение 6 На

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Ценови предложения и класиране приложение 6 На СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Ценови предложения и класиране приложение 6 Наименование на обекта Мярна единица Прогнозно количеств

Подробно

120-nov

120-nov Листовка 120 ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: Всяка лаборатория има свой собствен набор от стойности в границите на нормалното,

Подробно

ОТКРИЙТЕ ВАШИЯ ЗНАК ПО КИТАЙСКИЯ ХОРОСКОП

ОТКРИЙТЕ ВАШИЯ ЗНАК ПО КИТАЙСКИЯ ХОРОСКОП В посочените по-долу дати всеки би могъл да открие знака на своя покровител: 8 февруари 1921-27 януари 1922 - МЕТАЛЕН ПЕТЕЛ 28 януари 1922-15 февруари 1923 -ВОДНО КУЧЕ 16 февруари 1923-4 февруари 1924

Подробно

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В "МБАЛ - ХАРМАНЛИ"ЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В МБАЛ - ХАРМАНЛИЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В "МБАЛ - ХАРМАНЛИ"ЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00 2. Вторичен преглед в амбулатория 10,00 3. Извършване

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ХИГИЯ" ООД - ПАЗАРДЖИК ЕИК: (наи

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХИГИЯ ООД - ПАЗАРДЖИК ЕИК: (наи Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ХИГИЯ" ООД - ПАЗАРДЖИК ЕИК: 112504429 (наименование на лечебното заведение) За всеки преглед/консултация

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Технически предложения приложение 5 Наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Технически предложения приложение 5 Наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Грмтиков-РУСЕ ЕООД Обособен позиц - консумтиви и рективи з Клиничн лбортор Технически предложен приложение 5 Нименовние н обект Медицински издел з Клиничн лбортор Мярн единиц Прогнозно количество

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИАТРИЯ ПО ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПО ПРОГРАМА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Подробно

Номер на пациент:... Три имена:... ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Отговорете на всички въпроси като отбележите с кутийката Възраст на пациента: години 1. Пол на па

Номер на пациент:... Три имена:... ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Отговорете на всички въпроси като отбележите с кутийката Възраст на пациента: години 1. Пол на па Номер на пациент:... Три имена:... ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Отговорете на всички въпроси като отбележите с кутийката Възраст на пациента: години 1. Пол на пациент: жена мъж 2. Образование Висше магистър Бакалавър

Подробно

Swelab Alfa Plus Ръководство на потребителя

Swelab Alfa Plus Ръководство на потребителя Swelab Alfa Plus Ръководство на потребителя Стр. ii Съдържание СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1. Въведение 5 Системи Swelab Alfa Plus... 5 Данни за контакт... 5 Общ преглед на анализатора... 6 Общ преглед на консумативите...

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от. 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Подробно

. 36, ,. 36,. 36,

. 36, ,. 36,. 36, . 36,..3. 36,. 36,. 36,..3.3..3. Прогнозно количество Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение

Подробно

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 о

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 о заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Прогнозно

Подробно

licceni2018

licceni2018 Цени: офис 1-природни води (питейни, повърхностни, минерални, подземни води, води за рибовъдство, води от плувни басейни, поливни води) Показател Метод Цена без ДДС, лв Цена с ДДС, лв 1 Активна реакция

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Геор

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Геор Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Георгиева В сила от: 13.09.2019г. Мерна единица (ден, брой

Подробно

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА XI то НАЦИОНАЛНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА - 11 до 13 октомври 2018 ПРОГРАМА 11. 10. 2018г. (четвъртък) 14:00 ч. Тържествено откриване пред входа на изложението Разглеждане на изложбените

Подробно

МАНДАТНА ПРОГРАМА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИЯ УНИЕРСИТЕТ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА Мандатната програ

МАНДАТНА ПРОГРАМА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИЯ УНИЕРСИТЕТ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА Мандатната програ МАНДАТНА ПРОГРАМА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИЯ УНИЕРСИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2015 2019 ГОДИНА Мандатната програма на Деканското ръководство на ВМФ кореспондира със

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МЦ " СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ " ЕООД ГР. РАКОВСКИ (наименование на лечебнот

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МЦ  СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ  ЕООД ГР. РАКОВСКИ (наименование на лечебнот Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МЦ " СВЕТА ЕЛИСАВЕТА - РАКОВСКИ " ЕООД ГР. РАКОВСКИ (наименование на лечебното заведение) ЕИК: 115524159 Цени на закупуваните от

Подробно

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни агнета Целта на настоящето изследване беше да се установи:

Подробно

Приложение № 15

Приложение № 15 Приложение 13 - ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ по профилактика стр.1/21 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ

Подробно

Cyanokit,INN-hydroxocobalamin

Cyanokit,INN-hydroxocobalamin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Cyanokit 2,5 g прах за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 2,5 g хидроксокобаламин

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.2.

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

Приложение 1 Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи Клинична лаборатория Стр. 001 от 006 Поз. Наименование Мостри М.е. Колич. 01. О

Приложение 1 Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи Клинична лаборатория Стр. 001 от 006 Поз. Наименование Мостри М.е. Колич. 01. О Приложение Клинична лаборатория Стр. от 6 Поз. Наименование Мостри М.е. Колич.. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Реактиви за хемокоагулация. Апарат: Диагностика Стаго "Старт 4"...2. АРТТ Метод хронометрично определяне

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20D1C8CD20C5C7C8CA20CFCE20CFD0C5C6C8C2CDC8D2C520C6C8C2CED2CDC82D30352E30382E >

<4D F736F F F696E74202D20D1C8CD20C5C7C8CA20CFCE20CFD0C5C6C8C2CDC8D2C520C6C8C2CED2CDC82D30352E30382E > ВЪВЕДЕНИЕ Заразната катарална треска по овцете, известна още като син език (Bluetongue) по преживните животни е инфекциозно, неконтагиозно трансмисивно вирусно заболяване, което се разпространява между

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение за класиране 15/ г. по oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез периодични зая

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение за класиране 15/ г. по oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез периодични зая ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение за класиране 15/30.11.2015г. по oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите

Подробно

УТВЪРДИЛ: /д-р Иван Иванов / ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Заповед 137/ г. - в сила от: г. НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1 Лекарски преглед -

УТВЪРДИЛ: /д-р Иван Иванов / ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Заповед 137/ г. - в сила от: г. НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1 Лекарски преглед - УТВЪРДИЛ: /д-р Иван Иванов / ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ Заповед 137/27.03.2019 г. - в сила от: 01.04.2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 1 Лекарски преглед - първичен 30.00 2 Лекарски преглед - вторичен 20,00

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2018 г. Основна научна областили обществен приоритет: СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ Входящ на

Подробно

1. cenoraspis_hill_all_ indd

1. cenoraspis_hill_all_ indd УРОЛОГИЯ Първичен преглед Вторичен преглед Амбулаторни прегледи: Консултация чуждестранен специалист - уролог Манипулации, изследвания и диагностика: Ехография на ПОС (пикочо-отделителна система) Ехография

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Лечение със Stelara на пациенти с Psoriasis vulgaris (2014 2016) Д-р Мариела Хитова ЦКВЗ София Лекувани пациенти със STELARA Общ брой лекувани и лекуващи се пациенти 5 (трима мъже и две жени) От тях :

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА NAT ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДАРЕНАТА КРЪВ В ТРАНСФУЗИОННАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Трансфузионната

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Обща информация за технологията и приложенията й в ПОВ; Цели на изследването; Лабораторна установка материали и методи; Резултати и дискусия. William Oswald Заражда се преди около 75 години с цел култивиране

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2015 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 39166527 амбулаторни листове, касаещи 5 190

Подробно