We drive the change to a sustainable society

Размер: px
Започни от страница:

Download "We drive the change to a sustainable society"

Препис

1 Кръгова икономика!? Да, но с много условия! Боян Рашев 9 април, 2019 г. София

2 Кръговата икономика цели да спре това! Милиарди тонове Потребление на ресурси на световно ниво Строителни материали Руди и инд. минерали Изкопаеми горива Биомаса 2

3 Кръгова икономика: Да въртим ресурсите максимално дълго в икономиката! 3

4 Бизнес модели в кръговата икономика Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 4

5 Вътрешно оползотворяване Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 5

6 Индустриална симбиоза Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 6

7 Платформа за споделяне Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 7

8 Продукт като услуга Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 8

9 Удължаване на живота Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 9

10 Оползотворяване и рециклиране Индустриална симбиоза Производство Логистика Платформа за споделяне Вътрешно оползотворяване Суровини Маркетинг и продажби Продукт като услуга Употреба на продукта Оползотворяване и рециклиране Обратна логистика Край на живота Удължаване на живота 10

11 Кръговата икономика се сблъсква с други екологични приоритети Нетни ползи за околната среда от рециклирането на 5 паунда злато в сравнение с използването на добито злато, Dell

12 % от производството на олово Кръговата икономика напредва, но е изцяло зависима от пазара Най-рециклираните материали в света Съотношение между добива и рециклирането в световното производство на олово Добив Рециклиране Година 12

13 А свободният пазар е непослушен Стойност на рециклируемите материали в битовия отпадък Изменение на цените на редкоземните елементи 13

14 Кръговата икономика катастрофира в технологиите и декарбонизацията Добив / Ниво на рециклиране Ръст на добива на някои метали Дисплеи Турбинни двигатели Електроника и фотоволтаични панели Специални сплави Батерии, магнити и фосфор Стомана с висока якост и ниско ниво на сплави Керамика, Стъкло и батерии Катализатори 14

15 Историята на медта: Колкото повече добиваме, толкова повече има Добив на мед в света (хил. тона; г.) Потребление на мед (вкл. рециклиране) Доказани запаси на мед (млн. тона) 15

16 Човечеството е все по-обезпечено с ресурси Индекс на ресурсната обезпеченост на Саймън, г. 16

17 Кръгова икономика? Да, но с много условия! ДА! Имаме все повече примери! ДА! Но кой ще плати цената? ДА! Но за кои материали, къде и как? Накратко, ДА! Но с много условия. НЕ може изцяло да замести, а само да намали нуждата от добив на суровини НЕ може да бъде алтернатива на свободния пазар работи само в неговите условия НЕ може да обхване всичко, да се случва навсякъде и да постига политически цели 17

18 Явно не се въртим в кръг, но може би все пак вървим по устойчив път! denkstatt България ООД Бул. Арсеналски София, България Боян Рашев, управляващ партньор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА 8 ИКОНОМИКА 1 И ОКОЛНА 0 СРЕДА 2 Технологии, системи и решения 2

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА 8 ИКОНОМИКА 1 И ОКОЛНА 0 СРЕДА 2 Технологии, системи и решения 2 КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА 8 ИКОНОМИКА 1 И ОКОЛНА 0 СРЕДА 2 Технологии, системи и решения 2 октомври 2018 ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ГРАД СОФИЯ www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер

Подробно

MOVECO

MOVECO Кръгова икономика и бизнес модели 18 АПРИЛ 2019, СОФИЯ МИЛЕНА ИГНАТОВА СДРУЖЕНИЕ ЕКОСИСТЕМ ЮРЪП WWW.ECOSYSTEMEUROPE.ORG Project co-funded by European Union.funds (ERDF, IPA) Линейна икономика енергия от

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Цветослав Цачев Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг Какво се случи с акциите през 2015 г. Сектори със спад Кои тенденции ще въздействат Кои са акциите с перспектива да растат 1 Съдържание Какво

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно

Sirma Presentation WEBINAR_ H1 2017

Sirma Presentation WEBINAR_ H1 2017 Сирма Груп Холдинг АД Консолидиран отчет за периода завършващ на 30.06.2017 Постижения през периода 500 450 340 % % % ръст на печалбата ръст на ROE ръст на маржа на печалбата 698 100 35 % сделки с акции

Подробно

Стандарти. Норми

Стандарти. Норми Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и Д-р. Инж. Димитър Младенов Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата Дървесните пелети са горивен продукт, формиран

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА СЕДМИЦАТА ОТ 04 ЮНИ ДО 08 ЮНИ 2012г. САЩ Търговията през изминалата седмица отново бе белязана от висока волатилност и големи дневн

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА СЕДМИЦАТА ОТ 04 ЮНИ ДО 08 ЮНИ 2012г. САЩ Търговията през изминалата седмица отново бе белязана от висока волатилност и големи дневн ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА СЕДМИЦАТА ОТ 04 ЮНИ ДО 08 ЮНИ 2012г. САЩ Търговията през изминалата седмица отново бе белязана от висока волатилност и големи дневни изменения в стойностите на индексите. Като цяло изменението

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2012 г. износът на България за страни се увеличава с 3.3 съответния година и е в

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно ст

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно ст ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 10 август 2015 14 август 2015г. Валутен пазар EUR/USD През изминалата седмица зелените пари понижиха сериозно стойността си,като на сесията в сряда достигна 1,1214

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К   ЗА   П О П Р А В И Т Е Л Н А   С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ЗАПАСИ И РЕСУРСИ ЗА 2015 г. Торонто, 31 март 2015 г. - "Дънди Прешъс Металс" Инк. (TSX:

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ЗАПАСИ И РЕСУРСИ ЗА 2015 г. Торонто, 31 март 2015 г. - Дънди Прешъс Металс Инк. (TSX: ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ЗАПАСИ И РЕСУРСИ ЗА 2015 г. Торонто, 31 март 2015 г. - "Дънди Прешъс с" Инк. (TSX: DPM; DPM.WT.A) ( Компанията или ДПМ ) днес обяви резултатите

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАРТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8  ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮНИ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юни 2019 г. намалява с 1.1%

Подробно

1 Българска асоциация на електротехниката и електрониката БРАНШ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ПРИНОС ЗА ИЗНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.

1 Българска асоциация на електротехниката и електрониката БРАНШ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ПРИНОС ЗА ИЗНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. 1 Българска асоциация на електротехниката и електрониката БРАНШ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА ПРИНОС ЗА ИЗНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. 2 Браншът Електротехника и електроника обхваща изцяло два раздела и

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8  ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15 АПРИЛ АПРИЛ 2013Г. През изминалата седмица волатилността на пазарите остана по-висока от средното за последните

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15 АПРИЛ АПРИЛ 2013Г. През изминалата седмица волатилността на пазарите остана по-висока от средното за последните ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН ЗА ПЕРИОДА 15 АПРИЛ 2013 19 АПРИЛ 2013Г. През изминалата седмица волатилността на пазарите остана по-висока от средното за последните три месеца. Щатските рискови активи регистрираха спад

Подробно

DRAFT

DRAFT "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС" ПУБЛИКУВА АКТУАЛИЗИРАНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ В НАХОДИЩЕ "ЧЕЛОПЕЧ" Торонто, 28.03.2016 г. "Дънди Прешъс Металс" Инк. (TSX: DPM) ( ДПМ или Компанията ) обяви резултатите

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕРСПЕКТИВНИ СЕКТОРНИ ИНВЕСТИЦИИ В НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА ЦВЕТОСЛАВ ЦАЧЕВ Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг 1.12.2017 г. INVESTOR FINANCE FORUM СЪДЪРЖАНИЕ Какво движи пазарите днес? Лихвената

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8  ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2017 г. износът на България за се увеличава с 15.0% в сравнение със

Подробно

Folie 1

Folie 1 Природата на образува отпадъци, но хранителни вещества и местообитания за нов живот! Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си! Уилям Шекспир 1 Компостиране Ферментация

Подробно

MOVECO

MOVECO Проект MOVECO Насърчаване на прехода от линейна към кръгова икономика сред МСП от Дунавския регион добри практики и успешни примери 18 АПРИЛ 2019 Г.,СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Подробно