Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков

2 Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник

3 Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa axillaris

4 Предна стена: m. pectoralis major; m. pectoralis minor; fascia pectoralis Медиална стена: стена на гръден кош (първите 4-ри меджуребрени простраства) покрита от m. serratus anterior Латерална стена: медиална повърхност на раменна кост и раменна става, заедна с мускулите които ги покриват (m. bicers brachii, m. coracobrachialis, m. subscapularis; върху тази стена заляга съдово-нервния сноп на fossa axillaris!!! Задна стена: m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. teres major.

5

6 Основа на fossa axillaris (кожа; подкожие; фасция): Отпред: ръб на m. pectoralis major; Отзад: ръб на m. latissimus dorsi; Латерално: медиална повърхност на мишница Медиално: латерална стена на гръден кош Връх на fossa axillaris: в областта на proc. coracoideus - През върха във fossa axillaris навлиза съдово-нервния сноп!!!

7 Кожа на fossa axillaris: тънка; подвижна; след пубертата се покрива от косми; богата на мастни и потни жлези.

8 Съдържимо на fossa axillaris: Мастна и рехава съединителна тъкан; Съдово-нервен сноп: a. axillaris v. axillaris: ход на вената по предно-медиална страна на a. axillaris plexus brachialis; Лимфни възли!!!

9

10

11

12 Plexus brachialis

13 Предни клонове на C 5 C 8 и Th 1 : C 5 и C 6 truncus superior; C 7 truncus medius; C 8 и Th 1 truncus inferior. Plexus brachialis: 1. pars supraclavicularis, 2. pars infraclavicularis.

14 Пет групи лимфни възли: 1. апикална (субклавикуларна) 2. централна; 3. латерална (брахиална); 4. предна (пекторална); 5.задна (субскапуларна).

15 Патология на fossa axillaris

16 I. Остри възпалителни заболявания на fossa axillaris: Честа локализация на остри възпалителни процеси на кожа и подкожие: 1. Възпаление на потни жлези Hydrosadenitis; 2. Възпаление на мастни жлези Atheroma suppurativa; 3. Възпаление на космен фоликул Furunculus; 4. Abscesus; 5. Phlegmona.

17 II. Тумори на fossa axillaris (от съединителнотъканен произход): Доброкачествени: Липоми (доброкачествени тумор от мастна тъкан); Фиброми; Злокачествени: Липосаркоми; Фибросаркоми.

18 III. Лимфни метастази Карцином на млечна жлеза; Малигнен меланом на кожата на горния крайник и гръдната стена; Саркоми на меките тъкани на горния крайник и гръдната стена;

19 Методи за хирургично лечение на карцином на млечната жлеза

20 Лимфата от млечната жлеза се събира от апикална, централна и пекторална групи аксиларни лимфни възли!

21 Регионални аксиларни лимфни възли на млечна жлеза (хирургичен поглед) Първо ниво (долна аксила): разположени латерално от външния ръб на m. pectoralis minor [централна група]; Второ ниво (средна аксила): разположени между вътрешния и външен ръб на m. pectoralis minor + интерпекторални лимфни възли [пекторална група]; Трето ниво (апикални): разположени медиално от вътрешния ръб на m. pectoralis minor [апикална група]; интрамамарни лимфни възли (в жлезата).

22 Мултицентричност: туморно образувание напълно отделено от първичния тумор. Мултифокалност: туморни образувания в близост до първичния тумор. Ракът на млечната жлеза често е мултифокален, но рядко е мултицентричен!!!

23 Радикална мастектомия Halsted (1894 год.): отстраняване в блок на: млечна жлеза; m. pectoralis major; m. pectoralis minor; аксиларни лимфни възли. Разширена радикална мастектомия - само исторически интерес!!! радикална мастектомия + парастернална лимфна дисекция.

24 Модифицирана радикална мастектомия: мастектомия + аксиларна лимфна дисекция със / без отстраняване на m. pectoralis minor Консервативно хирургично лечение: секторална резекция (квадрантектомия) на млечната жлеза + аксиларна лимфна дисекция

25 Възможни усложнения при аксиларна лимфна дисекция: Прерязане на нерви: n. thoracicus longus, nn. intercostobrachialesis (n. cutaneus brachii medialis) Лезия на v. axillaris кръвотечение, въздушна емболия; Лезия на а. axillaris Едем на горния крайник; Ограничени движения на раменната става

26

27

28

ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ

ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ Топографска анатомия на гърдите 1. Гърди граници, палпаторни ориентири и области 2. Престернална и подключична области 3. Гръдна област regio mammaria et inframammaria 4. Подмишнична област 5. Гръдна стена

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

Slide 1

Slide 1 Топографска анатомия на горния крайник 1. Рамо regio deltoidea 2. Mишница regio brachii anterior et posterior 3. Лакът regio cubitalis anterior et posterior 4. Предмишница regio antebrachii anterior et

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Autonomic Nervous System 2

Autonomic Nervous System 2 Автономни нервни сплетения 1. Автономна инервация на окото и слюнчените жлези 2. Автономни сплетения в гръдната кухина: plexus cardiacus plexus pulmonalis plexus aorticus thoracicus 3. Автономни сплетения

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Топографска анатомия на шията 1. Шия граници, палпаторни ориентири, триъгълници и области 2. Фасции и съединителнотъканни пространства на шията 3. Предна област на шията: подчелюстен триъгълник сънен и

Подробно

Slide 1

Slide 1 Топографска анатомия на гърба 1. Ретроперитонеално пространство органи, съдове и нерви 2. Гръб граници, ориентири и области 3. Задна област на шията 4. Лопаткова област 5. Поясна област 6. Гръбначна област

Подробно

Autonomic Nervous System 1

Autonomic Nervous System 1 Вегетативна нервна система 1. Вегетативна нервна система (ВНС) номенклатура 2. Топографска организация и структурни особености на ВНС 3. Основни части на ВНС: симпатикова част, симпатикус парасимпатикова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Орган на зрението 2 1. Кръвоснабдяване на очната ябълка 2. Спомагателни образувания на окото: мускули на очната ябълка вежди, клепачи и конюнктива слъзен апарат Кръвоснабдяване на очната ябълка A. ophthalmica

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медицината и здрваеопазването с практикум Информационен

Подробно

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на бременност и акушерското поведение (време и начин

Подробно

Slide 1

Slide 1 Черепномозъчни нерви, nn. craniales (encephalici) 1.Лицев нерв, n. facialis (VII) 2.Слуховоравновесен нерв, n. vestibulocochlearis (VIII) 3.Езиковогълтачен нерв, n. glossopharyngeus (IX) 4.Блуждаещ нерв,

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

Slide 1

Slide 1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава

Подробно

Slide 1

Slide 1 Нервна тъкан 2 1.Невроглия 2.Миелиногенеза 3.Рецепторни нервни окончания: сетивни (аферентни) нервни окончания свободни капсулирани ефекторни нервни окончания Невроглия Глиални клетки произход от спонгиобласти:

Подробно

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименова

ЕИК: Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ АД (наименова ЕИК: 112052721 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: МНОГОПРОХИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ХИГИЯ" АД (наименование на лечебното заведение) В СИЛА ОТ 01 СЕПТЕМВРИ

Подробно

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр

ЕИК: Наименование на услугата Мерна Цена, заплащана от: единица Пациент НЗОК МЗ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи пр ЕИК: 112052721 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск. 1 0,00 400,00 лв. 0,00 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при

Подробно

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м. Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, МФ, СУ 1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална унилатерална слепота? 2. В района на лумбарната

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ

ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ Топографска анатомия на корема 1. Топографски области на корема 2. Предна коремна стена 3. Слабинен канал 4. Коремна кухина горен отдел 5. Коремна кухина долен отдел Корем, abdomen: граници и етажи linea

Подробно

Клинични въпроси и задачи Зимен семестър 2017/18 учебна година Клиничен случай 1: Жена посещава очен лекар с оплакване за стесняване на зрителното пол

Клинични въпроси и задачи Зимен семестър 2017/18 учебна година Клиничен случай 1: Жена посещава очен лекар с оплакване за стесняване на зрителното пол Клиничен случай 1: Жена посещава очен лекар с оплакване за стесняване на зрителното поле. При прегледа лекаря установява, че жената не вижда в латералните половини на зрителните полета на двете очи. 1.

Подробно

Microsoft Word - E50147 LIBRETTO CORPO UMANO

Microsoft Word - E50147 LIBRETTO CORPO UMANO Открийте ЧОВЕШКОТО ТЯЛО ИСТИНСКИ НАУЧЕН КОМПЛЕКТ ЗА ИЗУЧАВАНЕ УСТРОЙСТВОТО НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО МОЯТ ПЪРВИ ПОГЛЕД ВЪРХУ АНАТОМИЯТА СГЛОБЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ СКЕЛЕТ Skull Череп Collarbone Ключица Humerus Раменна

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Параскев Стоянов -Варна ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И ЗРИТЕЛНИ НАУКИ доц. д-р Зорница Златарова, д.м

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Параскев Стоянов -Варна ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И ЗРИТЕЛНИ НАУКИ доц. д-р Зорница Златарова, д.м МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Параскев Стоянов -Варна ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И ЗРИТЕЛНИ НАУКИ доц. д-р Зорница Златарова, д.м. Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

cerebrum

cerebrum КРАЕН МОЗЪК Бяло вещество. Базални ядра Крайномозъчно бяло вещество На срез над corpus callosum бяло вещество, centrum semiovale, перфорирано от кр. съдове и заобиколено от кора. На срез през corpus callosum

Подробно

До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен

До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен за рецензия дисертационен труд на тема : Алгоритъм

Подробно