VCT-HM1 BG OI_ indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "VCT-HM1 BG OI_ indd"

Препис

1 (1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1

2 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите на Европейския съюз Производителят на този продукт е Sony Corporation, Konan Minato-ku Токио, Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи. Предпазни мерки Колоездачът е длъжен да спазва Закона за движение по пътищата. Нарушението на този закон, като например пренебрегване на предписанието придвижвайте се внимателно и др. е противозаконно и може да доведе до пътен инцидент или нараняване. Не работете с оборудването, докато карате велосипеда. Инсталирайте правилно устройството. Инсталирайте правилно устройството, като следвате указанията в това ръководство. Ако не го инсталирате правилно, е възможно да предизвикате пътен инцидент. Инсталирайте стабилно устройството, като използвате приложените аксесоари. Употребата на други части, различни от приложените, може да повреди вътрешността на устройството или да доведе до разхлабване на частите. Това може да предизвика пътен инцидент. Не разглобявайте и не модифицирайте устройството (освен когато няма да го използвате повече). Ако го направите, е възможно да предизвикате пътен инцидент. Не инсталирайте устройството на място, където ще пречи на управлението на велосипеда. Ако го направите, е възможно да предизвикате пътен инцидент. Уверете се, че можете да управлявате без затруднение кормилото, спирачките и др. Не инсталирайте устройството на място, където може да пречи на видимостта отпред, съгласно местните разпоредби. Липсата на видимост отпред може да доведе до пътен инцидент или нараняване. Не оставяйте фотоапарата/ видеокамерата върху велосипеда. Ако ги оставите на място, изложено на директна слънчева светлина, висока температура, влажност или прах, е възможно батерията да експлодира или да протече, което може да причини нараняване. Закрепете фотоапарата/ видеокамерата здраво към стойката. Ако фотоапаратът/ видеокамерата не бъдат поставени стабилно, те могат да паднат и да предизвикат пътен инцидент или нараняване. Уверете се, че фотоапаратът/ видеокамерата са закрепени здраво. Монтирайте стойката стабилно. Спазвайте стриктно указанията в това ръководство, за да инсталирате стойката здраво върху кормилото на велосипеда. Ако не го направите, стойката може да падне и да предизвика пътен инцидент или нараняване. Спазвайте указанията за теглото на оборудването, което може да бъде монтирано. Ако бъде монтирано оборудване, което надхвърля лимита на поддържаното тегло, то може да падне и да доведе до нараняване. Възможно е по монтираното оборудване да се появят петна, драскотини и повреди в резултат на вибрации, удар, падане, високи температури, директна слънчева светлина, замърсяване, песъчинки, прах, дъжд или вода и др. Използвайте оборудването при подходящи условия. 2

3 Това устройство е проектирано за употреба върху велосипед. Не го монтирайте на друго място, освен на кормилото на велосипед. Възможно е монтираното оборудване да не работи правилно в резултат на вибрации. Листове за регулиране (дебел/ тънък, по 1 брой от всеки вид) Гаечен ключ Ръководство за употреба (този документ) Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение. Възможно е илюстрациите в това ръководство за употреба да се различават от действителния продукт. Проверка на окомплектованите части (Вижте фиг. ) Монтиране (Вижте фиг. - ) Гайка Хартиено фолио Кодове А, В или С, отпечатани върху профила Профил за захващане Стойка за монтиране на велосипед Подложки за монтиране (А/ В/ С, по 2 броя от всеки вид) А, В и С имат различна гъстота на уплътнителите в профила за захващане. Подложките за монтиране А, В и С имат съответен код, отпечатан в средата на страната с хартиено фолио. Закрепете подложката за монтиране към стойката. Отворете стойката. Свалете болта от стойката, като използвате гаечния ключ (фиг. - ). Забележка Не разхлабвайте гайката (фиг. - ). Изберете подходящия размер на подложката за монтиране. 3

4 Без да сваляте хартиеното фолио, поставете подложката за монтиране в стойката и определете подходящия размер на подложката, като закрепите временно стойката към кормилото на велосипеда. Стойности за справка Диаметър на кормилото на Подложка за монтиране велосипеда 25 mm - 32 mm А 24 mm - 26 mm В 22 mm - 24 mm С Забележка Монтирайте стойката върху хоризонталната част на кормилото на велосипеда, която е достатъчно дебела за стабилно закрепване на устройството. 4 Кодовете А, В или С са отпечатани на външната страна (страната с хартиено фолио) на всяка подложка съответно. Закрепете подложките (фиг. - ). Преценете на кое място ще монтирате стойката. Изберете място, на което устройството няма да пречи на карането на велосипеда или на правилното му функциониране. Монтирайте стойката върху кормилото на велосипеда. Стойка Напред Лист за регулиране Монтирайте стойката върху кормилото на велосипеда. Преценете под какъв ъгъл ще монтирате стойката и я затегнете към кормилото на велосипеда (фиг. - ). Накрая я фиксирайте, като затегнете болта с гаечния ключ (фиг. - ). Ако не можете да закрепите здраво стойката Проверете размера на подложките за монтиране и дали те са поставени правилно в стойката. Пъхнете листа за регулиране между стойката и кормилото на велосипеда (фиг. - ). За повече информация вижте параграфа Ако не можете да закрепите здраво стойката върху кормилото на велосипеда.

5 Закрепете фотоапарата/ видеокамерата върху стойката. Винт за монтиране на фотоапарат/ видеокамера Бутон за монтиране на фотоапарат/ видеокамера Изравнете отвора за монтиране на статив на водоустойчивия калъф с винта за монтиране на стойката, след това фиксирайте водоустойчивия калъф, като завъртите бутона за монтиране (фиг. - ). Забележка Възможно е монтираното оборудване да не работи правилно в резултат на вибрациите и др. Как да регулирате ъгъла на основата за монтиране (фиг. ) Водоустойчив калъф Винт за монтиране на фотоапарат/ видеокамера Бутон за монтиране на фотоапарат/ видеокамера Препоръчваме ви да вържете фотоапарата/ видеокамерата за кормилото на велосипеда, за да не падне случайно. Изравнете отвора за монтиране на статив на фотоапарата/ видеокамерата с винта за монтиране на стойката, след това фиксирайте фотоапарата/ видеокамерата, като завъртите бутона за монтиране (фиг. - ). Закрепете видеокамера Action Cam на Sony към стойката. Поставете видеокамерата във водоустойчивия калъф, преди да я закрепите към стойката. Натиснете и задръжте бутона от лявата страна на стойката и регулирайте ъгъла. Ако не можете да закрепите здраво стойката върху кормилото на велосипеда Можете да закрепите стойката здраво върху кормилото на велосипеда, като използвате листа за регулиране. Следвайте описаните по-долу стъпки, за да закрепите стойката към кормилото на велосипеда, като използвате листа за регулиране. Ако не закрепите правилно стойката, е възможно тя да се счупи. 5

6 Основа Подложка Adjustment sheet/ Feuille d ajustement/ Lámina para ajustar el Лист soporte за регулиране Изображение на напълно монтирана стойка (фиг. ) Completed Изображение cradle installa на напълно re/ Illustration de l installation de support terminée/ инсталирана стойка Figura de la instalación del soporte completada Illustration from the direction/ Илюстрация от посока Illustration dans le sens / Ilustración de la dirección Mounting Подложка cushion/ C ation/ Almohadilla de montaje Adjustment sheet/ Feuille Лист за d ajustement/ регулиране Lámina para ajustar el soporte * Кормило на велосипед Отворете стойката (фиг. - ). За повече подробности относно поставянето на подложката за монтиране, вижте действие. Поставете листа за регулиране (фиг. - ). Използвайте тънкия или дебелия лист за регулиране или можете да използвате и двата листа един върху друг, в зависимост от дебелината на кормилото на велосипеда. Внимателно изравнете и закрепете листа за регулиране към кормилото на велосипеда (фиг. - ). Затегнете болта с гаечния ключ и фиксирайте стойката върху кормилото на велосипеда (фиг. - ). Забележка Не притискайте листа за регулиране или друг предмет под частта, отбелязана със *. Възможно е да повредите стойката. * Листът за регулиране или друг предмет не трябва да бъде притиснат под тази част. Дори листът за регулиране да виси в тази част, това не е проблем. Листът за регулиране е притиснат. Илюстрацията показва инсталиране на стойката върху кормило на велосипед с диаметър 24 mm. 6

7 Технически характеристики Диаметър на кормилото на велосипед, върху което може да бъде монтирана стойката от 22 mm до 32 mm Поддържано тегло на устройството Тегло 200 g или по-малко Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение. 7

8

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

MDR - EX34.indd

MDR - EX34.indd Стерео слушалки Ръководство за експлоатация Инструкции за работа MDR-EX34SC Преглед в разглобен вид Цветни части 3 Стерео слушалки Функции Приложено е калъфче с високоговорител, за да се наслаждавате на

Подробно

TDM-iP10 BG OI(1).indd

TDM-iP10 BG OI(1).indd 3-279-558-11(1) DIGITAL MEDIA PORT адаптер BG Инструкции за експлоатация TDM-iP10 2007 Sony Corporation ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не поставяйте устройството в затворени пространства като например лавици или вградени

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този п ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА МАКС РЕЛАКС TRICYCLE MAX RELAX Този продукт с марка е произведен в съответствие с изискванията

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

Manual_BG

Manual_BG Ho me Control Motion Se nsor Сензор за движение за домашен контрол първи стъпки 2 Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт. Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда,

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

SRS-D511.indd

SRS-D511.indd Система активни високоговорители Упътване за употреба Бележка на потребителя Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите,

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно