Noah and the Great Flood Bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "Noah and the Great Flood Bulgarian"

Препис

1 Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation 2002 Genesis Research Corporation Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Ной бил човек, който се покланял на Бог. Всички други хора мразели Бог и не искали да Му се покоряват. Един ден, Бог казал нещо изненадващо на Ной: Аз ще унищожа този нечестив свят. Само твоето семейство ще бъде спасено.

4 Бог предупредил Ной, че Той щял да изпрати голям потоп, който щял да покрие цялата земя. Ной получил следната заповед: Направиединдървенковчег, който да е достатъчно голям, за да побере както твоето семейство, така и много животни. Бог дал на Ной съвсем точни инструкции. Ной се захванал на работа!

5 Вероятно хората се подигравали на Ной, когато той им обяснявал защо правел ковчега. Но той продължавал. Освен това, той говорел на хората за Бог. Никой не го слушал обаче.

6 Ной имал велика вяра. Той вярвал на Бог, въпреки че дъжд не бил валял до тогава. Скоро, ковчегът бил готов за зареждане с провизии.

7 Животните също започнали да идват. От някои, Бог докарал по седем двойки, а от други по две. Дошли малки и големи, животни и птици.

8 Вероятно хората постоянно обиждали Ной, докато той вкарвал животните в ковчега. Те не спирали да съгрешават пред Бог. И тесамитенеискали да влизат в ковчега.

9 Найнакрая, всички животни и птици били на борда. Бог казал на Ной: Сега влез ти и семейството ти. Ной и жена му, и тримата им синове с жените си, влезли в ковчега. Тогава, Бог затворил вратата!

10 След това дошъл дъждът. Той се изливал в продължение на 40 дни и нощи.

11 Потопът залял градове и села. Когато дъждът спрял, дори и планините били под водата. Всичко, което дишало, измряло.

12 Ковчегът се носел над водите. Вътре в него сигурно било тъмно и страшно. Но, така или иначе, той предпазил Ной от потопа.

13 След 5 месеца, Бог изпратил силен вятър. Малко по малко, водата спаднала и ковчега се закрепил на Араратските планини. Ной останал още 40 дни в ковчега, докато водата спаднала напълно.

14 Нойизпратиледингарванипослеедингълъб. Гълъбът се върнал при Ной, тъй като не намерил място за почивка.

15 Една седмица по-късно, Ной опитал пак. Този път, гълъбът се върнал с маслинова клонка в човката си. След още една седмица, Ной разбрал, че земята вече била изсъхнала, понеже гълъбът не се върнал.

16 Бог казал на Ной, че било време той да излиза от ковчега. Ной, семейството му и животните излязли от ковчега.

17 Колко ли благодарен е бил Ной? Той построил един олтар и се поклонил на Бог, Който го билспасилот ужасния потоп.

18 Бог дал на Ной едно чудесно обещание. Той му обещал, че повече никога нямало да изпраща потоп на земята. Бог поставил и дъгата, която трябвало да напомня за Божието обещание.

19 Ной и семейството му започнали отначало след потопа. След време, неговите потомци населили отново земята. Всички народи по света произлязли от Ной и децата му.

20 Ной И Големият Потоп е история от Божието Слово Библията, намираща се в Битие 6-10 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

21 Край!

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

<4D F736F F D20CDEEE2E020EFF0E8EAE0E7EAE020E7E020F7EEE2E5EAE020E820D7E5F0E2E5EDE0F2E020EAEDE8E3E0>

<4D F736F F D20CDEEE2E020EFF0E8EAE0E7EAE020E7E020F7EEE2E5EAE020E820D7E5F0E2E5EDE0F2E020EAEDE8E3E0> Нова приказка за Човека и Червената книга Веднъж Лъвът, царят на животните, събрал всички обитатели на гората и морето на важно събрание. Той бил с превързана лапа и с побеляла грива. На три години той

Подробно