book

Размер: px
Започни от страница:

Download "book"

Препис

1 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG

2 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството за обслужване. Техническото обслужване и ремонтите се извършват само от оторизирани специалисти. Техническият уред трябва да работи само в комбинация и с принадлежностите и резервните части, които са посочени в ръководството за обслужване. Използвайте други комбинации, допълнителни принадлежности и бързоизносващи се части само в случай, че те изрично са определени за предвиденото приложение и не оказват отрицателно влияние на мощностните характеристики и изискванията за безопасност. Запазваме си правото на технически промени. Поради постоянното усъвършенстване могат да възникнат незначителни промени по схемите, етапите на функциониране и техническите данни.

3 Ръководство за обслужване на управляващо табло CFB Ръководство за обслужване на управляващо табло CFB TEST STB Фиг. 1 Обслужващи елементи на управляващото табло CFB 810 Легендаза Фиг. 1 1 Предпазител 2 Температурен регулатор на котелната вода 3 Предпазен ограничител на температурата 4 Вход за допълнителен предпазен термостат модул ZM Термометър котелна вода 6 Вход за брояч работни часове степен 1 7 Вход за брояч работни часове степен 2 8 Индикация за неизправност на горелката 9 Вход за модул котелен режим ZM Работен превключвател 11 Бутон тест предпазен термостат (само за изпитване)

4 4 Ръководство за обслужване на управляващо табло CFB Режим на отопление Котелът служи за отопление на помещения и подгрев на топла вода. Ако котелът е оборудван с модул за режим на котела ZM 427 или външно управление, температурният регулатор на котелната вода (Фиг. 1, [2]) трябва да бъде настроен на минимум 80 C. 1.2 Двустепенен режим Температурният регулатор на котелната вода (Фиг. 1, [2]) е двупосочен температурен регулатор за 2-степенен режим на горелката. Точката на превключване на 2. степен на температурния регулатор на котелната вода е с около 5 C по-ниска от тази на 1. степен. 1.3 Индикация за неизправност на горелката Ако индикацията за неизправност на горелката свети (Фиг. 1, [8]), уведомете вашата отоплителна фирма за отстраняване на аварията.

5 За специалиста 5 2 За специалиста Указание за настройка на предпазния термостат (STB) 2.1 Демонтаж на корпуса и сваляне на предпазния ограничител на температурата За настройка на необходимата температура трябва да се свали предпазният термостат (STB) (Фиг. 2, [2]) от кожуха. ВНИМАНИЕ! Преди отваряне на управляващото табло, инсталацията трябва да се изключи от електрическото захранване чрез аварийния прекъсвач на или предпазителя. За да свалите предпазния термостат, трябва да развиете двата винта (Фиг. 2, [1]). Свалете капака (Фиг. 2, [3]). Развийте предпазната капачка (Фиг. 2, [2]). Развийте винта. Свалете предпазния термостат STB и направете съответните настройки. 1 1 Трябва да се направи настройка на предпазния термостат на максималната допустима температура на отоплителната инсталация съгласно местните предписания. 3 Фиг. 2 2 Регулиращо устройство Предварителната фабрична настройка е 110 C.

6 6 За специалиста 2.2 Настройка на предпазния термостат Фиг. 3 Вариант A Развийте винт (Фиг. 3, [1]). Установете ламаринената част с температурната скала (Фиг. 3, [2]) на маркировката (Фиг. 3, [3]). Завийте отново винта (Фиг. 3, [1]) Фиг. 3 Вариант A Фиг. 4 Вариант B Поставете лоста (Фиг. 4, [1]) на съответната температура. След настройка и вграждане трябва да се провери функционирането на предпазния термостат. 2.3 Проверка и деблокиране на предпазния термостат Бутон STB Бутон STB (Фиг. 1, [11]) е за изпитване на предпазния термостат (Фиг. 1, [3]) от отоплителната фирма. Натиснете бутон STB (Фиг. 1, [11]) и го задръжте натиснат, докато STB (Фиг. 1, [3]) се освободи. Фиг. 4 Вариант B 1 За деблокиране на предпазния термостат (Фиг. 1, [3]) трябва да се развие глухата гайка върху STB и да се натисне антиблокировъчния бутон, който се намира под нея.

7 За специалиста Указание за настройка на температурен регулатор на котелната вода TR) Пренастройка на температурния регулатор на котелната вода от 90 C на 105 C (само при настройка на STB 120 C). За инсталации, за които е необходима температура на котелната вода над 90 C (спазвайте указанието!), температурният регулатор на котелната вода може да се пренастрои от 90 C на 105 C. Изтеглете бутона за настройка (Фиг. 5) от температурния регулатор на котелната вода (Фиг. 1, [2]). Прекъснете гърбичната опора (Фиг. 5, [1]). Поставете отново бутона за настройка на температурния регулатор на котелната вода (Фиг. 1, [2]). 1 УПЪТВАНЕ! Управляващите табла Логаматик с електронна управляваща арматура могат да работят с максимум 99 C. Виж ръководство за сервиз "Максимална температура на изключване. Фиг. 5 Бутон за настройка

8

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство!

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Елементи за управление CP (E) classic Съдържание Използвани символи... 2 Предназначение...

Подробно

MR- 2017_BG

MR- 2017_BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОТОЧЕН КОТЕЛ/МОДУЛ С КОНТАКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ ПАСПОРТ НА ЕЛЕКТРОКОТЕЛ/МОДУЛ С КОНТАКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКОТЕРМАЛ MR 6, 8, 10, 12, 15, 22, 30 KW MX 37,

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word TM.doc

Microsoft Word TM.doc 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРЖДАВАМ: ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МИНИСТЪР ИЗПИТНА ПРОГРАМА за провеждане на държавни изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация ПРОФЕСИЯ:

Подробно

Layout 1

Layout 1 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА A. Отделение на хладилника 1. Чекмедже за плодове и зеленчуци 2. Рафтове/Зона за рафтове 3. Комплект термостат с лампичка 4. Кутии на вратичката 5. Поставка за бутилки 6. Подвижен

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и печат) Ползвател:... (фамилия, длъжност) Дата:... И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ І. ЗАП

УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и печат) Ползвател:... (фамилия, длъжност) Дата:... И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ І. ЗАП УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и печат) Ползвател:... (фамилия, длъжност) Дата:... И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ І. ЗАПЪЛВАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА С ВОДА 1. Запълването

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

Магнитни вентили тип 3963

Магнитни вентили тип 3963 Инструкция за монтаж и експлоатация Магнитни вентили тип 3963 Фиг. 1 Обща информация m Уредите могат да се монтират и въвеждат в експлоатация само от квалифициран персонал, който е запознат с монтажа,

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно