Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Размер: px
Започни от страница:

Download "Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218"

Препис

1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108 издаден на г. ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА декември 2015 г. ОБСЛЕДВАНЕ КРАЙНА ДАТА януари 2016 г. 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ 1.1. СГРАДА НАИМЕНОВАНИЕ Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) Частна, Жилищна сграда в ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218, гр.софия ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1970 г. ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m 2 638,22 m 2 РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m ,6 m 2 ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m ,0 m 2 ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ, m ,0 m³ ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m 2 ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m Жилищна сграда (блок) ТИП НА СГРАДАТА с високо застрояване (съгласно класификацията по чл. 8 от Наредба РД / г.) АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ София МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЩИНА София АДРЕС ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО КООРДИНАТИ АДРЕС ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218, гр.софия ТЕЛЕФОН ФАКС ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО НАИМЕНОВАНИЕ Софинвест ЕООД 00363/ г. (име на фирмата и номер/дата от ПР) ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО Чавдар Гигов АДРЕС гр. София ПК 1000 зона Б-19, бл КООРДИНАТИ ТЕЛЕФОН ФАКС Page 1

2 2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА 2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ Обследваната жилищна сграда представлява две долепени 8-етажни секции ЕПЖС изпълнени по номенклатура Бс-VΙΙΙ-Сф за сеизмични райони. Всяка от секциите има по два входа. Сградата се намира се в гр.софия, кв.гео Милев. Въведена е в експлоатация през 1970 г. На всеки жилищен етаж са разположени по десет апартамента с изключение на първия, където има девет апартамента и един търговски обект. В полувкопания сутеренен етаж се намират избени помещения, абонатна станция, коридори и общи помещени. Конструктивната схема е безскелетно-панелна на принципа на клетъчната схема с напречни и надлъжни носещи стенни панели. Нулевият цикъл е монолитен. Външните ограждащи стени на сградата са изпълнени от трислойни панели с топлоизолационен пласт пенобетон, покрити с варо-циментова мазилка. Външна топлоизолация с дебелина 5 сm е монтирана по част от фасадните стени. Голяма част от дограмата е подменена с PVC/АL с двоен стъклопакет. Старите неподменени прозорци и балконски врати са дървени слепени по БДС, деформирани и недобре уплътнени в резултат на дългата експлоатация. Балконите са с различни по вид остъклявания метални рамки (винкел) с единично стъкло, PVC/AL дограма с двоен стъклопакет. В по-голямата си част покривът е плосък без въздушен слой стоманобетонова плоча с хидроизолационни покрития над последния жилищен етаж. Подът е под над неотопляем подземен етаж, където са разположени мазите и други общи помещения на етажната собственост. Под граничещ с външен въздух има при усвоените балкони. В сградата има 80 самостоятелни обекта. Средният общ брой на обитателите за цялата сграда е 200 човека. Сградата се обитава от живущите 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. СХЕМА НА ОБЕКТА Фасада СЕВЕРОИЗТОК Фасада ЮГОИЗТОК Фасада ЮГОЗАПАД Фасада СЕВЕРОЗАПАД Page 2

3 2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Всеки вход от жилищната сграда е захранен с трифазно напрежение от разпределителна касета на ЕРП с кабел положен в земята. По отношение на изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия, обектът се отнася към трета категория и не е необходимо осигуряване на резервно захранване. Използвана е система TNC със заземен звезден център, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен. Търговското мерене на електроенергията се извършва в eтажните разпределителни табла и в главните разпределителни табла монтирани във всеки вход в сградата. ГРТ са монтирани в отделни помещения на партерното ниво срещу асансьорите, а етажните са вградени в стената на стълбищните площадки. За всеки отделен обект (апартамент) е предвиден отделен електромер. Електромерите са подменени с нови електронни. Таблата са заземени, електромерите са пломбирани, но няма защитни прегради пред тях. Апартаментните табла са пластмасови и метални за открит монтаж, в част от апартаментите са монтирани апартаментни табла нов тип. Сградата е централно топлофицирана. Абонатните станции са от съвременен тип, разположена в сутерена. Оригиналните радиатори са стоманени панелен тип. В около половината жилища се наблюдава подмяната на старите стоманени панелни радиаторни блокове с чугунени или алуминиеви. Някои от живущите съобщават и за крайно незадоволителна работа на отоплителната система, особено на последните етажи, където диаметрите на щранговете са минимални и заедно с обичайната стеноза на стоманената тръбна мрежа водят до лоша работа на крайните отоплителни източници. Разширителните съдове и циркулациите са разположени на тавански етаж. Не са изолирани, което дава основание на живущите да се оплакват, че през зимният период част от тръбните мрежи замръзват, поради засилената от ветровете вентилация на подпокривното пространство. Отоплителната система е двутръбна лъчева с долно разпределение. Тръбната разводка е изпълнена от черни тръби, които в местата на преминаване през неотопляеми пространства са с топлоизолационното покритие, което на места нарушено и даже липсва. Монтираните в сградата отоплителни тела са чугунени, стоманени панелни и алуминиеви глидерни радиатори с неизчерпан експлоатационен ресурс, и тръбни отоплителни тела в санитарните помещения, които също са в добро техническо състояние. На всички отоплителни тела има монтирани вентили с термостатични глави. Инсталацията за захранване на консуматорите с гореща вода за битови нужди е изпълнена съобразно всички технически изисквания с рециркулация и рециркулационна помпа монтирана в абонатната станция. Тръбната разводка е подновена и е изпълнена от полипропиленови тръби с топлоизолационно покритие. Отчитането на консумираната топлоенергия за отопление и погряване на топла вода за битови нужди от всяка жилищна единица се осъществява от топлинен счетоводител посредством утвърдена методика и монтирани в сградата уреди. Page 3

4 3. ПОТРЕБЕНА 3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА Разпределение на потреблението по горива и енергии ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ kg/год. Nm 3 /год. kwh/год ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 8 ТОПЛИННА 524, ЕЛЕКТРИЧЕСКА 221, ОБЩО: 746, Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения) ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО РЕФЕРЕНТНО kwh/год. kwh/год. 1 ОТОПЛЕНИЕ 362, , ВЕНТИЛАЦИЯ БГВ 249, ,973 4 ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ ОСВЕТЛЕНИЕ 61,741 63,337 6 РАЗНИ 136, ,085 7 ОХЛАЖДАНЕ ОБЩО: 838, ,174 Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kwh) 1,304, МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛ РАЗМЕРНОСТ СТОЙНОСТ kwh/m 2.год kwh/m 2.год. kwh/m 2.год kwh/m 2.год. kwh/m 2.год kwh/m 2.год. kwh/m 2.год kwh/m 2.год. Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане Page 4

5 4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО От анализа на енергопотреблението, може да бъде направен извод, че в сградата се поддържа по-ниска температура от нормативната за такъв тип сгради, а именно средна вътрешна температура на отопляемото пространство е 10,7 o C. Сградата е недоотоплявана. Page 5

6 5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ 1.Подмяна на дограма Мярката включва подмяна на старата дървена и метална дограма на жилищните етажи и сутерена с PVC петкамерна с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно стъкло, с коефициент на топлопреминаване 1.40 W/m2. При приобщените балкони се подменя външната дограма. Тъй като оригиналните парапетите са ажурни без плътни учасъци се предвижда новата дограма да се монтира по цялата височина на усвоеното помещение (от пода до тавана), като плътните части се изпълняват от PVC термопанел. Възможно е и решение с иззиждане на подпрозоречния парапет. Входните врати (вкл. и външната врата към абонатната) се подменят с АL дограма с коефициент на топлопреминаване 2.00 W/m2K. 2.Топлинно изолиране на външни стени Мярката включва монтаж на топлоизолационна система експандиран пенополистирол EPS с дебелина 10 cm и коефициент на топлопроводност λ 0.035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазила) по всички фасадни стени (до горния ръб на борда на покрива), както и тополоизолационна система пo страници на прозорци тип ЕPS, δ=2 cm. По плътните части на усвоените тераси също се монтира топлоизолация. Коефициентът на топлопреминаване на фасадните стени намалява от U= 1.38 W/m2K на U= 0.29 W/m2K. Във връзка с осигуряване на безопасността при пожар и съгласно чл.10, ал.7 на Наредба 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради се предвижда изпълнение на ивици от топлинна изолация над или около отвори (прозорци или врати) по външните стени на сградата и хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата. Ивиците се изпълняват от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 и с коефициент на топлопроводност λ W/mK и минимална плътност 100 kg/m съгласно проекти част Архитектура, част Енергийна ефективност и част Пожарна безопасност. По стените на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол XPS с δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ 0.035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка тип мозайка ). 3. Топлинно изолиране на покрив Мярката предвижда полагане на топлоизолация екструдиран пенополистирол XPS с дебелина 12 сm с коефициент на топлопроводност λ W/mK върху покривната плоча (вкл. над стълбищната клетка и машинното помещение), както и защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията и нова двуслойна битумна мембрана. Коефициентът на топлопреминаване на плоския покрив без въздушен слой след изпълнение на ЕСМ става 0.26 W/m2K. Покривите тип тераса над усвоените лоджии и балкони се предвижда да се топлоизолират от вътрешната страна с екструдиран пенополистирол 12cm с коефициент на топлопроводност λ W/mK в случаите, когато това е възможно при наличие на плътен участък над остъкляването, при подмяна на остъкляването и при новоостъклените балкони. Покривът задължително трябва да бъде ремонтиран едновременно с изпълнение на енергоспестяващите мерки. 4. Топлинно изолиране на под Подът към външен въздух на усвоените тераси се топлоизолира с експандиран пенополистирол EPS, δ= 12 cm и с коеф. на топлопроводност λ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи). Коефициентът на топлопреминаване на еркера след изпълнение на енергоспестяващите мерки става 0.26 W/m2K. По стени на сутерена над ниво на терена се предвижда да се положи тополоизолационна система от екструдиран пенополистирол (XPS), δ= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ W/mK, което намалява топлинните загуби през пода на жилищата разположени над неотопляемите помещения. Page 6

7 5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ МЕРКИ НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 1 Изолация на външни стени 2 Изолация на под 3 Изолация на покрив 7 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 8 ТОПЛИННА 184,319 33, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА 1 184,319 33, ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 8 ТОПЛИННА 41,938 7, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА 2 41, ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 8 ТОПЛИННА 104,049 18, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА 3 104, Page 7

8 МЕРКИ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 4 Подмяна на дограма 7 ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 8 ТОПЛИННА 267,500 48, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА 4 267,500 48, Мерки по осветление 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Мерки по абонатна станция 8 ТОПЛИННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Page 8

9 МЕРКИ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. 7 Мерки по котелна инсталация 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Мерки по прибори за измерване, контрол и управление 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Настройки (вкл. "температура с понижение") 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Page 9

10 МЕРКИ НЕОБХОДИМИ СРОК НА РЕДУЦИРАНИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ ИНВЕСТИЦИИ ОТКУПУВАНЕ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год. Мерки по сградни 10 инсталации 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА ВЕИ 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Други 8 ТОПЛИННА 9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЯРКА Page 10

11 МЕРКИ ВСИЧКИ МЕРКИ ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ СРОК НА ОТКУПУВАНЕ РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО 2 НАИМЕНОВАНИЕ t/год. Nm 3 /год. kwh/год. лв./год. лв. год. t/год ТОПЛИННА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОБЩО МЕРКИ kwh/год. ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА 45.8% 6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО ИМЕ, ФАМИЛИЯ инж. Надя Илиева инж. Соня Цветкова инж. Надежда Кирова ПОДПИС УПРАВИТЕЛ: (на лицето, извършило обследването) Чавдар Гигов (подпис и печат) Page 11

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

DOKLAD_Geo Milev bl.218

DOKLAD_Geo Milev bl.218 Софинвест ЕООД София, Зона Б-19, бл.15-16 е-mail: info@sofinvest.org, тел 02/9888 28 73,факс 02/9884427 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА район Слатина,

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Energy Audit

Energy Audit СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО... 3 2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА... 3 2.1.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ... 8 2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...

Подробно

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: 0886 488 842 e-mail: office@krypto-energy.bg ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студентско общежитие на НАТФИЗ, бл.29 Студентски град, гр.софия

Подробно

NOTIFICATION LETTER N°

NOTIFICATION LETTER N° ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Обособена позиция 1 - ул. Хр. Смирненски 5, ул. Васил Левски 1 и бул. Съединение 11 1. Обща информация. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б)

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАС ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв. по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: EET ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх. Ст.

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно