Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean"

Препис

1 Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарството е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Лортанда и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лортанда 3. Как да приемате Лортанда 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Лортанда 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво е Лортанда и за какво се използва Какво е Лортанда и как действа Лортанда съдържа лекарствено вещество, наречено летрозол. То принадлежи към групата лекарства, наречени ароматазни инхибитори. Прилага се за хормонално (ендокринно) лечение на рак на гърдата. Растежът на рака на гърдата често се стимулира от естрогените, които представляват женски полови хормони. Лортанда намалява количеството на естрогените чрез блокиране на ензим ( ароматаза ), участващ в образуването на естрогени и така може да блокира растежа на рака на гърдата, който има нужда от естрогени за своя растеж. В резултат на това, туморните клетки забавят или спират своя растеж и/или разпространение в други части на тялото За какво се използва Лортанда Лортанда се използва за лечение на рак на гърдата при жени, които са преминали през менопаузата, т.е. нямат менструация. То се прилага за предотвратяване на повторна поява на рак на гърдата. Може да се прилага като първа линия на терапия след оперативно отстраняване на гърдата или след петгодишен период на лечение с тамоксифен. Лортанда се използва също така за предотвратяване на разпространението на тумора в други части на тялото при пациентки със заболяване в напреднал стадий. Попитайте Вашия лекар, ако имате някакви въпроси относно това, какво е действието на Лортанда и защо Ви е предписано това лекарство.

2 2. Какво трябва да знаете, преди да започнете приема на Лортанда Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар. Те може да се различават от общата информация в тази листовка. Не приемайте Лортанда ако сте алергични (свръхчувствителни) към летрозол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), ако все още имате менструация, т.е ако не сте в менопауза, ако сте бременна, ако кърмите. Ако някое от гореизброените важи за Вас, не приемайте това лекарство и се консултирайте с Вашия лекар. Предупреждения и предпазни мерки Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да приемате Лортанда ако имате тежко бъбречно заболяване ако имате тежко чернодробно заболяване ако имате анамнеза за остеопороза или счупвания на костите (вж. също Проследяване по време на лечение с Лортанда" в точка 3). Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар. Вашият лекар ще го има предвид по време на лечението Ви с Лортанда. Деца и юноши (под 18 години) Децата и юношите не трябва да използват това лекарство. Пациентки в старческа възраст (над 65 години) Това лекарство може да се използва при пациентки на възраст над 65 години в същата дозировка като при останалите възрастни пациентки. Други лекарства и Лортанда Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства. Бременност, кърмене и фертилитет - Трябва да приемате Лортанда само, когато сте преминали през менопаузата. Въпреки това, Вашият лекар трябва да обсъди с Вас използването на ефективни методи за контрацепция, тъй като все още може да имате потенциал да забременеете по време на лечение с Лортанда - Не трябва да приемате Лортанда, ако сте бременна или кърмите, тъй като това може да навреди на Вашето дете. Шофиране и работа с машини Ако чувствате замаяност, умора, сънливост или усещате общо неразположение, не шофирайте или не работете с инструменти и машини, докато не се почувствате отново добре. Лортанда съдържа лактоза Лортанда съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него, преди да започнете да приемате това лекарство. 3. Как да приемате Лортанда

3 Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчаната доза е една филмирана таблетка Лортанда веднъж дневно. Приемането на Лортанда всеки ден по едно и също време ще Ви помогне да не пропускате да вземате таблетката си. Таблетката трябва да се приеме с или без храна и да се погълне цяла, с чаша вода или друга течност. Колко дълго да приемате Лортанда Продължете да приемате Лортанда всеки ден дотогава, докогато Ви е казал Вашият лекар. Може да се наложи да приемате Лортанда в продължение на месеци или дори години. Ако имате въпроси за това колко дълго да продължите да приемате Лортанда, обсъдете ги с Вашия лекар. Проследяване по време на лечение с Лортанда Вие трябва да приемате това лекарство под строг лекарски контрол. Вашият лекар редовно ще следи състоянието Ви, за да се провери дали лечението има правилния ефект. Лортанда може да предизвика изтъняване на костите или загуба на костна маса (остеопороза) поради намаляване на естрогените в тялото Ви. Вашият лекар може да реши да измери костната Ви плътност (начин на мониторинг за остеопороза) преди, по време и след лечението. Ако сте приели повече от необходимата доза Лортанда Ако сте приели прекалено много таблетки Лортанда, или ако някой друг случайно е приел Вашите таблетки, обърнете се незабавно за съвет към Вашия лекар или към най-близката болница. Покажете им опаковката с таблетките. Може да се наложи провеждане на лечение. Ако сте пропуснали да приемете Лортанда - Ако наближава времето за следващата доза (напр. 2 до 3 часа), пропуснете дозата, която не сте взели и приемете следващата доза в обичайното време. - В противен случай, приемете дозата веднага щом се сетите и след това вземете следващата доза в обичайното време. - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако сте спрели приема на Лортанда Не спирайте приема на Лортанда, докато Вашият лекар не Ви каже. Вижте също така точката по-горе Колко дълго да приемате Лортанда". Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички останали лекарства, това лекарство може да причини някои нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето от нежеланите реакции са леки до умерени и като цяло отзвучават за няколко дни до няколко седмици от лечението. Някои от нежеланите реакции като напр. горещи вълни, косопад или вагинално кървене може да са свързани с липсата на естрогени във Вашия организъм. Този списък с нежелани реакции не трябва да Ви притеснява. Вие може да не изпитате нито една от тях. Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни.

4 Редки или нечести нежелани реакции (т.е. с вероятност да засегнат между 1 и 100 на всеки пациенти): - Слабост, парализа или загуба на усещането на част на тялото ( основно на ръка или крак), загуба на координация, гадене, затруднение в говора или затруднено дишане (симптоми за увреждане на мозъка напр. инсулт); - Внезапна стягаща болка в гърдите (симптом на сърдечно заболяване); - Затруднено дишане, болка в гърдите, прималяване, учестена сърдечна дейност, посиняване на кожата или внезапна болка в ръката или крака (признаци на възможно образуване на тромб); - Подуване или зачервяване по хода на вена, която е много чувствителна и болезнена при допир; - Силно повишена температура, втрисане или афти в устата в резултат на инфекции (липса на бели кръвни клетки); - Тежко и трайно замъгляване на зрението. Информирайте Вашия лекар незабавно при поява на някое от изброените състояния. Трябва също така да информирате лекаря веднага, ако имате някой от следните симптоми по време на лечението с Лортанда. - Подуване, основно в областта на лицето и гърлото (признаци на алергична реакция). - Пожълтяване на кожата и очите, гадене, загуба на апетит, тъмно оцветяване на урината (признак за хепатит). - Обрив, зачервяване на кожата, поява на мехури по устните, очите или устата, белене на кожата, треска (признак за кожно заболяване). Някои нежелани реакции са много чести. Тези нежелани реакции могат да засегнат повече от 10 на всеки 100 пациенти. - Горещи вълни - Повишени стойности на холестерол (хиперхолестеролемия) - Умора - Обилно изпотяване - Болки в костите и ставите (артралгия). Ако някои от тези ефекти Ви засегнат тежко, информирайте Вашия лекар. Някои нежелани реакции са чести. Тези нежелани реакции могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 100 пациенти. - Кожен обрив - Главоболие - Усещане за световъртеж прималяване (общо неразположение) - Стомашно-чревни нарушения като гадене, повръщане, нарушено преглъщане, запек, диария - Повишаване или загуба на апетит - Мускулни болки - Изтъняване или отслабване на костите (остеопороза), водещи в някои случаи до костни счупвания (вж. също точка Проследяване по време на лечение с Лортанда" в точка 3) - Подуване на ръцете, дланите, глезените или стъпалата (едем) - Потиснатост (депресия) - Повишаване на теглото - Косопад - Повишаване на кръвното налягане (хипертония) - Коремни болки - Суха кожа - Вагинално кървене Ако някои от тези ефекти Ви засегнат тежко, информирайте Вашия лекар. Други нежелани реакции са нечести. Тези нежелани реакции могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 1000 пациенти.

5 - Болка или уцещане за паране по ръцете или китките (синдром на карпалния тунел), - Нарушения на нервната система като тревожност, нервност, раздразнителност, замаяност, - Проблеми с паметта, сънливост, безсъние - Увреждане на сетивността, особено на допир - Нарушения на очите като замъглено зрение, дразнене в окото - Сърцебиене, ускорен сърдечен ритъм - Нарушения на кожата като сърбеж (уртикария) - Вагинално течение или сухота - Скованост на ставите (артрит) - Болки в гърдите - Треска - Жажда, разстройство на вкуса, сухота в устата - Сухота на лигавиците - Намаляване на теглото - Инфекция на пикочните пътища, повишена честота на уриниране - Кашлица - Повишено ниво на ензими Нежелани рекации с неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни): - Тригер пръст състояние, при което пръстът или палецът Ви застават с свито положение. Ако някоя от тях Ви засегне тежко, информирайте Вашия лекар. Съобщаване на подозирани нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реaкции. Можете също да съобщите нежелани реaкции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. Дамян Груев София Teл.: уебсайт: Като съобщавате нежелани реaкции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да съхранявате Лортанда Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след Годен до:/exp. Срокът на годност се отнася до последния ден от месеца. Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Cъдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Лортанда - Активното вещество е летрозол (letrozole). Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg летрозол.

6 - Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, хипромелоза тип 2910, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат тип A, силициев диоксид, колоиден безводен и магнезиев стеарат в ядрото на таблетката и хипромелоза 6 cp, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), макрогол 400 и талк във филмовото покритие (виж точка 2). Как изглежда Лортанда и какво съдържа опаковката Жълти, кръгли, двойно изпъкнали, филмирани таблетки с диаметър 6 mm, гладки от двете страни. Таблетките се предлагат в кутии с 10, 14, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 или 100 филмирани таблетки в блистери. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения Производител KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven, Германия Tози лекарствен продукт е разрешен за употреба в следните страни членки на ЕИП под следните имена: Страна членка Обединено кралство България Дания, Унгария, Полша, Словения, Румъния, Естония Чехия, Словакия, Литва, Латвия Име на лекарствения продукт Letrozole Лортанда Lortanda Likarda Дата на последно преразглеждане на листовката Юли 2017

Б

Б Б. ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЕТРОФЕМИН 2,5 mg филмирани таблетки LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Летрозол / Letrozole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Microsoft Word - Meaxin-Imatinib_0414_IB_007_PRAC_safety_clean_app

Microsoft Word - Meaxin-Imatinib_0414_IB_007_PRAC_safety_clean_app Листовка: информация за пациента Меаксин 100 mg филмирани таблетки Меаксин 400 mg филмирани таблетки Иматиниб 100 mg film-coated tablets 400 mg film-coated tablets Imatinib Прочетете внимателно цялата

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 10 mg филмирани таблетки Монтелукаст За възрастни и юноши над 15 годишна възраст Monkasta 10 mg film-coated tablets Montelukast For adults and adolescents from

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене Монтелукаст За деца от 2 до 5 години Monkasta 4 mg chewable tablets Montelukast For children from 2 to 5 years Монкаста 5 mg таблетки

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app Листовка: информация за пациента Яснал Q-Tab 5 mg таблетки, диспергиращи се в устата Яснал Q-Tab 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата Донепезилов хидрохлорид Yasnal Q-Tab 5 mg orodispersible tablets

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

Microsoft Word - Galsya_ clean_August_2014_008.doc

Microsoft Word - Galsya_ clean_August_2014_008.doc Листовка: информация за пациента Галсия SR 8 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Галсия SR 16 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Галсия SR 24 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Mirzaten_06976_IB_B.I.3a.doc

Microsoft Word - Mirzaten_06976_IB_B.I.3a.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Мирзатен 30 mg филмирани таблетки Мирзатен 45 mg филмирани таблетки Миртазапин Мirzaten 30 mg film-coated tablets Мirzaten 45 mg film-coated tablets Mirtazapine Прочетете

Подробно

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app Листовка: информация за пациента Пантопразол Кrka 40 mg стомашно-устойчиви таблетки Пантопразол Pantoprazol Кrka 40 mg gastro-resistant tablets Pantoprazole Прочетете внимателно тази листовка, преди да

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Fosanate 70 mg film-coated tablets Фосанат 70 mg филмирани таблетки Alendronic acid (Алендронова киселина) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc

Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc Листовка: информация за потребителя Карбикомби 8 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 16 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/25 mg таблетки Кандесартан цилексетил/ хидрохлоротиазид

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Алонзап ODT 5 mg, таблетки, диспергиращи се в устата / Alonzap ODT 5 mg orodispersible tablets Алонзап ODT 10 mg, таблетки, диспергиращи се в устата/ Alonzap ODT 10

Подробно