Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc"

Препис

1 Листовка: информация за потребителя Карбикомби 8 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 16 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/25 mg таблетки Кандесартан цилексетил/ хидрохлоротиазид Karbicombi 8 mg/12.5 mg tablets Karbicombi 16 mg/12.5 mg tablets Karbicombi 32 mg/12.5 mg tablets Karbicombi 32 mg/25 mg tablets Candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка. Виж точка 4. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява Карбикомби и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Карбикомби 3. Как да приемате Карбикомби 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Карбикомби 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Карбикомби и за какво се използва Името на Вашето лекарство е Карбикомби. То се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при възрастни пациенти. То съдържа две активни вещества: кандесартан цилексетил и хидрохлоротиазид. Заедно, те могат да понижат Вашето кръвно налягане. Кандесартан цилексетил принадлежи към група от лекарства известни като ангиотензин II рецепторни антагонисти. Те отпускат и разширяват кръвоносните Ви съдове. Това спомага за понижаване на Вашето кръвно налягане. Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, известни като диуретици (отводняващи таблетки). Той помага на тялото Ви да отделя вода и соли като напр. натрий чрез урината. Това спомага за понижаване на Вашето кръвно налягане. Вашият лекар може да Ви предпише Карбикомби, когато при самостоятелното приложение на кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид не е постигнат ефект на понижаване на кръвното Ви налягане.

2 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Карбикомби Не приемайте Карбикомби, ако: - сте алергични (свръхчувствителни) към кандесартан цилексетил, хидрохлоротиазид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), - сте алергични към лекарства, производни на сулфонамид. Ако не сте сигурни дали това се отнася за Вас, моля, обърнете се към Вашия лекар, - имате тежко чернодробно заболяване или жлъчна обструкция (проблем с оттичането на жлъчката от жлъчния мехур), - имате тежки бъбречни проблеми, - сте имали или имате подагра, - имате постоянно ниско ниво на калий в кръвта, - имате постоянно високо ниво на калций в кръвта, - сте бременна над 3 месеца, (Добре е също да избягвате приема на Карбикомби по време и на ранната бременност - вижте точката за бременността.), - ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен. Ако не сте сигурни дали някое от тези неща се отнася за Вас, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Карбикомби. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Карбикомби. - ако страдате от диабет, - имате проблеми със сърцето, черния дроб или бъбреците, - ако наскоро Ви е бил трансплантиран бъбрек, - ако повръщате, наскоро сте повръщали или имате диария, - имате заболяване на надбъбречните жлези наречено синдром на Кон (нарича се също и първичен хипералдостеронизъм), - имате заболяване наречено системен лупус еритематозус (СЛЕ), - ако имате ниско кръвно налягане, - ако някога сте имали инсулт, - ако някога сте имали алергия или астма, - ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане: - - ACE инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета, - - алискирен. Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията озаглавена Не приемайте Карбикомби. Вашият лекар може да иска да го посещавате по-често и да направи някои изследвания, ако имате някое от тези заболявания. Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Карбикомби не се препоръчва в ранната бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна над 3 месеца, тъй като може да причини сериозни увреждания на Вашето бебе, ако се използва на този етап (вижте точката относно бременността).

3 Ако Ви предстои операция, кажете на Вашия лекар или зъболекар, че приемате Карбикомби. Това е необходимо, защото, когато се комбинира с някои анестетици, Карбикомби може да предизвика спадане на кръвното налягане. Карбикомби може да предизвика повишена чувствителност на кожата към слънце. Деца и юноши Няма опит от употребата на Карбикомби при деца (на възраст под 18 години). Затова Карбикомби не трябва да се дава на деца. Други лекарства и Карбикомби Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Карбикомби може да повлияе начина, по който действат някои лекарства, а други лекарства може да имат ефект върху таблетките Карбикомби. Ако приемате определени лекарства, Вашият лекар може да прецени, че е необходимо да Ви се правят кръвни изследвания на определен период от време. Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства: - други лекарства, които подпомагат понижаването на кръвното налягане, включително бета-блокери, диазоксид и инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим като еналаприл, каптоприл, лизиноприл или рамиприл, - нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) лекарства като ибупрофен, напроксен или диклофенак, целекоксиб или еторикоксиб (лекарства, които облекчават болката и възпалението), - ацетилсалицилова киселина (ако приемате повече от 3 g на ден) (лекарства, които -облекчават болката и възпалението), - добавки калий или заместители на солта, съдържащи калий (продукти, които - повишават количеството на калий в кръвта Ви), - добавки калций или витамин D, - лекарства за понижаване на холестерола, като колестипол или холестирамин, лекарства за диабет (таблетки или инсулин), - лекарства за контрол на Вашия сърдечен ритъм (антиаритмични средства), като дигоксин и бета-блокери, - хепарин (лекарство за разреждане на кръвта), - отводняващи таблетки (диуретици), - лаксативи, - пеницилин (антибиотик), - амфотерицин (за лечение на гъбични инфекции), - литий (лекарство при психични проблеми), - стероиди, като например преднизолон, - хормон на хипофизата (АКТХ- аденокортикотропен хормон), - лекарства за лечение на рак, - амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон или за сериозни инфекции, причинени от вируси), - барбитурати (вид успокоителни, които се използват и за лечение на епилепсия), - карбеноксолон (за лечение на заболявания на хранопровода или язви в устата), - антихолинергични средства като атропин и бипериден, - циклоспорин, лекарство, използвано след трансплантация на органи, за да се избегне отхвърляне на органа, - други лекарства, които могат да доведат до повишаване на антихипертензивния ефект, като баклофен (лекарство за облекчаване на спазми), aмифостин (използван при лечение на рак), а някои други антипсихотични лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

4 - ако приемате ACE инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена Не приемайте Карбикомби и Предупреждения и предпазни мерки ) Карбикомби с храна, напитки и алкохол - Можете да приемате Карбикомби с или без храна. - Да се избягва приемането на алкохол, докато не се консултирате с Вашия лекар. Алкохолът може да доведе до спадане на кръвното налягане повече и / или да увеличи рискът за Вас да почувствате замайване или слабост. Бременност и кърмене Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Бременност Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или че може да забременеете). Обикновено Вашия лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Карбикомби преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви предпише друго лекарство вместо Карбикомби. Приемът на Карбикомби не се препоръчва по време на ранна бременност и е противопоказан след 3-ия месец на бременността, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе в този период. Кърмене Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или ще започвате да кърмите. Карбикомби не се препоръчва при майки, които кърмят и Вашият лекар може да предпише друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите. Шофиране и работа с машини Някои хора могат да се почувстват уморени или замаяни, когато приемат Карбикомби. Ако това се случи, може да бъде засегната способността Ви да шофирате или работите с машини. Карбикомби съдържа лактоза, което е вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемате този лекарствен продукт. 3. Как да приемате Карбикомби Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Важно е да продължите да приемате Карбикомби всеки ден. Препоръчителната доза Карбикомби е една таблетка веднъж дневно. Поглъщайте таблетката с чаша вода. Опитайте се да приемате таблетка по едно и също време всеки ден. Това ще Ви помогне да не пропуснете да я вземете. Ако сте приели повече от необходимата доза Карбикомби Ако сте приели повече Карбикомби от предписаното от Вашия лекар, незабавно се свържете с лекар или фармацевт за съвет. Ако сте пропуснали да приемете Карбикомби Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Просто вземете следващата доза както обикновено. Ако сте спрели приема Карбикомби

5 Ако сте спрели приема Карбикомби, кръвното налягане може да се повиши отново. Ето защо не спирайте приема на Карбикомби, без първо да говорите с Вашия лекар. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Важно е, да сте наясно с това, какви могат да бъдат тези нежелани реакции. Някои от нежеланите реакции на Карбикомби са причинени от кандесартан цилексетил, а някои от тях са причинени от хидрохлоротиазид. Спрете приема на Карбикомби и потърсете незабавно медицинска помощ, ако получите някоя от следните алергични реакции: - затруднения в дишането, с или без подуване на лицето, устните, езика и / или гърлото, - оток на лицето, устните, езика и / или гърлото, което може да причини затруднения при преглъщане, - силен сърбеж по кожата (с мехури). Карбикомби може да доведе до намаляване на броя на белите кръвни клетки. Вашата устойчивост към инфекции може да бъде намалена и може да почувствате умора, инфекция или висока температура. Ако това се случи, кажете на Вашия лекар. Вашият лекар може от време на време да назначи провеждането на кръвни тестове, за да проверите дали Карбикомби е имал някакъв ефект върху кръвта (агранулоцитоза). Други възможни нежелани реакции включват: Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): - промени в резултатите от кръвните тестове: - намалено количеството на натрий в кръвта. Ако то е тежко, може да забележите, слабост, липса на енергия, или мускулни крампи; - увеличено или намалено количеството на калий в кръвта, особено ако вече имате проблеми с бъбреците или сърдечна недостатъчност. Ако то е тежко може да забележите, умора, слабост, нарушен сърдечен ритъм или изтръпване на крайниците; - повишени стойности на холестерол, захар или пикочна киселина в кръвта. - захар в урината, - чувство на замаяност / световъртеж или слабост, - главоболие, - респираторни инфекция. Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): - ниско кръвно налягане. Това може да предизвика припадък или замаяност, - загуба на апетит, диария, запек, стомашно дразнене, - кожен обрив, обрив на бучки (копривна треска), обрив, причинени от чувствителност към слънчева светлина. Редки (могат да засегнат до 1 на души): - жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите). Ако това се случи, незабавно потърсете Вашия лекар, - влияние върху това как работят бъбреците, особено ако вече имате проблеми с бъбреците или сърдечна недостатъчност,

6 - проблеми със съня, депресия, безпокойство, - изтръпване или мравучкане в ръцете или краката, - замъглено виждане, за кратко време, - нарушен сърдечен ритъм, - затруднения с дишането (включително възпаление на белите дробове и течност в белите дробове), - висока температура (треска), - възпаление на панкреаса. Това причинява умерена до силна болка в стомаха, - мускулни спазми, - увреждане на кръвоносните съдове, което причинява червени или лилави точки по кожата, - намаляване на червените и бели кръвни клетки или тромбоцитите. Може да почувствате, умора, инфекция, висока температура или лесно посиняване, - тежък обрив, който се развива бързо, с поява на мехури или лющене на кожата и евентуално образуване на мехури в устата, - влошаване на съществуващи лупус еритематозус-подобни реакции или появата на необичайни реакции на кожата. Много редки (могат да засегнат до 1 на души): - подуване на лицето, устните, езика и / или гърлото, - сърбеж, - болки в гърба, болки в ставите и мускулите, - помени във функциите на черния дроб, включително възпаление на черния дроб (хепатит). Може да почувствате, умора, пожълтяване на кожата и бялото на очите Ви и грипоподобни симптоми, - кашлица, - гадене. Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. Дамян Груев София Teл.: уебсайт: 5. Как да съхранявате Карбикомби Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след съкращението Годен до:. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Таблетки, опаковани в блистери от PVC / PVDC филм и алуминиево фолио: Да се съхранява под 30 С. Таблетки, опаковани в блистери от ламинирано OPA / Al / PVC фолио и алуминиево фолио: Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

7 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Карбикомби - Активните вещества са кандесартан цилексетил (candesartan cilexetil) и хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Всяка таблетка съдържа 8 mg кандесартан цилексетил и 12,5 mg хидрохлоротиазид. Всяка таблетка съдържа 16 mg кандесартан цилексетил и 12,5 mg хидрохлоротиазид. Всяка таблетка съдържа 32 mg кандесартан цилексетил и 25 mg хидрохлоротиазид. Всяка таблетка съдържа 32 mg кандесартан цилексетил и 12,5 mg хидрохлоротиазид. - Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, макрогол 8000, хидроксипропил целулоза, кармелоза калций, магнезиев стеарат, червен железен оксид (Е172) само в 16 mg/12,5 mg и 32 mg / 25 mg и жълт железен оксид (Е172) само за 32 mg/12,5 mg. Как изглежда Карбикомби и какво съдържа опаковката Карбикомби 8 mg/12,5 mg таблетки са бели, двойно изпъкнали, овални, с делителна черта от едната страна. Делителната черта е само за улесняване на счупването, за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози. Карбикомби 16 mg/12,5 mg таблетки са бледо розови, двойно изпъкнали, овални, с делителна черта от едната страна. Делителната черта е само за улесняване на счупването, за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози. Карбикомби 32 mg/12,5 mg таблетки са жълтеникаво- бели, двойно изпъкнали, овални, с делителна черта от едната страна. Делителната черта е само за улесняване на счупването, за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози. Карбикомби 32 mg / 25 mg таблетки са бледо розови, двойно изпъкнали, овални, с делителна черта от едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози. Налични са кутии с 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 таблетки в блистери. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения Производители: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, Cuxhaven, Германия Това лекарство е разрешено за употреба в страните-членки на ЕЕА под следните имена Име на страната членка Име на лекарствения продукт Aвстрия Candesartan + HCT Krka България, Полша, Румъния, Словакия Karbicombi Чехия Cancombino Германия Candesartan-HCTad Ирландия, Кипър, Гърция Candesartan HCTZ Krka Унгария, Словения Candecombi

8 Литва Canocombi Дата на последно преразглеждане на листовката

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Валстор 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film-coated tablets Ко-Валстор 160 mg/25 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/25 mg film-coated

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Ко-Валстор 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film-coated tablets Валсартан/Хидрохлоротиазид (Valsartan/Hydrochlorothiazide) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

][][#][[/

][][#][[/ Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Кордакер 20 mg таблетки Cordacare 20 mg tablets (лизиноприл като лизиноприл дихидрат/ lisinopril as lisinopril dihydrate) Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене Монтелукаст За деца от 2 до 5 години Monkasta 4 mg chewable tablets Montelukast For children from 2 to 5 years Монкаста 5 mg таблетки

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Хипертоник 50 mg/12,5mg филмирани таблетки Co-Hypertonic 50mg/12,5mg film-coated tablets (лосартан калий/ хидро

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Хипертоник 50 mg/12,5mg филмирани таблетки Co-Hypertonic 50mg/12,5mg film-coated tablets (лосартан калий/ хидро ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Хипертоник 50 mg/12,5mg филмирани таблетки Co-Hypertonic 50mg/12,5mg film-coated tablets (лосартан калий/ хидрохлоротиазид) (losartan potassium/hydrochlorothiazide)

Подробно

Microsoft Word - Enap_art31_clean.doc

Microsoft Word - Enap_art31_clean.doc Листовка: информация за потребителя Енап 2,5 mg таблетки Енап 5 mg таблетки Енап 10 mg таблетки Енап 20 mg таблетки Еналаприлов малеат Enap 2.5 mg tablets Enap 5 mg tablets Enap 10 mg tablets Enap 20 mg

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 10 mg филмирани таблетки Монтелукаст За възрастни и юноши над 15 годишна възраст Monkasta 10 mg film-coated tablets Montelukast For adults and adolescents from

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Бизор 10 mg таблетки / Bisor 10 mg tablets (Бисопрололов фумарат / Bisoprolol fumarate) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Microsoft Word - tenloris_350_IB_04_art31_track.doc

Microsoft Word - tenloris_350_IB_04_art31_track.doc Листовка: информация за потребителя Тенлорис 50 mg/5 mg филмирани таблетки Тенлорис 50 mg/10 mg филмирани таблетки Тенлорис 100 mg/5 mg филмирани таблетки Тенлорис 100 mg/10 mg филмирани таблетки Лосартан

Подробно

Microsoft Word - Galsya_ clean_August_2014_008.doc

Microsoft Word - Galsya_ clean_August_2014_008.doc Листовка: информация за пациента Галсия SR 8 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Галсия SR 16 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Галсия SR 24 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

Подробно

Microsoft Word - Prenessa_Q_Tab_Perindopril_113_IB_28_safety_app

Microsoft Word - Prenessa_Q_Tab_Perindopril_113_IB_28_safety_app Листовка: информация за пациента Пренеса Q-Tab 4 mg таблетки диспергиращи се в устата Терт-бутиламинов периндоприл Prenessa Q-Tab 4 mg orodispersible tablets Perindopril tert-butylamine Пренеса Q-Tab 8

Подробно

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app Листовка: информация за пациента Яснал Q-Tab 5 mg таблетки, диспергиращи се в устата Яснал Q-Tab 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата Донепезилов хидрохлорид Yasnal Q-Tab 5 mg orodispersible tablets

Подробно

Microsoft Word - Ampril_HL__Ampril_HD_Ramipril_art31_clean.docx

Microsoft Word - Ampril_HL__Ampril_HD_Ramipril_art31_clean.docx Листовка: информация за пациента Амприл HL 2,5 mg/12,5 mg таблетки Амприл HD 5 mg/25 mg таблетки Рамиприл/хидрохлоротиазид Ampril HL 2.5 mg/12.5 mg tablets Ampril HD 5 mg/25 mg tablets Ramipril/Hydrochlorothiazide

Подробно

Microsoft Word - perineva_1647_PRAR_IB_05G+06_safety_clean_app

Microsoft Word - perineva_1647_PRAR_IB_05G+06_safety_clean_app Листовка: информация за пациента Перинева 4 mg таблетки Терт-бутиламинов периндоприл Perineva 4 mg tablets Perindopril tert-butylamine Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно