1-11 Figuri ukaz.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "1-11 Figuri ukaz.doc"

Препис

1 «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене на таблица с двоен вход. - Осъзнаване, че четенето се извършва от ляво на дясно ( във френско говорящите, немско говорящите и славянските страни). В обучението : всяка мисловна операция изискваща ориентиране или определяне на точки за ориентиране (действия с десетични числа, чертане на геометрични фигури; четене, интерпретиране и изработване на графики, таблици, географски карти ; подобряване на уменията за четене ) На работното място : всяка служба включваща работа с планове и планиране ), разбиране и изпълнение на указания, създаване на рефлекси за ориентиране ( кранисти, шофьори, доставчици ), разчитане на маркирано трасе ( ориентиране отдолу на горе и от горе на долу на стоките за управляващите мотокари...) В ежедневието и по време на почивка : всяка дейност изискваща ориентиране (монтиране на предмет по схема, обличане на учебници, поставяне на постер, поставяне на таблица или картина на стена, пълнене на миялна машина по оптимален начин ). Материал Кариран лист- в някои квадратчета са очертани елементарни фигури, други са празни. Указания Обучаващият рисува една от фигурите пред групата и поставя задача : 1. да се намери квадратчето, където се намира тази фигура върху листа. 2. да се опише устно това квадратче по отношение на другите квадратчета. Например: "Фигурата се намира в 4-тото квадратче вляво и 5-тото отгоре ". Забележки Променени и нови примери Самостоятел на работа Предложение за решение - Някои от фигурите се различават по съвсем малък детайл (Кръгът с чертичка е представен два пъти със завъртане от 90, например). Тези разлики между две иначе еднакви фигури могат да дадат различни решения. 1. Обучаващият може да помоли обучавания да нарисува пред групата фигурата, която сам избира и да оцени отговорите. 2. Листът може да бъде обърнат по 4 различни начина, като обучаващият посочва посоката на наблюдение за всяка фигура. Един от обучаваните може да посочи положението на фигурата, която ще бъде устно описана от останалите членове на групата. 4. Един участник може да опише празно квадратче и да поиска там да се впише една цифра. Възможна, но присъствието на обучаващия е желателно по време на цялото упражнение. Няма

2 «Фигури» 1-11

3 «Таблица за игра» 1-12 Ниво 1 Упражнение 2 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Предложение за решение - Умение за откриване на елементи и ориентиране в таблица с един вход. - Разпознаване и разполагане на дадени елементи под формата на цифри, числа. - Умения за точно изразяване при описание на разположение в таблица с един вход с възможност за разбиране на таблица с двоен вход. - Упражняване в използване на ориентирите дясно /ляво и горе / долу. В обучението : всяка мисловна операция изискваща ориентиране или определяне на точки за ориентиране (действия с десетични числа, чертане на геометрични фигури; четене, интерпретиране и правене на графики, таблици, географски карти ; подобряване на уменията за четене ) На работното място : всяка служба включваща работа с планове и планиране ), разбиране и изпълнение на указания, създаване на рефлекси за ориентиране ( кранисти, шофьори, доставчици ), разчитане на маркирано трасе (ориентиране отдолу нагоре и отгоре надолу на стоките за управляващите мотокари...), разчитане и интерпретиране на етикети с цел подреждане или други манипулации... В ежедневието и по време на почивка : всяка дейност изискваща ефикасни стратегии за ориентиране (лесно ориентиране в не много сложен документ от ежедневието). Лист с таблица, в която има серия от цифри от типа на тези в тото фишовете. Обучаваните ще зачеркват квадратчета в зависимост от указанията на обучаващия. Квадратчетата ще бъдат описвани в зависимост от тяхното положение в различните серии (например серия N 4, 4-то квадратче отляво и 2- ро отгоре ). - Тъй като цифрите са едни и същи във всяка от 8 те серии; ; важно е да се подбере най-напред номерът на серията; това позволява да се постави ударението върху приоритетите и значението на реда на етапите, който трябва да се следва. 1. Обучаващият посочва цифри, които обучаваните зачеркват, след това сравняват помежду си зачеркнатите квадратчета и описват използваната стратегия за ориентиране. 2. Един обучаван зачерква 7 цифри по свой избор, като съставя своя тото вариант и съобщава своите числа на останалите, за да ги зачеркнат в съответните квадратчета.. Един обучаван зачерква пред групата 7 квадратчета от своето тото, а останалите сравняват със своите, зачеркнатите цифри. 4. А защо не и наистина групата да играе тото, като всеки на свой ред казва по едно число докато се достигне необходимата бройка. Възможна, но присъствието на обучаващия е желателно по време на цялото упражнение. Няма.

4 ``Таблица за игра``

5 Шахматна дъска A1-1 Ниво 1 Упражнение Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Предложение за решение - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене на таблица с двоен вход. - Осъзнаване, че четенето се извършва от ляво на дясно ( във френско говорящите, немско говорящите и славянските В обучението : всяка мисловна операция изискваща ориентиране или определяне на точки за ориентиране (действия с десетични числа, чертане на геометрични фигури; синтетични таблици, географски карти ; На работното място : всяка служба включваща работа с планове и планиране и използване на документи с квадратчета за зачеркване ), В ежедневието и по време на почивка : всяка дейност изискваща прилагане на ефикасни стратегии за ориентиране (умение за бързо ориентиране в обикновен документ от ежедневието, зачеркване на квадратчета в документи от тип формуляр ). Лист с начертани две шахматни дъски: едната с цифри в някои квадратчета, другата празна. Обучаваните ще поставят в празната шахматна дъска цифрите в същото положение, в което фигурират в горната шахматна дъска Те могат да напишат цифрите или да ги прекопират. Необходимо е обаче да осъзнаят използваната стратегия за изпълнение на упражнението, за да я обяснят пред всички. Голямото разнообразие от стратегии, необходими за изпълнение на упражнението може да бъде използвано от обучаващия. Обучаваните могат да повторят упражнението използвайки друга стратегия (по свой избор) различна от тези изложени по време на упражнението от другите участници. 1. Може да бъде използван и лист само с празната шахматна дъска. Например, обучаваните един след друг казват по едно произволно число, което останалите поставят в квадратчетата. След това съобщават съответната буква, особено полезно упражнение за неграмотни в процес на учене на азбуката (или по чужд език). 1. Може да бъде използван и лист само с празната шахматна дъска. Например, обучаваните един след друг казват по едно произволно число, което останалите поставят в квадратчетата. След това съобщават съответната буква, особено полезно упражнение за неграмотни в процес на учене на азбуката. 2. Играта Морска битка като се даде лист с два празни шахматни дъски или се даде указание сами да ги начертаят. Да Да ( едно просто налагане на попълнената шахматна дъска и тази дадена първоначално, на светлина с прозрачна хартия).

6 Шахматна дъска

7 «Шахматна дъска» 1-1 Отговор

Microsoft Word - 18niv2.doc

Microsoft Word - 18niv2.doc «Химикалка» 18-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели - Упражняване в сравняване и комбиниране. - и свързване. - Визуално манипулиране на нарисувани предмети. - въз основа на конкретни елементи. Приложение (примери)

Подробно

Microsoft Word - 07niv1.doc

Microsoft Word - 07niv1.doc Въртеливо движение «Разположение на карти» 7-11 Ниво1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване

Подробно

Microsoft Word - 04niv4.doc

Microsoft Word - 04niv4.doc Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение «Съдове!» 4-41 Ниво 4 Упражнение1 - Упражняване на мислeно подреждане. - Разпознаване

Подробно

Microsoft Word - 09niv.doc

Microsoft Word - 09niv.doc Подреждане: чрез елиминиране «Пътни знаци» 9-11 Ниво 1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Наблюдаване

Подробно

Microsoft Word - 30niv2.doc

Microsoft Word - 30niv2.doc «Форми» 30-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Абстрактно запознаване с дробни числа. - Абстрактна

Подробно

Microsoft Word - 23niv1.doc

Microsoft Word - 23niv1.doc «Педали на колело» 23-11 Ниво1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Разглеждане на едно движение в зависимост от законите на механиката. В обучението: гражданско обучение : работа върху

Подробно

Microsoft Word - 24niv1.doc

Microsoft Word - 24niv1.doc «Селото» 24-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Microsoft Word - 24niv3.doc

Microsoft Word - 24niv3.doc «Въпрос на време» 24-31 Ниво. 3 Упр. 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

puzzles-offline-practice.indd

puzzles-offline-practice.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 00 Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа буквите ABCD (ABC в примера) и две празни места. Буквите дадени отстрани показват първата буква, която се вижда следайки

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно