Microsoft Word - 24niv1.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 24niv1.doc"

Препис

1 «Селото» Ниво 1 Упражнение 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка на резултат. Например, когато си служат с калкулатор, обучаемите получават грешни цифри и не си дават сметка за това. Много е важно да си създадат представа, да преценят, дори и съвсем приблизително, резултата, който ще получат. На работното място : всяка задача, изискваща предварителна преценка, приблизителен резултат. В ежедневието : всяка операция, изискваща преценка на дадена стойност. Например да се направи бюджета на домакинството или дадена извънредна покупка, количеството, необходимо да се купи и т.н. Материалi Лист със съответната задача за преценка. Указания Става въпрос да се пресметне времето, нужно на различни превозни средства да отидат до село, отдалечено на 3 kм. Ако упражнението изглежда малко трудно, може да се постави задача на обучаемите да подредят средствата за придвижване по бързина. Преди да започне тази серия упражнения, обучаващият може да поговори с обучаемите за техните относителни представи, които ще покажат способностите за преценка на всеки един. Например може да се поставят въпроси от типа : «Колко е за вас един тежък товар?», «а едно дълго разстояние?», «голяма сума?», «дълго чакане?», и т.н. Отклоненията между дадените отговори показват важността на преценките, базирани на ориентири. Забележки Преценките са интересни само ако обучаемият е в състояние да обясни как точно е процедирал. Впрочем, преценките се обсъждат в зависимост от критериите, запомнени от всеки. Например, предполагаемото време за да се отиде до селото с кола ще зависи от скоростта, с която шофьорът кара (или може да кара, като се имат предвид ограниченията или евентуалните задръствания). Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Обучаемите може да бъдат попитани кога, в ежедневието, ще им се наложи да преценят времето, което ще им трябва, за да свършат нещо, да отидат някъде, и т.н. и да направят преценки. Да. Не.

2 «Селото» Селото е на 3 kм. Преценете времето, което ви трябва, за да пристигнете : с колело тичайки с кола пеша с мотор с ролери с тротинетка с кон в галоп, тръст

3 «Скеле» Ниво 1 Упр. 2 Цели Приложение (примери) Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка на резултат. Например, когато си служат с калкулатор, обучаемите получават грешни цифри и не си дават сметка за това. Много е важно да си създадат представа, да преценят, дори и съвсем приблизително, резултата, който ще получат. На работното място : всяка задача, изискваща предварителна преценка, приблизителен резултат. В ежедневието : всяка операция, изискваща преценка на дадена стойност. Например да се направи бюджета на домакинството или дадена извънредна покупка, количеството, необходимо да се купи и т.н. Материали Лист със съответната задача за преценка. Указания Става въпрос за преценяване на височината на скеле. Преди да започне тази серия упражнения, обучаващият може да поговори с обучаемите за техните относителни представи, които ще покажат способностите за преценка на всеки един. Например може да се поставят въпроси от типа : «Какво означава за вас един тежък товар?», «а едно дълго разстояние?», «голяма сума?», «дълго чакане?», и т.н. Отклоненията между дадените отговори показват важността на преценките, базирани на ориентири. Забележки Преценките са интересни само ако обучаемият е в състояние да обясни как точно е процедирал. Впрочем, преценките се обсъждат в зависимост от критериите, запомнени от всеки. Например, предполагаемото време за да «се оправи леглото» може да варира много, ако се сменят чаршафите, слагат се използваните в пералнята, пуска се пералнята, и т.н. Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Обучаемите може да бъдат попитани кога, в ежедневието, ще им се наложи да преценят дадена височина, дължина или дистанция. Да. Не.

4 «Скеле» Строителите трябва да издигнат скеле от земята до покрива на сградата. Каква ще бъде приблизителната височина на скелето?

5 «Окомер» Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) Материали В обучението : всяка операция, състояща се в преценка на резултат. Например, когато си служат с калкулатор, обучаемите получават грешни цифри и не си дават сметка за това. Много е важно да си създадат представа, да преценят, дори и съвсем приблизително, резултата, който ще получат. На работното място : всяка задача, изискваща предварителна преценка, приблизителен резултат. В ежедневието : всяка операция, изискваща преценка на дадена стойност. Например да се направи бюджета на домакинството или дадена извънредна покупка, количеството, необходимо да се купи и т.н. Работен лист, където участниците ще напишат размерите, които са преценили, на разстояния, посочени от преподавателя. Указания Обучаемите ще напишат преценката си за определен брой размери около тях.преподавателят поставя задача за намирането на определен размер и участниците отбелязват на листа своята преценка, така, докато стигнат до сравняване на резултатите и особено на начина, по който всеки е извършил преценката си. Измежду размерите можем да посочим размера на : - една или друга страна на стаята - височината/дължината/ширината на маса - височината на стол - ръста на преподавателя или някой от участниците и т.н. Преди да започне тази серия упражнения, обучаващият може да поговори с обучаемите за техните относителни представи, които ще покажат способностите за преценка на всеки един. Например може да се поставят въпроси от типа : «Какво означава за вас един тежък товар?», «а едно дълго разстояние?», «голяма сума?», «дълго чакане?», и т.н. Отклоненията между дадените отговори показват важността на преценките, базирани на ориентири. Забележки Преценките са интересни само ако обучаемият е в състояние да обясни как точно е процедирал. Впрочем, преценките се обсъждат в зависимост от критериите, запомнени от всеки. Например, предполагаемото време за да «се оправи леглото» може да варира много, ако се сменят чаршафите, слагат се използваните в пералнята, пуска се пералнята, и т.н. Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Обучаемите може да бъдат попитани кога, в ежедневието, ще им се наложи да преценят дадена височина, дължина или дистанция. Да. Не.

6 «Окомер» 24-13

Microsoft Word - 24niv3.doc

Microsoft Word - 24niv3.doc «Въпрос на време» 24-31 Ниво. 3 Упр. 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Microsoft Word - 18niv2.doc

Microsoft Word - 18niv2.doc «Химикалка» 18-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели - Упражняване в сравняване и комбиниране. - и свързване. - Визуално манипулиране на нарисувани предмети. - въз основа на конкретни елементи. Приложение (примери)

Подробно

Microsoft Word - 04niv4.doc

Microsoft Word - 04niv4.doc Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение «Съдове!» 4-41 Ниво 4 Упражнение1 - Упражняване на мислeно подреждане. - Разпознаване

Подробно

Microsoft Word - 30niv2.doc

Microsoft Word - 30niv2.doc «Форми» 30-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Абстрактно запознаване с дробни числа. - Абстрактна

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

Microsoft Word - 07niv1.doc

Microsoft Word - 07niv1.doc Въртеливо движение «Разположение на карти» 7-11 Ниво1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване

Подробно

Microsoft Word - 09niv.doc

Microsoft Word - 09niv.doc Подреждане: чрез елиминиране «Пътни знаци» 9-11 Ниво 1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Наблюдаване

Подробно

Microsoft Word - 23niv1.doc

Microsoft Word - 23niv1.doc «Педали на колело» 23-11 Ниво1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Разглеждане на едно движение в зависимост от законите на механиката. В обучението: гражданско обучение : работа върху

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx СЪЗДАВАНЕ НА ЦИКЛИ Времетраене на урока: 30 минути. Основната продължителност на урока включва само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват за задълбочаване на знанията,

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Индивидуална дейност Представяне (лично представяне) Линкове/материали Разбиране на междукултурните различия/комуникация - Развиване

Подробно

Microsoft Word - D3-11.doc

Microsoft Word - D3-11.doc Основна цел Степен на трудност Междинна цел Педагогически указания D3/11 D : Осъществяване на писмено съобщение 3 1 : Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Оперативна цел 1: Даване на писмени указания

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д Задача Activity (Bulgarian) При лошо време навън Лора и Боби обичат да се събират и да играят настолни игри. Една от любимите им игри е Activity. В тази задача ще разгледаме обобщение на играта. Играта

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

Matematika_6_uchebnik_Arhimed

Matematika_6_uchebnik_Arhimed ТЕМА СТЕПЕНУВАНЕ (Урок Урок ) В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ: действие степенуване с естествен степенен показател действие степенуване с нулев и отрицателен показател свойства на степените стандартен запис на

Подробно

Системи за глобално позициониране

Системи за глобално позициониране СИСТЕМИ ЗА ГЛОБАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ GPS Системи за глобално позициониране Global Positioning System - GPS Спътникови навигационни системи: За определяне на местоположението Измерване на разстоянието Времето

Подробно