Microsoft Word - 09niv.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 09niv.doc"

Препис

1 Подреждане: чрез елиминиране «Пътни знаци» 9-11 Ниво 1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Наблюдаване на серия с цел определяне на общи и различни точки: като критериите за наблюдение са: - формата ; - възпроизвеждане на посланието. В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за различия и изключения; във всички предмети, откриване на грешки и тяхната причина. На работното място: всичко, което се отнася до откриване на грешки, знаци за работа с различни инсталации. В ежедневието и по време на почивка: запознаване и идентифициране на пиктограми в ежедневието, по пътищата, на обществени места, при подреждане на шкафове, получаване на неочакване резултати в различни дейности ( в кухнята, например). Серия от 17 подбрани пътни знака: само един съдържа писмено указание. Участниците трябва да поставят кръстче (или друг белег) под знака, който им се струва излишен или различен; след това трябва да обяснят избора си. Решението предложено в поправката не е толкова категорично...,всъщност опитът показва, че много други решения, понякога неочаквани, са възможни. Обучаващият може да поиска от участниците да цитират пътни знаци, които им идват наум. Групата ще има задача да ги нарисува. Всеки участник ще трябва след това да избере 5 знака, между които един би могъл да бъде смятан за различен от серията от 5 и ще ги представи на групата и на обучаващия. Да. Да, примерно.

2 «Пътни знаци» 9-11

3 «Пътни знаци» 9-11 Отговор

4 «Излишни знаци» 9-12 Ниво 1 Упражнение2 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Упражняване в определяне на различното, излишното в едно абстрактно цяло според критериите за форма, цвят и повторение. В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за различия и изключения; във всички предмети, подреждане на документи, разчитане на разписание ( в училище). На работното място: разбиране логиката на система за представяне; всичко, което се отнася до откриване на грешки, знаци за работа с различни инсталации. В ежедневието и по време на почивка: умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции и т.н. Лист, на който има 6 серии със знаци, независими и номерирани. За всяка серия от знаци, участниците трябва да поставят кръстче (или друг белег) под знака, който им се струва излишен или различен. Упражнението трябва да бъде направено в реда, в който е предложено (от 1 до 6). Участниците могат да образуват две групи. Всяка група ще потърси определен брой предмети, които да предложи на другата група и между които и излишния. Всяка група ще може също така да нарисува серия от предмети. Да. Да, примерно.

5 «Излишни знаци» 9-12

6 «Излишни знаци» 9-12 Отговор

7 «Странности...» 9-13 Ниво 1 Упражнение3 Цели Приложение (примери) Материал Указания Придобиване на умения за наблюдателност, за сравняване, изолиране на нещо различно в абстрактна серия. - по формата ; - по това, което липсва; - по това, което е представено, но не влиза в представената серия ; В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за различия и изключения; във всички предмети, подреждане на документи, разчитане на разписание ( в училище). На работното място: разбиране на логиката на дадена система за представяне, откриване на повреди, търсене на новости. В ежедневието и по време на почивка: умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции и т.н. Лист, на който има изображения на класически геометрични форми. Участниците трябва да поставят кръстче (или друг белег) под това, което им се струва излишно или различно. Забележки Разширени обяснения(приме р(и) Самостоятел на работа Примерно решение Решението предложено в поправката не е толкова категорично...,всъщност опитът показва, че много други решения, понякога неочаквани са възможни. Участниците могат да образуват две групи. Всяка група ще потърси определен брой предмети, които да предложи на другата група и между които и излишния. Всяка група ще може също така да нарисува серия от предмети. Да. Да, примерно.

8 «Странности...» 9-13

9 «Странности...» 9-13 Отговор

10 «14-те знака» 9-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Наблюдаване на серия с цел определяне на общи и различни точки: като критериите за наблюдение са: - формата ; - посланието; - цвета. Приложение (примери) В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за различия и изключения; във всички предмети, подреждане на документи, разчитане на разписание, програма ( в училище). На работното място: разбиране на логиката на дадена система за представяне, откриване на повреди, търсене на новости. В ежедневието и по време на почивка: разпознаване на пиктограми, умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята. Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Серия от 14 знака с различна форма (тип пъти знаци). Участниците трябва да разгледат листа за упражнение и да поставят кръстче (или друг белег) под знака, който им се струва излишен или различен. След това трябва да обяснят точно своя избор. За някои знаци ще бъде добре да бъдат коментирани от групата, като всеки се опитва да обясни какво представляват. Обучаващият може да поиска от участниците да нарисуват знак, а останалите трябва да открият значението му. Представят се всички нарисувани знаци и групата би могла да установи някаква класификация и да се потърси един или повече различни знака. Да. Да, примерно.

11 «14-те знака» 9-21

12 «14-те знака» 9-21 Отговор X

13 «Врати» 9-22 Ниво 2 Упражнение2 Цели Приложение (примери) - Упражнение за наблюдаване на серия за установяване на общите и различни неща; - Определяне на критерий, който ще позволи определянето на нещо различно, което не съответства на този критерий. В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за различия и изключения; във всички предмети, подреждане на документи, разчитане на разписание, програма ( в училище), оценяване. На работното място: разбиране на логиката на дадена система за представяне, откриване на повреди, търсене на новости. В ежедневието и по време на почивка: умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята. Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Серия от 12 модела на различни входни врати. Участниците трябва да разгледат листа за упражнение и да поставят кръстче (или друг знак) под вратата, която им се струва различна от другите. След това трябва да обяснят точно своя избор. Големият брой на врати може да е притеснителен за някои групи. Тогава обучаващият може да реши в зависимост от групата да премахне последния ред. Може някои участници да приемат за критерий естетическата страна на вратите (тази е по-хубава или по-лоша). Тогава би могло да се проведе разговор за вкусовете на всеки от групата и за субективността на този критерий. Участниците могат да изберат 3 врати между 12те от серията, като една е различна. Другите участници трябва да открият различната и да обяснят какъв е критерия еднакъв за останалите две врати Да. Да, примерно.

14 «Врати» 9-22

15 «Врати» Всички останали врати са изцяло остъклени 9-22 Отговор

16 «Фигури» 9-23 Ниво 2 Упражнение3 Цели Приложение (примери) Придобиване на умения за наблюдателност, за сравняване, изолиране на нещо различно в абстрактна серия. - по формата ; - по това, което липсва; - по това, което е представено, но не влиза в представената серия ; В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за различия и изключения; във всички предмети, подреждане на документи, разчитане на разписание, програма ( в училище), оценяване на резултати. На работното място: разбиране на логиката на дадена система за представяне, откриване на повреди, търсене на новости. В ежедневието и по време на почивка: умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята. Материал Указания Лист за упражнение с изображения на класически или странни геометрични форми. Участниците трябва да поставят кръстче (или друг белег) под това, което им се струва излишно или различно. Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Решението предложено в поправката не е толкова категорично...,всъщност опитът показва, че много други решения, понякога неочаквани са възможни. Участниците могат да образуват две групи. Всяка група ще потърси определен брой предмети, които да предложи на другата група и между които и излишния. Да. Да, примерно.

17 «Фигури» 9-23

18 «Фигури» 9-23 Отговор X X

19 «Излишна рисунка» 9-31 Ниво 3 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване на умения за сравняване на елементи от една серия. - Определяне на критерий за групиране; - Откриване на различното. В обучението: в гражданско образование е възможно да се говори за разлика и изключение; във всички предмети, подреждане на документи, разчитане на разписание, програма ( в училище), оценяване на резултати. На работното място: разбиране на логиката на дадена система за представяне, откриване на повреди, търсене на новости. В ежедневието и по време на почивка: умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята. Лист за упражнение с 6 независими серии, съдържащи всяка 6 рисунки. Обучаващият трябва да е сигурен, че всеки от участниците познава и разпознава всяка рисунка. Участниците трябва да разгледат листа за упражнение и да поставят кръстче (или друг знак) под рисунката, която им се струва излишна или различна. Обучаващият може да вземе за пример първата от 6те серии: по принцип, общият критерий за всички рисунки, с изключение на една, е музиката; различният елемент следователно е тромбона, ако се приеме този критерий. Обучаващият може да предложи на участниците да огледат всяка вертикална линия и да намерят критерий за групиране и един различен знак. Критериите може да са форма, материал, цвят, употреба, място, контексти т.н. Участниците могат да изберат 4рисунки в серията от 36, от които една различна. Останалите участници трябва да открият тази рисунка и критерият, по който останалите си приличат. Да. Да, примерно.

20 «Излишна рисунка» 9-31

21 «Излишна рисунка» 9-31 Отговор X X X X X X

22 Подреждане: чрез елиминиране «Звездички и кръгчета» 9-32 Ниво 3 Упражнение2 Цели Приложение (примери) Материал Визуално сравняване с цел логически изводи и намиране на различния елемент. В обучението: запознаване с понятията разлика и изключение; във всички предмети, подреждане на документи, оценяване, търсене на решения. Въвеждане на понятието структурализъм. Проява на критическо отношение. На работното място: Подреждане, организиране, откриване на повреди, на дефекти, нововъведения. Търсене на решения. В ежедневието и по време на почивка: Създаване на категории за подреждане на нещата си, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята или в домакинството. Лист с две независими упражнения: Упражнение n 1 : - фигурки с различни размери; - 3 фигурки с големи размери; - 3 фигурки със средни размери; - 1 фигурка със среден размер и 2 с малък размер. Упражнение n 2 : Първият ред е с най-различни знаци ( кръгчета или звездички, черни или бели). Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Участниците трябва да поставят кръстче (или друг белег) под фигурката, която не трябва да фигурира в серията: 1. или когато фигурката заема мястото на друга; 2. или когато е излишна. Случва се често участниците да предложат неочаквани решения, тъй като повече са възможни. Обучаващият трябва да държи на разнообразието на решенията при този тип упражнения. Той трябва да иска поне 3 различни решения за всяко упражнение. Участниците могат да потърсят различната (излишната) фигурка, ако приемат двете упражнения като едно цяло и се имат предвид всички фигурки (тогава решението може да бъде бялата звездичка със среден размер, тъй като тя се появява само веднъж). Да. Да, но примерно (повече решения са възможни).

23 «Звездички и кръгчета 9-32

24 «Звездички и кръгчета» 9-32 Отговор

25 Подреждане: чрез елиминиране «Групите» 9-33 Ниво 3 Упражнение3 Цели Приложение (примери) Съставяне на групи въз основа на критерии, които трябва да се определят и така че да се вмъкне различна, излишна фигурка във всяка група, която трябва да се състави. В обучението: запознаване с понятията различия и изключения; подреждане на документи, оценяване, търсене на решения. Въвеждане на понятието структурализъм. На работното място: Подреждане, организиране, откриване на повреди, на дефекти, нововъведения. Търсене на решения. В ежедневието и по време на почивка: Създаване на категории за подреждане на нещата си, на шкафове, библиотеки дискове. Промяна на категории. Материал Лист, на който има серия от фигури, като всяка фигура има съответен номер. Указания Въз основа на серията предложени фигурки, участниците трябва да съставят 3 групи от по 4 фигурки всяка, като във всяка група трябва да има една различна, излишна фигурка. Всяка фигурка може да бъде използвана само веднъж и участниците ще използват цифрите, определящи всяка фигурка, за да представят групите. Те ще заградят различната, излишната фигурка и ще обяснят избора си. Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Обучаващият, след като обсъди указанието с групата, трябва да се убеди, че всеки го е разбрал, тъй като е малко по-сложно. Може би ще се наложи повторно обяснение. Участниците могат да съставят две групи. Всяка група ще търси определен брой предмети, които да предложи на другата група, с тези предмети могат да се направят две или три групирания, а във всяка група по една различна, излишна фигурка, която трябва да бъде открита. Групите могат да изберат да нарисуват серия от предмети или абстрактни фигури. Да. Да, примерно.

26 «Групите» ϕ υ

27 «Групите» 9-33 Отговор Ето едно от много други възможни решения : Белите геометрични форми : е излишната фигура. Черните геометрични форми : е излишната фигура. Звездите с 5 лъча : е излишната фигура ϕ υ 7 11

28 Подреждане: чрез елиминиране «Формите» 9-41 Ниво 4 Упражнение1 Цели - Упражнение за придобиване на умения за анализ; - Упражнение за придобиване на умения за наблюдателност; - Упражнение за действане чрез елиминиране; - Понятие за съвкупности. Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение В обучението: запознаване с понятията различия и изключения; във всички предмети, подреждане на документи, оценяване, търсене на решения. Въвеждане на понятието структурализъм. Проява на критическо отношение. На работното място: Подреждане, организиране, откриване на решения. Създаване на категории за подреждане и класиране. В ежедневието и по време на почивка: откриване на неочаквани резултати, търсене на константи в серия от ситуации или събития Лист, върху който са изобразени 9 геометрични фигури, които имат обща точка. Участниците трябва да намерят общата точка, като могат да обединят 8 от 9те фигури и да определят коя е фигурата, която няма обща точка. Големият брой на тези фигури може да затрудни в началото някои от участниците. Тогава обучаващият обръща внимание на задачата: да се намери общата точка. Видът на представената рисунка дава свобода на въображението на участниците, които биха могли фа направят фигури, които имат обща точка, с изключение на една. Да. Да, примернo.

29 «Формите» 9-41

30 «Формите» 9-41 Отговор

31 Подреждане: чрез елиминиране «Други форми» 9-42 Ниво 4 Упражнение1 Цели - Упражнение за придобиване на умения за анализ; - Упражнение за придобиване на умения за наблюдателност; - Упражнение за действане чрез елиминиране; - Понятие за съвкупности. Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение В обучението: запознаване с понятията разлика и изключение; във всички предмети, подреждане на документи, оценяване, търсене на решения. Въвеждане на понятието структурализъм. Проява на критическо отношение. На работното място: Подреждане, организиране, откриване на повреди, на дефекти, нововъведения. Търсене на решения. В ежедневието и по време на почивка: Създаване на категории за подреждане на нещата си, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята или в домакинството. Лист, върху който е изобразена съвкупност от 8 геометрични фигури, които имат обща точка. Участниците трябва да намерят общата точка, като могат да обединят 7, от 8 - те фигури и да определят коя е фигурата, която няма обща точка. Големият брой на тези фигури може да затрудни в началото някои от участниците. Тогава обучаващият обръща внимание на задачата: да се намери общата точка. Упражнението може да бъде направено по друг начин, особено за участници, които са правили предходното упражнение, като се покаже поправката и да се попита защо е избрана дадената фигура. Видът на представената рисунка дава свобода на въображението на участниците, които биха могли фа направят фигури, които имат обща точка, с изключение на една. Да. Да, примернo.

32 «Други форми» 9-42

33 «Други форми» 9-42 Отговор

34 Подреждане: чрез елиминиране «Нищо не е съвършено!» 9-43 Ниво 4 Упражнение3 Цели - Сравняване на елементи в една серия ; - Определяне на критерии за групиране ; - Откриване на различната, излишната фигура; - Откриване повече причини за селекция. Приложение (примери) В обучението: запознаване с понятията разлика и изключение; във всички предмети, подреждане на документи, оценяване, търсене на решения. Въвеждане на понятието структурализъм. Проява на критическо отношение. На работното място: Откриване логиката на система за представяне, организиране, откриване на повреди, на дефекти, нововъведения. В ежедневието и по време на почивка : умения за подреждане на нещата си, подреждане на шкафове, библиотека, колекции, откриване на неочаквани резултати, например в кухнята. Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Лист с 5 независими серии, всяка от тях съдържаща 4 цифри. За всяка серия от знаци, участниците трябва да поставят кръстче (или друг знак) под серията, която им се струва, че не трябва да фигурира наред с другите. Те трябва да представят най-малко две причини, поради които са направили своя избор. Обучаващият може да предложи на участниците да не се ограничават до два критерия за елиминиране, а да се опитат да потърсят всички възможни критерии. Обучаващият може да предложи на участниците да създадат серии, от които една е различната, излишната въз основа на букви, знаци, прости рисунки, конкретни или абстрактни, думи като предвидят поне две причини за елиминиране. Създадените упражнения ще бъдат предложени на групата, а авторът на всяко от тях ще ръководи изпълнението им от началото до края. Да. Да, примерно.

35 «Нищо не е съвършено!» 9-43 A В Д И Б Г Е З

36 «Нищо не е съвършено!» 9-43 Отговор A В Д И Б Г Е З Като примерно решение може да се посочи редичката като излишна. - В другите серии е пропусната по една цифра или буква. А от 3 до 6 са пропуснати две цифри, а не една. - Тази серия е единствената, която съдържа двуцифрено число-10.

Microsoft Word - 04niv4.doc

Microsoft Word - 04niv4.doc Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение «Съдове!» 4-41 Ниво 4 Упражнение1 - Упражняване на мислeно подреждане. - Разпознаване

Подробно

Microsoft Word - 18niv2.doc

Microsoft Word - 18niv2.doc «Химикалка» 18-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели - Упражняване в сравняване и комбиниране. - и свързване. - Визуално манипулиране на нарисувани предмети. - въз основа на конкретни елементи. Приложение (примери)

Подробно

Microsoft Word - 30niv2.doc

Microsoft Word - 30niv2.doc «Форми» 30-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Абстрактно запознаване с дробни числа. - Абстрактна

Подробно

Microsoft Word - 07niv1.doc

Microsoft Word - 07niv1.doc Въртеливо движение «Разположение на карти» 7-11 Ниво1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване

Подробно

Microsoft Word - 23niv1.doc

Microsoft Word - 23niv1.doc «Педали на колело» 23-11 Ниво1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Разглеждане на едно движение в зависимост от законите на механиката. В обучението: гражданско обучение : работа върху

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

Microsoft Word - 24niv1.doc

Microsoft Word - 24niv1.doc «Селото» 24-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

Microsoft Word - 24niv3.doc

Microsoft Word - 24niv3.doc «Въпрос на време» 24-31 Ниво. 3 Упр. 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

Microsoft Word - D3-11.doc

Microsoft Word - D3-11.doc Основна цел Степен на трудност Междинна цел Педагогически указания D3/11 D : Осъществяване на писмено съобщение 3 1 : Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Оперативна цел 1: Даване на писмени указания

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Индивидуална дейност Представяне (лично представяне) Линкове/материали Разбиране на междукултурните различия/комуникация - Развиване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019 г. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА Учебен предмет Част 1 Част 2 БЕЛ 17 юни начало 9.00 часа Математика 19 юни начало 9.00 часа НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx СЪЗДАВАНЕ НА ЦИКЛИ Времетраене на урока: 30 минути. Основната продължителност на урока включва само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват за задълбочаване на знанията,

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно