Microsoft Word - 24niv3.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 24niv3.doc"
  • Lea Agre
  • преди 2 години
  • Прегледи:

Препис

1 «Въпрос на време» Ниво. 3 Упр. 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка на резултат. Например, когато си служат с калкулатор, обучаемите получават грешни цифри и не си дават сметка за това. Много е важно да си създадат представа, да преценят, дори и съвсем приблизително, резултата, който ще получат. На работното място : всяка задача, изискваща предварителна преценка, приблизителен резултат. В ежедневието : всяка операция, изискваща преценка на дадена стойност. Например да се направи бюджета на домакинството или дадена извънредна покупка, количеството, необходимо да се купи и т.н. Материали Лист със съответната задача за преценка. Указания Отивате пеша у приятел и той бърза да ви види. По пътя питате откъде трябва да минете. Обясняват ви с уточнението, че е на около 400 метра. Вие телефонирате на вашия приятел, за да му кажете приблизително след колко време ще сте у тях. Преди да започне тази серия упражнения, обучаващият може да поговори с обучаемите за техните относителни представи, които ще покажат способностите за преценка на всеки един. Например може да се поставят въпроси от типа : «Какво означава за вас един тежък товар?», «а едно дълго разстояние?», «голяма сума?», «дълго чакане?», и т.н. Отклоненията между дадените отговори показват важността на преценките, базирани на ориентири. Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Преценките са интересни само ако обучаемият е в състояние да обясни как точно е процедирал. Впрочем, преценките се обсъждат в зависимост от критериите, запомнени от всеки. Например, предполагаемото време за да «се оправи леглото» може да варира много, ако се сменят чаршафите, слагат се използваните в пералнята, пуска се пералнята, и т.н. Съседното село е на 2 км и вие сте пеша. Колко време ще ви е нужно, за да изминете това разстояние? А ако сте с колело? Или с ролери? А с кон? Самостоятел на работа Примерно решение Да. Не.

2 «Въпрос на време» Отивате на гости при приятел за първи път, когото искате да видите възможно по-скоро. Питате за пътя и ви обясняват, че къщата му се намира на около 400 м. Обаждате се по телефона на вашия приятел да му кажете след колко време ще пристигнете у тях.

3 «Комикс» Ниво. 3 Упр. 1 Цели Приложение (примери) Материали Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка на резултат. Например, когато си служат с калкулатор, обучаемите получават грешни цифри и не си дават сметка за това. Много е важно да си създадат представа, да преценят, дори и съвсем приблизително, резултата, който ще получат. На работното място : всяка задача, изискваща предварителна преценка, приблизителен резултат. В ежедневието : всяка операция, изискваща преценка на дадена стойност. Например да се направи бюджета на домакинството или дадена извънредна покупка, количеството, необходимо да се купи и т.н. Лист със съответната задача за преценка. Указания В днешния ден трябва да намерите време да прочетете един комикс от 12 страници, създаден от вашия най- добър приятел. Той иска вашето мнение. Колко време ще ви трябва? Преди да започне тази серия упражнения, обучаващият може да поговори с обучаемите за техните относителни представи, които ще покажат способностите за преценка на всеки един. Например може да се поставят въпроси от типа : «Какво означава за вас един тежък товар?», «а едно дълго разстояние?», «голяма сума?», «дълго чакане?», и т.н. Отклоненията между дадените отговори показват важността на преценките, базирани на ориентири. Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Преценките са интересни само ако обучаемият е в състояние да обясни как точно е процедирал. Впрочем, преценките се обсъждат в зависимост от критериите, запомнени от всеки. Например, предполагаемото време за да «се оправи леглото» може да варира много, ако се сменят чаршафите, слагат се използваните в пералнята, пуска се пералнята, и т.н. Може да се попитат обучаемите колко време ще им трябва, за да прочетат 12 страници списание или роман? Самостоятел на работа Примерно решение Да. Не.

4 «Комикс» Ваш приятел ви моли да прочетете комикс от 12 страници, който е направил той и иска вашето мнение. Колко време трябва да предвидите за тази цел?

5 «Дамаската» Ниво. 3 Упр. 3 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) Материали Указания В обучението : всяка операция, състояща се в преценка на резултат. Например, когато си служат с калкулатор, обучаемите получават грешни цифри и не си дават сметка за това. Много е важно да си създадат представа, да преценят, дори и съвсем приблизително, резултата, който ще получат. На работното място : всяка задача, изискваща предварителна преценка, приблизителен резултат. В ежедневието : всяка операция, изискваща преценка на дадена стойност. Например да се направи бюджета на домакинството или дадена извънредна покупка, количеството, необходимо да се купи и т.н. Лист със съответната задача за преценка Вие сте в магазин за платове и виждате на разпродажба една красива покривка с размери 2,50 м на 1,50 м. Мислите, че може да я купите, за да покриете канапето, което е много изтъркано. Но ще бъде ли достатъчно голяма? Дали няма да си дадете парите напразно? Преди да започне тази серия упражнения, обучаващият може да поговори с обучаемите за техните относителни представи, които ще покажат способностите за преценка на всеки един. Например може да се поставят въпроси от типа : «Какво означава за вас един тежък товар?», «а едно дълго разстояние?», «голяма сума?», «дълго чакане?», и т.н. Отклоненията между дадените отговори показват важността на преценките, базирани на ориентири. Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Преценките са интересни само ако обучаемият е в състояние да обясни как точно е процедирал. Впрочем, преценките се обсъждат в зависимост от критериите, запомнени от всеки. Например, предполагаемото време за да «се оправи леглото» може да варира много, ако се сменят чаршафите, слагат се използваните в пералнята, пуска се пералнята, и т.н. Може да се зададе въпрос колко плат със ширина1,40 м ще трябва, за да се ушият пердета за френски прозорец ( като по принцип за обикновен прозорец са нужни 2 ширини). Самостоятел на работа Примерно решение Да. Не.

6 «Дамаска» Намирате се в магазин за платове и забелязвате една хубава дамаска с намалена цена, с размери 2,50 м на 1,50. Мислите, че можете да я купите за вашето канапе за трима души и подлакътници, което е много износено. Но... тази дамаска достатъчно ли е голяма? Няма ли да изхарчите напразно парите си?

Microsoft Word - 24niv1.doc

Microsoft Word - 24niv1.doc «Селото» 24-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Трениране на преценката за размер(на парична сума, дистанция, време, тегло, ръст, и т.н.) Приложение (примери) В обучението : всяка операция, състояща се в преценка

Подробно

Microsoft Word - 18niv2.doc

Microsoft Word - 18niv2.doc «Химикалка» 18-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели - Упражняване в сравняване и комбиниране. - и свързване. - Визуално манипулиране на нарисувани предмети. - въз основа на конкретни елементи. Приложение (примери)

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

Microsoft Word - 30niv2.doc

Microsoft Word - 30niv2.doc «Форми» 30-21 Ниво 2 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Абстрактно запознаване с дробни числа. - Абстрактна

Подробно

Microsoft Word - 04niv4.doc

Microsoft Word - 04niv4.doc Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение «Съдове!» 4-41 Ниво 4 Упражнение1 - Упражняване на мислeно подреждане. - Разпознаване

Подробно

Microsoft Word - 09niv.doc

Microsoft Word - 09niv.doc Подреждане: чрез елиминиране «Пътни знаци» 9-11 Ниво 1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение Наблюдаване

Подробно

Microsoft Word - E2-42.doc

Microsoft Word - E2-42.doc Основна цел Степен на трудност Междинна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение 2 4: Обсъдете просто съобщение E2 / 42 Оперативна цел 2: Направете критичен преглед на съобщението Предварителни

Подробно

Microsoft Word - 07niv1.doc

Microsoft Word - 07niv1.doc Въртеливо движение «Разположение на карти» 7-11 Ниво1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение - Упражняване

Подробно

Microsoft Word - 23niv1.doc

Microsoft Word - 23niv1.doc «Педали на колело» 23-11 Ниво1 Упражнение1 Цели Приложение (примери) Материал Указания Разглеждане на едно движение в зависимост от законите на механиката. В обучението: гражданско обучение : работа върху

Подробно

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Индивидуална дейност Представяне (лично представяне) Линкове/материали Разбиране на междукултурните различия/комуникация - Развиване

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ FLOTTEBO Серия дивани МОДЕЛИ Разтегателен диван ( см) Разтегателен диван ( см) Помощна маса Свалящ се калъф Изб

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ FLOTTEBO Серия дивани МОДЕЛИ Разтегателен диван ( см) Разтегателен диван ( см) Помощна маса Свалящ се калъф Изб РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ FLOTTEBO Серия дивани МОДЕЛИ Разтегателен диван (90 200 см) Разтегателен диван (120 200 см) Помощна маса Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се калъф Пружинно ядро С място за

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx СЪЗДАВАНЕ НА ЦИКЛИ Времетраене на урока: 30 минути. Основната продължителност на урока включва само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват за задълбочаване на знанията,

Подробно

Microsoft Word - D3-11.doc

Microsoft Word - D3-11.doc Основна цел Степен на трудност Междинна цел Педагогически указания D3/11 D : Осъществяване на писмено съобщение 3 1 : Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Оперативна цел 1: Даване на писмени указания

Подробно

Microsoft Word - A-24.doc

Microsoft Word - A-24.doc Основна цел Педагогически указания A / 24 Ниво 1 A: УСТНА ТЕХНИКА Степен на трудност 2 Междинна цел 2: ДА БЪДЕТЕ РАЗБРАН ОТ ДРУГИЯ ЧОВЕК Оперативна цел 4: Започнете и поддържайте диалог; уверете се,че

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Скоба за стена/таван и корниз ЕЛЕМЕНТИ Скоба за стена/таван Държач за корниз Корниз Накрайник Ъглов мод

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Скоба за стена/таван и корниз ЕЛЕМЕНТИ Скоба за стена/таван Държач за корниз Корниз Накрайник Ъглов мод РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Скоба за стена/таван и корниз ЕЛЕМЕНТИ Скоба за стена/таван Държач за корниз Корниз Накрайник Ъглов модул Семпли и разнообразни решения Всички имаме различни

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I - ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: УЧЕБНА ПРАКТИКА

Подробно

"ЧЕРНА ЛЮБОВ": ДВАМА НЕОЧАКВАНИ СЪСЕДИ

ЧЕРНА ЛЮБОВ: ДВАМА НЕОЧАКВАНИ СЪСЕДИ Кемал иска да купи къщата, но Емир също решава да притежава тази къща заради Нихан Вилдан разпитва Емир дали е приключил сделката по придобиването на този имот. Той отговаря, че всеки момент това трябва

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВИ

Подробно

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм до 60 х 60 х 60 см Те са универсални пощенски услуги,

Подробно

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект Това е моето бъдеще: изграждане

Подробно

Стилове в интернет страници

Стилове в интернет страници инж. Елена Гълбачева Най-често използвания език за управление изгледа на интернет страници. По принцип CSS може да се използва найобщо за XML документи, но най-честата употреба е съвместно с HTML за задаване

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА Нур заявява на Йиит, че го мрази от дъното на душата си и че вече се отвращава от него. Хуква навън, качва се на колата си и потегля. Йиит я следва. Керем отново отива в къщата на Нур. Забелязва, че е

Подробно

Microsoft Word - PSD2.doc

Microsoft Word - PSD2.doc Стр. 1 Вие сте продавач в един голям магазин на щанда за електроуреди. В магазина е открита нова голяма част. Тя е предназначена за продажба на английски стоки: книги, CD, DVD, дрехи, хранителни стоки,

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СИД СОЦИАЛНА

Подробно