Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc"

Препис

1 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат Помощни вещества: За пълния списък на помощните вещества, вж. точка ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Крем Бял хомогенен непрозрачен крем със слаб характерен мирис. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Терапевтични показания Дерматомикози, които се лекуват с клотримазол и съпътстваща бактериална инфекция, при която е показан хексамидин (напр. микози между пръстите). 4.2 Дозировка, начин и продължителност на приложение Нанася се тънък слой Имазол Крем плюс върху засегнатите участъци веднъж или два пъти дневно (сутрин или сутрин и вечер). В повечето случаи, за повърхност с размер колкото длан е достатъчна ивица от крема с дължина около 0.5 cm. Имазол Крем плюс се нанася на тънък слой върху кожата и се втрива. Дори при изчезване на острите симптоми след около 7 дни, лечението трябва да продължи още поне 3 седмици, за да се предотврати повторно инфектиране. 4.3 Противопоказания Свръхчувствителност към клотримазол, хексамидин или към някоя от останалите съставки. Имазол Крем плюс не трябва да се използва, ако има данни за контактна алегия към хексамидин, съответните амидини или консерванти.

2 4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Имазол Крем плюс не трябва да се прилага в областта на очите. Имазол Крем плюс не трябва да се прилага върху гланс пенис. 4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие Имазол Крем плюс намалява ефикасността на амфотерицин и други полиенови антибиотици (нистатин, натамицин). Ако върху заболелите участъци от кожата се използват дезодоранти или други козметични средства, не може да се изключи намаляване на ефективността на лекарството. 4.6 Бременност и кърмене Бременност Данните от голям брой бременни жени показват, че след локално прилагане на клотримазол не се наблюдават системни ефекти при бременните или по отношение на здравето на плода/новороденото. Изследванията при животни не показват репродуктивна токсичност на клотримазол (вж. точка 5.3). След локално приложение клотримазол има съвсем слаба абсорбция. Няма клинични данни при хора и животни за употребата на хексамидинов диизетионат при бременни. Ето защо, се препоръчва повишено внимание при употреба при бременни жени. Кърмене Не е известно дали клотримазол или хексамидинов диизетионат преминават в майчиното мляко. Въпреки това, в резултат на ниското резорбиране при прилагане върху кожата, при кърменето вероятно няма какъвто и да е риск за кърмачето. Поради това Имазол Крем плюс може да се използва в периода на кърмене. Кърмачките не трябва да прилагат Имазол Крем плюс в областта на гърдите. 4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Неприложимо 4.8 Нежелани лекарствени реакции В много редки случаи (<1/10,000) може да се появи кожна реакция като зачервяване, парене, дразнене на кожата и алергична контактна екзема 4.9 Предозиране

3 Няма съобщения за случаи на предозиране с клотримазол и хексамидин. Няма специфичен антидот. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 5.1 Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антимикотици за локална употреба, имидазолови и триазолови деривати, комбинирани препарати ATC код: D01AC20 Клотримазол има in vitro и in vivo широк спектър на действие срещу различни щамове гъбички, включително срещу дерматофити, дрождни гъбички, плесени и диморфни гъбички. При проведените стандартни тестове стойностите на MIC за тези видове гъбички по правило са в областта по-малко от (-8) µg/ml. Механизмът на действие на клотримазол по принцип е фунгистатичен. Ефектът in vitro засяга предимно пролиферацията на гъбичките; гъбичните спори са слабо чувствителни. Клотримазол блокира биосинтеза на ергостерол, което води до структурни и функционални нарушения на цитоплазмената мембрана. Резистентността към клотримазол е много ниска: първична резистентност на чувствителните видове гъбички се среща много рядко. Развитие на вторична резистентност вследствие на терапията е наблюдавано само в единични случаи. Хексамидин и хексамидинов диизетионат принадлежат към едноименните серии на диамидините, които от много години се използват като фармакотерапевтични агенти. Антимикробната ефикасност се повишава с увеличаване на алифатичната дължина на веригата на диамидините и достига своя максимум при 6 СН 2 -групи, т.е. при хексамидин. Ефективността е преди всичко към Грам-положителни бактерии (напр. Streptococcus sp., Staphylococcus aureus), но също така и към някои Грам-отрицателни бактерии и гъбички (напр. Pseudomonas aeruginosa, гъбички от вида Candida). 5.2 Фармакокинетични свойства Фармакокинетичните изследвания при дермално и вагинално приложение показват само слаба абсорбция < 2, съответно 3 10% от приложената доза клотримазол. Максималната плазмена концентрация е < 10 ng/ml и не води до измерими системни или странични ефекти. Фармакокинетичните данни са само от изследвания при животни. Абсорбцията на хексамидин през кожата не може напълно да се изключи въз основа на съществуващите експериментални данни.

4 5.3 Предклинични данни за безопасност Локална поносимост При по-продължително от 3 седмици прилагане на клотримазол в доза до 500 mg при зайци (подкожно) и при кучета (вагинално) се наблюдава добра локална поносимост. Липсват данни за иритативен потенциал на клотримазол по отношение на кожата и лигавиците. Изследванията при зайци показват, че разтвор на клотримазол няма иритативен потенциал по отношение на лигавицата на очите. Не е наблюдаван иритативен ефект по отношение на мукозната мембрана на конюнктивата след прилагане на хексамидинов диизетионат при зайци. Хронична токсичност Въз основа на дългосрочни изследвания за токсичност след орално приложение при зайци, кучета и маймуни, не може да се очаква клинично значима токсичност при ниската системна експозиция след кожно прилагане. Мутагенност Наличните данни от генетични тестове за токсичност на клотримазол и хексамидин не показват наличие на биологично значим мутагенен потенциал след кожно прилагане на Имазол Крем плюс. Репродуктивна токсичност Изследвания за репродуктивна токсичност са проведени върху мишки, плъхове и зайци с орална доза на клотримазол до 200 mg/kg живо тегло и на плъхове с вагинално прилагане на 100 mg/kg живо тегло. При прилагане на високи дози клотримазол орално ( 100 mg/kg) е наблюдавана токсичност и летален ефект при майката, които водят до вторични ембриотоксични ефекти. Иначе не се проявяват ембриотоксичност или тератогенност. Не са наблюдавани ефекти върху фертилитета при лечение с клотримазол. Няма налични данни за токсичност, мутагенност, канцерогенност или репродуктивна токсичност след продължително прилагане на хексамидинов диизетионат при животни. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 6.1 Списък на помощните вещества Октилдодеканол Диметикон 350 CTS Моноглицериди и диглицериди на палмитинова и стеаринова киселина PEG-5 стеарил стеарат Mакрогол стеарилетер 20

5 Пречистена вода 6.2 Несъвместимости Неприложимо 6.3 Срок на годност 3 години Имазол Крем плюс не трябва да се използва след посочения на кутията срок на годност. 6.4 Специални условия на съхранение Опаковка, която вече е отворена, не трябва да се използва повече от 1 месец. 6.5 Данни за опаковката Алуминиева туба с капачка на винт. Туби, съдържащи 25 g и 30 g. Не всички видове опаковки може да са пуснати на пазара. 6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа Няма специални изисквания 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Spirig Pharma Europe GmbH Teichstr. 66, D Lorrach Германия 8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 06/2008

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

Какво представлява? GinGira Alba Bebe е нов продукт от серията медицинска козметика GinGira. Съдържа цинков оксид в модерна фармацевтична форма специа

Какво представлява? GinGira Alba Bebe е нов продукт от серията медицинска козметика GinGira. Съдържа цинков оксид в модерна фармацевтична форма специа Какво представлява? GinGira Alba Bebe е нов продукт от серията медицинска козметика GinGira. Съдържа цинков оксид в модерна фармацевтична форма специално дерматологично мляко във вид на спрей. През 2009

Подробно

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg

Аnzibel-Classic-harakteristika-bg 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg пресовани таблетки за смучене ANZIBEL Classic 5 mg /4 mg /3 mg compressed lozenge 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка пресована таблетка

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. Име на лекарствения продукт МУКОСОЛВАН 15 mg пастили MUCOSOLVAN 15 mg pastilles 2. Количествен и качествен състав Един пастил съдържа 15 mg амброксолов хидрохлорид trans-4-[(2-amino-3,5-dibromo-benzyl)amino]cyclohexanol

Подробно

diclofenac (topical formulations): CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for

diclofenac (topical formulations): CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за диклофенак (лекарствени форми за

Подробно

Episalvan, INN-Dry extract from Betulae cortex

Episalvan, INN-Dry extract from Betulae cortex ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Altargo, INN-retapamulin

Altargo, INN-retapamulin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Altargo 1 % маз 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g съдържа 10 mg ретапамулин (retapamulin) (1% w/w). За пълния списък

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

ооа

ооа КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ZOVIRAX I.V. 250 mg powder for solution for infusion 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон ZOVIRAX I.V. съдържа 250 mg ацикловир

Подробно

Nimesulide - Annex I_IV_bg

Nimesulide - Annex I_IV_bg Приложение II Научни заключения и основания за измененията на кратката характеристика на продукта и листовката, представени от Европейската агенция по лекарствата 45 Научни заключения Цялостно обобщение

Подробно

Estradiol Art 31 Annex I_bg

Estradiol Art 31 Annex I_bg Приложение II Научни заключения и основания за промяна на условията в разрешенията за употреба 6 Научни заключения Пълно резюме на научната оценка на лекарствени продукти, съдържащи високи концентрации

Подробно

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фентанил (трансдермални пластири,

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа тербинафинов хидрохлорид (terbinafine

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

Ledaga, INN- chlormethine

Ledaga, INN- chlormethine ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Ledaga 160 микрограма/g гел 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки грам гел съдържа хлорметинов хидрохлорид, еквивалентно

Подробно

Nasonex_Art 30_Annexes

Nasonex_Art 30_Annexes Приложение II Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешениeто за употреба 9 Научни заключения Цялостно обобщение на научната оценка на Nasonex и свързани с него имена (вж. Приложение

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Стр. 1 от 9 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ СЕФПОТЕК 200 mg филмирани таблетки SEFPOTEC 200 mg film-coated tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка

Подробно