May-2019.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "May-2019.indd"

Препис

1 МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) ; факс: (+359 2)

2 Обобщена статистика Пазарна капитализация на Основен пазар BSE Пазарен сегмент Сегмент акции Premium Към 31 май Капитализация Изменение спрямо Април* * ,877,140, % % Сегмент акции Standard 6,268,132, % 1.01% Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 644,554, % -7.10% Обща капитализация на Основен пазар BSE 8,789,827, % -3.30% * към края на периода Емисии, регистрирани за търговия на Основен пазар BSE Пазарен сегмент Новорегистрирани емисии Прекратена регистрация Регистрирани емисии към края на месеца Сегмент акции Premium Сегмент акции Standard Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел Сегмент за облигации Сегмент за компенсаторни инструменти Сегмент за борсово търгувани продукти Сегмент за права Сегмент за първично публично предлагане Сегмент за държавни ценни книжа ОБЩО : * към края на периода ИНДЕКСИ SOFIX Стойност* Изменение (месечна промяна) Изменение (годишна промяна) 1.29% -8.49% P/E** 9.96 P/B** 1.07 BGBX 40 Стойност* Изменение (месечна промяна) Изменение (годишна промяна) 0.76% -8.40% P/E** P/B** 1.46 BG TR30 Стойност* Изменение (месечна промяна) Изменение (годишна промяна) BG REIT Стойност* Изменение (месечна промяна) Изменение (годишна промяна) 0.37% -4.24% P/E** P/B** % 5.26% P/E** P/B** 1.08 * Стойности към 31 май ** P (цените) са средно-претеглени ** Данни от фин. отчети за последните 12 мес. Месечна търговия по сегменти на Основен пазар BSE Пазарен сегмент Изм. на оборота спрямо Сделки (лотове) Април Сегмент акции Premium 644 2,546, , % % Сегмент акции Standard 1,386 13,708,057 1,764, % 4.41% Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 462 1,971,492 1,055, % % Сегмент за облигации , % % Сегмент за компенсаторни инструменти , , % % Сегмент за борсово търгувани продукти 21 11,724 61, % % Сегмент за права n/a % Сегмент за първично публично предлагане n/a n/a Сегмент за държавни ценни книжа n/a n/a Сегмент за приватизация n/a n/a ОБЩО: 2,636 19,183,607 4,361, % -0.35% 1

3 Обобщена статистика по сегменти на Основен пазар BSE Капитализация по сегменти на Основен пазар BSE Сегмент за права 0% Сегмент за борсово търгувани продукти 0% Сегмент за компенсаторни инструменти 1% Сегмент за първично публично предлагане 0% Сегмент за приватизация 0% Сегмент за държавни ценни книжа 0% Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 7% Сегмент акции Premium 22% Сегмент за облигации 4% Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 10% Сегмент акции Premium 13% Сегмент акции Standard 71% Сегмент акции Standard 72% Нови емисии, допуснати до търговия на Основен пазар BSE през м. май Емисия Дата на първа котировка Валута на търговия Размер на емисията в съответната валута Пазарен сегмент 2YH ВФ Алтърнатив АД BGN 3,990,000 Сегмент акции Standard 3D4A Дивелъпмънт Асетс ЕАД BGN 22,000,000 Сегмент за облигации Среднодневни стойности на търговията по сегменти на Основен пазар BSE Пазарен сегмент Сделки (лотове) Изменение на среднодневния оборот спрямо Април , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; Сегмент акции Premium ,320 49, % % Сегмент акции Standard ,403 88, % 4.41% Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 23 98,575 52, % % Сегмент за облигации 1 35, % % Сегмент за компенсаторни инструменти 5 11,790 24, % % Сегмент за борсово търгувани продукти , % % Сегмент за права n/a % Сегмент за първично публично предлагане n/a n/a Сегмент за държавни ценни книжа n/a n/a Сегмент за приватизация n/a n/a ОБЩО: , , % -0.35% Средномесечен курс USD/BGN Търговски сесии през м. май 20 2

4 Търговия по отрасли Икономическа дейност по КИД-2008 Сделки (лотове) B Добивна промишленост 13 2,299 15, C Преработваща промишленост ,744 2,295, D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива , F Строителство 72 19,538 56, G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 56 57, , H Транспорт, складиране и пощи 29 6,652 30, I Хотелиерство и ресторантьорство 97 3, , J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения K Финансови и застрахователни дейности 1,589 2,406,458 7,081, L Операции с недвижими имоти ,355 8,069, M Професионални дейности и научни изследвания , , Дял на сектора в общия оборот на Основен пазар BSE през м. май B Добивна промишленост 9,000,000 8,069,479 C Преработваща промишленост 8,000,000 7,081,431 D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 7,000,000 F Строителство 6,000,000 G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5,000,000 H Транспорт, складиране и пощи 4,000,000 3,000,000 2,295,420 I J Хотелиерство и ресторантьорство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 2,000,000 1,000, ,101 15,581 75, , , ,846 30, B C D F G H I J K L M K L M Финансови и застрахователни дейности Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания Дял на съответния сектор в общия оборот на Основен пазар BSE през последните 365 дни L 30% M 2% B 1% D 1% C 10% F 1% G 1% H 0% I 1% B C D F G Добивна промишленост Преработваща промишленост Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива Строителство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети J 2% H I Транспорт, складиране и пощи Хотелиерство и ресторантьорство J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения K Финансови и застрахователни дейности K 51% L M Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания 3

5 Месечни класации ТОП 5 Класация по ликвидност Емисия Сделки (лотове) Адванс Терафонд АДСИЦ ,814 1,205, Химимпорт АД , , Софарма АД ,335 1,949, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ , , Българска фондова борса АД , , ТОП 5 Борсови членове ИП "Авал ИН" АД 16,088, Сделки ИП "Карол" АД 1,781 ИП " Интернешънъл Секюритиз" АД 3,898, ИП "Карол" АД 3,386, ИП "Елана Трейдинг" АД 3,367, ИП "Евро - Финанс" АД 3,223, ИП "Елана Трейдинг" АД 917 ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД 444 ИП "БенчМарк Финанс" АД 386 ИП "ЮГ Маркет" АД 209 ТОП 30 Емисия Пазарна капитализация към 31 май Номинал Всички емисии акции на Основен пазар BSE Размер Капитализация 7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД ,200, ,900, JR Софарма АД ,797, ,532, GR6 Градус АД-Стара Загора ,608, ,277, C4 Химимпорт АД ,646, ,165, CZ ЧЕЗ Разпределение България АД ,928, ,160, F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД ,000, ,600, EH Еврохолд България АД ,525, ,422, MH М+С хидравлик АД-Казанлък ,445, ,783, VX Велграф Асет Мениджмънт АД ,979, ,021, V2 Холдинг Варна АД-Варна ,485, ,516, MB Монбат АД ,000, ,200, SP Спиди АД ,377, ,370, SO5 Софарма трейдинг АД ,905, ,335, AM Алкомет АД-Шумен ,952, ,254, CF ТБ Централна кооперативна банка АД ,129, ,865, , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; 6AB Албена АД-к.к. Албена ,273, ,599, A6 Адванс Терафонд АДСИЦ ,110, ,283, BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД ,691, ,258, S6 Софарма имоти АДСИЦ ,953, ,200, EHN Синтетика АД ,000, ,800, GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна ,571, ,428, SR Стара планина Холд АД ,000, ,650, H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна ,925, ,957, CZ ЧЕЗ Електро България АД ,000 22, ,000, E Химснаб България АД ,494, ,757, G 235 Холдингс АД ,109, ,289, ID Индустриален Холдинг България АД ,400, ,715, KX Корадо-България АД-Стражица ,168, ,521, HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол ,193, ,149, O1 Проучване и добив на нефт и газ АД ,228, ,596,

6 Капитализация по емисии Сегмент акции Premium Емисия Номинал Размер Капитализация 3JR Софарма АД ,797, ,532, CF ТБ Централна кооперативна банка АД ,129, ,865, KX Корадо-България АД-Стражица ,168, ,521, F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД ,000, ,600, MB Монбат АД ,000, ,200, C4 Химимпорт АД ,646, ,165, SKK Сирма Груп Холдинг АД ,360, ,255, Сегмент акции Standard Емисия Номинал Размер Капитализация 94G 235 Холдингс АД ,109, ,289, A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна ,800, ,520, AB Албена АД-к.к. Албена ,273, ,599, AM Алкомет АД-Шумен ,952, ,254, A4L Алтерко АД ,000, ,400, AO0 БГ Агро АД-Варна ,357, ,536, BP Билборд АД ,000, ,750, BSO Българска фондова борса АД ,582, ,901, VX Велграф Асет Мениджмънт АД ,979, ,021, YH ВФ Алтърнатив АД- 10, GR6 Градус АД-Стара Загора ,608, ,277, DOV Доверие Обединен Холдинг АД ,736, ,585, EH Еврохолд България АД ,525, ,422, EA Елана Агрокредит АД ,629, ,589, E Елхим Искра АД-Пазарджик ,108, ,597, E ЕМКА АД-Севлиево ,699, ,856, EO Етропал АД-Етрополе ,000, ,250, ZL Златни пясъци АД-Варна ,493, ,532, T43 Зърнени Храни България АД ,660, ,958, GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна ,571, ,428, IN Инвестор.БГ АД ,782, ,474, I8 Индустриален Капитал Холдинг АД ,707, ,813, ID Индустриален Холдинг България АД ,400, ,715, R1 Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД ,980, ,558, ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна , ,758, L4 Лавена АД-Шумен ,919, ,717, MH М+С хидравлик АД-Казанлък ,445, ,783, B Нео Лондон Капитал АД , ,793, NB Неохим АД-Димитровград ,654, ,704, BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе ,708, ,996, PET Петрол АД ,312, ,620, O1 Проучване и добив на нефт и газ АД ,228, ,596, RGL Регала Инвест АД-Варна ,428, ,969, R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич ,010, ,021, NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна ,309, ,196, S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД ,347, ,786, S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора ,852, ,128, S7 Синергон Холдинг АД ,358, ,093, EHN Синтетика АД ,000, ,800, SO5 Софарма трейдинг АД ,905, ,335, SOA Комерс-Заложни къщи АД ,400, ,840,

7 Капитализация по емисии Емисия Номинал Размер Капитализация 6SOP Комерс-Заложни къщи АД , ,015, SP Спиди АД ,377, ,370, SR Стара планина Холд АД ,000, ,650, BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД ,691, ,258, CP ТБ Тексим Банк АД ,995, ,826, TV Топливо АД ,416, ,333, T57 Трейс груп холд АД ,200, ,212, F6 Фазерлес АД-Силистра , ,300, F8 Формопласт АД-Кърджали ,798, ,704, HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол ,193, ,149, E Химснаб България АД ,494, ,757, V2 Холдинг Варна АД-Варна ,485, ,516, N3 Холдинг Нов Век АД ,110, ,700, HS Холдинг Света АД ,940, ,767, TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД ,200, ,900, CZ ЧЕЗ Електро България АД ,000 22, ,000, CZ ЧЕЗ Разпределение България АД ,928, ,160, PX Юрий Гагарин АД-Пловдив ,003, ,039, Емисия Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел Номинал Размер Капитализация 5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив ,192, ,248, BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ ,008, ,508, BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ ,641, ,205, EX Ексклузив Пропърти АДСИЦ ,452, ,452, H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна ,925, ,957, A6 Адванс Терафонд АДСИЦ ,110, ,283, F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ ,145, ,053, S6 Софарма имоти АДСИЦ ,953, ,200, SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна ,179, ,213, BH Български фонд за вземания АДСИЦ ,500, ,530, BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ ,700, ,434, E7P Експат Бета АДСИЦ ,143, ,886, RPR Рой Пропърти Фънд АДСИЦ ,162, ,580, , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; Милиарди лв Динамика на пазарната капитализация в лв. на Основен пазар BSE '16 Юни '16 Юли '16 Август '16 Септември '16 Октомври '16 Ноември '16 Декември '16 Януари '17 Февруари '17 Март '17 Април '17 '17 Юни '17 Юли '17 Август '17 Септември '17 Октомври '17 Ноември '17 Декември '17 Януари '18 Февруари '18 Март '18 Април '18 '18 Юни '18 Юли '18 Август '18 Септември '18 Октомври '18 Ноември '18 Декември '18 Януари '19 Февруари '19 Март '19 Април '19 '19 6

8 Търговия по емисии Сегмент акции Premium Емисия Сделки (лотове) Валута на търговия Средна Претеглени и коригирани От дата 3JR Софарма АД ,335 1,949, BGN CF ТБ Централна кооперативна банка АД ,849 48, BGN KX Корадо-България АД-Стражица 49 9,237 64, BGN F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД ,483 93, BGN MB Монбат АД ,469 68, BGN C4 Химимпорт АД , , BGN SKK Сирма Груп Холдинг АД , , BGN Сегмент акции Standard Емисия Сделки (лотове) Валута на търговия Средна Претеглени и коригирани От дата 0EA Елана Агрокредит АД , , BGN SP Спиди АД , BGN B Нео Лондон Капитал АД BGN CZ ЧЕЗ Електро България АД , BGN 22, , , , VX Велграф Асет Мениджмънт АД BGN CZ ЧЕЗ Разпределение България АД , BGN NB Неохим АД-Димитровград , BGN NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна BGN TV Топливо АД- 11 1,455 4, BGN EH Еврохолд България АД , , BGN F6 Фазерлес АД-Силистра , BGN F8 Формопласт АД-Кърджали BGN HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 19 6,566 32, BGN HS Холдинг Света АД- 43 5,228 19, BGN I8 Индустриален Капитал Холдинг АД ,896 25, BGN ID Индустриален Холдинг България АД , , BGN IN Инвестор.БГ АД BGN L4 Лавена АД-Шумен BGN O1 Проучване и добив на нефт и газ АД- 13 2,299 15, BGN PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 33 3,376 34, BGN E Елхим Искра АД-Пазарджик 4 9,996 9, BGN E ЕМКА АД-Севлиево BGN E Химснаб България АД , BGN BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД , BGN BP Билборд АД ,524 6, BGN BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе 8 6,117 4, BGN CP ТБ Тексим Банк АД- 11 7,287 20, BGN DOV Доверие Обединен Холдинг АД , , BGN EO Етропал АД-Етрополе BGN MH М+С хидравлик АД-Казанлък 27 9,990 76, BGN ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна , BGN PET Петрол АД BGN SR Стара планина Холд АД ,247 90, BGN V2 Холдинг Варна АД-Варна 65 1,628 64, BGN AB Албена АД-к.к. Албена 97 3, , BGN AM Алкомет АД-Шумен BGN N3 Холдинг Нов Век АД- 20 5,496 91, BGN R1 Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД BGN R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич BGN

9 Търговия по емисии Емисия Сделки (лотове) Валута на търговия Средна Претеглени и коригирани От дата 6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД , BGN S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора BGN S7 Синергон Холдинг АД ,358 14, BGN SOA Комерс-Заложни къщи АД ,522 53, BGN SOP Комерс-Заложни къщи АД ,120 51, BGN TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД- 20 3,020 28, BGN G 235 Холдингс АД ,212 8,005, BGN A4L Алтерко АД- 11 3,147 7, BGN A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 48 19, , BGN AO0 БГ Агро АД-Варна BGN BSO Българска фондова борса АД , , BGN EHN Синтетика АД ,345 2,684, BGN GR6 Градус АД-Стара Загора , , BGN GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 21 18,250 32, BGN SO5 Софарма трейдинг АД , , BGN T43 Зърнени Храни България АД ,508 8, BGN T57 Трейс груп холд АД ,538 56, BGN Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел Емисия Сделки (лотове) Валута на тъговия Средна Претеглени и коригирани От дата 5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 9 1,527 10, BGN BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ BGN BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ , , BGN EX Ексклузив Пропърти АДСИЦ BGN H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 9 3,030 50, BGN A6 Адванс Терафонд АДСИЦ ,814 1,205, BGN F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ ,520 16, BGN S6 Софарма имоти АДСИЦ- 19 6,913 44, BGN SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 3 13,201 30, BGN BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ ,840 32, BGN E7P Експат Бета АДСИЦ BGN RPR Рой Пропърти Фънд АДСИЦ- 8 7,604 36, BGN , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; Сегмент за облигации Емисия Сделки (лотове) Валута на търговия Средна Чисти цени (% от номинала) От дата 0FDD Финанс Директ АД , EUR , CFB ТБ Централна кооперативна банка АД , EUR , MBA Монбат АД , EUR AVA Астерион България АД , EUR BOHB Би Джи Ай Груп АД , BGN , S28H Старком холдинг АД-Етрополе , BGN ,

10 Търговия по емисии Сегмент за компенсаторни инструменти Емисия Сделки (лотове) Валута на търговия Средна Претеглени цени От дата BLKB BLKC Жилищни компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ BGN , , BGN BLKD Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ , , BGN Сегмент за борсово търгувани продукти Емисия Сделки (лотове) Валута на търговия Средна Претеглени цени От дата 6F3N ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ- 1 50, BGN BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 16 10,671 10, BGN GRX БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF EUR MKK1 БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF EUR PLX БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF EUR ROX БТФ Expat Romania BET UCITS ETF EUR Сегмент за права (няма сделки през текущия период) Сегмент за държавни ценни книжа (няма сделки през текущия период) Сегмент за първично публично предлагане (няма сделки през текущия период) Сегмент за приватизация (няма сделки през текущия период) 9

11 Динамика на индексите Обобщена статистика за търговията на регулиран пазар с емисиите, включени в индексите Индекс Общо лотове Сделки % от целия обем Общо % от целия оборот Общ брой % от всички сделки SOFIX 2,956, % 5,924, % 1, % BGBX 40 3,199, % 7,085, % 2, % BG REIT 978, % 1,877, % % BG TR30 3,434, % 14,641, % 1, % CGIX * 1,101, % 2,658, % % Капитализация на емисиите от индексите Индекс Общо % от общата капитализация SOFIX 3,440,447, % BGBX 40 6,837,772, % BG REIT 475,978, % BG TR30 5,587,120, % Динамика на SOFIX през май 555 CGIX * 1,243,120, % 550 * CGIX е индекс на Националната комисия по корпоративно управление, който само се изчислява и разпространява от БФБ АД, считано от 19 септември 2011 год Динамика на емисиите от SOFIX Сделки Адванс Терафонд АДСИЦ , ,205, Градус АД , , Доверие Обединен Холдинг АД , , Еврохолд България АД , , Елана Агрокредит АД , , Индустриален Холдинг България АД , , М+С хидравлик АД , , Сирма Груп Холдинг АД , , Софарма АД , ,949, Стара планина Холд АД , , ТБ Първа Инвестиционна Банка АД , , ТБ Централна кооперативна банка АД , , Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ , , Химимпорт АД , , Холдинг Варна АД , ,

12 Динамика на индексите Динамика на емисиите от BGBX 40 Сделки Агрия Груп Холдинг АД , , Адванс Терафонд АДСИЦ , ,205, Актив Пропъртис АДСИЦ , , Албена АД , , Алтерко АД , , Българска фондова борса АД , , Велграф Асет Мениджмънт АД Градус АД , , Доверие Обединен Холдинг АД , , Еврохолд България АД , , Елана Агрокредит АД , , Елхим Искра АД , , Зърнени Храни България АД , , Инвестиционна Компания Галата АД , , Индустриален Капитал Холдинг АД , , Индустриален Холдинг България АД , , Корадо-България АД , , Монбат АД , , М+С хидравлик АД , , Неохим АД , Проучване и добив на нефт и газ АД , , Северкооп Гъмза Холдинг АД , Синергон Холдинг АД , , Сирма Груп Холдинг АД , , Софарма АД , ,949, Софарма имоти АДСИЦ , , Софарма трейдинг АД , , Комерс-Заложни къщи АД , , Спиди АД , Стара планина Холд АД , , ТБ Първа Инвестиционна Банка АД , , ТБ Централна кооперативна банка АД , , Трейс груп холд АД , , Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ , , Хидравлични елементи и системи АД , , Химимпорт АД , , Холдинг Варна АД , , Холдинг Света АД , , , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; Чайкафарма Висококачествените лекарства АД , , ЧЕЗ Разпределение България АД , Динамика на BGBX 40 през май

13 Динамика на индексите Динамика на емисиите от BG REIT Сделки Адванс Терафонд АДСИЦ , ,205, Актив Пропъртис АДСИЦ , , Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ , , Рой Пропърти Фънд АДСИЦ , , Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ , , Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ , , ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ Динамика на емисиите от BG TR30 Сделки 235 Холдингс АД , ,005, Адванс Терафонд АДСИЦ , ,205, Актив Пропъртис АДСИЦ , , Албена АД , , Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ , , Българска фондова борса АД , , Велграф Асет Мениджмънт АД Градус АД , , Доверие Обединен Холдинг АД , , Еврохолд България АД , , Елана Агрокредит АД , , Инвестиционна Компания Галата АД , , Индустриален Холдинг България АД , , М+С хидравлик АД , , Монбат АД , , Родна Земя Холдинг АД Северкооп Гъмза Холдинг АД , Сирма Груп Холдинг АД , , Софарма АД , ,949, Софарма имоти АДСИЦ , , Софарма трейдинг АД , , Стара планина Холд АД , , ТБ Първа Инвестиционна Банка АД , , ТБ Централна кооперативна банка АД , , Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ , , Химимпорт АД , , Химснаб България АД , Холдинг Варна АД , , Холдинг Света АД , , ЧЕЗ Разпределение България АД , Динамика на BG REIT през май Динамика на BG TR30 през май

14 Динамика на индексите Индекс на компаниите с добро корпоративно управление CGIX Динамика на емисиите от CGIX Сделки Българска фондова борса АД , , Индустриален Холдинг България АД , , Монбат АД , , Сирма Груп Холдинг АД , , Софарма АД , ,949, Стара планина Холд АД , , ТБ Централна кооперативна банка АД , , Динамика на CGIX през май , ул. Три 1000, уши ул. 10, Три уши 6, тел.: (+359 тел.: (+359 2) 937 2) , , ; 09 факс: 34; (+359 факс: (+359 2) 937 2) ; 09 46; CGIX e индекс, включващ седемте компании с най-добро корпоративно управление, допуснати до търговия на Борсата, като въпросните дружества се определят от Националната комисия по корпоративно управление. Началната дата на изчисляване на CGIX e 19 септември 2011 год. CGIX сe изчислява и разпространява от Българска фондова борса АД. Правилата за изчисляване на Индекса на компаниите с добро корпоративно управление CGIX са достъпни на others/cgix_index_rules_bg.pdf 13

15 Финансови коефициенти Сегмент акции Premium * (на база неконсолидирани отчети**) Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover 4KX Корадо-България АД-Стражица MB Монбат АД SKK Сирма Груп Холдинг АД JR Софарма АД F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД CF ТБ Централна кооперативна банка АД C4 Химимпорт АД Сегмент акции Premium * (на база консолидирани отчети**) Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover 4KX Корадо-България АД-Стражица 5MB Монбат АД SKK Сирма Груп Холдинг АД JR Софарма АД F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД CF ТБ Централна кооперативна банка АД C4 Химимпорт АД Сегмент акции Standard * (на база неконсолидирани отчети**) Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover 94G 235 Холдингс АД A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна AB Албена АД-к.к. Албена AM Алкомет АД-Шумен A4L Алтерко АД AO0 БГ Агро АД-Варна BP Билборд АД BSO Българска фондова борса АД VX Велграф Асет Мениджмънт АД YH ВФ Алтърнатив АД- GR6 Градус АД-Стара Загора DOV Доверие Обединен Холдинг АД EH Еврохолд България АД EA Елана Агрокредит АД E Елхим Искра АД-Пазарджик E ЕМКА АД-Севлиево EO Етропал АД-Етрополе ZL Златни пясъци АД-Варна T43 Зърнени Храни България АД GTH Инвестиционна Компания Галата АД- Варна IN Инвестор.БГ АД I8 Индустриален Капитал Холдинг АД ID Индустриален Холдинг България АД R1 Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна L4 Лавена АД-Шумен MH М+С хидравлик АД-Казанлък * При изчисленията се използва последна средно-претеглена към края на месеца ** Данните са от финансовите отчети за последните 12 месеца Методологията за изчисляване на финансови коефициенти е достъпна на 14

16 Финансови коефициенти Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover 178B Нео Лондон Капитал АД NB Неохим АД-Димитровград BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе PET Петрол АД O1 Проучване и добив на нефт и газ АД RGL Регала Инвест АД-Варна R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД- Варна S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора S7 Синергон Холдинг АД EHN Синтетика АД SO5 Софарма трейдинг АД SOA Комерс-Заложни къщи АД SP Спиди АД SR Стара планина Холд АД BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД CP ТБ Тексим Банк АД TV Топливо АД T57 Трейс груп холд АД F6 Фазерлес АД-Силистра F8 Формопласт АД-Кърджали HE Хидравлични елементи и системи АД- Ямбол E Химснаб България АД V2 Холдинг Варна АД-Варна N3 Холдинг Нов Век АД HS Холдинг Света АД TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД CZ ЧЕЗ Електро България АД CZ ЧЕЗ Разпределение България АД PX Юрий Гагарин АД-Пловдив Сегмент акции Standard * (на база консолидирани отчети**) Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover 94G 235 Холдингс АД , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна AB Албена АД-к.к. Албена AM Алкомет АД-Шумен A4L Алтерко АД AO0 БГ Агро АД-Варна BP Билборд АД BSO Българска фондова борса АД VX Велграф Асет Мениджмънт АД GR6 Градус АД-Стара Загора DOV Доверие Обединен Холдинг АД EH Еврохолд България АД EO Етропал АД-Етрополе ZL Златни пясъци АД-Варна * При изчисленията се използва последна средно-претеглена към края на месеца ** Данните са от финансовите отчети за последните 12 месеца Методологията за изчисляване на финансови коефициенти е достъпна на 15

17 Финансови коефициенти Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover T43 Зърнени Храни България АД IN Инвестор.БГ АД I8 Индустриален Капитал Холдинг АД ID Индустриален Холдинг България АД R1 Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД L4 Лавена АД-Шумен MH М+С хидравлик АД-Казанлък NB Неохим АД-Димитровград BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе PET Петрол АД O1 Проучване и добив на нефт и газ АД R2 Родна Земя Холдинг АД-Добрич NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД- Варна S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора S7 Синергон Холдинг АД EHN Синтетика АД SO5 Софарма трейдинг АД SOA Комерс-Заложни къщи АД SP Спиди АД SR Стара планина Холд АД BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД CP ТБ Тексим Банк АД TV Топливо АД T57 Трейс груп холд АД E Химснаб България АД V2 Холдинг Варна АД-Варна N3 Холдинг Нов Век АД HS Холдинг Света АД CZ ЧЕЗ Разпределение България АД PX Юрий Гагарин АД-Пловдив Сегмент за ДСИЦ * (на база неконсолидирани отчети**) Код P / E P / S P / B P / EBIT ROA Total Asts ROE Current ratio Debt / Assets / Turnover 6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна BPY Браво Пропърти Фонд АДСИЦ BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ- 1, BH Български фонд за вземания АДСИЦ EX Ексклузив Пропърти АДСИЦ E7P Експат Бета АДСИЦ RPR Рой Пропърти Фънд АДСИЦ S6 Софарма имоти АДСИЦ SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ- Варна F3 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ * При изчисленията се използва последна средно-претеглена към края на месеца ** Данните са от финансовите отчети за последните 12 месеца Методологията за изчисляване на финансови коефициенти е достъпна на 16

18 / TOP 5 Емисии акции по брой сделки АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ Хиляди Борсов код на емисията: 6A6 Размер на емисията (обикновени акции): 85,110, Номинална стойност Брутен дивидент 2017 г Търговия на регулиран пазар от началото на годината лотове: 2,169, в лв.: 4,119, Сделки: 948 Средно-претеглена Хиляди Средно-претеглена ХИМИМПОРТ АД Борсов код на емисията: 6C4 Размер на емисията (обикновени акции): 239,646,267 Номинална стойност 1.00 Брутен дивидент 2017 г Търговия на регулиран пазар от началото на годината лотове: 1,636,021 в лв.: 3,055, Сделки: 1,147 / / СОФАРМА АД Хиляди Борсов код на емисията: 3JR Размер на емисията (обикновени акции): 134,797, Номинална стойност Брутен дивидент 2018 г Търговия на регулиран пазар от началото на годината лотове: 1,059,265 в лв.: 3,554, Сделки: Средно-претеглена

19 / / TOP 5 Емисии акции по брой сделки ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ Хиляди Борсов код на емисията: 5BU Размер на емисията (обикновени акции): 34,641, Номинална стойност Брутен дивидент 2017 г Търговия на регулиран пазар от началото на годината лотове: 987,181 в лв.: 1,870, Сделки: 539 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД Борсов код на емисията: BSO Размер на емисията (обикновени акции): 6,582,860 Номинална стойност 1.00 Брутен дивидент 2017 г Търговия на регулиран пазар от началото на годината лотове: 93,888 в лв.: 493, Сделки: , ул. Три уши 6, тел.: (+359 2) , ; факс: (+359 2) ; Средно-претеглена Хиляди Средно-претеглена 18

June-2019.indd

June-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

April-2019.indd

April-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

March-2019.indd

March-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

February-2019.indd

February-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

January-2019.indd

January-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

October-2018.indd

October-2018.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

May-2018.indd

May-2018.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 6 / 12 декември 2016 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агрия Груп Холдинг АД-Варна е вписан в регистъра на

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 14/27 октомври 2017 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Алтерко АД Алтерко АД е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-PPF_ _ob6to_final.xlsx N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ (в хил. лева) относителен дял от на фонда ( в %) (в хил. лева) Приложение 12 към 31.3.2019г. към 28.6.2019 г. относителен дял от на фонда

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към 31.3.2019г. 28.6.2019 г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева)

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвес

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвес БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация за

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвестит

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвестит БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация за състоянието

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно