module 1_E-Learning

Размер: px
Започни от страница:

Download "module 1_E-Learning"

Препис

1 CYCLES - Финансова грамотност и предприемачески умения за професионалисти, работещи с деца и младежи, напускащи социални услуги от резидентен тип ИП4 Обучителен материал Модул1: Основи на финансовата грамотност в ежедневието Материали за самоподготовка он-лайн: Значението на парите Разработени от Герхард Лехнер, Сабрина Риндер 27 януари 2019

2 Съдържание Модул 1: Основи на финансовата грамотност в ежедневието Tема 1: Значението на парите Валута, банкови пари и богатство Функции на парите Средство за размяна Разчетна единица Запас от стойност Случаят със Зимбабве Електронни плащания Електронна валута Източници

3 Обучителни материали за самоподготовка онлайн Модул 1: Основи на финансовата грамотност в ежедневния живот Tема 1: Значението на парите 1. Валута, банкови пари и богатство Думата пари се използва по множество различни начини в ежедневието на хората, но за икономистите има конкретно значение. За да разберем точно какво означава думата пари за икономистите - трябва да изясним няколко важни неща. Те използват думата валута, с която обозначават книжните банкноти и монетите. Централната банка на всяка държава притежава монопол върху емисията (производството) на пари. Въпреки това, според икономистите определянето на парите единствено като валута е трърде тясно определение. Вторият вид пари се наричат банкови пари (депозити до поискване). Депозитите в разплащателните сметки също се определят като пари, тъй като могат лесно да се конвертират във валута. Банковите пари могат да бъдат произвеждани от централната банка или от банковия сектор. Понякога думата пари се използва като синоним на богатство. Например, когато хората кажат: Джо е богат, те имат предвид, че Джо не само има много монети, банкноти и голяма сума в своята текуща сметка, но той също така притежава акции, обликации, четири коли, три къщи и яхта. Богатството не се състои само във валутата, но също и други активи като акции, облигации, произведения на изкуството, къщи и т.н. В ежедневието си хората често използват термина пари в смисъла на приход. Шийла има добра работа и печели много пари. Съгласно определението на икономистите, приходът е паричен поток, спечелен за единица време. Парите от своя страна, представляват запас: определена сума в даден момент. Пример: Ако някой ти каже, че има доход от долара, трудно можеш да разбереш дали печели малко или много, защото не знаеш дали печели тази сума за една година, един месец или ден. От друга страна, ако някой ти каже, че има долара в джоба си, знаеш точно колко пари притежава в този момент Функции на парите Парите имат три основни функции в икономиката: средство за размяна, разчетна единица и запас от стойност Средство за размяна 3

4 В почти всички транзакции в нашата икономика парите под формата на валута или чекове, представляват средство за размяна. Парите като средство за размяна повишават ефективността на икономиката, защото в сложната глобална икономика би представлявало голяма трудност да се разменят стоки, както в бартерната икономика. Времето, което е необходимо за обмяна на стоки и услуги се нарича транзакционен разход. В бартерната икономика транзакционните разходи са много високи, защото хората трябва да намерят някой, който иска да участва в размяна на стоки и услуги. Затова можем да кажем, че парите са абсолютно необходими в сложната глобална икономика Разчетна единица Втората функция на парите е като разчетна единица. Без пари би било невъзможно стойността на стоките и услугите да се измерва и сравнява. Защо тази функция е толкова важна? За да разберем трябва да отидем на пътешествие в миналото - в епохата на бартерната икономика. Нека си представим колко трудно би било да се сравнят цените на продуктите в супермаркета, ако парите не съществуваха Запас от стойност Парите функционират, също така, като запас от стойност. Това просто означава, че една банкнота от 10 евро винаги има една и съща стойност. Защо тази функция на парите е важна за нас? Защото повечето от нас не искат да похарчат приходите си вднага след като ги получат. Спестяването също има важна функция в нашата финансова система. Други активи, като например акциите, облигациите, земята, къщите, колите и т.н., също могат да се изолзват като запас от стойност. Повечето от тези активи имат предимство в сравнение с парите, ако говорим за запас от стойност, защото повечето от тези активи могат да ни донесат по-голяма лихва, докато в случая с парите или валутата, където не може да се спечели никаква лихва. Лихвата на депозит също е по-ниска отколкото на споменатите активи. Най-голямото преимущество на парите е тяхната ликвидност. С банкноти, монети и чекове можеш да платиш сметките си бързо и лесно. Ако притежаваш акции, облигации или земя, ще отнеме време да ги направиш ликвидни. Колко добър запас от стойност има в една икономика зависи от нивата на цените. Например, ако цените се удвояват, това означава, че стойността на парите намалява наполовина. От друга страна, ако цените намаляват наполовина, това означава, че стойността на парите се удвоява. В периоди на хиперинфлация парите губят от своята стойност постоянно (например, ако инфлацията е 50% на месец). В този случай, парите губят своята стойност за обществото. В периоди на хиперинфлация хората започват да използват алтернативни валути, като цигари или биткойн Хиперинфлацията в Зимбабве 4

5 На картинката по-долу можете да видите момче от Зимбабве, държава в която имаше ситуация на хиперинфлация. Месечния пик на инфлацията в Зимбабве се изчислявала на 79.6 милиарда процента в средата на ноември 2008 г. Хиперинфлацията в Зимбабве продължава от 2000 г. до 2008 г. По това време са налични банкноти от 10 зимбабвийски долара до 100 милиарда зимбабвийски долара. Малкото момче на снимката има много пари, но може би с тях може да си купи само шоколад. Това означава, че по това време хората в Зимбабве, макар и милиардери, все пак са бедни, защото парите имат много ниска стойност. Снимка 1: Всеки зимбабвиец е милиардер. Снимки на зимбабвийски граждани от интернет Eлектронни плащания В наши дни, плащането на сметки чрез интернет е по-евтино за потребителите. В миналото хората трябваше да плащат сметките си като изпращат по пощата чекове, но сега банките предоставят възможността за електронен превод на пари. Единственото, което е необходимо е да влезете в потребителския си профил и с няколко кликвания можете да осъществите електронно плащане. По този начин се спестяват пари, време и други ресурси. Ето защо, електронното плащане е все по-често срещано явление, и в Европейския съюз, и в световната 5

6 икономика Електронна валута Електронната валута може да замести не само чековете, но и книжните пари. Електронната валута съществува само във виртуална форма. Първата форма на електронна валута е дебитната карта. Чрез нея потребителят може да плаща сметки директно с картата си (например в супермаркета). Парите биват прехвърлени директно от сметката на потребителя в тази на супермаркета. Големите магазини и супермаркети приемат плащания с дебитна и кредитна карта. Това прави плащанията много по-бързи, отколкото ако се използват пари в брой, тъй като употребата на картите е много улеснена. В повечето супермаркети е достатъчно да допреш дебитната си карта до четеца на касата, да натиснеш един бутон и сумата, необходима за покупките е изтеглена от твоята сметка. 2. Ползвана литература: Мишкин, Ф. С Икономиката на парите, банкирането и финансовите пазари. Десето издание: Pearson. стр

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 2 Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Централна Кооперативна Банка АД Име на сметката: Разплащателна сметка Дата: 23.07.2019 г. Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година

BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз 4.8.2009 г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B>

<4D F736F F D20CFF0E8EB2E332DC4EEEAF3ECE5EDF220F120E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E7E020F2E0EAF1E8F2E5202D20D0D120C5EAF1F2F0E0202B> Документ с информация за таксите Име на доставчика на сметката: Инвестбанк АД Име на сметката: "Разплащателна сметка Екстра+" на физически лица в лева и валута Дата: 31.10.2018 Настоящият документ има

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10 Макроикономика и измерване в макроикономиката ОИТ Лекция 10 Петър Станков petar.stankov@gmail.com 27 Ноем. 2012 П.Станков (УНСС, CERGE-EI) Лекция 10 27 Ноем. 2012 1 / 16 С какво се занимава макроикономиката?

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: * Наст

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: * Наст Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Програма Модула Дата: 30.10.2018 * Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата:

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: Документ с информация за те Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК ЕАД Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка Дата: 08.04.2019г. Настоящият документ има за цел да Ви информира относно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Цветослав Цачев Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг Какво се случи с акциите през 2015 г. Сектори със спад Кои тенденции ще въздействат Кои са акциите с перспектива да растат 1 Съдържание Какво

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30.

Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30. Документ с информация за таксите Наименование на доставчика на сметката: Уникредит Булбанк АД Име на сметката: Разплащателна(картова) сметка Дата: 30.10.2018 * Настоящият документ има за цел да Ви информира

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към Публично уведомление за финансовото състояние до 30 септември 2016 година на основание чл. 100о1, ал. 4, т. 2 ЗППЦК Настоящият

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към Публично уведомление за финансовото състояние до 30 септември 2016 година на основание чл. 100о1, ал. 4, т. 2 ЗППЦК Настоящият ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към Публично уведомление за финансовото състояние до 30 септември 2016 година на основание чл. 100о1, ал. 4, т. 2 ЗППЦК Настоящият доклад обхваща дейността на Алтерко АД, гр. София

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЙФАЙЗЕНБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Водеща банкова група в ЦИЕ Създадена през 1862 г. в Австрия Сега сме: 16 милиона клиента 50 000 служители 2 200 офиса 28 пазара 1 група - - Фокус на групата: Подпомагане развитието

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Резултати от проучване на индустрията по управление на вземания в България Асоциация на колекторските агенции в България март 2015 г. Накратко за проучването Проведено през януари и февруари 2015 г. съвместно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Контролът на твоя бизнес е в твоите ръце Вземете кредитна карта Mastercard Business от Райфайзенбанк Защо да ползвате кредитна карта за вашия бизнес? Разполагате със свободни пари, което ви осигурява спокойствие.

Подробно