New product information wording - Dec BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "New product information wording - Dec BG"

Препис

1 17 December 2015 EMA/PRAC/835769/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация Извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приет от PRAC на 30 ноември 3 декември 2015 г. Текстът в продуктовата информация в настоящия документ е извадка от документ, озаглавен "Препоръки на PRAC относно сигнали", който съдържа целия текст от препоръките на PRAC за актуализация на продуктовата информация, както и някои общи насоки за обработката на сигналите. Целият текст може да бъде намерен тук (само на английски език). Новият текст, който трябва да се добави към продуктовата информация, е подчертан. Настоящият текст, който трябва да се изтрие, е зачертан. 1. Лекарствени продукти за хормонозаместителна терапия (ХЗТ), които не са лекарствени форми за вагинално приложение, съдържащи естрогени или комбинация естроген-прогестаген (отнася се и за продукти, съдържащи тиболон); DUAVIVE (базедоксифен, конюгирани естрогени) Повишен риск от развитие на рак на яйчника (EPITT 18258) 1. За продукти за ХЗТ, съдържащи само естроген или комбинация естрогенпрогестаген Кратка характеристика на продукта (КХП), точка 4.4: Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Ракът на яйчника се наблюдава много по-рядко от рака на гърдата. Дългосрочното лечение (най-малко 5-10 години) със самостоятелно прилагане на естрогени, като ХЗТ, е свързано с леко повишаване на риска от рак на яйчниците (вж. точка 4.8). Епидемиологичните данни от голям мета-анализ предполагат леко повишен риск при жени, 30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom Telephone +44 (0) Facsimile +44 (0) Send a question via our website An agency of the European Union European Medicines Agency, Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

2 приемащи ХЗТ само с естроген или комбинирана естроген-прогестаген ХЗТ, който се проявява в рамките на 5 години от употребата и намалява с течение на времето след спиране на приема. Някои други проучвания, включително изпитването WHI, предполагат, че продължителната употребата на комбинирана ХЗТ може да крие е свързана с подобен или малко по-малък риск (вж. точка 4.8). КХП точка 4.8: Нежелани лекарствени реакции Дългосрочното Прилагането на ХЗТ само с естрогени или комбинирана естроген-прогестаген ХЗТ е свързано с леко повишен риск да бъде диагностициран рак на яйчника (вж. точка 4.4). В проучването МWS 5-годишно прилагане на ХЗТ е довело до 1 допълнителен случай на лекувани. Мета-анализ на 52 епидемиологични проучвания, показва повишен риск от рак на яйчника при жени, които приемат ХЗТ към момента, в сравнение с жени, които никога не са приемали ХЗТ (ОР 1,43; 95% ДИ 1,31-1,56). При жени на възраст между 50 и 54 години, които приемат ХЗТ в продължение на 5 години, това води до 1 допълнителен случай на лекувани. При жени на възраст между 50 и 54 години, които не приемат ХЗТ, би имало около 2 на жени, диагностицирани с рак на яйчника за период от 5 години. 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ Х Ракът на яйчника се наблюдава рядко много по-рядко от рака на гърдата. Съобщен е леко повишен риск от развитие на рак на яйчниците при жени, приемащи ХЗТ за поне 5 до 10 години. Прилагането на ХЗТ само с естроген или на комбинарана естроген-прогестаген ХЗТ е свързано с леко повишен риск от рак на яйчника. Рискът от рак на яйчника варира с възрастта. Например при Жжени на възраст между 50 и 5469 години, които не приемат ХЗТ, средно около 2 на жени ще бъдат диагностицирани с рак на яйчника за период от 5 години. При жени, които приемат ХЗТ в продължение на 5 години, би имало между 2 и около 3 случая на лекувани (т.е. до около 1 допълнителен случай). 2. За продукти, съдържащи тиболон КХП точка 4.4: Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Ракът на яйчника се наблюдава много по-рядко от рака на гърдата. Дългосрочното лечение (най-малко 5-10 години) със самостоятелно прилагане на естрогени, като ХЗТ, е свързано с леко повишаване на риска от рак на яйчниците (вж. точка 4.8). Епидемиологичните данни от голям мета-анализ предполагат леко повишен риск при жени, EMA/PRAC/835769/2015 Page 2/6

3 приемащи ХЗТ само с естроген или комбинирана естроген-прогестаген ХЗТ, който се проявява в рамките на 5 години от употребата и намалява с течение на времето след спиране на приема. Някои други проучвания, включително изпитването Инициатива за здравето на жената (Women's Health Initiative, WHI), предполагат, че дълготрайната употребата на комбинирана ХЗТ може да крие е свързана с подобен или малко по-малък риск (вж. точка 4.8). В проучването при милион жени (Million Women Study, МWS) е доказано, че относителният риск от развитие на рак на яйчника при използването на тиболон е подобен на риска, свързан с използването на други видове ХЗТ. КХП точка 4.8: Нежелани лекарствени реакции Други нежелани реакции, съобщени във връзка с лечението с естроген и естрогенпрогестаген: Дългосрочното с Прилагането на ХЗТ само с естроген и или комбинарана естроген-прогестаген ХЗТ е свързано с леко повишен риск да бъде диагностициран рак на яйчника (вж. точка 4.4). Мета-анализ на 52 епидемиологични проучвания показва повишен риск от рак на яйчника при жени, които приемат ХЗТ към момента, в сравнение с жени, които никога не са приемали ХЗТ (ОР 1,43, 95% ДИ 1,31-1,56). При жени на възраст между 50 и 54 години, които приемат ХЗТ в продължение на 5 години, това води до 1 допълнителен случай на лекувани. При жени на възраст между 50 и 54 години, които не приемат ХЗТ, би имало около 2 на жени диагностицирани с рак на яйчника за период от 5 години. В проучването при милион жени (Million Women Study, МWS) приложението на ХЗТ тиболон за период от 5 години води до 1 допълнителен случай на лекувани (вж. точка 4.4). Това проучване показва, че относителният риск за развитие на рак на яйчниците от тиболон е подобен на риска при други видове ХЗТ. 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ Х Ракът на яйчника се наблюдава рядко много по-рядко от рака на гърдата. Прилагането на ХЗТ само с естроген или на комбинирана естроген-прогестаген ХЗТ е свързано с леко повишен риск от рак на яйчника. Рискът от рак на яйчника варира с възрастта. Например при Леко повишен риск от рак на яйчниците е съобщен при жени, приемащи ХЗТ за поне 5 до 10 години. В сравнение с жени на възраст между 50 до 5469 години, които не приемат ХЗТ, средно около 2 жени от жени ще бъдат диагностицирани с рак на яйчника за период от 5 години. При жени, които приемат ХЗТ в продължение на 5 години, би имало между 2 и около 3 случая на лекувани (т.е. до около 1 допълнителен случай). EMA/PRAC/835769/2015 Page 3/6

4 При използването на Х, повишеният риск от развитие на рак на яйчника е подобен на този при други видове ХЗТ. 3. За DUAVIVE КХП точка 4.4: Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Ракът на яйчника се наблюдава много по-рядко от рака на гърдата. Дългосрочното лечение (най-малко 5-10 години) със самостоятелно прилагане на естрогени, като ХЗТ, е свързано с леко повишаване на риска от рак на яйчниците (вж. точка 4.8). Епидемиологичните данни от голям мета-анализ предполагат леко повишен риск при жени, приемащи ХЗТ само с естроген, който се проявява в рамките на 5 години от употребата и намалява с течение на времето след спиране на приема. Някои други проучвания, включително изпитването WHI, предполагат, че употребата на комбинирана ХЗТ може да е свързана с подобен или малко по-малък риск (вж. точка 4.8). Ефектът на DUAVIVE върху риска от рак на яйчника не е известен. КХП точка 4.8: Нежелани лекарствени реакции Продължителната уприлагането на ХЗТ само с естроген, е свързано с леко повишен риск да бъде диагностициран рак на яйчника (вж. точка 4.4). Мета-анализ на 52 епидемиологични проучвания, показва повишен риск от рак на яйчника при жени, които приемат ХЗТ към момента, в сравнение с жени, които никога не са приемали ХЗТ (ОР 1,43, 95% ДИ 1,31-1,56). В проучването МWS При жени на възраст между 50 и 54 години, които приемат ХЗТ в продължение на 5 години, това води до около 1 допълнителен случай на лекувани. При жени на възраст между 50 и 54 години, които не приемат ХЗТ, би имало около 2 на жени диагностицирани с рак на яйчника за период от 5 години. 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ DUVAVIVE Ракът на яйчника се наблюдава рядко много по-рядко от рака на гърдата. Прилагането на ХЗТ само с естроген, е свързано с леко повишен риск от развитие на рак на яйчника. Съобщен е леко повишен риск от развитие на рак на яйчниците при жени, приемащи ХЗТ за поне 5 до 10 години. Рискът от рак на яйчника варира с възрастта. Например при жени на възраст между 50 и 5469 години, които не приемат ХЗТ, средно около 2 от жени ще бъдат диагностицирани с рак на яйчника за период от 5 години. При жени, които приемат ХЗТ в продължение на 5 години, би имало между 2 и около 3 случая на лекувани (т.е. до около 1 допълнителен случай). Говорете с Вашия лекар, ако нещо Ви притеснява. Ефектът на DUAVIVE върху риска от рак на яйчника не е известен. EMA/PRAC/835769/2015 Page 4/6

5 2. TACHOSIL (Човешки фибриноген, човешки тромбин) Интестинална обструкция (EPITT 18373) Кратка характеристика на продукта 4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба За да се предотврати развитието на тъканни сраствания на нежелани места, уверете се, че тъканите извън желаното място на приложение са добре почистени преди приложението на TachoSil (вж. раздел 6.6). Съобщени са събития, свързани със срастване на гастроинтестинални тъкани, водещи до гастроинтестинална обструкция, при коремна операция, проведена в близост до червата. 4.8 Нежелани лекарствени реакции Стомашно-чревни нарушения: С неизвестна честота: Интестинална обструкция (при коремни операции) Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: С неизвестна честота: Сраствания 6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа Притиска се с навлажнени ръкавици или навлажнен тампон. Поради силния афинитет на колагена към кръвта, TachoSil може да залепне също и за хирургичните инструменти, или ръкавици или прилежащите тъкани, покрити с кръв. Това може да се избегне чрез почистване на хирургичните инструменти, ръкавиците и прилежащите тъкани преди приложението. Важно е да се отбележи, че недостатъчното почистване на прилежащите тъкани може да причини сраствания (вж. точка 4.4). След притискане на TachoSil върху раната внимателно трябва да се отстрани ръкавицата или тампонът. За да се избегне отлепването на TachoSil, той може да се придържа в единия край, например с форцепс. 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате TachoSil Предупреждения и предпазни мерки След коремна операция и ако TachoSil залепне за съседни тъкани, в оперативното поле е възможно да се развие ръбцова тъкан. Ръбцовата тъкан може да причини срастване на участъци от червата, което може да доведе до запушване на червата. 4. Възможни нежелани лекарствени реакции При някои пациенти след операция и употреба на TachoSil може да се развие ръбцова тъкан. След коремни операции може също да настъпи запушване на червата и да се появи болка. Тези събития са с неизвестна честотата (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Вашият хирург ще почисти оперативното поле, когато прилага TachoSil, за да намали този риск. EMA/PRAC/835769/2015 Page 5/6

6 Инструкции за употреба 3. Почиствайте хирургичните инструменти, или ръкавиците и прилежащите тъкани, ако е необходимо. TachoSil може да залепне също и за хирургичните инструменти или ръкавици и прилежащите тъкани, покрити с кръв. Важно е да се отбележи, че недостатъчното почистване на прилежащите тъкани може да причини сраствания. EMA/PRAC/835769/2015 Page 6/6

New product information wording - Jan BG

New product information wording - Jan BG 25 January 2018 EMA/PRAC/35613/2018 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приети от PRAC на 8 11 януари 2018

Подробно

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за тапентадол, научните заключения

Подробно

Keytruda; INN-pembrolizumab

Keytruda; INN-pembrolizumab EMA/235911/2019 EMEA/H/C/003820 Общ преглед на Keytruda и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Keytruda и за какво се използва? Keytruda е противораково лекарство, което се използва за лечение

Подробно

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фентанил (трансдермални пластири,

Подробно

Paroxetine: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation – PS

Paroxetine: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation – PS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за пароксетин, научните заключения

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

Приложение I

Приложение I Прилжение III Изменения, кит да се включат в сътветните тчки на кратката характеристика на прдукта и листвката Забележка: Настящите изменения на кратката характеристика на прдукта и паквката важат към

Подробно

diclofenac (topical formulations): CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for

diclofenac (topical formulations): CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за диклофенак (лекарствени форми за

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

Oxycodone: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSU

Oxycodone: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSU Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за оксикодон, научните заключения са,

Подробно

Intrarosa, INN-prasterone

Intrarosa, INN-prasterone ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

Duavive, INN-oestrogens conjugated / bazedoxifene

Duavive, INN-oestrogens conjugated / bazedoxifene ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ DUAVIVE 0,45 mg/20 mg таблетки с изменено освобождаване 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка с изменено освобождаване

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

Nimesulide - Annex I_IV_bg

Nimesulide - Annex I_IV_bg Приложение II Научни заключения и основания за измененията на кратката характеристика на продукта и листовката, представени от Европейската агенция по лекарствата 45 Научни заключения Цялостно обобщение

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Numeta: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSR-S-

Numeta: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSR-S- Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно окончателния доклад от наложеното неинтервенционално

Подробно

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

Evista, INN-raloxifene hydrochloride

Evista, INN-raloxifene hydrochloride ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА - 1 - 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Evista 60 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg ралоксифен хидрохлорид

Подробно

cyproterone acetate /ethinylestradiol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable

cyproterone acetate /ethinylestradiol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно крайния доклад от наложилото се неинтервенционално

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

lay-summary_bulgarian

lay-summary_bulgarian Ефект на линаглиптин върху сърдечно-съдовото здраве и бъбречната функция при пациенти с диабет тип 2 със сърдечно-съдов риск (проучването CARMELINA, 1218.22) Хората с диабет тип 2 са с 2 до 4 пъти пъти

Подробно

Estradiol Art 31 Annex I_bg

Estradiol Art 31 Annex I_bg Приложение II Научни заключения и основания за промяна на условията в разрешенията за употреба 6 Научни заключения Пълно резюме на научната оценка на лекарствени продукти, съдържащи високи концентрации

Подробно