Microsoft Word - Zolsana_PIL-clean.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Zolsana_PIL-clean.doc"

Препис

1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Золcaна 5 mg филмирани таблетки Золcaна 10 mg филмирани таблетки Золпидемов тартарат Zolsana 5 mg film-coated tablets Zolsana 10 mg film-coated tablets Zolpidem tartrate Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. - Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. В тази листовка: 1. Какво представлява Золсана и за какво се използва 2. Преди да приемете Золсана 3. Как да приемате Золсана 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Золсана 6. Допълнителна информация 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛСАНА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Золсана е сънотворно средство, от групата на подобните на бензодиазепин лекарствени продукти. Прилага се за краткотрайно лечение на безсъние. Лечението с бинзодиазепини и бензодиазепин-подобни лекарствени продукти е показано само при нарушения на съня при клинично тежки случаи. 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЗОЛСАНА Не приемайте Золсана ако сте алергични (свръхчувствителност) към активното вещество или към някое от помощните вещества на таблетките Золсана ако страдате от тежка форма на патологична мускулна слабост (миастения гравис). в случаи на краткотрайно спиране на дишането докато спите (синдром на апнея в съня). ако имате тежки дихателни проблеми (дихателна недостатъчност). ако имате тежко увреждане на черния дроб (чернодробна недостатъчност). Деца и юноши под 18 годишна възраст не трябва да приемат Золсана. Обърнете специално внимание при употребата на Золсана Общи Преди да започнете лечение със Золсана - трябва да се изяснят причините за безсънието - трябва да се лекува основния причинител на безсънието

2 Ако лечението на безсънието не е успешно след 7-14 дни, трябва да се обърнете към психиатър или лекар за уточняване на основното заболяване. Най-обща информация за ефектите, наблюдавани след употреба на бензодиазепини и бензодиазепин-подобни лекарствени продукти (като Золсана) или други сънотворни, които предписващият лекар трябва да има предвид са: Привикване След многократна употреба в продължение на няколко седмици може да се развие известна загуба на ефективността по отношение на хипнотичните ефекти. Зависимост Употребата може да доведе до развитие на психическа и физическа зависимост. Рискът от зависимост се увеличава с дозата и продължителността на лечение и е по-голям при пациенти, които злоупотребяват с алкохол или лекарства. След като се е развила физическа зависимост, рязкото преустановяване на лечението ще се придружава от симптоми на отнемане. Симптоми на отнемането (възобновяване на безсънието) При преустановяване на лечението със сънотворното средство може да възникне преходен синдром, при който нарушенията на съня, да се появят отново в засилена форма. ( rebound феномен). Той може да се придружава от други реакции, включващи главоболие или мускулни болки, повишено неспокойствие и напрежение, безпокойство, объркване, раздразнителност и нарушения на съня и тежки случаи на дереализация, деперсонализация, нарушения на слуха (хиперакузис), вкочаненост и изтръпване на крайниците, свръхчувствителност към светлина, шум и физически контакт, халюцинации или епилептични припадъци. Важно е да осъзнавате възможността от развитие на тези симптоми когато лекувате вашето безсъние. Проблеми с паметта (aмнезия) Могат да се проявят проблеми с паметта (aнтероградна амнезия). Tова състояние най-общо възниква няколко часа след приемането на золпидемов тартарат. За да се сведе до минимум този риск, трябва да сте сигурни, че можете да си осигурите непрекъснат сън 7-8 часа (виж 4. "Възможни нежелани реакции"). Психични и "парадоксални" реакции По време на лечението могат да възникнат реакции като безпокойство, вътрешно напрежение, раздразнителност, агресия, налудности (психози), пристъпи на гняв, кошмари, халюцинации, психози, сомнамбулизъм, неадекватно поведение, засилено безсъние и други нежелани поведенчески реакции. Ако това се случи, употребата на Золсана трябва да се преустанови. По-вероятно е тези реакции да възникнат при пациентите в старческа възраст. Специфични групи пациенти Бензодиазепините и бензодиазепи-подобните лекарствени продукти (като Золсана) трябва да се предписват с повишено внимание при: Пациенти в старческа възраст или изтощени болни Те трябва да получават по-ниска доза: (виж "Как да приемаме Золсана mg" ). Золсана има миорелаксиращия ефект. По тази причина особено при пациенти в старческа възраст, съществува риск от падане и съответна фрактура на бедрото, когато стават през нощта. Пациенти с увредена бъбречна функция Въпреки, че не се изисква корекция на дозата, необходимо е повишено внимание.

3 Пациенти с хронична диспнея Установено е, че бензодиазепините могат да повлияят на дишането. Това трябва да се има предвид. Трябва също да се има предвид, и че тревожността или безпокойството са описани като признаци на диспнеята. Употреба при пациенти с анамнеза за злоупотреба с лекарства или алкохол: Трябва да се прилагат изключително предпазливо при такива пациенти. Тези пациенти трябва да са под стриктно наблюдение по време на лечение със Золсана, тъй като те са изложени на риск от привикване и психическа зависимост. Бензодиазепините и бензодиазепино-подобните лекарствени продукти (като Золсана) не се прилагат при: - пациенти с тежки чернодробни нарушения. Съществува риск от мозъчно увреждане (eнцефалопатия). - пациенти с халюцинации (психози) за първично лечение - за лечение на депресия или безпокойство, придружено от депресия като самостоятелно средство (поради риск от самоубийство). Прием на други лекарства Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Золсана трябва да се прилага внимателно в комбинация с други лекарствени продукти, потискащи централната нервна система (виж "Преди да приемете Золсана"). Едновременното приложение с други лекарствени продукти може да доведе до взаимно засилване на централния депресивен ефект (виж 4 "Възможни нежелани реакции"); - лекарствени продукти за лечение на мозъчни нарушения (невролептици, антидепресанти, aнтипсихотици) - хипнотици - лекарствени продукти срещу безпокойство, транквилизатори (aнксиолитици/седативни) - силни обезболяващи (наркотични аналгетици). Може да възникне повишена еуфория и в резултат на това да се повиши психологичната зависимост. - мускулни релаксанти - противогърчови лекарствени продукти (aнтиепилептици) - aнестетици - лекарствени продукти за лечение на алергии или общи настинки с едновременнен седативен ефект (антихистамини със седативно действие). Лекарствените продукти, които повишават активността на определени чернодробни ензими, могат да понижат ефекта на Золсана: напр. рифампицин (за лечение на туберкулоза). Моля, имайте предвид, че тези взаимодействия могат да се отнасят за лекарствени продукти, използвани преди известно време или по едно и също време в бъдеще! Прием на Золсана с храни и напитки Не трябва да консумирате алкохол по време на лечението тъй като това ще промени и засили ефекта на золпидем по неочакван начин. Способността да се изпълняват определени зъдължения, свързани с повишена концентрация, допълнително се понижава от тази комбинация.

4 Бременност и кърмене Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да приемате какъвто и да било лекарствен продукт. Золсана не трябва да се приема по време на бременност, и по-специално, през първия триместър от бременността, тъй като няма достатъчно данни за оценка на безопасността от предписване на золпидемов тартарат по време на бременност и кърмене. Въпреки, че золпидемов тартарат не е показал развитие на каквито и да било малформации или някакви други ефекти, увреждащи плода при изпитванията върху животни, безопасността по време на човешка бременност не е потвърдена. Моля, информирайте Вашия лекар, ако искате да забременеете по време на лечението със Золсана или, ако подозирате, че сте бременна. Той/тя ще решат дали лечението ще пробължи или ще бъде променено. Ако Золсанасе приема продължително време по време на последните месеци от бременността, могат да се развият симптомите на отнемането при новороденото след раждането. Ако Золсанасе приема при крайно належащи причини в края на бременността или по време на раждането, при новороденото могат да възникнат ефекти като понижаване на телесната температура (хипотермия), понижаване на кръвното налягане (хипотония) и умерено потискане на дишането. Тъй като золпидем преминава в майчината кърма в малко количество, Золсанане трябва да се приема по време на кърмене. Шофиране и работа на машини Способността за шофиране или работа с машини може да се увреди от сънливостта, амнезията, влошената концентрация и влошената мускулна функция. (виж също "Приемане на Золсана с храна и напитки"). Това в голяма степен се отнася и при недостатъчна продължителност на съня. Важна информация за някои от помощните вещества на Золсана Филмираните таблетки cъдържат лактоза. Ако лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захари, консултирайте се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт. 3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ЗОЛСАНА Винаги приемайте золпидемов тартарат точно така, както Ви е казал Вашия лекар. Ако за нещо не сте сигурен, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Филмираната таблетка трябва да се приема с течност, непосредствено преди да си легнете. Обичайната дозировка е: Възрастни Препоръчителната дневна дозировка за възрастни са 2 филмирани таблетки Золсана 5 mg или 1 филмирана таблетка Золсана10 mg (cъответстваща на 10 mg золпидем/дневно). Пациенти в старческа възраст и изтощени пациенти Препоръчителната дозировка при пациенти в старческа възраст и изтощени пациенти е 1 филмирана таблетка Золсана 5 mg (cъответстваща на 5 mg золпидем/дневно).

5 Само в случаите, когато ефекта от лечението е недостатъчен и лекарственият продукт се понася добре, дозата може да се повиши на 2 филмирани таблетки Золсана дневно (cъответстващи на 10 mg золпидем/дневно). Пациенти с нарушена чернодробна функция При пациенти с нарушена чернодробна функция се препоръчва доза от 1 таблетка на Золсана 5 mg или 1 таблетка Золсана 10 mg (съответстващи на золпидем 10 mg / ден). Дозата трябва да бъде увеличена до 2 филмирани таблетки от Золсана 5 mg или 1 таблетка на Золсана 10 mg (съответстващи на золпидем 10 mg / ден), ако ефектът е недостатъчен и лекарственият продукт се понася добре. Maксимална доза Дневна доза от 2 филмирани таблетки Золсана 5 mg или 1 филмирана таблетка Золсана 10 mg (cъответстващи на 10 mg золпидем/дневно) не трябва да се превишава. Деца и юноши Золсана 10 mg не трябва да се прилага при деца и юноши под 18 годишна възраст. Колко дълго трябва да приемате Золсана? Продължителността на прием трябва да бъде възможно най-кратка. Най-общо, тя може да бъде от няколко дни до 2 седмици и не повече от 4 седмици, включително периода на понижаване на дозата. Срока на прекратяване трябва да се определя индивидуално. Тежки състояния могат да наложат по-дълъг срок от максималния за лечение. Вашият наблюдаващ лекар ще реши това след повторна оценка на вашето състояние. Ако приемете повече Золсана отколкото би трябвало В случай на предозиране се консултирайте с лекар незабавно! При предозиране на Золсана самостоятелно, са съобщени случаи на отслабване на съзнанието, което е било в рамките от силна сънливост до лека кома. Ако пропуснете да вземете Золсана Не взимайте двойна доза за да компенсирате забравената! Продължете приемането на Золсана така, както ви е предписал Вашия лекар. Ако спрете приема на Золсана Тъй като риска от развитие на синдром на отнемането е по-висок след внезапно спиране на лечението, Вашият лекар ще ви посъветва да прекратите лечението след постепенно понижаване на дозата. Ако имате каквито и да било въпроси за употребата на този лекарствен продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт! 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както всички лекарствени продукти, Золсана може да причини нежелани реакции въпреки, че не всички могат да ги развият. Нежеланите реакции са класифицирани в следните групи по реда на честотата:

6 Много чести Засягат повече от 1 на 10 потребители Чести Засягат от 1 дo 10 потребители на 100 Нечести Засягат от 1 дo 10 потребители на Редки Засягат от 1 дo 10 потребители на Много редки Засягат по-малко от 1 потребител на С неизвестна честота Честотата не може да се предвиди от наличните данни Чести: - сънливост по време на следващия ден, отслабени емоции, намалено внимание, объркване, умора, главоболие, - двойно виждане, - виене на свят, нарушения на движенията (атаксия), - мускулна слабост. Нечести: - Парадоксални реакции: безпокойство, ажитация, раздразнителност, агресивност, налудности, пристъпи на гняв, кошмари, халюцинации, психози, сомнамбулизъм, неадекватно поведение, засилено безсъние и други нежелани поведенчески ефекти (повероятно е тези реакции да възникнат при пациентите в старческа възраст), проблеми с паметта (амнезия), която да се асоцира с неуместно поведение (виж раздел "Обърни специално внимание на приема на Золсана"). По време на употребата на бензодиазепини или бензодиазепин-подобни средства може да се прояви съществуваща по-рано депресия. - физическа зависимост (дори в терапевтични дози): прекъсване на лечението може да доведе до симптоми на отнемане или феномена на прекратяване (Вижте Внимателна употреба на Золсана ). - Може да се появи психическа зависимост. Зависимост е съобщена при пациенти, злоупотребяващи с много други лекарства. - Понижено сексуално желание (либидо). - Стомашно-чревни нарушения (диария, гадене, повръщане) - Кожни реакции Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЗОЛСАНА Да се съхраняват на места, недостъпни за деца. Да не се използват Золсана след срока на годност, отбелязан на опаковката.срокът на годност се отнася до последния ден на месеца. Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

7 Лекарствата не трябва да бъдат изхвърляни посредством отпадъчните води или домашния боклук. Консултирайте се с Вашия фармацевт как да изхвърляте ненужните лекарства. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Золсана - Активното вещество е золпидемов тартарат (zolpidem tartrate). Една филмирана таблетка съдържа 5 mg золпидемов тартарат Една филмирана таблетка съдържа 10 mg золпидемов тартарат - Другите вещества са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза (Е464), натриев нишестен гликолат (Е572) и магнезиев стеарат в ядрото на таблетката и хипромелоза (Е464), титанов диоксид (E171) и макрогол 400 във филмовото покритие. Как изглежда Золсана и и какво съдържа опаковката Таблетките Золсана 5 mg са бели, oвални, двойноизпъкнали, филмирани с надпис "ZIM" и "5" от едната страна. Таблетките Золсана 10 mg са бели, oвални, двойноизпъкнали, филмирани, с делителна черта от двете страни, с надпис "ZIM" и "10" от едната страна. Золсана се предлагат в кутии, съдържаща 7 (1 х 7), 10 (1 х 10) и 20 (2 х 10) филмирани таблетки, в блистерни опаковки. Информация за предписване Само по лекарско предписание. Притежател на разрешението за употреба и производител: Krka, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto, Словения Дата на последно одобрение на листовката

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

Microsoft Word - Mirzaten_06976_IB_B.I.3a.doc

Microsoft Word - Mirzaten_06976_IB_B.I.3a.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Мирзатен 30 mg филмирани таблетки Мирзатен 45 mg филмирани таблетки Миртазапин Мirzaten 30 mg film-coated tablets Мirzaten 45 mg film-coated tablets Mirtazapine Прочетете

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 10 mg филмирани таблетки Монтелукаст За възрастни и юноши над 15 годишна възраст Monkasta 10 mg film-coated tablets Montelukast For adults and adolescents from

Подробно

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене Монтелукаст За деца от 2 до 5 години Monkasta 4 mg chewable tablets Montelukast For children from 2 to 5 years Монкаста 5 mg таблетки

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фентанил (трансдермални пластири,

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app Листовка: информация за пациента Яснал Q-Tab 5 mg таблетки, диспергиращи се в устата Яснал Q-Tab 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата Донепезилов хидрохлорид Yasnal Q-Tab 5 mg orodispersible tablets

Подробно

Б

Б Б. ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЕТРОФЕМИН 2,5 mg филмирани таблетки LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Летрозол / Letrozole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕСОБЕЛ 10 mg филмирани таблетки ESSOBEL 10 mg film-coated tablets есциталопрам (escitalopram) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Алонзап ODT 5 mg, таблетки, диспергиращи се в устата / Alonzap ODT 5 mg orodispersible tablets Алонзап ODT 10 mg, таблетки, диспергиращи се в устата/ Alonzap ODT 10

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS

Tapentadol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за тапентадол, научните заключения

Подробно

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Валстор 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film-coated tablets Ко-Валстор 160 mg/25 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/25 mg film-coated

Подробно

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app Листовка: информация за пациента Пантопразол Кrka 40 mg стомашно-устойчиви таблетки Пантопразол Pantoprazol Кrka 40 mg gastro-resistant tablets Pantoprazole Прочетете внимателно тази листовка, преди да

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно