OBJ_DOKU fm

Размер: px
Започни от страница:

Download "OBJ_DOKU fm"

Препис

1 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/ ASA _004 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ Технически данни Използуване по предназначението Правила за техниката на безопасност 2 5 Конструкция Монтаж Присъединяване и пускане в действие Прахоизсмукване Техническо обслужване и поддържане 4 10 Околна среда Принадлежности Гаранция ЕО Декларация за съответствие... 5 Указаните изображения се намират в многоезичното Ръководство по обслужването.

2 BG ASA 1 Символ Предупреждение за обща опасност Предупреждение за опасност от токов удар Прочетете ръководството/указанията! 2 Технически данни Прахоизсмуквателна конзола ASA Изтеглена дължина ASA 5000 ASA 6000 Електрически съединител Тегло ASA 5000 ASA м 6 м 230 В~/16 A 92 кг 105 кг 3 Използуване по предназначението Прахоизсмуквателната конзола ASA е едно стационарно устройство, което заедно с блока за енергозахранване / за прахоизсмукване EAA, предоставя съединенията за енергозахранване на електрически и пневматични инструменти, а също така и съединения за прахоизсмукване. По такъв начин потребителят има непосредствено на разположение в една пространствено ограничена работна зона всички необходими за работата на електрическите и пневматичните инструменти съединения. Размерът и количеството на частиците, които могат да бъдат изсмуквани от блока за енергоснабдяване / за прахоизсмукване EAA/прахоизсмуквателната конзола ASA, зависи от мощността на присъединената прахосмукачка. По принцип обаче EAA/ASA е предвидена за изсмукване на прах, а не на големи или тежки стърготини, остатъци от обработвани детайли и т.н.. За щети и злополуки, възникнали поради използване не предназначението или неквалифицирано използване или вследствие на допълнително извършени от потребителя модификации на EAA или ASA, Festool не поема никаква отговорност. 4 Правила за техниката на безопасност Предупреждение! Прочетете всички указания и препоръки за безопасност. Неспазването на предупредителните указания и упътвания може да стане причина за електрически удар, пожар и/или тежки наранявания. Съхранявайте всички инструкции за безопасност и упътвания, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях. Допустимото допълнително натоварване на EAA/ASA (например с теглото на електрически или пневматични инструменти, принадлежности) е макс. 12 кг. Проверявайте редовно дали не са повредени електрическите съединителни кабели. Повредените проводници трябва да бъдат сменени от електротехник или сервизната служба на Festool. 5 Конструкция 5.1 Прахоизсмуквателна конзола ASA Прахоизсмуквателна конзола ASA (виж заглавната фигура) се състои от алуминиев профил две части, който е лагеруван подвижно в една конзола. Той образува носещата система за блока за енергозахранване / за прахоизсмукване EAA. 5.2 Блок за енергоснабдяване / за прахоизсмукване EAA Блокът за енергоснабдяване / за прахоизсмукване EAA има две части: Част с електрическите компоненти, като например щепселни розетки и превключвател за избиране за електрическите инструмент (EW). Част с пневматичните компоненти, включително съединения за пневматичните инструменти (DW). Повече информация и инструкции по обслужването при присъединяване на блок за енергозахранване / за прахоизсмукване можете да получите от "Ръководство по обслужване" EAA. 6 Монтаж Опасност от нараняване, имуществени щети Преди започване на монтажа винаги оставете статиката на предвиденото за закрепване място да бъде проверена от специалист по строителна статика! 2

3 Само в Германия: Festool Ви предлага възможността блокът за енергозахранване / за прахоизсмукване или прахоизсмуквателната конзола да Ви бъдат инсталирани от едно авторизирано монтажно предприятие. Блокът за енергозахранване / за прахоизсмукване или прахоизсмуквателната конзола ще Ви бъдат монтирани комплектно и ще Ви бъдат предадени готови за експлоатация. Ние Ви препоръчваме да използвате тази сервизна услуга, за да си осигурите един бърз и сигурен монтаж. Има следните монтажни възможности: настенен монтаж таванен монтаж монтаж на една колона монтажа на ASA на бетонна стена - фиг. [1] В съответствие със схемата за пробиване на приложения шаблон за пробиване трябва да бъдат пробити шест отвори за дюбели в бетонната стена. Като дюбели за закрепване за интактен бетон се оказват сполучливи B25 - B55 или C20/25 до C50/ 60 Fischer Combi обтегачи FBN II 16/15 K, 16/25, 16/50. Монтаж на ASA на бетонен таван - фиг. [2] Таванният монтаж може да се извърши с една промеждутъчна конзола фиг. [2]. Скрепителните елементи оразмеряват и изработват в съответствие с нуждите на строителната статика. Монтаж на ASA на стена от тухли или кухи блокове - фиг. [3] Скрепителните елементи оразмеряват и изработват в съответствие с нуждите на строителната статика. Препоръчват се непрекъснати резбови щанги M16. Монтаж на ASA на колона - фиг. [4] Монтажът на една колона или носач става като е показано на фиг. [4]. Скъсяване на окачването на ASA Дължината на окачването при доставката е 1,6 м. При необходимост алуминиевата тръба [5-1] може да бъде отрязван до исканата дължина. След скъсяването проводниковите системи се изтеглят назад. Внимание: За да не се повредят проводниковите системи при движение на прахоизсмуквателната конзола, те не трябва да бъдат обтегнати, а трябва да имат още хлабина в кабелния канал. ASA BG Кабелен канал (само ASA CT/SRM) Приложеният кабелен канал трябва да бъде закрепете на стената или на колоната между конзолата на ASA и мястото на прахосмукачката. Алуминиевата тръба се закрепва [6-2] в предвидените затегателни скоби [6-1] в кабелния канал и се свързва с помощта на приложените парчета маркуч [6-3] с ASA и със прахосмукачката. При необходимост могат кабелният канал и алуминиевата тръба могат да бъдат съответно скъсени. Тръбопроводите за сгъстен въздух и електрическите кабели [6-4] също така се поставят в кабелния канал. 7 Присъединяване и пускане в действие 7.1 Присъединяване на тръбопровода за сгъстен въздух За нормална работа са необходими: налягане на въздуха: 4-8 бар налягането на изтичане обемен поток на въздуха: мин. 400 л/мин за всеки присъединен пневматичен шлифовъчен инструмент на Festool. Присъединете сивия тръбопровод за сгъстен въздух на ASA след съединяване към снабдителния блок със съединителния щекер към местната компресорна уредба. 7.2 Съединител за проводника на веригата за управление CT-мобилни промишлени прахосмукачки серия CT 22, CT 33, CT 44, CT 55 Монтирайте монтажния комплект (модул EAA CT22/33/44/55: ) за проводника на веригата за управление към мобилната промишлена прахосмукачка CT (виж инструкцията за монтаж). CT-мобилна промишлена прахосмукачка серия CT 26, CT 36, CT 48 Монтирайте монтажния комплект (модул EAA CT26/36: ) към CT-мобилната промишлена прахосмукачка (при CTM 36/48 LE и CTL 36/48 LE е предварително монтиран). Поставете проводника на веригата за управление в щепселното гнездо на прахосмукачката. SRM-мобилна промишлена прахосмукачка и продукти на чужди производители Няма възможност за присъединяване на проводника на веригата за управление. Ако има прахосмукачката има щепселна розетка с включваща автоматика, то мрежовият проводник на EAA 3

4 BG ASA трябва да бъде включен в тази щепселна розетка на уреда, за да може да се използва включващата автоматика на прахосмукачката. При това обаче трябва да се спазва максимално допустимото натоварване на щепселната розетка на уреда. Освен това не могат да бъдат използвани всички функции на EAA. Затова ние препоръчваме настоятелно да се използва една мобилна промишлена прахосмукачка на Festool. ASA TURBO Само от един квалифициран електротехник: Затегнете кабела за управление на входа на управляващия сигнал на стационарната прахосмукачна уредба. 7.3 Присъединяване на прахоизсмукване ASA CT/SRM Поставете съединителна муфа на смукателния маркуч в съединяването на прахосмукачката. За присъединяване на смукателния маркуч към прахосмукачката ние препоръчваме да се използва компенсацията на завъртането "D50 DAS-AS". ASA TURBO Свържете смукателния маркуч на ASA със стационарната прахосмукачна уредба. 7.4 Присъединяване на мрежовия проводник Свържете черния мрежов щепсел на ASA с една щепселна розетка на захранващата мрежа (230 V~/16A). 7.5 Пускане в действие След като сте извършили следните работни операции, ASA има готовност за работа: 1. Съединяване към EAA (виж "Ръководство по обслужване" EAA) Мрежов и кабел на проводника за управление към EAA Тръбопровод за сгъстен въздух към снабдителния блок 2. Съединяване на ASA Мрежов щепсел към местната електрическата мрежа Тръбопровод за сгъстен въздух към местната мрежа за сгъстен въздух Проводник на веригата за управление към прахосмукачката 8 Прахоизсмукване Опасност за здравето поради прахове Праховете могат да са опасни за здравето. Затова никога не работете без прахоизсмукване. При прахоизсмукване на опасни за здравето прахове винаги спазвайте националните правила. Доколкото националните правила на техниката за безопасност изискват един контрол на ефективността на прахоизсмукване (контрол на обемния поток), може да бъде отворен само един смукателен отвор на EAA. Това става с шибъра. Ако шибърът е разглобен, например при прахоизсмукване на не опасни за здравето прахове, могат да работят и да се прахоизсмукват едновременно две машини (виж "Ръководство по обслужване" EAA). 9 Техническо обслужване и поддържане Опасност от злополука Преди започване на работи по техническо обслужване и ремонт разединете EAA/ASA от снабдяването с електрически и ток и със сгъстен въздух. Техническо обслужване и ремонт на електрическата или на електронната част могат да бъдат извършвани само от електротехник. Повредени предпазни приспособления и части трябва да бъдат съответно ремонтирани или сменени в специализирана работилница, освен ако в "Ръководство по обслужване" не е предвидено нещо друго. 10 Околна среда Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат разделно изхвърляни с мисъл за околната среда. Спазвайте валидните национални разпоредби. 4

5 Само ЕС: Според европейската директива за електрически и електронни стари уреди и прилагането и в националното право развалените електрически инструменти трябва да бъдат събирани разделно и да бъдат отвеждани за рециклиране с мисъл за околната среда. 11 Принадлежности Работете само с предвидените за тази машина оригинални принадлежности и консумативи на Festool, тъй като тези системни компонентите са оптимално съгласувани помежду си. При използване на принадлежности и консумативи от други производители е възможно влошаване на качеството на работните резултати и ограничение на гаранционните претенции. В зависимост от приложението може да се увеличи износването на машината или да се повиши Вашето лично натоварване. Поради това с използване изключително на оригинални принадлежности и консумативи на Festool Вие ще предпазите себе си, Вашата машина и правото си на гаранционните претенции! Номерата за поръчка на принадлежности и инструменти Вие можете да намерите във Вашия каталог на Festool или в Интернет на адрес " 12 Гаранция В случай на дефекти на материала и фабрични недостатъци за нашите уреди ние даваме гаранция в съответствие със специфичните за страната законови разпоредби, като минималният гаранционен срок е 12 месеца. В рамките на страните-членки на Европейския съюз срокът на гаранцията е 24 месеца (удостоверяван с фактура или товарителница). Щети, особено такива, които се дължат на естествено износване/амортизация, претоварване, неправилно обслужване, респ. на щети по вина на потребителя или в резултат на друго, несъобразено си инструкциите в "Ръководството за експлоатация" приложение или такива, които са били известни към момента на закупуването, се изключват от гаранцията. Също така остават изключени щети при използване на неоргинални принадлежност и разходвани материали (например шлифовъчни кръгове). Рекламации се приемат когато уредът се изпрати в неразглобено състояние на доставчика или на оторизиран от Festool сервиз. Съхранявайте грижливо Ръководството по обслужване, Ука- ASA BG занията за безопасност, Спецификацията на резервните части и квитанцията от покупката. При това важат съответните актуални гаранционни условия на производителя. Забележка Въз основа на постоянните научни и развойни работи си запазваме правото да правим изменения на указаните тук технически данни. 13 ЕО Декларация за съответствие Прахоизсмуквателна конзола ASA Сериен номер ASA 2500 CT/SRM ASA 5000 CT/SRM ASA 6000 CT/SRM ASA 5000 TURBO ASA 6000 TURBO Година на знака CE:2008 Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EC, EN , EN ISO , EN ISO , EN , EN 983 Festool Group GmbH & Co. KG Wertstr. 20, D Wendlingen Dr. Martin Zimmer Началник отдел "Изследване, разработка, технически документация" REACh за продукти Festool, техните принадлежности и консумативи: REACh е валидната от 2007г. за цяла Европа "Разпоредба за химикалите". Ние като последващ потребител, т.е. като производител на изделия, съзнаваме нашето задължение да информираме нашите клиенти. За да можем да Ви информираме за актуалното състояние и за възможни материали от списъка на кандидатите в нашите изделия, ние създадохме за Вас следната страница в Интернет: 5

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com Оригинално "Ръководство за работа" 1 Правила за техниката на безопасност...

Подробно

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd

468187_006_VAC_SYS_VP_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com VAC SYS VP Оригинално Ръководство за работа Вакуумна помпа VAC SYS VP

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com C L E A N T E X 26 E, 26 E AC, 26 E SD 36 E, 36 E LE, 36 E AC, 36 E LE AC, 36 E AC-LHS

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com DR 20 E E_768333_003 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ...

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

HILTI_Catalogue_2013.pdf

HILTI_Catalogue_2013.pdf Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно безплатно през първите две години. След това ние ще продължим

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd

468142_006_OFK_500_10_Spr.indd Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com OFK 500 Q Оригинално Ръководство за работа Фрезова машина за ръбове 468142_006

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K / / ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С УРЕД ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ 650 W / 800 W Aрт. No K64030 / 036051 / 036052 1 Съдържание Общи указания за безопасност Допълнителни указания за безопасност при

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com GD 320 GD 460 GD 460 A BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Технически

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com CMS-MOD-BS 120 BG Оригинално "Ръководство за работа" 1 Символ... 2 2

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно