Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt"

Препис

1 MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, Warsaw, ph , fax

2 ПОЛСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА 30 май, 1989 Закон за търговските камари 15 февруари, 1990 създаване на Полската търговска камара камара на частното право

3 ЧЛЕНОВЕ Регионални и местни камари -59 Промишлено-ориентирани асоциации - 56 Дву- и многостранни камари - 12 Други организации - 12 По настоящем: 139 членове

4 Основни дейности Създаване и оценка на икономическата политика в Полша(комитети) Външни отношения и съдействие Услуги, например: - Документи, свързани със законодателството - Курсове на обучение - Публикации Търговски арбитраж Специални проекти

5 КОМИТЕТИ Експертни органи, свързани със създаването и оценката на икономическата политика чрез: съвместно участие в развитието на цялостната държавна икономическа политика и отрасловите политики осигуряване на мнения за основни принципи и проекто-закони, свързани с бизнес дейностите защита на корпоративни интереси популяризиране на модерни методи на производство и управление поддържане на принципите на етика в бизнеса

6 ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА РЕКЛАМАТА Търговски мисии Улесняване на корпоративното участие в търговски панаири, изложби Организиране на периодични търговски панаири за подпомагане на по-тясното сътрудничество между фирмите (панаири на съ-производство) Посрещане на чуждестранни делегации при техните посещения в Полша Конференции, форуми, семинари Състезания и награди: полска награда за качество, състезание Fair play компания на Академията на търговските

7 СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПАЛАТИ Присъединителна програма на Палати за Източна Европа (CAPE): Консултация за съгласуване със законодателството н ЕС CAPE проучвания Централно Европейска Академия на Европалати Икономическо проучване на Европалати Женска мрежа на Европалати Европейски бизнес панел Корпоративна социална отговорност

8 СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ ЕКСПО 2000 Хановер Европейска икономическа среща на найвисоко равнище(варшава, април 2004) ЕКСПО 2005 Аичи (Япония)

9 РОЛЯТА НА ПАЛАТИТЕ ПРИ АДАПТАЦИЯТА НА ПОЛША КЪМ СТАНДАРТИТЕ НА ЕС Анкета сред малките и средни предприятия Анкета сред предприемачите относно членовете на ЕС Становище относно активите на проектите на членовете Становище относно правителствени закони (Стратегия на развитие, Структурни програми)

10 ПРОЕКТИ НА ЕС ПРОЕКТИ НА ЕВРОПАЛАТИ Корпоративна социална отговорност Повишаване на корпоративната социална отговорност (КСО) особено сред малките и средни предприятия. Кампанията включваше 63 еднодневни мероприятия в 29 европейски страни (юли март 2005) CAESAR- Препредаване на КСО в търговските палати подпомагане на търговските палати при изграждането на капацитет за поощряване и подпомагане на европейските малки и средни предприятия, които доброволно да възприемат практиките на КСО и за да им се помогне да разберат как КСО може да е от полза за техния бизнeс (в процес март 2007) Път към Япония III подпомагане на европейските компании да успеят в Япония и осигуряване на компаниите на професионална подготвителна, материално-техническа и маркетингова подкрепа (края на ) Предприемачески опит подобряване на б

11 ПРОЕКТИ НА ЕС KIGNET палатска система за подкрепа на конкурентноспособността на полските компании Висококачествени услуги за малките и средни компании. Достъп до услуги (мрежа за стандартизирани услуги: Документи на законодателството Международно сътрудничество (нов пазар) Търговски арбитраж Обучения Развитие на нови услуги 10,5 млн. евро

12 ПРОЕКТИ НА ЕС ОБУЧЕНИЯ Конкурентни преимущества: Информационни, консултативни и агентски услуги в областта на човешките ресурси за Дойче банк Консултативна система за MSG Sp. z o.o Услуги в областта на държавните поръчки Технологични форуми поощряване на иновациите Академия на иновациите и рисковия капитал Fair Play назначаване. Подкрепа на предприемаческата култура на пазара на труда Платформи за електронно обучение. 15 млн. евро

13 ПРОЕКТИ НА ЕС Развитие на кариерата за жени Конкурентни преимущества: обучения Консултации Субсидии за стартиране на бизнес дейност Услуги за жени, търсещи работа, стартиране на работа и занимаване с бизнес, навлизане отново на пазара на труда 12 млн. евро

14 ПРОЕКТИ НА ЕС Подкрепа за развитие на полския износ проект, осъществен от WYG International и Промоционалния център на Полската търговска палата съ-финансиран от Европейския социален фонд насочен към малките и средни предприятия и микро предприемачи, производители и доставчици на услуги Проектът включва: обучения разработване на бизнес ръководства за избрани чужди пазари изследователски посещения на избрани страни консултации 4,5 млн. евро

15 УЕБСАЙТ Благодаря Ви за вниманието. За повече информация моля посетете нашата интернет страница:

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анкета Бизнес средата в България Клъстер Дуално професионално обучение към ГБИТК Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Анкета Бизнес средата в България д-р Митко Василев Главен управител

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) Заедно успяваме Стратегия 2019-2021 6. Juni 2019 Успешни заедно Ние сме официалната германска външнотърговска камара в България. Мрежата ни включва:

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Slide 1

Slide 1 GO GLOBAL ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Таня Койчева Служба по търговско-икономически въпроси, гр. Лондон 18 юни 2019 г. Съдържание Макроикономически показатели Фактори на търсенето Сектори

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Международна HR конференция на БАУХ 2019 г. Улови духа на Райфайзен Рада Йосифова Началник отдел Човешки ресурси 31 май 2019 Боровец Визия 2025 ВИЗИЯ 2025 : Ние сме най-препоръчваната финансова група МИСИЯ:

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно