Microsoft Word - bud smetki.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - bud smetki.doc"

Препис

1 на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ 751 Столична библиотека - държавна отговорност Численост: 132 субсидирани бройки 1

2 на Малък градски театър Зад канала /общинска дейност/ приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. В т.ч лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 60 бр. 2

3 на театър София /общинска дейност/ приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 101 бр. 3

4 на театър Възраждане /общинска дейност/ приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 21 бр. 4

5 на Столичен куклен театър приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 65 бр. 5

6 на Омбудсмана на град София приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 123 Общински съвети 6

7 на Дирекция Архитектура и градоустройство приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ 0 І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. В т.ч. Капиталови разходи лв лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 7

8 на Столичен дом за радостни обреди /общинска дейност/, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 745 Обредни домове и зали Численост: 35 бр. 8

9 на Зоопарк - София местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г. І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 746 Зоопаркове Численост: 72 бр. 9

10 на ОП Гробищни паркове местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 745 Обредни домове и зали Численост: 147 бр. 10

11 на ОП Стара София с музей местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. В т.ч лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 740 Музеи, художествени галерии, паметници Численост: 41 бр. 11

12 на ОП Туристическо обслужване местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих Численост: 26 бр. 12

13 на Софийска градска художествена галерия-държавна дейност приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. в т. ч лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 739 СГХГ Численост: 24 бр. 13

14 на Софийска градска художествена галерия -дофинансиране приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 739 СГХГ - дофинансиране Численост: 8 бр. 14

15 на Дирекция ПАМДТ приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 15

16 на Дирекция Логистика приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 16

17 на ОП Социален патронаж, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 6109: ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: лв лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи ДЕЙНОСТ 524 Домашен социален патронаж - местна отговорност Численост: 255 субсидирани бройки 17

18 на Дирекция Социални дейности, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ ФУНКЦИЯ 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи І.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв лв лв. Численост: 837 субсидирани бройки ІІ.ПРИХОДИ ОТ МЕСТЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв лв лв. Капиталови р-ди лв. Численост: 108 субсидирани бройки 2. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: Численост: 27 субсидирани бройки лв лв лв лв. 18

19 на Дирекция Здравеопазване, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ І.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв лв лв. Капиталови р-ди лв. В т.ч лв лв. Численост: 543,5 субсидирани бройки ІІ.ПРИХОДИ ОТ МЕСТЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв. Численост: няма 2. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: Численост: 71,5 субсидирани бройки лв лв лв. 19

20 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Икономически дейности и услуги ДЕЙНОСТ: 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов Щатна численост на персонала : 14,5 бройки 20

21 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Щатна численост на персонала : 126 бройки 21

22 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на П А Р К М У З Е Й В Р А Н А приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Щатна численост на персонала : 25 бройки 22

23 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 623 ЧИСТОТА Щатна численост на персонала : 424 бройки 23

24 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП СОФИЯ -ПРОЕКТ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 619 Други дейности по жил. строителство,благоустройство и регионално развитие Щатна численост на персонала : 60 бройки 24

25 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 619 Други дейности по жил. строителство,благоустройство и регионално развитие Щатна численост на персонала : 18 бройки 25

26 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ЕКОРАВНОВЕСИЕ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Икономически дейности и услуги ДЕЙНОСТ: 878 Приюти за безстопанствени животни Щатна численост на персонала : 20 бройки 26

27 на Отрезвител - София, приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 год. ДВ.бр.99/2011г/ І. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР : лв. ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР : лв. в това число: ИЗДРЪЖКА: лв. ФУНКЦИЯ 2 Отбрана и сигурност ДЕЙНОСТ 239 Други дейности по вътрешната сигурност - държавна отговорност 27

28 на ДВНПЛ, приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 год. ДВ.бр.99/2011г/ І. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: лв. ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: лв. в това число: ИЗДРЪЖКА: лв. ФУНКЦИЯ 2 Отбрана и сигурност ДЕЙНОСТ 239 Други дейности по вътрешната сигурност - държавна отговорност 28

29 БЮДЖЕТНА СМЕТКА на Столична ученическа спортна школа, приета с Решение от Протокол от г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ бр. 99/2011г./ I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Делегирана от държавата ФУНКЦИЯ 3; Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. Осигуровки лв лв 3808лв Численост: 74 щ. бр. I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Местна дейност ФУНКЦИЯ 3: Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч лв 29

30 БЮДЖЕТНА СМЕТКА на Столичен център за работа с деца, приета с Решение от Протокол от г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ бр. 99/2011г./ I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Делегирана от държавата ФУНКЦИЯ 3; Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. Осигуровки лв лв 299лв Численост: 58,5 щ. бр. I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Местна дейност ФУНКЦИЯ 3: Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч лв 30

31 СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЮДЖЕТ 2012 година ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ДОФИНАНСИРАНЕ МЕСTНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ числ заплати ДИРЕКЦИЯ осиг. вн "ОБРАЗОВАНИЕ" издръжка капиталови разходи ВСИЧКО

32 СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЮДЖЕТ 2012 година ДЕЛЕГИРАНИ МЕСТНИ ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ДОФИНАНСИРАНЕ ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ числ. 166,0 166,0 ДИРЕКЦИЯ заплати осиг.вн "КУЛТУРА" издръжка ВСИЧКО

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie.

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2017 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2018 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 2 410 827 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2016 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2017 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 1,816,859 Дейност 1-1-117 "Държавни

Подробно

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация

Подробно

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Общо държ. служби 769 042 767 332 710 795 703 015 73 096 63 979 Общинска администрация 730 014 728 304 69 596 305 588 875 58 600 50

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

PRIL-13

PRIL-13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2015 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2016 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 3 743 305 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail:    Д О К Л А ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г. Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община Ивайловград е разработен в съответствие с изискванията на: Закон за публичните финанси

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

DOS-box document :42:17

DOS-box document :42:17 25/07/17 стр. N 1 I I I II. Отбрана и сигурност I I I I. Общи държавни I-----------------------------------------------I-----------------------I-----------------------I IП-Ф I служби I A.Отбрана I B.Полиция

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно