Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "Elisha, Man of Miracles Bulgarian"

Препис

1 Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation 2002 Genesis Research Corporation Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Воловете не били достатъчни, за да могат да теглят ралото. Имало нужда от още един. Това обаче не спряло младия фермер, наречен Елисей! Той просто застанал до воловете, запълвайки мястото на липсващия вол. Трябва да е бил силен, умен издраво работещ мъж.

4 Докато Елисей орял, Божият пророк Илия дошъл и го повикал. Младeжът напуснал фермата, за да бъде близо до Божия слуга. Един ден, Бог взел Илия на небето във вихрушка. Сега вече Елисей станал Божият пророк към Израел.

5 Въпреки, че на Елисей му било тъжно, че Илия си бил отишъл, той помолил Бог да му даде сила като на Илия. Елисей взел кожуха на Илия и ударил с него течащата вода на реката, точно както Илия бил направил преди това. Водата отново се разделила! Сега Елисей бил сигурен, че Бог бил с него.

6 Когато Елисей отивал към Ветил, някои младежи му се подигравали, като казвали: Качи се плешивецо! Тях не ги било грижа, че Елисей бил Божият слуга. Изведнъж, нещо изненадващо се случило. Две мечки излязли от гората и изяли 42-ма младежа.

7 Един ден Елисей срещнал една вдовица, която дължала пари и не можела да ги върне. За да си получи парите, този, който и ги бил дал на заем трябвало да вземе и двата и сина като роби. Елисей казал на вдовицата: Отидиивземиот съседите си колкото празни съдове успееш да намериш. Бог щял да извърши нещо чудесно за тази жена.

8 Жената имала само един малък съд за масло в дома си. Но от този малък съд тя изливала масло, докато напълнила всички други празни съдове, които била взела! Ако бяха имали вани по това време, мислите ли, че Бог щял да напълни и тях? Жената продала маслото и спасила синовете си.

9 Една друга жена и мъжът и направили специална стая в дома си, така че Елисей да можел да живее там, когато се отбивал в техния град. Встаятаимало легло, маса, стол и свещник. Тази стая винаги била пазена за Елисей.

10 Елисей се чудел как да се отблагодари за добротата на тези хора. Когато той научил, че те нямали деца, той казал на жената нещо, което тя не можела да повярва: По това време следващата година, ти ще имаш син. И наистина, след една година се родило бебето.

11 След няколко години, синът им бил на полето с баща си. Главата ми, главата ми!, извикало момчето. Когато го довели при майка му, то стояло в скута и до обяд и после умряло. Майката го поставила на леглото в стаята на Елисей. Кой мислите, че би могъл да и помогне?

12 Елисей ли казахте? Точно така! Тя оседлала едно магаре и отишла право при него. Елисей дошъл, качил се сам горе в стаята и се помолил на Господ. Бог върнал живота на момчето. Елисей повикал майката и и казал: Ето синът ти. Колко щастлива само трябва да е била тя!

13 В съседна Сирия живял един военачалник на име Нееман. Той бил смел и силен, но имал ужасна болест, наречена проказа.

14 Жената на Нееман имала една прислужница, която била Израилтянка, взета в плен от Сирийците. Тя казала: Само ако Нееман можеше да отиде при пророка в Израел! Той може да го изцери от проказата му!

15 Нееман веднага потеглил за Израел, за да се види с пророка. Той взел сребро, злато и дрехи като подарък.

16 Слугата на Елисей излязъл навън и казал: Отиди и се потопи седем пъти в река Йордан и ще бъдеш очистен от болестта си. Нееман побеснял. Не можел ли той да се измие и в чистите, свежи реки на собствената си страна, Сирия? Много ядосан, той тръгнал да се връща в дома си.

17 За щастие, неговите слуги го придумали да се покори на заповедта на Елисей. Затова, Нееман се топнал в река Йордан 7 пъти. Тогава, сириецът Нееман оздравял. От този момент нататък, той започнал да се покланя на истинския Бог на Елисеевия Бог, който го бил изцерил от проказата.

18 Бог използвал Своя слуга Елисей дори след като той умрял. Един ден, единчовекумрялибил хвърлен в гроба, вкойто Елисей бил положен много преди това. Когато мъртвото тяло на този човек се докосналодокостите на пророка, човекът се съживил и се изправил на краката си. Наистина, Бог показал великата Си сила чрез Своя верен слуга Елисей!

19 Елисей, Мъж на Чудеса е история от Божието Слово Библията, намираща се в 4 Царе 2-13 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

20 Край!

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017

évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 évaluation diagnostique des ÉlÈves allophones Compréhension de l écrit CYCLE 2 Langue d origine : bulgare fiche_ecrit_c2_bulgare_v01.indd 1 20/09/2017 11:20 ФАМИЛНО ИМЕ: СОБСТВЕНО ИМЕ: NIVEAU : FIN DE

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ "НИЧИЯ"

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ НИЧИЯ 15-годишната Симона Великова бе убита на 6 ноември 2015 г. Тогава влюбеният в нея Димитър я намушка 20 пъти с нож, за да бъде "ничия", ако не е с него. Името на Симона, заедно с тези на още 22 жени, бяха

Подробно