Microsoft Word - Broshure

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Broshure"

Препис

1 Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона С Рехабилитация и реконструкция на публични пространства, уличната мрежа, инженерна инфраструктура, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда ЦГЧ "Североизток" Рехабилитация и реконструкция на публични пространства, уличната мрежа, инженерна инфраструктура, пешеходни алеи и тротоари, създаване на достъпна среда ЦГЧ "Югозапад" Група проекти ЖК МЛАДОСТ Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, инженерна инфраструктура, тротоари, пешеходни алеи, зелени площи, детски площадки и създаване на достъпна среда в ж.к. Младост част I Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, инженерна инфраструктура, тротоари, пешеходни алеи, зелени площи, детски площадки и създаване на достъпна среда в ж.к. Младост част II Група проекти ЗОНИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Реконструкция и доизграждане на транспортна и техническа инфраструктура в Южна производствена зона СЦ 1 ПН 1, ПН , M 4.2, M 4.3, Приоритетна ос 1 на ОПРР

2 И2 И3 И4 О О1 О2 О3 О4 Реконструкция и доизграждане на транспортна и техническа инфраструктура в Източна производствена зона Разширение на складово пространство от силозен тип Роса АД Разширение на производствено складова база от силозен тип Ойропак ООД Група проекти ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на общински училища: ОУ "Любен Каравелов" ОУ "Никола Вапцаров" ОУ "Климент Охридски" СОУ "Христо Ботев" Обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на общински детски градини: 1 ЦДГ Люляче 2 ЦДГ Пролет 3 ЦДГ Лястовичка 4 ЦДГ Славейче 5 ЦДГ Слънце 6 ЦДГ Здравец Обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на ПГ по техника и лека промишленост Обновяване на двора, оборудване и обзавеждане на ПГ по селско стопанство "Никола Пушкаров" СЦ 1 ПН 1, ПН 4 СЦ 1 ПН 1 СЦ 1 ПН 1 1.4, M 4.2, M 4.3 M 1.2, M 1.5 M 1.2, M 1.5 частно частно СЦ 2 ПН 2 M 2.5 СЦ 2 ПН 2 M 2.5 СЦ 1, СЦ 2 ПН 1 СЦ 1, СЦ 2 ПН Инвестиционен приоритет 3 Инвестиционен приоритет 3 Приоритетна ос 2 на ОПРР Приоритетна ос 2 на ОПРР Роса АД Ойропак ООД Министерство на образованието Министерство на земеделието

3 С С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 Група проекти СПОРТНА, КУЛТУРНА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА Изграждане на нова многофункционална спортна зала с открита комбинирана спортна площадка и паркинг в кв.105а, гр. Реконструкция на градски стадион Изграждане на нови трибуни и съблекални, спа и фитнес център, реконструкция на лекоатлетическа писта и осветление на игралното поле, открит паркинг Обновяване на тренировъчно игрище в градския парк, изграждане на комбинирано игрище и 2 бр. тенис кортове, реконструкция на трибуните Изграждане на спортно възстановителен комплекс с хотелска част на терена на бившия ресторант Байкал в градски парк Реконструкция и модернизация на плувен комплекс в градски парк Оборудване на Дом на културата, включително школа по изобразително изкуство, репетиционна зала по танци и обособяване на детски център Реконструкция на приземието на сградата на НЧ Кирил и Методий и разполагането в нея на Младежки клуб за творчески дейности ефективност на сградата на музея СЦ 2, M 3.4 СЦ 2, M 3.4 СЦ 2, M 3.4 СЦ 2, M 3.4, M 3.6 СЦ 2, M 3.4 M 3.3 M 3.3 M 3.2, M 3.3 С9 Оборудване и обзавеждане на общинска болница СЦ 2 ПН 2 M 2.6 Приоритетна ос 3 на ОПРР С10 Изграждане на културен и търговски център с офиси и социални жилища СЦ 3 ПН 2, ПН 3 M 2.4, M 3.3 частно частно

4 С11 С12 С13 С14 Е Е1 Е2 Изграждане на социални жилища, ритуална зала и обществено обслужваща зона с офиси и хотелска част, кв.105, гр. Изграждане на комплекс за социални услуги, включващи ЦСРИ за деца и възрастни, Дневен център за възрастни хора с увреждания и приют за настаняване на бездомни ефективност на сградата на бивше ПУ "Паисий Хилендарски" и превръщането й в база на музея СЦ 3 ПН 2 M 2.4 СЦ 2 ПН 2 M 2.3 M 3.2, M 3.3 ефективност на сградата на бивш керамичен техникум и превръщането й в сграда за социални дейности M 3.3 Група проекти ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ефективност на многофамилни жилищни сгради: ж.к. "Младост" ж.к "Русаля" кв. "Ливадите" кв. "Мара Тасева" Централна градска част ефективност на административни сгради: Сградата на община Старата сграда на община Сградата на МВР Сградата на пожарната, ПН 4, ПН 4 M 3.1, M 4.1 M 3.2, M 4.5 частно частно Инвестиционен приоритет 1, Приоритетна ос 1 на ОПРР Инвестиционен приоритет 1, Приоритетна ос 1 на ОПРР

5 Е3 Г ефективност на други сгради: Автогара Хотел "Антола" Бивша заразна болница Група проекти с ОБЩОГРАДСКО ЗНАЧЕНИЕ M 3.2 частно Разни Г1 Изграждане на северен обход на гр. СЦ 3 ПН 4 M 4.3 Приоритетна ос 6 на ОПРР Г2 М М1 М2 М3 М4 М5 Реализация на интегриран проект за воден цикъл на гр. Група проекти МЕКИ МЕРКИ Изработване на проект за силуетно, художествено и цветово решение по протежение на пешеходна зона по бул. "България" Изработване на проект за обемно пространствено и архитектурно художествено оформление на културно исторически ансамбъл около Площад "3 ти март" Изработване на план за развитие на велосипедния транспорт в гр. Изработване на типови проекти за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на едропанелни жилищни сгради Осигуряване на чиракуване и стажуване възможност за младежи и млади хора да бъдат включвани в стажантски програми и чиракуване СЦ 3 ПН 4 M 4.2 ОПОС M 3.5 M 3.5 СЦ 3 ПН 4 M 4.3 M 3.1 СЦ 1 ПН 1 M 1.3 ОПРЧР Агенция пътна инфраструктура

6 М6 М7 М8 М9 М10 М11 Подкрепа за осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място, в зависимост от потребностите на бизнеса, с приоритет групата в младежка възраст Актуализация на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на кв. Младост Актуализация на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване на ЦГЧ Изготвяне на цялостен улично регулационен план на Източна производствена зона Изготвяне на предпроектни проучвания и задания за проекти, включени в ИПГВР Управление на реализацията на ИПГВР СЦ 1 ПН 1, ПН 2 M 1.3, M 2.1, M 2.2 M 3.6 M 3.6 СЦ 1 ПН 1 M 1.1 СЦ 1, СЦ 2, СЦ 3 СЦ 1, СЦ 2, СЦ 3 ОПРЧР ПН 4 M 4.4 Приоритетна ос 8 на ОПРР ПН 4 M 4.4 Приоритетна ос 8 на ОПРР

7

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви 1 съответна ОП, на операц.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Дейност ЗВІІІ-3.11. 2 Оборудване и обзавеждане ОПРР 1.3. ПИ ОП 120 379 102 322 6 019 12 038 Подготовка на проекта 593 0 Техническа

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Slide 1

Slide 1 ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ: А. ж.к. Възраждане Б. ЦГЧ и Приморски парк В. Парк Езеро и Атанасовска коса ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

Operativni planove proekti_ _v2_short_short_burov.xls

Operativni planove proekti_ _v2_short_short_burov.xls Таблица 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип зона на публични функции с висока обществена значимост в град Габрово, включена в ИПГВР като Янтра Синкевица Паничарка Група проекти 1.: Интегрирано

Подробно

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ СРОК Общински бюджет Централен бюджет БЮДЖЕТ В ЛЕВА Фондове на ЕС Частно финансиране Други Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРО

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА, ДОПЪЛНЕНИЯ И КОРЕКЦИИ КЪМ ПРОЕКТ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. СОФИЯ,

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на проекта/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за

Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на проекта/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на а/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за а Други средства от СКФ * Собствени средства за съфинансиране

Подробно

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич

Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и свързаността на териториите Специфич Приложение 5 ПРОГРАМА ЗА РАЕЛИЗАЦИЯ НА ОПР Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфрата и свързаността на териториите Специфични цели Специфична цел:сц1.1: Изграждане и подобряване на техническата

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Стратегическа рамка - нова

Стратегическа рамка - нова 1 1.3 ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ ОПИСАНИЕ/ОБОСНОВКА/ ИЗБИРАЕМОСТ ПО ОП СРОК /МЕСЕЦИ/ Приоритет Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, основан на знанието и иновации

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено

Приложение 1 Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Актуализирана програма за реализация на ОПР Разград г. Наимено 1.1.1.1 1.1.1.2 Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия Сума: 6 335 756 Мярка 1.1.1.

Подробно

Microsoft PowerPoint R03 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint R03 [Compatibility Mode] EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Кръгла маса за представяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014-2020г. Разработване на ИПГВР на

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai

Вълчи дол ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mai ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел: 05131/2313 кмет; 2720 зам.кмет; централа 2315; факс 05131/3450 9280 гр., пл. Хр.Ботев 1; email: oba_valchidol@mail.bg Област Варна РЕГИСТЪР НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат година Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съгражд

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат година Приоритетите ми за управление са: икономика, за моите съгражд ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ Мандат 2015 2019 година Приоритетите ми за управление са: "икономика", "за моите съграждани" и "инфраструктура и благоустрояване". Те ще бъдат

Подробно

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финансиране Стойност Продължителност Статус на проекта Размер

Подробно

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ

Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Общ Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. Община Проект 1. Априлци 2. Априлци 3. Летница Подобрена

Подробно

Prilojenie2 -RAZ ot4et

Prilojenie2 -RAZ ot4et Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2013 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

budjet

budjet СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

Slide 1

Slide 1 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора Анкетно проучване и изводи от целевия и проблемен анализ В проучването са обхванати 900 души 42% си представят града по-красив,

Подробно

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА

2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ЗА 2019 1 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

pril_6

pril_6 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Приложение 6 1 2 3 4 5 6 7 1 СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК. 441 073 375 214 1 514 64 345 ПАРАГРАФ 51 00

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 ГОДИНА СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ Анализ на съвременната ситуация 1. Обща характеристика/профил на общината 2. Конкурентоспособност

Подробно

Copy of KolushkoDere-IP(190919)

Copy of KolushkoDere-IP(190919) ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СХЕМА - ПРOEКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА КОЛУШКО ДЕРЕ, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ РЕКА БАНЩИЦА И СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА СВ. ГЕОРГИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ ОБХВАТ (обща площ 5 866кв.м)

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно