<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

Размер: px
Започни от страница:

Download "<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>"

Препис

1 Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338, кв. 13Б, по плана на гр. Заповед ЗК - 16/ г. 5/ г. от С.Д. Б.- Костова 2 ПУП ИПР за УПИ VI 6196,6197,6200 и план схема за изграждане на канализация Заповед ЗК - 54/ г. Служебно заявление с вх. УТ-1825/ г. 3 ПУП ПЗ за ПИ в землището на с. Професор Иширково, община Заповед ЗК - 65/ г. 17/ г. от ЗК Н.-93 АД 4 ПИ с кад. 530, изменение на подробен УПИ IV-530 и УПИ V-530 в кв. 117, с. Бабук, община Заповед ЗК - 92/ г. 61/ г. от Й. Р. Русев 5 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III и УПИ XV-2165 в кв. 261 на жк. Заповед ЗК - 93/ г. Деленки - север, с. Айдемир, общ. 44/ г. от Ж. Д. Димитрова 6 ПИ с кад. 552, изменение на подробен УПИ XII-552 в кв. 47, с. Проф. Иширково, община Заповед ЗК - 96/ г. 1756/ г. от К. Т. Колев 7 ПУП - ИПРЗ за УПИ V 34, УПИ IX 5778 и УПИ X 5778 кв. 6, по плана на ж.к. Дръстър с. Калипетрово, ПИ с идентификатор по КК и КР на с. Калипетрово, община Заповед ЗК - 127/ г. 30/ г. от А. ООД 8 Проект за изменение на подробен УПИ ХІ-6273 за общ.стр. и УПИ ХХХVІІІ - 260,6273,8899, в кв. 150, -извън ЦГЧ, гр., община Заповед ЗК - 145/ г. 110/ г. от Община 1

2 9 ПИ с кад. 162, изменение на подробен УПИ IX-162 в кв. 8, с. Брадвари, община Заповед ЗК - 208/ г. 108/ г. от С. Я. Раим 10 ПИ с кад. 132, изменение на подробен УПИ III-132 и УПИ XII-132 в кв. 13, с. Брадвари, община Заповед ЗК - 209/ г. 107/ г. от Я. И. Хамди 11 ПИ с кад. 297 и 298, изменение на подробен устройствен план - план за Заповед ЗК - 210/ г. регулация на УПИ XVI-297 и УПИ XVII-298 в кв. 12, с. Казимир, община 112/ г. от Община 12 Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IXза озеленяване в кв. 127 по плана на с. Заповед ЗК - 272/ г. Калипетрово, общ. 185/ г. от Д. А. Недялков Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV- 215 и УПИ XXX-215 в кв. 10 по плана на с. Заповед ЗК - 273/ г. Сребърна, общ. Проект за изменение ПУП ПС за ПИ , ПИ , ПИ и ПИ по КК и КР на гр., община Заповед ЗК - 379/ г. Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. 454, изменение на подробен устройствен план - план за регулация за Заповед ЗК - 395/ г. УПИ I-454 и УПИ II-454 в кв. 48, с. Ветрен, общ. ПИ с кад. 63, изменение на ПУП - план за регулация за УПИ V-63 и УПИ VI-63 в кв. Заповед ЗК-397/06.03/2018 г. 12 и УПИ VIII-63 в кв. 16 с. Йорданово, общ. Изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХІV-2167, кв. 265, ж.к. "Деленки-Север", с Айдемир Изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІХ- 3149,3152,3153,3154,3161, кв. 19А, ЦГЧ, гр. Заповед ЗК-514/ г. Заповед ЗК-537/ г. 174/ г. от Д. Е. Недов 284/ г.. от Община 279/ г. от А. И. Кононов 231/ г. от М.Р. Стоянова 330/ г. от С. С. Стефанов 360/ г. от Р. С. Русанова 19 ПУП - ИПРЗ за УПИ VI за общ.обсл., кв. 2, по плана на ж.к. Деленки - Юг с. Айдемир, ПИ с идентификатор по КК и КР на с. Айдемир, община Заповед ЗК-553/ г. заявление с вх. УТ- 380/ г. от М. И. Иванов и С. И. Иванова 20 ПИ с кад. 128 и 129, изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII-129 и УПИ IX-128, кв. 7, с Полк Ламбриново. Заповед ЗК-581/ г. 389/ г. М. Г. Минчева 2

3 21 ПУП - ИПРЗ за УПИ II за обслужване, кв. 192, по плана на гр. 22 ПУП - ИПРЗ за УПИ XI 3222,3223, кв. 98, по плана на ЦГЧ гр. Заповед ЗК-623/ г. Заповед ЗК-624/ г. заявление с вх. УТ- 414/ г. от Т. ООД заявление с вх. УТ- 386/ г. от Б. Т. Чобанов 23 ПУП - ИПРЗ за УПИ VII 4305 за социални дейности, кв. 2, по плана на гр. Заповед ЗК-651/ г. служебно заявление с вх. УТ-511/ г. 24 ПИ с кад. 192, изменение на подробен УПИ X-192, кв. 19, с Срацимир. Заповед ЗК-672/ г. 565/ г. А. П. Йовев 25 ПИ с кад. 481, изменение на подробен УПИ XIV-481, кв. 81, с Бабук. Заповед ЗК-674/ г. 522/ г. Б. Д. Стоянова Проект за изменение на ПУП- ПР на УПИ XXV-228 в кв. 26, извън ЦГЧ, гр. ПИ с кад. 263, изменение на подробен УПИ X-263, кв. 23, с Срацимир. на гр., одобрена с Решение на гр., одобрена с Решение на гр., одобрена с Решение на гр., одобрена с Решение на гр., одобрена с Решение на гр., одобрена с Решение на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-675/ г. Заповед ЗК-698/ г. Заповед ЗК-751/ г. Заповед ЗК-752/ г. Заповед ЗК-753/ г. Заповед ЗК-754/ г. Заповед ЗК-755/ г. Заповед ЗК-756/ г. Заповед ЗК-757/ г. 522/ г. Д. П. Кострадинова 446/ г. И. Д. Атанасова 582/ г. от С. Б. 583/ г. от С.Б. 584/ г. от С.Б. 585/ г. от С. Б. 586/ г. от С.Б. 587/ г. от С. Б. 588/ г. от С.Б. 3

4 35 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-758/ г. 589/ г. от С.Б. 36 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-759/ г. 590/ г. от С. Б. 37 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-760/ г. 591/ г. от С. Б. 38 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-761/ г. 592/ г. от С. Б. 39 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-762/ г. 593/ г. от С. Б. 40 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-763/ г. 594/ г. от С. Б. 41 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-764/ г. 595/ г. от С. Б. 42 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-765/ г. 596/ г. от С. Б. 43 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-766/ г. 597/ г. от С. Б. 44 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-767/ г. 598/ г. от С. Б. 45 на гр., одобрена с Решение Заповед ЗК-768/ г. 599/ г. от С. Б. 4

5 на гр., одобрена с Решение ПИ с кад. 309, изменение на подробен УПИ III-309, кв. 48, с Бабук. ПИ с кад. 16, изменение на подробен УПИ XVIII-16, кв. 7, с Срацимир. ПИ с кад. 53, изменение на подробен УПИ VII-53, кв. 9, с Главан. 50 ПУП ПЗ за УПИ IV 123, кв. 25, по плана на извън ЦГЧ - гр. Заповед ЗК-769/ г. Заповед ЗК-782/ г. Заповед ЗК-784/ г. Заповед ЗК-797/ г. Заповед ЗК-887/ г. 600/ г. от С. Б. 667/ г. Х. П. Христов 605/ г. И. Й. Маринов 673/ г. Р. Й. Димитрова 670/ г. от Т. С. Маркова 51 Проект за изменение на подробен УПИ IV-50 и V-50, кв. 3, с Сребърна Заповед ЗК-960/ г. 799/ г. от М. Г. Славов ПИ с кад. 17, изменение на подробен УПИ IХ-17, Х-17, ХІ-17, кв. 4, с Бабук. Проект за изменение на план за регулация на УПИ VІІІ-1097, кв. 63, с Калипетрово Заповед ЗК-961/ г. Заповед ЗК-1027/ г. 662/ г. от Й. И. Николова 850/ г. от Н. Х. Димитрова и Р. М. Радев 54 КПИИ: 1. Подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване /ПЗ/ за УПИ IV 1158, УПИ IV 1159 и УПИ IV 1160 кв. 101 по плана на извън ЦГЧ гр., община на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. 2. Инвестиционен проект за Промяна на Заповед ЗК-1121/ г. предназначението на част от жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на търговски обект и надстройка с един етаж в УПИ IV1158, кв. 101 по плана на извън ЦГЧ гр., община.. 927/ г. от И. А. Петрова и Г. А. Петрова 55 ПИ с кад. 309, изменение на план за регулация на УПИ V-309 и УПИ VI-309 кв. 15, с. Брадвари Заповед ЗК-1136/ г. 978/ г. от Д. Н. Халил 56 ПИ с кад. 62, изменение на план за регулация на УПИ II-62, кв. 10, с. Главан Заповед ЗК-1137/ г. 917/ г. от Р. М. Радев 5

6 57 ПИ с кад. 145, изменение на план за регулация на УПИ ІV -145 в кв.9, с Ламбриново Заповед ЗК-1138/ г. 870/ г. от Т. П. Чернева 58 /ПУП/ План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор по КК и КР на с. Калипетрово Заповед ЗК-1159/ г. 921/ г. от К. С. Димитрова 59 ПИ с кад. 227, изменение на план за регулация на УПИ ІІ в кв.27, с Срацимир Заповед ЗК-1213/ г. 1005/ г. от М. С. Маринов 60 Проект за изменение на план за регулация на УПИ VІ -10 и УПИ ХVІІ в кв.1, с :Майор Ценович Заповед ЗК-1214/ г. 960/ г. от М. П.в Братанов ПУП План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор по КК и КР на Заповед ЗК-1286/ г. гр., община Проект за изменениена план за регулация на УПИ І за детска градина в кв.44, извън ЦГЧ, гр. Заповед ЗК-1341/ г. заявление с вх. заявление с вх. УТ-983/ г. от Р. Д. Дaшев и Ц. М. Дашева 1205/ г. от Дирекция "Устройство на територията" 63 Проект за изменениена план за регулация на УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ в кв. 17, с. Полковник Ламбриново Заповед ЗК-1346/ г. 1206/ г. от А. В. Андреева Проект за изменениена на ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ ІІ за обществено обслужване в кв. 257, "Деленки север", с. Айдемир ПИ с кад. 403, изменение на план за регулация на УПИ ІV - 403, УПИ V - 403, УПИ VІ - 403, в кв.46, с Ветрен Заповед ЗК-1350/ г. Заповед ЗК-1358/ г. 66 Комплексен проект за инвестиционна инициазаповед ЗК-1359/ г Изменение на ПУП план-схема за изграждане на водопровод по ул. Гергана от ул. Средец до Тиса, ПИ с идентификатори , , по КК и КР на с. Айдемир, община Изменение на ПУП План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ II за общ..дейност, кв. 257 по плана на с. Айдемир, община Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VIII 201, УПИ IX 200, УПИ XI 198, кв. 76 по плана на гр., община Заповед ЗК-1370/ г. Заповед ЗК-1386/ г. Заповед ЗК-1387/ г. 1176/ г. от Дирекция "Устройство на територията" 1058/ г. от Г. С. Енева 1127/ г. от П. Метал ООД служебно заявление с вх. УТ-950/ г. 1220/ г. от Д. ЕООД 1234/ г. от М, ООД и Л. ЕООД 6

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване 1 111 24.01.2018г Наименование на проекта за изменение ПУП

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

121 ул. "Симеон Велики" Си л истра ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАПОВЕД ~(086) Факс: (086) istra.bg; E-ma il : ЗК-

121 ул. Симеон Велики Си л истра ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАПОВЕД ~(086) Факс: (086) istra.bg; E-ma il : ЗК- 121 ул. "Симеон Велики" 33 7500 Си л истра ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАПОВЕД (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 www.sil istra.bg; E-ma il : mayor@silistra.bg ЗК- 1.:389 гр. Силистра,:!., 'Lr О g 2018 г. Във връзка

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 867 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 777 на Столичния общински съвет

Подробно

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА П Р О Т О К О Л 37 Днес, г. в изпълнение на Заповед РПН17-РД91-40/ г. на Кмета

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА П Р О Т О К О Л 37 Днес, г. в изпълнение на Заповед РПН17-РД91-40/ г. на Кмета РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА П Р О Т О К О Л 37 Днес, 26.09.2019г. в изпълнение на Заповед РПН17-РД91-40/25.09.2017г. на Кмета на Район Панчарево се проведе заседание на РЕСУТ при

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls

Заповеди за изработване на ПУП и ИПУП.xls Р е г и с т ъ р на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП Заявление Заповед Собственик УПИ КВ. Населено място Вх. / Дата /дата 1 53-00-26/03-02- "КОИНИ" ООД III-обсл. д-сти и т-я 20 ГР.

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 0 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 213 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 377 на Столичния общински съвет от

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

22.xls

22.xls Регистр ационен номер 45/ 23.10.2017 Вх. на искане за регистр ация Категор ия на строеж а УТ-1325/ ЧЕТВЪРТ РС 89/ 27.09.2017 А 15.10.2013 РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ Разреше ние за строеж Вид на строежа

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ С Ъ ВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 457 на Столичния общински съвет

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно