Pop-Kralevo-chasna.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Pop-Kralevo-chasna.xls"

Препис

1 АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58, г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ г. Гора в земеделски земи с площ 11,211 дка Зем.земя имот г. Гора в земеделски земи с площ 22,056 дка Зем.земя имот г. Поземлен имот с площ 2100 кв. м терен кв. 15, парцел І -74 ІV г. Поземлен имот с площ 2300 кв. м терен кв. 21, парцел І г. Поземлен имот с площ 1440 кв. м терен кв. 21, парцел VІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1440 кв. м, заедно с построената в него едноетажна МС (бивше училище) със ЗП 175 кв. м земя и сграда кв. 14, УПИ ХІІІ - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1483 кв. м терен кв. 3, УПИ ХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1809 кв. м терен кв. 3, УПИ ХVІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1731 кв. м терен кв. 10, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1376 кв. м терен кв. 12, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 3216 кв. м терен кв. 12, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1728 кв. м терен кв. 13, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 1301 кв. м терен кв. 13, УПИ ХІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1980 кв. м терен кв. 13, УПИ ХХVІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 2354 кв. м терен кв. 14, УПИ ІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 936 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХVІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 924 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХVІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 243 кв. м терен кв. 3, УПИ ІІІ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ кв. м терен кв. 3, УПИ Х- за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 734 кв. м терен кв. 3, УПИ ХІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 760 кв. м терен кв. 3, УПИ ХІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 894 кв. м терен кв. 3, УПИ ХІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1044 кв. м терен кв. 3, УПИ ХІV - 205, г. Урегулиран поземлен имот с площ 1146 кв. м терен кв. 3, УПИ ХІХ - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1724 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХVІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1347 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХVІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1169 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХVІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 994 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1148 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 929 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХХІ

2 г. Урегулиран поземлен имот с площ 301 кв.м терен кв. 3, УПИ ХХХІV - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 326 кв. м терен кв. 3, УПИ ХХХV - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 962 кв. м терен кв. 4, УПИ V г. Урегулиран поземлен имот с площ 962 кв. м терен кв. 4, УПИ VI г. Урегулиран поземлен имот с площ 962 кв. м терен кв. 4, УПИ VII г. Урегулиран поземлен имот с площ 962 кв. м терен кв. 4, УПИ VIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 962 кв. м терен кв. 4, УПИ IХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 906 кв. м терен кв. 4, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 1283 кв. м терен кв. 4, УПИ ХI г. Урегулиран поземлен имот с площ 1290 кв. м терен кв. 4, УПИ ХIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 1025 кв. м терен кв. 4, УПИ ХIV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1121 кв. м терен кв. 4, УПИ ХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1217 кв. м терен кв. 4, УПИ ХVI г. Урегулиран поземлен имот с площ 678 кв. м терен кв. 4, УПИ ХVII г. Урегулиран поземлен имот с площ 661 кв. м терен кв. 4, УПИ ХVIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 1314 кв. м терен кв. 5, УПИ IV г. Урегулиран поземлен имот с площ 894 кв. м терен кв. 5, УПИ V г. Урегулиран поземлен имот с площ 726 кв. м терен кв. 5, УПИ VI г. Урегулиран поземлен имот с площ 557 кв. м терен кв. 5, УПИ VII г. Урегулиран поземлен имот с площ 446 кв. м терен кв. 5, УПИ VIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 1017 кв. м терен кв. 6, УПИ ХХІ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1059 кв. м терен кв. 6, УПИ ХХІІ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 754 кв. м терен кв. 7, УПИ І - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 6236 кв. м терен кв. 7, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 2815 кв. м терен кв. 7, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 257 кв. м терен кв. 7, УПИ ІV - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1128 кв. м терен кв. 10, УПИ ХVII г. Урегулиран поземлен имот с площ 971 кв. м терен кв. 10, УПИ ХVIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 1027 кв. м терен кв. 10, УПИ ХIХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1260 кв. м терен кв. 10, УПИ ХХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 812 кв. м терен кв. 10, УПИ ХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1083 кв. м терен кв. 11, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 2016 кв. м терен кв. 12, УПИ ХIII - за озеленяване и трафопост г. Урегулиран поземлен имот с площ 1797 кв. м терен кв. 13, УПИ II - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1246 кв. м терен кв. 13, УПИ III - за църква 2

3 г. Урегулиран поземлен имот с площ кв. м терен кв. 13, УПИ ХХХ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 691 кв. м терен кв. 14, УПИ ІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 869 кв. м терен кв. 14, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 877 кв. м терен кв. 14, УПИ ХІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1087 кв. м терен кв. 14, УПИ ХІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1242 кв. м терен кв. 14, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1300 кв. м терен кв. 14, УПИ ХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1394 кв. м терен кв. 14, УПИ ХVІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 833 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 872 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХVІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 695 кв. м терен кв. 14, УПИ ХVІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 877 кв. м терен кв. 14, УПИ ХVІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 654 кв. м терен кв. 14, УПИ ХІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 734 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 627 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 397 кв. м терен кв. 14, УПИ ХХХІІ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1947 кв. м терен кв. 15, УПИ V г. Урегулиран поземлен имот с площ 1376 кв. м терен кв. 15, УПИ Х - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1004 кв. м терен кв. 16, УПИ III г. Урегулиран поземлен имот с площ 1333 кв. м терен кв. 16, УПИ IV г. Урегулиран поземлен имот с площ 640 кв. м терен кв. 16, УПИ V г. Урегулиран поземлен имот с площ 673 кв. м терен кв. 16, УПИ VI г. Урегулиран поземлен имот с площ 670 кв. м терен кв. 16, УПИ VII Нива с площ 3,501 дка., категория - VI (1,512 дка) и V г. Зем.земя (1,989 дка.) местност "Бургуджиев кулак", имот г. Нива с площ 6,645 дка., кат. V Зем.земя Местност"Ардалийски орман", имот г. Нива с площ 12,483 дка., кат. V Зем.земя местност "Папрата", имот г. Нива с площ 4,604 дка., кат. V Зем.земя местност "Пецара", имот г. Нива с площ 6,003 дка., кат. IV Зем.земя местност "Пецара", имот г. Нива с площ 3,373 дка., кат. III Зем.земя местност "Чеира", имот г. Гора в земеделски земи с площ 34,008 дка., кат. V Зем.земя местност "Пецара", имот г. Нива с площ 5,649 дка., Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ г. Нива с площ 3,164 дка., Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ г. Нива с площ 3,166 дка., Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ г. Нива с площ 2,158 дка., Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ

4 г г г г г г г г г г г г г г г г г г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,935 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 4,667 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 3,278 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 1,888 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 5,336 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 2,053 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 0,143 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 5,118 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 2,957 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 3,699 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 4,828 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 1,728 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 1,857 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 5,004 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 0,098 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 1,548 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 1,245 дка., Изоставени трайни насаждения с площ 2,062 дка., Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ

5 г. Изоставени трайни насаждения с площ 1,403 дка., Зем.земя местност "Възстановими граници", ПИ

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

<D7E0F1F2EDE02E786C73>

<D7E0F1F2EDE02E786C73> Документ Дата Населено място Описание 6732 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6733 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6745 27.2.2012 г. с. ЗИМЕН НИВА с площ 18,498 дка 6746 27.2.2012

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване 1 111 24.01.2018г Наименование на проекта за изменение ПУП

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно