Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc"

Препис

1 1 Предназначение Услугата Solid MobileKEY е предназначена да: Управлява дистанционно отключването и заключването на врати с електро-механична брава, производство на фирма ООД; Да осигурява постоянна обратна връзка за състоянието на вратата: o да уведомява при отключване на вратата o да уведомява при алармени състояния За целите на дистанционното управление и обратната връзка се използват мрежите на мобилните оператори. 2 Нива на достъп Администратор администраторът е един. Той разполага с пълната функционалност по отношение на управлението и обратната информация от системата. Потребител потребителите имат ограничена функционалност по отношение на управлението и обратната информация от системата. 2.1 Функция Задаване на администратор Модулът позволява при първоначална инициализация да се записва един единствен номер, наречен администратор. Чрез него се управляват функциите по даване и отнемане на достъп и функциите, свързани с обратна връзка от вратата. Задаването на администратор се извършва чрез следната последователност: Системата се превключва в автоматичен режим на работа С помоща на Карта за програмиране системата се поставя в сервизен режим (чува се постоянен звуков сигнал). Бутон 1 се натиска продължително (за повече от 5 s) докато светодиода започне да примигва и звуковата сигнализация стане накъсана. Това означава, че модулът се намира в режим Установяване на администратор. Собственика набира номера на вратата от мобилния си телефон, който ще бъде администратор. Изгражда се връзката. GSM- модула прекъсва връзката и светодиода спира да мига. Така администраторският номер е установен. Получава се кратко съобщение, потвърждаващо регистрацията на администратор: DCU: Ad, , 09:25 Jan 14 File:_Instr_exploat_GSM_2014.doc Екземпляр, без подписи е информативен 1/5

2 2.2 Функция Разрешаване на достъп до управлението на вратата - Add User Администраторът набира на личния си телефон кратко съобщение (SMS), съдържащо командата AU и номера, който трябва да получи разрешение за достъп. Изпраща го на номера, вграден във вратата. Формат на командата: AU, Отговор: DCU: AU, , 09:25 Jan Функция Отнемане на достъп до управлението на вратата - Del User Отнемането на достъп на потребител за управлението на вратата става чрез кратко съобщение DU и номера, който трябва да бъде изтрит. Формат на командата: DU, Отговор: DCU: DU, , 09:25 Jan Функция «Дистанционно отключване / заключване на електро-механична брава, производство на фирма ООД Потребителят, чиито достъп е разрешен, набира номера на вградения във вратата GSM-модул и изчаква позвъняването. GSM-модулът прекъсва позвъняването, сравнява номера на телефона, който го търси с телефонните номера, записани в паметта с номерата, имащи право на достъп. Ако повикващият номер е записан в паметта, вратата се отключва / заключва; ако не е записан вратата не се отключва / заключва. Администраторът на системата получава кратко съобщение (SMS) с номера на потребителя отключил вратата. Уведомяване за отключване Unlocked Door: Отговор: DCU: UD, В случай, че вратата се отключи с помоща на безконтактна карта (RFID), администраторът ще получи кратко съобщение с текст CARD Уведомяване за отключване - Unlocked Door: Отговор: DCU: UD, card В случай, че вратата се отключи с помоща на бутон от вътрешната страна, администраторът ще получи кратко съобщение с текст BUTTON Уведомяване за отключване - Unlocked Door: Отговор: DCU: UD, BUTTON File:_Instr_exploat_GSM_2014.doc Екземпляр, без подписи е информативен 2/5

3 2.5 Функция Уведомяване за отключване чрез мобилен телефон FeedBack Когато вратата се отключва с мобилен телефон, вграденият GSM-модул изпраща кратко съобщение (SMS) на администратора, който съдържа номерът, отключил вратата. Функцията се активира и деактивира с код. Команда за активиране на функцията: FB,ON Отговор: DCU: FB,ON, 09:25 Jan 14 Команда за деактивиране на функцията: FB,OFF Отговор: DCU: FB,OFF, 9:25 Jan 14 Уведомяване за отключване Unlocked Door: Отговор: DCU: UD, , 9:25 Jan Функция Аларм Функция Аларм се активира от системата при неправомерен достъп или опит за достъп до обект. Функцията изпраща кратко съобщение SMS или позвъняване. Функцията се активира и деактивира с код. Ако електро-механичната брава е отключена без мобилен телефон или безконтактна карта (т.е. насилствено), вграденият GSM-модул изпраща кратко съобщение (SMS) на администратора, който съдържа информация, че вратата е отключена насилствено ALARM1. Ако вратате е отворена насилствено, вграденият GSM-модул изпраща кратко съобщение (SMS) на администратора, който съдържа информация, че вратата е отворена насилствено ALARM2. Команда за активиране на функцията: AL,ON Отговор: DCU: AL,ON, 09:25 Jan 14 Команда за деактивиране на функцията: AL,OFF Отговор: DCU: AL,OFF, 9:25 Jan 14 Уведомяване за алармено събитие Отговор: DCU: ALARM1, 9:25 Jan 14 Отговор: DCU: ALARM2, 9:25 Jan 14 File:_Instr_exploat_GSM_2014.doc Екземпляр, без подписи е информативен 3/5

4 2.7 Дистанционна проверка на състоянието на бравата (заключена или отключена) и на вратата (затворена или отворена) - Position of the Door Потребителят, чийто достъп е разрешен, набира на личния си телефон кратко съобщение (SMS), съдържащо код и в отговор получава информация за състоянието на вратата отключена/заключене и отворена/затворена. Команда за проверка състоянието на вратата: P Отговор: DCU: P, LC, 09:25 Jan 14 Отговор: DCU: P, UO, 09:25 Jan 14 P - Position L- Lock C- Close U- Unlock O- Open 2.8 Проверка на паметта Read Memory Функцията, позволява дистанционно да се получи информация за всички регистрирани телефонни номера, имащи достъп до системата. Команда за проверка на последните събития записани в паметта: R Отговор: DCU: R, Пренасочване на кратките съобщения към друг номер SMS Forward Функцията позволява кратките съобщения получавани от системата при настъпване на дадено събитие (отключване на врата, алармено събитие и т.н.), да се пренасочват към друг номер. Номерът може да не фигурира в паметта с потребителите. Команда за активиране на функцията: SF,ON, Отговор: DCU: SF, ,09:25 Jan 14 Команда за деактивиране на функцията: SF,OFF Отговор: DCU: SF,OFF, 9:25 Jan 14 File:_Instr_exploat_GSM_2014.doc Екземпляр, без подписи е информативен 4/5

5 2.10 Задаване на режим на работа (ръчен или автоматичен) Команда за превключване в ръчен режим на работа: М Отговор: DCU: MANUAL LOCK Команда за превключване в автоматичен режим на работа: Z Отговор: DCU: AUTO LOCK 2.11 Подаване на сигнал за ниско напрежение на акумулатора При положение, че вратата работи известно време на акумулатор (около 20 часа) и стойността на напрежението на акумулатора падне под 10V, администратора получава съобщение: DCU:LOW BATTAERY <10V От момента на получаване на съобщението вратата може да функционира нормално в рамките на окол 4 часа Списък с кодовете на командите HELP Функцията позволява да се получи дистанционно списък с кодовете на командите и техните пълни наименования. Команда за получване списъкът с кодовете на командите: HELP Отговор: DCU: HELP, AU-AddUser;DU-DelUser;FB-FeedBack;P-PositionD;R- ReadMemory;SF-SMSForward. За притежателите на смартфони с операционна система Android или ios Солид 55 има специално разработено приложение, което може да бъде изтеглено от Android Play Store или Apple Store. Изготвил:... инж. Г. Балабанов Утвърдил:... Управител: Х. Христов г. File:_Instr_exploat_GSM_2014.doc Екземпляр, без подписи е информативен 5/5

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А Блиндирана врата idoor 2.1 ТЕЛЕФОНА ПРЪВ ПРИЯТЕЛ - САМО ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ За първи път съчетание на всички най нови разработки и високи технологии в една блиндирана врата на промоционална

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

Брошура.cdr

Брошура.cdr Сравнителна таблица на електронни ключалки за мебели ON Z-395 За дървени мебели ПДЧ /MDF и т.н. За метални мебели За стъклени мебели Монтаж: винтове Монтаж: винтове и болтове Монтаж: болтове Авто-тласкач

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

GSM дистанционно управление чрез позвъняване Инструкция за експлоатация 1.Функционалност: - Възможност за работа с 5 телефона запаметени в SIM картата

GSM дистанционно управление чрез позвъняване Инструкция за експлоатация 1.Функционалност: - Възможност за работа с 5 телефона запаметени в SIM картата GSM дистанционно управление чрез позвънява Инструкция за експлоатация 1.Функционалност: - Възможност за работа с 5 телефона запаметени в SIM картата; - Възможност за дистанционно ректира, изтрива и въвеж

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

1

1 1. Общи MPdemo е аудио плеър използващ BASS библиотеките. Той може да възпроизвежда широк набор от аудио файлове, аудио CD и интернет радио. Има три режима на работа: а) Възпроизвеждане на аудио файлове

Подробно

Тракер с имобилайзер: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Тракер с имобилайзер: инструкция за експлоатация - SPY.BG ТРАКЕР С ИМ ОБ ИЛАЙЗ ЕР ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Този продукт е с вградени GPS модул и GSM модул, специално проектирани за автомобили, мотоциклети, мотопеди и т.н., има много широк диапазон работно

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата EXCLUSIVE висша класа! Входна блиндирана врата за къща Exclusive е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите механизми заключването освен механичната патронна

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

УСТРОЙСТВО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ НАПАДЕНИЕ И КРАЖБА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА SELFGUARD-L Изделието Self Guard-L е предназначено при възникване на алармено с

УСТРОЙСТВО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ НАПАДЕНИЕ И КРАЖБА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА SELFGUARD-L Изделието Self Guard-L е предназначено при възникване на алармено с УСТРОЙСТВО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ НАПАДЕНИЕ И КРАЖБА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА SELFGUARD-L Изделието Self Guard-L е предназначено при възникване на алармено събитие, да оповести чрез позвънявания и SMS съобщения

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата EXCLUSIVE DUO висша класа x 2! Параден вход, а не врата! Входна блиндирана врата за къща Exclusive DUO е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите механизми

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА HIKVISION КОНТРОЛ НА ДОСТЪП В ЛЕВА С ДДС ВАЛИДНА ОТ г. Код ЕАN Описание Изображение Цена Hikvision - DS-K Контрол

ЦЕНОВА ЛИСТА HIKVISION КОНТРОЛ НА ДОСТЪП В ЛЕВА С ДДС ВАЛИДНА ОТ г. Код ЕАN Описание Изображение Цена Hikvision - DS-K Контрол ЦЕНОВА ЛИСТА HIKVISION КОНТРОЛ НА ДОСТЪП В ЛЕВА С ДДС ВАЛИДНА ОТ 01.03.2019 г. 030201 Hikvision - DS-K2801 - Контролер за 1 врата двустранно. Поддържа 2 Wiegand четеца (w26/w34). 2 релейни изхода (1 за

Подробно

КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled

КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled 2 1. Общи сведения за управление на достъпа в помещения или на определена територия. Наличието на две линии RS485, едната от които галванично развързвана,

Подробно

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard 1. Организатор Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията. 1.1. Организатор

Подробно