Microsoft Word - sa$tm514

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - sa$tm514"

Препис

1 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НОХД 2281/2016 ГрД 5262/2016 ГрД 7265/2016 НЧХД 2292/2016 Докладчик: ДИМИТЪР Докладчик: СВЕТОСЛАВА МИХАЙЛОВА ЦОНЕВА Докладчик: ХРИСТО СТЕФАНОВ ТОМОВ Докладчик: ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ На основание чл.29, ал.2 от НПК Председателят на първи наказателен състав на Районен съд гр. Плевен Димитър Кирилов се отвежда от разглеждане на НОХД 2281/2016г. по описа на Районен съд гр. Плевен. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски районен съд за определяне на нов съдия. Съдията по Гражданско дело 5262/2016 г. по описа на Плевенски районен съд *** СЕ ОТВЕЖДА от понататъшното му разглеждане. Председателя на РС Плевен за определяне на нов съдия. О П Р Е Д Е Л И: Съдията по гр. дело 7265/ 2016 год. по описа на Плевенския районен съд ХРИСТО ТОМОВ се отвежда от разглеждането на делото. Делото да се докладва на председателя на Плевенския районен съд за определяне на нов съдия-. Съдията по НЧХД 2292/2016 година по описа на Плевенски районен съд се отвежда от разглеждането на ТЕОДОРА НАЧЕВА ПЕТКОВА БИЛЯНА ВЕЛИКОВА ВИДОЛОВА ТЕОДОРА НАЧЕВА ПЕТКОВА

2 5 6 7 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от АНД 2305/2016 ГрД 5262/2016 ГрД 5262/2016 Докладчик: ДИМИТЪР Докладчик: ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ Докладчик: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ делото. Делото да се докладва на Председателя на РС - Плевен за определяне на нов съдия. На основание чл.29, ал.1, т.1, б. в от НПК Председателят на първи наказателен състав на Районен съд гр. Плевен Димитър Кирилов се отвежда от разглеждане на НАХД 2305/2016г. по описа на Районен съд гр. Плевен. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски районен съд за определяне на нов съдия. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията- ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ се ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.5262/2016г. по описа на Плевенски районен съд, както и от постъпилия по делото иск. Председателя на Районен съд- Плевен за разпределяне на нов съдия-. Председателят на VІ наказателен състав Съдия Валери Цветанов СЕ ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК от разглеждането на гр.д. 5262/2016год. по описа на ПлРС. ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ

3 8 9 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НОХД 1833/2016 НЧХД 1020/2016 Докладчик: ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА Докладчик: ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА Председателя на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия. На основание чл. 29, ал. 1, т. 1 б. г от НПК съдията- ДАРИЯ МИТЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на НОХД 1833/2016 г. по описа на Районен съд - ***. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на Районен съд *** за определяне на друг съдия-. Производството по НЧХД 1020/2016 г. по описа на ПлРС е образувано по тъжба подадена от И.А.Р. срещу А.И.Д.. С Определение 573/ г. съдът е прекратил наказателното производство на основание чл. 24, ал. 4, т. 2 от НПК. С Решение 205/ г. по ВНЧХД 545/2016 г. Окръжен съд Плевен е отменил Определение 573/ г. на ПлРС. Съдията- счита, че следва да се отведе от разглеждане на НЧХД 1020/2016 г. по описа на ПлРС на основание чл. 29, ал. 1, б. в от НПК, поради което О П Р Е Д Е Л И: На основание чл. 28, ал. 1, б. в от НПК съдия ДАРИЯ МИТЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА

4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НЧХД 2292/2016 ГрД 5262/2016 НЧХД 1020/2016 Докладчик: ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА Докладчик: ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ Докладчик: БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА 1020/2016 г. по описа на Плевенски районен съд. Делото на Плевенски районен съд за определяне на нов съдия по делото. На основание чл. 29, ал. 2 от НПК Съдията по НЧХД 2292/2016 година по описа на Плевенски районен съд ДАРИЯ МИТЕВА се отвежда от разглеждането на делото. Делото на РС - Плевен за определяне на нов съдия. Председателят на VІІІ наказателен състав Съдия ЧАВДАР ПОПОВ СЕ ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК от разглеждането на гр.д. 5262/2016год. по описа на ПлРС. Председателя на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия. Съдията по НЧХД 1020/2016 г. по описа на Плевенски районен съд БОРИСЛАВА ***А се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. Председателя на РС - Плевен за определяне на нов съдия. БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА

5 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 5262/2016 НОХД 2402/2016 НЧХД 2292/2016 ГрД 5262/2016 Докладчик: БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА Докладчик: ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА Докладчик: СВЕТОСЛАВА МИХАЙЛОВА ЦОНЕВА Докладчик: ДИМИТЪР Председателят на ІХ наказателен състав Съдия БОРИСЛАВА ЯКИМОВА СЕ ОТВЕЖДА на основание чл.22 ал.1 т.6 от ГПК от разглеждането на гр.д. 5262/2016год. по описа на ПлРС. Председателя на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия. Съдията по НОХД 2402/2016 г. по описа на Плевенски районен съд ДАРИЯ МИТЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. ДЕЛОТО на РС - Плевен за определяне на нов съдия. Съдията по НЧХД 2292/2016 година по описа на Плевенски районен съд СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА се ОТВЕЖДА от по нататъшното разглеждане на делото. Делото на РС - Плевен за определяне на нов съдия. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията- ДИМИТЪР се ОТВЕЖДА от разглеждане на гр.д.5262/2016 г. по описа на Плевенски районен съд. Делото РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА

6 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ГрД 7595/2016 НЧХД 2292/2016 НЧХД 2292/2016 НЧХД 2292/2016 Докладчик: АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА Докладчик: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ Докладчик: БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА Докладчик: РАДОСТИНА ТАШЕВА на Районен съд-плевен за определяне на нов съдия по делото. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията- Ася Ширкова СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д.7595/2016г. по описа на ПлРС. Председателя на РС-Плевен за определяне на друг съдия. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 29, ал. 2 от НПК Съдията по НЧХД 2292/2016 година по описа на Плевенски районен съд ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ се отвежда от разглеждането на делото. Делото на РС - Плевен за определяне на нов съдия. На основание чл. 29, ал. 2 от НПК Съдията по НЧХД 2292/2016 година по описа на Плевенски районен съд БОРИСЛАВА ЯКИМОВА се отвежда от разглеждането на делото. Делото да се докладва на Председателя на РС - Плевен за определяне на нов съдия На основание чл.29, ал.2 от НПК съдията- по НЧХД ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ

7 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ГЕРГИЧАНОВА 2292/2016 година по описа на Плевенски районен съд *** СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането на делото. Делото да се докладва на Председателя на РС - Плевен за определяне на нов съдия. ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 5262/2016 ГрД 7595/2016 ГрД 5262/2016 Докладчик: РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА Докладчик: МИЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОМОВА Докладчик: КРАСИМИР МАРИНОВ ДИМИТРОВ На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдия РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането на гр. д. 5262/2016 год. по описа на ПлРС. Председателя на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия. НА ОСНОВАНИЕ чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдията- МИЛЕНА ТОМОВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д. 7595/2016 г. по описа на ПлРС. Председателя на ПлРС за определяне на друг съдия. На осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК съдията- Красимир Димитров по гр. дело 5262/2016 г. по описа на РС Плевен, се отвежда от разглеждане на делото. Делото на РС - Плевен за определяне на нов съдия-. НИКОЛАЕВ КРАСИМИР МАРИНОВ ДИМИТРОВ ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА

8 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ГрД 7595/2016 НЧХД 1310/2016 НЧХД 2292/2016 ГрД 5262/2016 Докладчик: ДИЯНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА Докладчик: АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ Докладчик: ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ Докладчик: ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА О П Р Е Д Е Л И: НА ОСНОВАНИЕ чл.22 ал.1 т.6 от ГПК съдията- Дияна Николова се ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д. 7595/2016 г. по описа на ПлРС. Председателя на ПлРС за определяне на друг съдия. РАЙОНЕН СЪДИЯ : На основание чл.29 ал.1 т.1 б. в НК НПК съдията - АСЕН ДАСКАЛОВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 1310/2016 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН. Председателя на Районен съд - Плевен - за определяне на съответен съдия-. Съдията- ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на ч.х.д.2292/2016г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО на Районен съд гр. Плевен за определяне на друг съдия. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдия ДАРИЯ МИТЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на гр. д. 5262/2016 год. по описа на ПлРС. ДЕЛОТО да се ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ

9 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НЧХД 2292/2016 ГрД 7841/2016 ГрД 7595/2016 Докладчик: АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ Докладчик: МИЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОМОВА Докладчик: РАЛИЦА АНГЕЛОВА МАРИНСКА докладва на Председателя на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия. На основание чл.29 ал.2 НПК съдията - АСЕН ДАСКАЛОВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2292/2016 г. по описа на РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН. Председателя на Районен съд - Плевен за определяне на друг съдия-. Заверен препис от частната тъжба да бъде изпратен на РП ПЛЕВЕН, с оглед правомощията й по ЗСВ и ЗЗ, както и на ОП ПЛЕВЕН с оглед правомощията й по ЗЛС и ГПК. Съдията- Милена Томова се отвежда от разглеждането на гр.д. 7841/2016г. по описа на Плевенски районен съд. Делото на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия. На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдията- РАЛИЦА МАРИНСКА СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането на гр.д. 7595/2016г. по описа на ПлРС. ДИМИТЪР ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА

10 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НОХД 2509/2016 ГрД 7595/2016 НЧХД 2292/2016 Докладчик: КРАСИМИР МАРИНОВ ДИМИТРОВ Докладчик: ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА БАНКОВА Докладчик: КРАСИМИР МАРИНОВ ДИМИТРОВ Председателя на РС-Плевен за определяне на друг съдия. На основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдията- Красимир Димитров се ОТВЕЖДА от разглеждането на НОХД 2509/2016 г. по описа на Районен съд Плевен. Делото да се докладва на Председателя на Районен съд Плевен за определяне на друг съдия. О П Р Е Д Е Л И : На осн.чл.22, ал.1,т.6 от ГПК съдия- ЗОРНИЦА БАНКОВА се отвежда от разглеждането на гр.д.7595/2016г. по описа на ПлРС. Председателя на РС-Плевен за определяне на нов съдия. РАЙОНЕН СЪДИЯ: На основание чл. 29, ал. 2 от НПК съдия- КРАСИМИР ДИМИТРОВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2292/2016 г. по описа на Районен съд - Плевен. Делото да се докладва на Председателя на Районен съд Плевен за определяне на нов съдия. 34 О.С.З от НОХД 2339/2016 Докладчик: ОДОБРЯВА постигнатото ТЕОДОРА НАЧЕВА ПЕТКОВА ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА ДИМИТЪР

11 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода СВЕТОСЛАВА МИХАЙЛОВА ЦОНЕВА споразумение между Районна прокуратура Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат Ц.А. като защитник на подсъдимия Н.М. относно следното: Подсъдимият Н.Т.М. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на година, в град Плевен, в съучастие като извършител с Б.Б.В. и Р.С.Р., за който деянието представлява опасен рецидив, чрез използване на МПС - лек автомобил Рено Клио с регистрационен ЕН 5214 АН и чрез техническо средство - тръборез тип чирак, отнел чужда движима вещ - 1 брой катализатор за дизелов двигател J12 на стойност лева от лек автомобил Тойота Хайлукс с регистрационен ЕН 6818 ВТ, собственост на Агро Сантино ЕООД - Тотлебен, без съгласие на представителен орган на дружеството, с намерение противозаконно да го присвои престъпление по чл. 195 ал. І т. 4 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ от НК. По силата на постигнатото между страните споразумение на подсъдимия Н.Т.М. се определя и налага наказание на основание чл. 195

12 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ал. І т. 4 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 20 ал. ІІ от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66 ал. І от НК ОТЛАГА ефективното изтърпяване на така определеното на подсъдимия М. наказание с ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М. да заплати сумата от 7,50 лева, представляваща направени по делото разноски в полза на Районен съд - Плевен. НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М. да заплати сумата от 16,10 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен. ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по НОХД 2339 от 2016 година по описа на Плевенски районен съд спрямо подсъдимия Н.М.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 10:32 часа. СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: След произнасяне на

13 35 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от НОХД 2509/2016 Докладчик: ТЕОДОРА НАЧЕВА ПЕТКОВА определението си по реда на чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ намери, че са налице условията по смисъла на чл. 29 ал. І т. 1 буква Б от НПК, настоящият съдебен състав да се отведе от по нататъшното разглеждане на делото по отношение на подсъдимия Н.М.. Водим от горното и на основание чл. 29 ал. І т. 1 буква Б от НПК, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ по НОХД 2339 от 2016 година по описа на Плевенски районен съд съдия Светослава Цонева и съдебни заседатели Виола Христова и Ценка Тодорова се отвежда от по нататъшното разглеждане на делото по отношение на подсъдимия Р.Р. и Б.В.. ДЕЛОТО на Плевенски районен съд за определяне на нов съдия. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: На основание чл. 29 ал. 1, т. 1 б. а от НПК съдията ТЕОДОРА НАЧЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на настоящото НОХД 2509/2016г. по описа на ПлРС. Делото да се докладва незабавно на Административния ръководител Председател на РС-

14 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от О.С.З от ЗЗ/РЗ от АНД 2529/2016 НОХД 1337/2016 НЧХД 2292/2016 Докладчик: ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ Докладчик: ДИМИТЪР Докладчик: ДИМИТЪР Плевен за определяне на нов съдия-. Съдията- по НАХД 2529/2016 г. на Плевенски районен съд Чавдар Попов се самоотвежда. Делото да се докладва на Председателя на ПлРС за определяне на нов съдия-. Съдията- ДИМИТЪР на основание чл. 29, ал. 2 от НПК се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2292/2016 г. по описа на Плевенски районен съд. Делото на Районен съд гр. Плевен за определяне на нов съдия. ДИМИТЪР БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА БАНКОВА

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

Microsoft Word - sa$tm389

Microsoft Word - sa$tm389 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ 2 от 2.6.2016 2.6.2016 ЗЗ/РЗ от 3.6.2016 3.6.2016 ЗЗ/РЗ от 6.6.2016 6.6.2016 ГрД 3228/2016 ГрД 3228/2016

Подробно

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите по ред Дата Номер дело Съдия докладчик Диспозитив 1 2 3 4 ЗЗ/РЗ от 1.3.2019 1.3.2019 ЗЗ/РЗ от 3.3.2019 3.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 5.3.2019 ГрД 1317/2019 АНД 389/2019 ГрД 1317/2019 Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm062

Microsoft Word - sa$tm062 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 3.4.2019 3.4.2019 ЗЗ/РЗ от 5.4.2019 5.4.2019 АНД 340/2019 НОХД 745/2019

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

Пореден 1 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела от 1.2.

Пореден 1 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела, Административни дела от 1.2. 1 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 1.2.2019 Дата на обявяване: 1.2.2019 ЧГД 101/2019 Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА В Районен съд Червен бряг е постъпило заявление

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

spravkaMP za 2007

spravkaMP za 2007 нак.l нохд нчхд нахд нчд гр. l гр.д. адм. ч.гр. търг. ф.д. нак.l нохд нчхд нахд нчд гр. l гр.д. адм. ч.гр. търг. ф.д. КИРИЛОВ 0 81 2 110 59 0 12 0 34 0 0 0 10 7 9 11 0 2 0 0 0 0 КРЪСТЕВ 0 33 0 46 14 0

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно