NOHD253-13

Размер: px
Започни от страница:

Download "NOHD253-13"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ Секретар: А.В. Прокурор:ПЕНЧО МИНКОВ Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД 253 по описа за 2013 година На поименното повикване в 09.30часа се явиха: ЗА РП-ГР.ИСПЕРИХ редовно призовани се явява прокурор Пенчо Минков. ПОДСЪДИМИЯТ М.С.А. редовно призован се явява лично. ПОДСЪДИМИЯТ О.А.О. редовно призован се явява лично. ПОДСЪДИМИЯТ Д.К.М. редовно призован се явява лично. ПОДСЪДИМИЯТ Б.М.Б. редовно призован се явява лично. За четиримата подсъдими се явява адв.нюсрет Салим от АК-Разград,редовно упълномощена,която съдът прие. ПОСТАРАДАЛИЯТ Н.Р. редовно призован се явява лично. ПОСТРАДАЛИЯТ Г.Н. редовно призован се явява лично. ПОСТРАДАЛИЯТ Р.Г. редовно призован се явява лично. СВИДЕТЕЛКАТА Г.В. редовно призована се явява лично. СВИДЕТЕЛЯТ Реджееб Е. редовно призован не се явява. СВИДЕТЕЛЯТ О.А. редовно призован не се явява. СВИДЕТЕЛЯТ Е.А. редовно призован не се явява. ВИЩОТО лице д-р Т.М. редовно призован не се явява. ПРОКУРОР-Да се даде ход на делото. АДВ.САЛИМ- Да се даде ход на делото. Съдът ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИТЕ: М.С.А.-***,бълг.гражданин,живущ ***,със средно образование,неженен,работещ,егн **********, неосъждан О.А.О.-роден на ***г***,бълг. гражданин,живущ ***,със средно образование,женен,безработен,егн **********,неосъждан Д.К.М.-***,бълг. гражданин, живущ ***, със средно образование,женен,безработен,егн **********,неосъждан Б.М.Б.-роден на г. в гр.мездра, обл.врачанка, бълг.гражданин, живущ ***,с основно образование,женен,безработен,егн **********,неосъждан ПОДС.А.-Получих препис от обвинителния акт.

2 ПОДС.О.- Получих препис от обвинителния акт. ПОДС.М.- Получих препис от обвинителния акт. ПОДС.Б.- Получих препис от обвинителния акт. СЪДЪТ СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ: Н.И.Р.-ЕГН **********,***,женен,неосъждан,б.р. Г.Н.И.-ЕГН **********,***, неженен,неосъждан,б.р. Р.Г.А.-ЕГН ********** ***, неженен, неосъждан,б.р. Г.В.М.-ЕГН **********,***,омъжена, неосъждана,б.р. Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещават да говорят истината. Свидетелите се изведоха от залата. Съдът разясни на страните правата им в наказателното производство, включително правото на отвод. ПРОКУРОР-Нямам искания за отвод,по доказателствата.по реда на съдебното следствие правя предложение на съда да се промени хода на настоящото с.з., производството е насрочено по общия ред и да преминем по реда Глава 29,а именно приключване на производството със споразумение, тъй като в представям на вниманието на съда изготвено такова споразумение, което сме постигнали с защитата на подсъдимите.ако счетете, че то не противоречи на закона и морала Ви предлагам да го одобрите. АДВ.САЛИМ-Нямам искания за отводи към съда и състава, нямам искания по доказателствата. На г. постигнахме споразумение с представителя на държавното обвинение, което сме подписали и наблюдаващият делото прокурор представи днес на вниманието на съда.ние считаме, че няма пречки производството по делото да приключи с одобряване от страна на уважаемият съд на споразумението. Съдът след като изслуша становището на страните и като взе предвид представеното в писмен вид споразумение постигнато между същите прецени, че са налице предпоставките на чл. 384 от НПК за промяна на реда на съдебното следствие, като се премине от разглеждане на делото по общия ред към решаване на делото със споразумение. Към настоящият момент пострадалите от престъплението не са поискали да бъдат конституирани като граждански ищци и частни обвинители поради което същите не са страни по делото и не се изисква тяхното съгласие по реда на чл. 184, ал.3 от НПК. Предвид изложеното ПРОМЕНЯ реда на съдебното следствие като преминава от разглеждане на делото по общия ред към разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК. Освободи от съдебната зала свидетелите. ПРОКУРОР-Поддържам така внесеното споразумение. АДВ.САЛИМ-От името на подсъдимите също поддържам споразумението, считам че същото не противоречи на закона и морала и няма пречки за неговото одобряване. Клиентите ми също ще потвърдят това мое лично виждане. ПОДС.М.А.-Разбирам в какво съм обвинен.признавам се за виновен.разбирам смисъла и последиците на споразумението и съм съгласен с тях.

3 Доброволно го подписах.отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред. ПОДС.О.О.-Разбирам в какво съм обвинен.признавам се за виновен.разбирам смисъла и последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно го подписах.отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред. ПОДС.Д.М.-Разбирам в какво съм обвинен.признавам се за виновен.разбирам смисъла и последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно го подписах.отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред. ПОДС.Б.Б.-Разбирам в какво съм обвинен.признавам се за виновен.разбирам смисъла и последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно го подписах.отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съдът след като изслуша становището на страните и на основание чл.384 във вр. с чл.382, ал. 6 от НПК ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, както следва: Настоящото споразумение обхваща наказателното производство по ДП 268/13г по описа на РУП гр.исперих образувано и водено срещу подсъдимите М.С. А., О.А.О., Д.К.М., Б.М.Б.. Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна,че четиримата подсъдими на г. в с.голям извор обл.разградска, в съучастие като съизвършители, причинили телесна повреда на повече от едно лице,а именно:на Н.И.Р. от с.с. средна телесна повреда,изразяваща се в хематом в областта на дясното око и дясната половина на челото,участък с отток на меките тъкани в дясната теменна част на главата,мозъчно сътресение със загуба на съзнание за неопределено време и оплаквания от главоболие и виене на свят,болки в дясната половина на главата и лявата половина на корема,довели до разстройство на здравето с временна опасност за живота,на Г. Н.И. от с.с. лека телесна повреда,изразяваща се разкъсно-контузна рана в дясната половина на челото,оток на меките тъкани и охлузвания на кожата в средната и лявата половина на челото,ивичесто охлузване на кожата в лявата половина на гърба,довели до временно разстройство на здравето не опасно за живота и на Р.Г.А. от с.с. лека телесна повреда,изразяваща се в охлузване на кожата в дясната челно теменна част на главата и участък с лек отток на меките тъкани и болезненост при опипване на дясната буза пред ушната мида довели до болка и страдание без разстройство на здравето,като деянието е извършено по хулигански подбудипрестъпление по чл.131,ал.1,т.4 предл.3,т.12,предл.1 във вр. с чл.129,ал.2 във вр. с чл.130 ал.1 и ал.2 във вр. с чл.20 ал.2 от НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината- пряк умисъл. Подсъдимите се признават за виновни по така повдигнатото им обвинение. За извършеното деяние страните се съгласяват на четиримата подсъдими да им бъда наложено наказание на осн. чл.131,ал.1,т.4 предл.3,т.12,предл.1 във вр. с чл.129,ал.2 във вр. с чл.130 ал.1 и ал.2 във вр. с чл.20 ал.2 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК по вид и размер както следва : Лишаване от свобода за срок от 6/Шест /месеца,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпълнение за срок от 3/три/ години.

4 Разноските на ДП в размер на 150/Сто и петдесет /лева се поемат солидарно от четиримата подсъдими. Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи. ПРОКУРОР: /П.МИНКОВ/ ЗАЩИТНИК: /АДВ.Н.САЛИМ/ Подсъдимият М.С. А. се отказва от разглеждане на делото по общия ред. / М.А./ Подсъдимият О.А.О. се отказва от разглеждане на делото по общия ред. /О.О. / Подсъдимият Д.К.М. се отказва от разглеждане на делото по общия ред. /Д.МОЛА/ Подсъдимият Б.М.Б. се отказва от разглеждане на делото по общия ред. /Б.Б./ Съдът след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.384 във вр. с чл.382,ал. 7 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между М.С. А., О.А.О., Д.К.М., Б.М.Б. и техният защитник адв.н.салим от АК-Разград от една страна, и от друга страна РП- Исперих, представлявана от прокурор Пенчо Минков споразумение за решаване на делото в следния смисъл: Настоящото споразумение обхваща наказателното производство по ДП 268/13г по описа на РУП гр.исперих образувано и водено срещу подсъдимите М.С. А., О.А.О., Д.К.М., Б.М.Б.. Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна,че четиримата подсъдими на г. в с.голям извор обл.разградска, в съучастие като съизвършители, причинили телесна повреда на повече от едно лице,а именно:на Н.И.Р. от с.с. средна телесна повреда,изразяваща се в хематом в областта на дясното око и дясната половина на челото,участък с отток на меките тъкани в дясната теменна част на главата,мозъчно сътресение със загуба на съзнание за неопределено време и оплаквания от главоболие и виене на свят,болки в дясната половина на главата и лявата половина на корема,довели до разстройство на здравето с временна опасност за живота,на Г. Н.И. от с.с. лека телесна повреда,изразяваща се разкъсно-контузна рана в дясната

5 половина на челото,оток на меките тъкани и охлузвания на кожата в средната и лявата половина на челото,ивичесто охлузване на кожата в лявата половина на гърба,довели до временно разстройство на здравето не опасно за живота и на Р.Г.А. от с.с. лека телесна повреда,изразяваща се в охлузване на кожата в дясната челно теменна част на главата и участък с лек отток на меките тъкани и болезненост при опипване на дясната буза пред ушната мида довели до болка и страдание без разстройство на здравето,като деянието е извършено по хулигански подбудипрестъпление по чл.131,ал.1,т.4 предл.3,т.12,предл.1 във вр. с чл.129,ал.2 във вр. с чл.130 ал.1 и ал.2 във вр. с чл.20 ал.2 от НК. Деянието е извършено виновно, при форма на вината- пряк умисъл. Подсъдимите се признават за виновни по така повдигнатото им обвинение. За извършеното деяние страните се съгласяват на четиримата подсъдими да им бъда наложено наказание на осн. чл.131,ал.1,т.4 предл.3,т.12,предл.1 във вр. с чл.129,ал.2 във вр. с чл.130 ал.1 и ал.2 във вр. с чл.20 ал.2 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК по вид и размер както следва : Лишаване от свобода за срок от 6/Шест /месеца,което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпълнение за срок от 3/три/ години. Разноските на ДП в размер на 150/Сто и петдесет /лева се поемат солидарно от четиримата подсъдими. Определението има значение на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване. ПРОКУРОР-Да се отмени мярката за неотклонение Подписка. АДВ.САЛИМ-Предвид одобряването на споразумението аз също моля да бъде отменена мярката за неотклонение. Съдът след като изслуша становището на страните и предвид изхода на делото прецени, че взетите на ДП мерки за неотклонение Подписка по отношение на четиримата подсъдими е изиграла своето значение, поради което следва да бъде отменена. Предвид изложеното и на основание чл. 309, ал.2 във вр. с ал.1 от НК ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимите М.А.,О.О.,Д.М.,Б.Б. мерки за неотклонение Подписка на ДП. Определението подлежи на протестиране и обжалване в 7 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.разград. Предвид изхода на делото ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 253 по описа на Районен съд гр.исперих за 2013г. За определението с което е одобрено споразумението да се съобщи на пострадалите с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд. Протоколът се изготви в с.з. Заседанието приключи в ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. 2. СЕКРЕТАР:

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

Microsoft Word - sa$tm062

Microsoft Word - sa$tm062 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 3.4.2019 3.4.2019 ЗЗ/РЗ от 5.4.2019 5.4.2019 АНД 340/2019 НОХД 745/2019

Подробно

П Р И С Ъ Д А 145, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година

П Р И С Ъ Д А 145, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година П Р И С Ъ Д А 145, 17.11.2011г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в публично заседание, в следния състав: Секретар:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София,16.08.2019 г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав: ГЕОРГИЕВА

Подробно

Решение 168 Номер 168 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секрет

Решение 168 Номер 168 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секрет Решение 168 Номер 168 Година 17.11.2016 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 24.10 Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗ

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗ 1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА На основание чл.58 от Закона за съдебната

Подробно