NOHD

Размер: px
Започни от страница:

Download "NOHD"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА Прокурор:ИВАН ИВАНОВ Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОХД 176 по описа за 2017 година На поименното повикване в часа се явиха: СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ. ЗА РП ГР.ИСПЕРИХ се явява районен прокурор Иван Иванов. ПОДСЪДИМАТА Н.Б. се явява лично. ПОСТРАДАЛИЯ С. Х. се явява лично. Служебния защитник адв. Д. се явява лично. АДВ.Д.- Поемам защитата на подсъдимата. ПОДСЪДИМАТА Н.Б. Съгласна съм адв.д. да ме представлява. СЪДЪТ НАЗНАЧАВА адв.д. *** за служебен защитник на подсъдимата Н.Б. за всички съдебни инстанции. ПРОКУРОР-Да се даде ход на делото. АДВ.Д.- Да се даде ход на делото. СЪДЪТ намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

2 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА: Н.М.Б.-родена на ***г***, обл. Р, бълг. гражданка, със средно образование, омъжена, неосъждана, безработна, ЕГН ********** ПОДСЪДИМАТА Н.М.- Получих препис от обвинителния акт. ПОСТРАДАЛИЯТ С.Х.-Аз прощавам, много пияна беше, нямам претенции към нея, не желая да се конституирам в никакво качество по делото. СЪДЪТ ОСВОБОЖДАВА от с.з. пострадалия С.Х.. СЪДЪТ разяснява на подсъдимата правата й по чл. 371 и я уведомява,че събраните доказателства от ДП и направените от нея самопризнания по чл.371, т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата. АДВ.Д.-Уважаема г-жо Съдия, междувременно сме постигнали споразумение в писмен вид, което Ви представяме с представителя на държавното обвинение, като предвид това обстоятелство Ви молим да промените реда на съдебното следствие и делото да премине по реда на Глава 29 с решаване на делото със споразумение. ПОДСЪДИМАТА Н.Б.-Желая да сключа споразумение с прокуратурата. ПРОКУРОР-Присъединявам се към казаното от адв.д.. СЪДЪТ след като изслуша становището на страните във връзка с реда на съдебното следствие и постигнатото по делото споразумение,намира че следва да бъде променен реда на съдебното следствие, като бъде променен от насрочена процедура по реда на Глава 27 от НПК към производство по реда на Глава 29 от НПК в условията на чл.384, ал. 1 от НПК. По изложените съображения и на основание чл.275,ал.2 от НПК съдът ДОПУСКА промяна в реда на съдебното следствие. ПРЕМИНАВА от насрочена процедура по реда на Глава 27 от НПК към производство по реда на Глава 29 от НПК в условията на чл.384,ал.1 от НПК. ДОКЛАДВА постигнато между страните споразумение за решаване на делото. ПОДСЪДИМАТА Н.Б.-Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях. Доброволно подписах споразумението. СЪДЪТ след като изслуша становището на страните и на основание чл.382, ал. 6 от НПК ОПРЕДЕЛИ : ВПИСВА в съдебният протокол съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

3 Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от фактическа страна и подсъдимата Н.М.Б. се признава за виновна за това,че на г. в с.л, обл.р е причинила другиму-на С.М.Х. от с.с. средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, което прониква в коремната кухина -престъпление по чл.129, ал.1 от НК. Деянието е извършено виновно при пряк умисъл. СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по отношение на подсъдимата Н.М.Б. да бъде наложено такова при условията на чл.55,ал.1,т.2,б. б от НК, а именно наказание ПРОБАЦИЯ включваща следните пробационни мерки: - По чл.42а, ал.1, т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1/една/година с периодичност два пъти седмично. - По чл.42а,ал.1,т.2- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/година от НК По чл.42а, ал.1, т.6 безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1/една/година в размер на 200 часа. Веществените доказателства: -ВД 1-1 бр. бяла салфетка със засъхнала червена течност по нея; -ВД 2- част от перде с две засъхнали петна; -ВД 3-натривка от засъхнали червени капки от праг на врата на стая; -ВД 4-натривка от засъхнала червена течност от мет.дръжка на врата на стая да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат. -ВД 5-1 бр. завивка с тигрова окраска със засъхнало червено петно на нея; -ВД 6-1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав със засъхнали червени петна по нея; -ВД 7-1 бр. мъжка риза жълта на черни ивици със засъхнала червена течност по нея; -ВД 8- част от килим със засъхнало червено петно по него; -ВД 9-1 бр. нож със зелена дръжка с обща дължина 0.19см. ВД 12-1 бр. сив на цвят долнище на анцуг;вд 13-1 бр. бежова на цвят мъжка блуза да бъдат върнати на собственика им С.М.Х., а ВД 10-1 бр. яке тип суитчър,черен на цвят със сини ръкави;вд 11-1 бр. панталон, тип анцуг,синьочерен на цвят да бъдат върнати на подсъдимата Н.М.. Разноските по делото в размер на /четиристотин седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/лева се поемат от подсъдимата Н.М.Б.. Страните заявяват, че подписват споразумението при постигнато пълно и безусловно съгласие по неговите клаузи. РАЙОНЕН ПРОКУРОР: /И.ИВАНОВ/ СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: /АДВ.С.Д./ ПОДСЪДИМАТА Н.М.Б., ЕГН **********, декларира на основание чл.381 ал.6 от НПК, че е съгласна с така постигнатото споразумение и, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общият ред.

4 ПОДСЪДИМА: /Н.Б./ Съдът след като съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала на основание чл.382,ал. 7 от НПК ОДОБРЯВА постигнато между подсъдимата Н.М.Б., ЕГН **********, нейния служебен защитник адв.с.д. *** и Иван Иванов районен прокурор при РП гр.исперих споразумение за решаване на делото със следното съдържание: Страните по настоящото споразумение приемат за безспорно установено от фактическа страна и подсъдимата Н.М.Б. се признава за виновна за това,че на г. в с.л, обл.р е причинила другиму-на С.М.Х. от с.с. средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, което прониква в коремната кухина -престъпление по чл.129, ал.1 от НК. Деянието е извършено виновно при пряк умисъл. СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ КАТО ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО по отношение на подсъдимата Н.М.Б. да бъде наложено такова при условията на чл.55,ал.1,т.2,б. б от НК, а именно наказание ПРОБАЦИЯ включваща следните пробационни мерки: - По чл.42а, ал.1, т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1/една/година с периодичност два пъти седмично. - По чл.42а,ал.1,т.2- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/година от НК По чл.42а, ал.1, т.6 безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1/една/година в размер на 200 часа. Веществените доказателства: -ВД 1-1 бр. бяла салфетка със засъхнала червена течност по нея; -ВД 2- част от перде с две засъхнали петна; -ВД 3-натривка от засъхнали червени капки от праг на врата на стая; -ВД 4-натривка от засъхнала червена течност от мет.дръжка на врата на стая да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат. -ВД 5-1 бр. завивка с тигрова окраска със засъхнало червено петно на нея; -ВД 6-1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав със засъхнали червени петна по нея; -ВД 7-1 бр. мъжка риза жълта на черни ивици със засъхнала червена течност по нея; -ВД 8- част от килим със засъхнало червено петно по него; -ВД 9-1 бр. нож със зелена дръжка с обща дължина 0.19см. ВД 12-1 бр. сив на цвят долнище на анцуг;вд 13-1 бр. бежова на цвят мъжка блуза да бъдат върнати на собственика им С.М.Х., а ВД 10-1 бр. яке тип суитчър,черен на цвят със сини ръкави;вд 11-1 бр. панталон, тип анцуг,синьочерен на цвят да бъдат върнати на подсъдимата Н.М..

5 Разноските по делото в размер на /четиристотин седемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/лева се поемат от подсъдимата Н.М.Б.. С оглед постигнатото по делото споразумение съдът на основание чл.382, ал. 9 във вр. с чл. 24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 176/17г. по описа на РС-И. Определението е окончателно. Протоколът се изготви в с.з. Заседанието приключи в ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2018г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 14.11.2018 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА КУПРИНДЖИЙСКА Секретар: ДЕТЕЛИНА ВИТАНОВА Прокурор: ИВАН

Подробно

NOHD253-13

NOHD253-13 П Р О Т О К О Л 2013г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 24.10.2013година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТРИНА КУПРИНДЖИЙСКА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:ЕЛИСАВЕТА ПАШЕВА ИВАН ВАСИЛЕВ

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година

П Р И С Ъ Д А г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година П Р И С Ъ Д А 8 15.03.2017г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на петнадесети март през две хиляди и седемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас

П Р И С Ъ Д А, г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично зас П Р И С Ъ Д А, 06.03.2013г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на шести март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-ГЕОРГИЕВА

Подробно

NOHD

NOHD П Р И С Ъ Д А 16, 23.05.2018г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗ

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗ 1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. АКТ С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА На основание чл.58 от Закона за съдебната

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - sa$tm062

Microsoft Word - sa$tm062 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 2.4.2019 2.4.2019 ЗЗ/РЗ от 3.4.2019 3.4.2019 ЗЗ/РЗ от 5.4.2019 5.4.2019 АНД 340/2019 НОХД 745/2019

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

NOXD prisada i motivi

NOXD prisada i motivi П Р И С Ъ Д А Номер:152, 30.11.2012г.., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На тридесети ноември през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Съдебни заседатели:

Подробно