Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc"

Препис

1 Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената конструкция от превозното средство трябва да има маса от 800 kg. При необходимост общата маса на количката и на конструкцията от превозното средство може да бъде увеличена с 200 kg. Общата маса не може да се различава от номиналната стойност с повече от ± 40 kg. 2. Калибриращ екран Калибриращият екран трябва да е стабилно закрепен към количката с цяла непрекъсната маркировъчна линия върху него за ограничението на придвижването, за да може да се направи сравнение по критерия за придвижване напред чрез определяне с фотографски запис. 3. Седалка 3.1. Седалката трябва да е конструирана и изработена, както следва: С неподвижно закрепена недеформираща се облегалка с размери, дадени в допълнение 1 към това приложение. Долната и горната части се изработват от тръба с диаметър 20 mm С недеформиращо се място за сядане с размери, дадени в допълнение 1 към това приложение. Задната част се изработва от твърд листов материал, горният край на който завършва с тръба с диаметър 20 mm. Предната част от мястото за сядане също се изработва от тръба с диаметър 20 mm За осигуряване на достъп до закрепващите скоби в задната част на мястото за сядане се изработват отвори, както е предписано в допълнение 1 към това приложение Ширината на седалката е 800 mm Облегалката и седалката се покриват с полиуретанова пяна, характеристиките на която са дадени в таблица 1. Размерите на мястото за сядане са дадени в допълнение 1 към това приложение. Таблица 1. Плътност в съответствие с ISO 485, kg/m 2 43 Носеща якост в съответствие с ISO 2439В, N Р 25% 125 Р 40% 155 Фактор на носеща якост в съответствие с ISO 3386, кра 4 Удължение при разрушаване в съответствие с ISO 1798, % 180 Якост на разрушаване в съответствие с ISO 1798, кра 100 Свиване при втвърдяване в съответствие с ISO 1856, % 3

2 Стр Полиуретановата пяна се покрива със слънцезащитна престилка, изработена от полиакрил с характеристики, дадени в таблица 2. Таблица 2 Специфична маса, g/m Якост на разрушаване в съответствие с DIN на образец с ширина 50 mm: В надлъжно направление, kg В напречно направление, kg Покритие на седалката и облегалката 1 / Пенопластовата възглавница на седалката се изработва от петополиуретанов блок с размери 800 x 575 x 135 mm по такъв начин (виж фиг. 1 от добавка 1 към това приложение), че формата да съответства на формата на долната алуминиева плоча, дадена на фиг. 2 от добавка 1 към това приложение В долната плоча се пробиват 6 отвора за притягането й към количката с болтове. Отворите се пробиват край по-дългите страни на плочата, по три от всяка страна, като положението им зависи от конструкцията на количката. Шестте болта се поставят през отворите. Препоръчително е да се залепят болтовете към плочата с подходящо лепило. Сред това болтовете се затягат с гайки Покриващият материал с размери 1250 x 1200 mm (виж фиг. 3 от допълнение 1 към това приложение) се нарязва напречно по ширина така, че да не може да се получи припокриване на материала след покриването. Оставя се хлабина от около 100 mm между ръбовете на покриващия материал. Фактически материалът се отрязва на около mm Покриващият материал се маркира с две линии напречно на ширината. Те се начертават на 375 mm от централната линия на покриващия материал (виж фиг. 3 от допълнение 1 към това приложение) Пенопластовата възглавница на седалката се поставя с обърната надолу горна страна върху покриващия материал с алуминиевата долна плоча отгоре Покриващият материал се изпъва от двете страни на капака, докато начертаните върху него линии съвпаднат с ръбовете на долната алуминиева плоча. На всяко от местата на болтовете се правят малки прорези и покриващият материал се натиска върху болтовете На местата на изрезите в долната плоча и пенопласта покриващият материал се изрязва. 1 / Подробности за използваните материали може да се получат от Изследователския институт по пътни превозни средства TNO (Research Institute for Road Vehicles), Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, The Netherlands.

3 Стр Капакът се залепва към алуминиевата плоча с гъвкаво лепило. Преди залепването гайките се свалят Страничните планки се сгъват към плочата и също се залепват Планките в изрезите се сгъват навътре и се залепват с лепило с висока якост Гъвкавото лепило се оставя да изсъхне за не по-малко от 12 часа Възглавницата на облегалката се покрива по същия начин както при седалката, с тази разлика, че линиите върху покриващия материал (1250Х850 mm) се изчертават на 320 mm от централната линия на материала Линията Cr съвпада с пресечната линия между горната равнина на седалката и предната повърхност на облегалката Изпитване на обърнати назад устройства Върху количката се поставя специална рамка, която да задържа обезопасителното устройство за деца по начина, показан на фиг Стоманената тръба се закрепва стабилно към количката така, че натоварване от 5000 ± 50 N, приложено хоризонтално върху средата на тръбата, да не предизвиква придвижване по-голямо от 2 mm Размерите на тръбата са 500 x 100 x 90 mm. стоманена тръба размерите са в mm Фиг.1. Разположение за изпитване на обърнато назад осигурително устройство

4 4. Спирачно устройство Стр Това устройство се състои от два идентични, паралелно монтирани преобразувателя Ако е необходимо, може да се използва допълнителен преобразувател за всеки 200 kg увеличение на номиналната маса. Всеки преобразувател съдържа: външна обвивка от стоманена тръба; енергопоглъщаща тръба от полиуретан; полирано стоманено тяло с формата на маслина, проникващ в енергопоглъщащата тръба; вал и ударен накрайник Размерите на различните части на този преобразувател на енергия са посочени на фигурите в приложение Характеристиките на енергопоглъщащия материал са дадени в таблици 3 и 4 от това приложение Спирачното устройство в сглобено състояние трябва да престои при температура между 15 и 25 ºС не по-малко 12 h, преди да бъдат подложено на изпитвания за калибриране, описани в приложение 7 към това Правило. При всеки тип от изпитванията спирачното устройство трябва да отговори на изискванията, дадени в приложение 7, допълнения 1 и 2. При изпитването на динамично натоварване на обезопасителното устройство за деца спирачното устройство трябва да престои не по-малко от 12 h при същата температурата, както при изпитването за калибриране, с допустимо отклонение ± 2 ºС. Допуска се използването на всяко друго устройство, което дава еквивалентни резултати.

5 Стр. 68 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕНЕРГОПОГЛЪЩАЩИЯ МАТЕРИАЛ А 2 / (ASTM - метод D 735, освен ако не е посочено друго) Твърдост по Шор А: 95 ± 2 при 20 ± 5 ºС Якост при разрушаване: R kg/cm 2 Минимално удължение: А % Модул на еластичност: при 100 % удължение: 110 kg/cm 2 при 300 % удължение: 240 kg/cm 2 Крехкост при ниска температура 5 h при 55 ºС (ASTM метод D 736): Изпитване на сгъстяване (метод В) 45 % 22 часа при 70 ºС Плътност при 25 ºС 1,05 до 1,10 Стареене на въздух (ASTM метод D 573): 70 часа при 100 ºС: - твърдост по Шор максимално изменение ± 3 - якост при разрушаване намаление < 10 % от R o - удължение намаление < 10 % от А о - маса намаление < 1 % Потапяне в масло (ASTM метод 1 - масло): 70 часа при 100 ºС - твърдост по Шор А максимално изменение ± 4 - якост при разрушаване намаление < 15 % от R 0 - удължение намаление < 10 % от А 0 - обем увеличение < 5 % Потапяне в масло (ASTM метод 3 - масло): 70 часа при 100 ºС - якост при разрушаване намаление < 15 % от R 0 - удължение намаление < 15 % от А 0 - обем увеличение < 20 % Потапяне в дестилирана вода: една седмица при 70 ºС - якост при разрушаване намаление < 35 % от R 0 - удължение увеличение < 20 % от А 0 Таблица 3 2 / Адресът, на който може да се получи съответният стандарт на ASTM е: ASTM, 1916 Race Street, Philadelphia, USA PA

6 Стр. 69 Таблица 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕНЕРГОПОГЛЪЩАЩИЯ МАТЕРИАЛ В (ASTM - метод 2000 (1980), освен ако не е посочено друго) Твърдост по Шор А: 88 ± 2 при 20 ± 5 ºС Якост при разрушаване: R kg/cm 2 Минимално удължение: А % Модул на еластичност: при 100 % удължение: 70 kg/cm 2 при 300 % удължение: 130 kg/cm 2 Крехкост при ниска температура 5 h при 55 ºС (ASTM метод D 736): Изпитване на сгъстяване (метод В) 45 % 22 часа при 70 ºС Плътност при 25 ºС 1,08 до 1,12 Стареене на въздух (ASTM метод D 573 (1981)): 70 часа при 100 ºС: - твърдост по Шор максимално изменение ± 3 - якост при разрушаване намаление < 10 % от R o - удължение намаление < 10 % от А о - маса намаление < 1 % Потапяне в масло (ASTM метод D 471 (1979) масло 1): 70 часа при 100 ºС - твърдост по Шор А максимално изменение ± 4 - якост при разрушаване намаление < 15 % от R 0 - удължение намаление < 10 % от А 0 - обем увеличение < 5 % Потапяне в масло (ASTM метод масло 3): 70 часа при 100 ºС - якост при разрушаване намаление < 15 % от R 0 - удължение намаление < 15 % от А 0 - обем увеличение < 20 % Потапяне в дестилирана вода: една седмица при 70 ºС - якост при разрушаване намаление < 35 % от R 0 - удължение увеличение < 20 % от А 0

7 Стр. 70 добавка 1 Правоъгълен блок от пенополиуретан, сечение А-А Размери : 800х575х135 Фиг. 1. Размери на седалката и възглавницата на седалката

8 Стр. 71 Алуминиева плоча - разгъвка Алуминиева плоча с дебелина 2 ± 1 mm Ъгъл на сгъване: 15 ± 1 Да се сгъва по точковата линия Размерите са в mm Фиг. 2. Размери на долната алуминиева плоча

9 изчертани линии върху покриващия материал Стр. 72 пенопласт на седалката Размерите са в mm Фиг. 3. Размери на покриващия материал

10 Фиг. 4. Аксонометричен изглед на седалката Стр. 73

11 Приложение 1 добавка 2 Стр. 74 Стоманена тръба закрепена към количката Полиуретанова тръба Накрайник с форма на маслина Материал А За подробности виж фиг. 1а Материал Б За подробности виж фиг. 1б вал размерите са в mm Хлабина, определена от външния диаметър на полиуретановата тръба (лекопресова сглобка) Грапавост на повърхнината Фиг. 1. Спирачно устройство за челен удар (сглобено състояние) Фиг. 1а. Maтериал А

12 Стр. 75 Фиг. 1b. Maтериал Б * Този размер може да се променя от 43 до 49 mm Размерите са в mm Фиг. 2. Спирачно устройство (накрайник с маслиново-образна форма)

13 Стр. 76 Размерите са в mm Фиг. 3. Спирачно устройство (накрайник с маслиново-образна форма) Стоманена тръба, закрепена към количката Полиуретанова тръба Накрайник с форма на маслина За подробности виж фиг. 5 За подробности виж фиг. 2 и 3 вал Размерите са в mm Хлабина, определена от външния диаметър на полиуретановата тръба (лекопресова сглобка) Фиг. 4. Спирачно устройство за удар отзад (сглобено състояние)

14 Стр. 77 размерите са в mm Материал А Фиг. 5. Спирачно устройство за удар отзад (полиуретанова тръба) добавка 3

15 РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА КОЛИЧКА Стр Устройствата за закрепване се разполагат, както е показано на фигурата по-долу. 2. При обезопасителните устройства за деца от категории универсална и ограничена се използват следните точки на закрепване: 2.1. за обезопасителните устройства за деца, одобрени за използване с надбедрени колани точките А и В; 2.2. за обезопасителните устройства за деца, одобрени за използване с диагонални и надбедрени колани точките А, В0 и С. 3. Точките А, В и D се използват за обезопасителни колани от категория полууниверсална с едно единствено допълнително горно устройство за закрепване. 4. Точките А, В, Е и F се използват за обезопасителни колани от категория полууниверсална с две допълнителни горни устройства за закрепване. 5. Точките на закрепване R 1, R 2, R 3, R 4 и R 5 са допълнителни точки за закрепване на обърнати назад системи за обезопасяване на деца от категория полууниверсална с едно или повече допълнителни горни устройства за закрепване (виж т ). 6. Освен за точката С (която представлява положението на захващане към колонката), точките, съответстващи на разположението на устройствата за закрепване показват къде трябва да бъдат свързани краищата на колана към количката или към преобразователя на натоварването, ако има такъв. Носещата конструкция на устройствата за закрепване трябва да е недеформируема. Горните устройства за закрепване трябва да не се преместват на повече от 0,2 mm в надлъжно направление, когато към тях е приложена сила от 980 N в това направление. Количката се конструира и изработва така, че по време на изпитването в частите, носещи устройствата за закрепване да не възниква постоянна деформация. 7. При детските легла-чанти може алтернативно да се използват точките А 1 и/или В 1, както е предписано от производителя на системите за обезопасяване. Точките А 1 и В 1 са разположени върху напречната линия през т. R 1 на разстояние 350 mm от т. R За изпитване на обезопасителните устройства за деца от категории универсална и ограничена към изпитвателната седалка се монтира стандартен колан с прибиращо устройство, както е предписано в приложение 13.

16 Стр. 79 Разстоянията D1 и D2 са: D1 = 325 mm за превозни средства с частична каросерия (F1 D1 E1) Допуски на размерите, свързани с Cr: ± 2 mm Разстоянието С Re = 550 mm Ъгъл ANG = 30 максимум D1 = 1025 mm за превозни средства със сгъваеми назад задни седалки (F2 D2 E2) (тип ESTATE) Фиг. 1.

17 Стр. 80 Разстоянието С Re = 550 mm Ъгъл ANG = 30 максимум Фиг. 2.

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc Стр. 84 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ Общи положения 1.1. Манекените, предписани за използване от това Правило, са описани в допълнения 1 до 3 към това правило и в техническите чертежи, разработени от холандския

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава к

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава к Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава количка на колелца винаги е там, където е необходима и предлага много място за найразлични неща.

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи E Инжинеринг ЕООД Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке Визия

Подробно

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ;

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ; ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 1 тел./факс: (0) 969 518; 96 0 мобилни: 0888 507; 0885 7871 e-mail: eurositex@eurositexbg.com eurositex_bg@yahoo.com WEB: www.eurositexbg.com ОБТЯГАНЕ НА СИТОВИТЕ

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

3. FILO BALLERINO или BIRD WIRE

3. FILO BALLERINO или BIRD WIRE 3. FILO BALLERINO или BIRD WIRE Bird Wire или filo ballerino е нищо повече от фина тел от неръждаема стомана, покрита с полиетилен и фиксирана върху повърхност пръчки с основи, отвори за промушване на

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1._C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно