Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc"

Препис

1 ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Ъгъл на завъртане Ъглова скорост Векторно произведение на два вектора Ъглово ускорение Периодично движение Период Честота Центростремително ускорение Единици за измерване Радиан Единица за ъглова скорост Единица за ъглово ускорение Единица за честота - 1 -

2 1 Основни величини в кинематиката на движението по окръжност 11 Ъгъл на завъртане Ъгъл на завъртане се нарича ъгълът ϕ, който се описва от радиус-вектора на материалната точка за определен интервал от време (фиг1а) а) б) Фиг1 Ъгълът на завъртане се измерва в радиани (rad), като: 360 o =π rad Радиан (rad) Един радиан е големината на ъгъл, вписан в окръжност, за който дължината на съответстващата дъгае равна на радиуса на окръжността Ъгълът на завъртане като вектор При много малък интервал от време (dt 0) ъгълът на завъртане се разглежда като вектор ( dϕ ) Неговото начало е в центъра на окръжността, направлението му е перпендикулярно на нейната равнина, а посоката му се определя по правилото на «свитите пръсти на дясната ръка» (фиг1б) Полярни координати - -

3 1 Ъглова скорост Ъгловата скорост характеризира бързината, с която се изменя ъгълът на завъртане Ъгловата скорост е първа производна на ъгъла на завъртане по времето Тя се дефинира чрез формулата ω = dϕ dt На фиг е представена ъгловата скорост на материална точка, която се движи по окръжност Тази скорост представлява вектор, перпендикулярен на равнината на окръжността Посоката й се определя от правилото за «свитите пръсти на дясната ръка», а началото й а в центъра на окръжността Фиг Големината на ъгловата скорост е dϕ ω = dt Единица за ъглова скорост Единицата за измерване на ъглова скорост е радиан за секунда (rad/s) Между големината на линейната скорост ( ) и ъгловата скорост ( ω ) съществува следната връзка = ω където е радиусът на окръжността Връзка между линейната и ъгловата скорост На фиг1б се вижда, че за малък интервал от време dt материалната точка изминава път ds (дъга от окръжността с дължина ds ) Големината d ϕ на ъгъла на завъртане и дължината ds на съответс

4 тващата му дъга са свързани със зависимостта ds dϕ =, където е радиусът на окръжността Ако разделим двете страни на това равенство на dt и използваме, че d s dt =, получаваме dϕ ds = = dt dt От формулите получаваме dϕ ω = и d ϕ = dt dt = ω Векторно произведение на два вектора Векторите на ъгловата скорост ω, скоростта и радиус-вектора r (фиг) са свързани с векторното произведение = ω r Неговата големина е = ωr sinα, където α е ъгълът между двата вектора ωи r, Когато 90 o o ω r, α =, sin90 = 1 и = ωr При движение по окръжност r =, така получаваме отново формулата = ω 13 Ъглово ускорение Ъгловото ускорение характеризира бързината, с която се изменя ъгловата скорост Ъгловото ускорение представлява първа производна на ъгловата скорост по времето или втора производна на ъгъла на завъртане по времето: ε = dω dt или Големината на ъгловото ускорение е d dϕ d = = dt dt dt ε d ϕ ε = dt Единица за ъглово ускорение В международната система единицата за измерване на ъглово ускорение е радиан за секунда на квадрат (rad/s ) Връзка между ъгловото и тангенциалното ускорение ϕ

5 Между големината на ъгловото ускорение ( ε ) и на тангенциалното ускорение ( a t ) съществува връзка: a ε = t, където е радиусът на окръжността От дефиницията за ъглово ускорение следва, че dω d 1 d a ε = = t dt dt = = dt откъдето a = ε t Ъгловото ускорение е по направление на ъгловата скорост, те то лежи на оста, която е перпендикулярна на равнината на окръжността и минава през центъра й (фиг3) а) б) Фиг3 При ускорително движение по окръжност векторите ε и ω са еднопосочни В този случай тангенциалното ускорение a t е по посока на скоростта (фиг3а) При закъснително движение по окръжност векторите ε и ω са с противоположна посока В този случай тангенциалното ускорение a t е в противоположна посока на скоростта (фиг3б) При равномерно движение по окръжност няма ъглово ускорение ( ω = const и ε = 0) и тангенциалното ускорение ( a = 0 ) тъй като големината на скоростта е постоянна = const t - 5 -

6 Равномерно движение по окръжност Равномерното движение по окръжност е най-простия пример на периодично движение в природата 1Периодично движение Движение, което се повтаря през равни интервали от време, се нарича периодично Период Най-малкият интервал от време, след който се повтарят стойностите на всички величини, характеризиращи движението, се нарича период Периодът се означава с T и се измерва в секунда (s) 3Честота Честотата показва колко пъти се повтаря периодичното движение за 1 секунда Честотата се означава с ν : 1 ν = или T T Единица за честота 1 = ν Единицата за честота е s -1 и се нарича херц (Hz) 4Равномерно движение по окръжност Движение по окръжност, при което големината на скоростта остава постоянна с времето, а се изменя само посоката й, се нарича равномерно движение по окръжност При това движение: - няма тангенциално ускорение ( a = 0 ); - има нормално (центростремително) ускорение, което остава постоянно по големина ( a n = const ), като във всяка точка е насочено по радиуса на окръжността към нейния център; - ъгловата скорост остава постоянна ( ω = const ); - няма ъглово ускорение ( ε = 0 ) Поради наличието на центростремително ускорение равномерното движение по окръжност е всъщност ускорително движение Следователно всички криволинейни движения, включително и равномерните, са ус- t - 6 -

7 корителни Те се извършват с различно от нула нормално ускорение, което променя посоката на скоростта Връзка между скоростта, периода и честотата За време t = T материалната точка извършва едно пълно завъртане и изминава път, равен на дължината на окръжността π Тогава π = = πν T ω π π Тъй като = ω, то ω = πν, ν = или ω = и T = π T ω 3 Центростремително ускорение Нормалното ускорение при равномерно движение по окръжност винаги е насочено по радиуса към центъра на окръжността, поради което се нарича центростремително ускорение То характеризира изменението на направлението и посоката на скоростта Неговата големина остава постоянна, равна на a n =, където е радиусът на окръжността Тъй като = ω, an = ω Центростремително ускорение Центростремително ускорение a n се нарича нормалното ускорение при равномерно движение по окръжност, което по големина е равно на an = - 7 -

8 4Аналогия между величините, характеризиращи праволинейното движение и движението по окръжност на материална точка: Между величините, характеризиращи праволинейното движение на материална точка и движението й по окръжност, съществува аналогия В таблицата са записани съответстващите си една на друга величини: Праволинейно движение Движение по окръжност Път ( s ) Ъгъл на завъртане ( ϕ ) Скорост ( ) Ъглова скорост ( ω ) Ускорение ( a ) Ъглово ускорение ( ε ) Тези величини са свързани с формулите s = ϕ където е радиусът на окръжността = ω at = ε an = ω - 8 -

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - ch2.4.doc

Microsoft Word - ch2.4.doc 9 Кинематика на сложни движения на твърдо тяло 9 Сферично движение на твърдо тяло Определение Сферично движение на твърдо тяло или движение на тяло около неподвижна точка наричаме такова движение при което

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Кинематика на материална точка

Кинематика на материална точка 8. ХАРМОНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЕЛИЧИНИ, КОИТО ГО ХАРАКТЕРИЗИРАТ. МАТЕМАТИЧНО, ФИЗИЧНО И ПРУЖИННО МАХАЛО. Хармонични трептения. В природата често се се наблюдават процеси, при които дадена система се връща

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

vibr_of_triat_mol_alpha

vibr_of_triat_mol_alpha Месечно списание за Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество, Семейство http://www.kosnos.co Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Този материал е продължение

Подробно

Хармонично трептене

Хармонично трептене 1 Дефиниции : Периодично движение - всяко движение, което се повтаря през равни интервали от време. Трептене - Движение, което се повтаря през равни интервали от време и тялото се отклонява многократно

Подробно

Задача 1. Топче M с маса m = 0,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва дв

Задача 1. Топче M с маса m = 0,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва дв Задача 1. Топче M с маса m =,15 kg, разглеждано като материална точка, се движи в тръбичка, разположена във вертикалната равнина. Топчето започва движението си от положението A със скорост v A, с големина

Подробно

Slide 1

Slide 1 1.Въведение Предмет и основни дялове на физиката ФИЗИКА НАУКА ЗА НАЙ-ОБЩИТЕ И НАЙ-ПРОСТИ ФОРМИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА МАТЕРИЯТА (ВЕЩЕСТВО И ПОЛЕ), КОИТО ВЛИЗАТ В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ СЛОЖНИ МАТЕРИАЛНИ СИСТЕМИ,

Подробно

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ 40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъдим по-подробно два класически примера на двувалентни

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Динамика на материална точка

Динамика на материална точка 2. ДИНАМИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПРИНЦИПИ НА НЮТОН. ВИДОВЕ СИЛИ. Първи принцип на Нютон. Инерциална отправна система. Динамиката е дял от механиката, в който се формулират нейните основни закони (принципи),

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx sin 0 ( 4 ) 4 d +, 5 - - ( 1) + d + + 5 = t, t, t [ 0, ] - - : 5 + 4 ( + 5 )sin( 4 ) d Намерете обема на тялото, получено от завъртането на y = ( + ), [0, 7 / ] около оста O 1Намерете: ( 1) 1 sin ( π )

Подробно

ВЪЛНИ

ВЪЛНИ 9. ВЪЛНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЛНОВОТО ДВИЖЕНИЕ. ВИДОВЕ ВЪЛНИ. ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЧУПВАНЕ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ. Вълни: характеристики на вълновото движение. В предходна лекция бяха разгледани трептенията

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант 2 МАТЕМАТИКА 1. Изразът N = (a - 1) 3 (a + 1) 3 + 6(a - 1)(a + 1) е равен на: а ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Вариант МАТЕМАТИКА. Изразът N = ( - ) ( + ) + 6( - )( + ) е равен на: а) а б) а в) -6 г) -8. Ако уравнението x - x + c = 0 има корен x = -,

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

Microsoft Word - seminar12.docx

Microsoft Word - seminar12.docx Семинар 12 Линеен дискриминантен анализ В този семинар ще се запознаем с линейния дискриминантен анализ (ЛДА), който се използва в статистиката, разпознаването на образи и обучението на машини. От обектите

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно