Microsoft Word - B MSWORD

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - B MSWORD"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Документ за разглеждане в заседание B8-0027/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността относно положението в Украйна (2014/2965(RSP)) Хелмут Шолц, Милослав Рансдорф, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Костас Хрисогонос, Георгиос Катругалос от името на групата GUE/NGL RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0027/2015 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна (2014/2965(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че предсрочните парламентарни избори бяха проведени в условията на трудна политическа обстановка и обстановка на сигурност; като има предвид, че в някои части на Украйна гласоподавателите нямаха възможност да участват в изборите; като има предвид, че докладът на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) се посочва, че има доказателства за случаи на сплашване и възпрепятстване, повлияли техните стратегии за кампаниите. През последните десет дни на кампанията, наблюдателите отбелязаха значително нарастване на насилието, насочено към заинтересовани страни в изборния процес, сплашване и заплахи срещу кандидати и лица, работещи за кампаниите, както и случаи на целенасочено унищожаване на изборни материали и офиси. На лице са голям брой достоверни твърдения за купуване на гласове... ; като има предвид, че се докладва за сериозно напрежение в някои областни изборни секции, където въоръжени членове на батальон от доброволци са присъствали около и вътре в тях; като има предвид, че украинската гражданска мрежа ОПОРА и комитета на избирателите в Украйна докладваха често за няколко нарушения в избирателните секции, включително опити за гласуване без паспортна проверка, присъствие на лица без разрешение в избирателните секции, опити на неправомерно гласуване, опити за премахване на бюлетини от избирателните секции, нарушаване на поверителността на гласуване, фотографиране на бюлетина за гласуване, както и опитите за добавяне на бюлетини в избирателните урни ; като има предвид, че въпреки всичко ОССЕ стига до извода, че проведените на 26 октомври предсрочни парламентарни избори представляват важна стъпка в стремежите на Украйна за утвърждаването на демократичните избори в съответствие с поетите от нея международни ангажименти ; Б. като има предвид, че политическият процес в Украйна е доминиран от продължаващата гражданска война в районите на Донецк и Луганск; като има предвид, че темите за националното единството, териториалната цялост и отбраната продължават да бъдат водещи в политическия дневен ред; като има предвид, че, от друга страна, проблемите, довели до размириците в Украйна през 2012 г., остават нерешени, включително корупцията, икономическата и социална криза, недоверието в политиката и разочарованието от политическата система на Украйна, поради продължаващото политическо влияние на олигархическите структури; като има предвид, че не се отбелязва напредък в изпълнението на програмата за реформи; като има предвид, че неуспехът на новото правителство и парламент да започнат борба с корупцията подкопа доверието на народа на Украйна и международната общност в политическия процес в Украйна; PE v /6 RE\ doc

3 В. като има предвид, че Украйна е на ръба на икономически и социален срив; като има предвид, че БВП на Украйна намаля с 7,5 % в периода между януари и ноември 2014 г., а инфлацията се увеличи до 21 % през ноември; като има предвид, че риска от неизпълнение на задълженията се увеличава и че на страната са необходими 15 милиарда щатски долара в повече от сумите, които се предоставят посредством съществуващите международни програми за подпомагане; Г. като има предвид, че социално-икономическите искания на движението от площад Майдан бяха в голяма степен заменени от неолибералната и националистична програма на новото правителство; като има предвид, че в бюджета за 2015 г. се планира силно орязване на социалните разходи, докато разходите за отбрана се увеличават на 5,2 % от БВП; като има предвид, че решението за подобно орязване е взето в изключително затруднено икономическо и социално положение; като има предвид, че през първите девет месеца на 2014 г. цените се увеличиха с 16,2 %, докато таксите за комунални услуги се увеличиха средно с 24,3 %; като има предвид, че 1,7 милиона души са безработни (8,4 % от икономически активното население), а много от тези, които работят, не получават заплащане; като има предвид, че положението на около 5,2 милиона души, живеещи в конфликтни и постконфликтни райони е особено трудно поради значителното разрушаване и разпокъсаност на икономическата инфраструктура и социалните услуги; като има предвид, че достъпността на здравно обслужване в тези области, е все по-ограничено; Д. като има предвид, че паравоенните части на олигарсите и на крайната десница не са разформировани и продължават своите насилствени действия в страната; като има предвид, че министърът на вътрешните работи на Украйна, Арсен Аваков, е предоставил на тези паравоенни части ново, тежко въоръжение, включително танкове и бронирани транспортьори за личния състав, както и засилен статут на бригади; като има предвид, че Вадим Троян, заместник-командир на десния Азовски полк и активен член на паравоенната организация Украински патриот, беше назначен от украинския министър на вътрешните работи за началник на полицията в Киев; като има предвид, че Юрий Михалчишин, който открито подкрепя идеологията на Йозеф Гьобелс, ще ръководи службата за пропаганда и анализ към службите за сигурност на Украйна; Е. като има предвид, че европейските и международните мир и стабилност са застрашени от нарастващото напрежение между ЕС, Украйна и САЩ и други западни страни, от една страна, и Руската федерация, от друга страна; като има предвид, че е в ход изключително опасна политическа и военна ескалация между Запада и Русия; като има предвид, че са регистрирани десетки чувствителни военни нахлувания между Русия и държавите членки на НАТО през изминалата година, някои от които бяха близо до провокирането на враждебни действия; Ж. като има предвид, че неспособността да се намери приемливо, постигнато чрез преговори, решение на украинската криза има тежки последици за руската икономика; като има предвид, че санкциите, наложени от САЩ и ЕС утежняват финансовите и икономически проблеми на Русия, произтичащи от спада в цените RE\ doc 3/6 PE v01-00

4 на петрола и други проблеми в руската икономика; З. като има предвид, че, въпреки усилията на международната общност да накара противостоящите си страни да седнат на масата за преговори, войната в източната част на Украйна продължава; като има предвид, че страните в конфликта показват липса на политическа воля за намиране на компромис и за прилагане на постигнатите споразумения; И. като има предвид, че украинският парламент подкрепи предложение на президента Порошенко за отмяна на статута на страната като необвързана държава само няколко часа след обявяването на нови преговори относно уреждането на военния конфликт в източната част на Украйна; като има предвид, че обявяването на референдум относно присъединяването на Украйна към НАТО допълнително влошава политическото напрежение в отношенията на страната с Русия, която възприема потенциалното присъединяване на Украйна към НАТО като пряка заплаха за своята сигурност и за стратегическия военен баланс между Русия и НАТО; 1. настоятелно призовава за диалог и преговори, за да се сложи край на войната в Украйна и да се намерят политически решения на проблемите, довели до украинската криза; подновява своя призив за запазване на единството на украинския народ и териториалната цялост на Украйна; решително подкрепя Минския процес и настойчиво приканва страните да спазват вече постигнатите споразумения и да доразвият съответните споразумения чрез нови преговори в една по-прозрачна и ясна пътна карта с конкретни показатели, които трябва да бъдат изпълнени от всички страни, участващи в преговорите; подкрепя засилването на ролята на ОССЕ в разрешаването на украинската криза; 2. настоятелно призовава всички страни по конфликта в източната част на Украйна за прекратяване на насилието; призовава САЩ, Канада, държавите членки и Русия да наложат и да прилагат строго оръжейно ембарго спрямо всички страни по конфликта и призовава за оттеглянето от Украйна на всички чуждестранни военни съветници и военен и паравоенен персонал; настоятелно призовава както Руската федерация, така и Украйна да упражняват ефективен контрол по тяхната граница с цел да се постигне мирно уреждане на конфликта и да се сложи край на навлизането в Украйна на въоръжен персонал и военно оборудване от която и да било страна; 3. осъжда разширяването на НАТО до границите на Руската федерация; категорично отхвърля плановете на новото украинско правителство да кандидатства за членство в НАТО като допълнителен елемент на политиката на конфронтация с Руската федерация, който допълнително ще дестабилизира региона и международната система за сигурност като цяло; 4. настоятелно призовава Русия, САЩ и НАТО да прекратят политика на военен натиск и призовава незабавно да сложат край на спиралата на военна ескалация, да прекратят военните маневри и провокативни действия и да намалят военното присъствие в районите на конфликт; твърдо се противопоставя на разполагането на допълнителни военни части и активи на НАТО в Източна Европа; PE v /6 RE\ doc

5 предупреждава, че неуспехът да се започне отново диалог с Русия, насочен към постигането на резултати, може да има опасни последици за мира и сигурността в Европа и в света; 5. призовава ЕС да даде нов стимул на един целенасочен политически диалог с Русия с цел възстановяване на доверието и намиране на решения на всички неуредени въпроси и спорни въпроси; призовава за възобновяване на формите на диалог, които съществуваха между ЕС и Русия преди началото на украинската криза на всички равнища на институциите на ЕС; настоятелно призовава ЕС да сложи край на политиките си на санкции срещу Русия, които доведоха до търговска война между двамата стратегически партньори, които оказват неблагоприятно въздействие по-специално върху малките и средни предприятия (МСП), земеделските производители и потребителите в Русия, ЕС и държавите от Източното съседство на ЕС, и най-вече които са доказали, че са политически неефективни и имат обратен на желания ефект; 6. призовава 40-ата годишнина от приемането на Хелзинкския акт през 2015 г. да се използва, за да бъдат потвърдени и цялостно приложени утвърдените в него норми и принципи, да се възстанови доверието и да започнат преговори за ефективна, основана на сътрудничество система за сигурност в Европа, въз основа на Устава на ООН и нормите на ОССЕ, която да взема предвид интересите на всички държави в Европа; подчертава неотложната необходимост да се възобнови и осъществява контрол върху конвенционалните оръжия и да се подобри ефективността на съществуващите мерки за изграждане на доверие и сигурност, както и да се укрепят механизмите за прозрачност, като те бъдат модернизирани, а техният обхват разширен; призовава за разработването на нови мерки за изграждане на доверие и за прозрачност с цел да се предотврати възникването на подобни конфликти в бъдеще; 7. отбелязва резултатите от парламентарните избори в Украйна; отново осъжда съдебния процес срещу комунистическата партия, който започна по време на предизборната кампания; приканва новоизбрания парламент и съответните органи да обърнат внимание на установените недостатъци, inter alia, чрез провеждането на ефективни разследвания на нередностите, установени от националните и международните наблюдатели по време на изборите, чрез пристъпване към необходимите правни действия срещу лицата, отговорни за нередностите по време на изборите, чрез реформиране на избирателната система посредством подобряване на регионалното представителство и увеличаване на влиянието на гласоподавателите върху техните представители в Парламента, чрез приемане пропорционална избирателна система с множество избирателни райони, чрез цялостно прилагане на препоръките на ОССЕ и Венецианската комисия, с цел да се засили прозрачността на финансирането на политическите партии и предизборните кампании, както и да гарантира, че изборното законодателство е в съответствие с международните стандарти; 8. призовава правителството на Украйна да преразгледа своята политика на бюджетна дисциплина, с оглед на посрещането на неотложните социални потребности на населението, по-специално по отношение на отоплението, RE\ doc 5/6 PE v01-00

6 доставките на енергия и здравеопазването; 9. призовава правителството и Върховната рада на Украйна да отговорят на очакванията на населението на страната за действителни и дълбоки реформи с цел да сложат край на текущата криза и да изведат страната до състояние на политическа, икономическа и социална стабилност посредством, наред с другото: последователно изкореняване на корупцията; установяване на върховенството на закона; децентрализация и сериозни гаранции по отношение на демократичното участие на гражданите в регионите във всички важни процеси на вземане на решения, и по-специално в областта на социалното и икономическото развитие; окончателно отделяне на олигарсите от политиката в условията на демократичен контрол; зачитане на правата на човека и демократичните права, включително на езиковите права; разпускане на паравоенните единици и повторно установяване на строг държавен контрол върху полицията и армията; незабавно упражняване на прозрачен, демократичен и законен парламентарен контрол над всички сили за сигурност в страната, както и разоръжаване на всички паравоенни и частни т.нар. сили за сигурност; 10. настоятелно призовава ЕС да обвърже отпускането на допълнителна финансова и икономическа помощ за Украйна с изпълнението на такава програма за реформи; 11. изразява загриженост, че украинските политици и органи продължат да показват неприемливо непознаване на опасността, произтичаща от крайно десните и дори открито неонацистки сили, като си сътрудничат с тях в избори и им позволяват да заемат позиции в областта на правоприлагането; подчертава, че даването на възможност на лица с крайно десни възгледи да упражняват контрол над значителни ресурси в областта на правоприлагането представлява явна опасност за демокрацията; настоятелно призовава украинското правителство и демократичните политически сили прекратят всякакви връзки с групи и/или милиции от крайната десница; 12. заявява отново, че източната политика на съседство, която не взема под внимание интересите на всички заинтересовани страни, включително Русия, претърпя неуспех; подчертава необходимостта от това да се преработи политиката за източното съседство с оглед да се развива регионалното сътрудничество, което не изключва нито една държава; призовава Русия да участва проактивно в такъв процес и да покаже готовност за участие в политиките на добросъседство; 13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, Украйна и Русия, както и на парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа. PE v /6 RE\ doc

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Parlament doc

Parlament doc 1 Депутати обкъждат присъединяването на Сърбия към ЕС Петък, 16 Юли 2010 FrogNews Присъединяването на Сърбия към Европейския съюз (ЕС) е в интерес, както за България, така и за стабилността на Западните

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно