RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0124/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) Роландас Паксас, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини от името на групата EFDD RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0124/2017 Резолюция на Европейския парламент относно кризата във връзка с принципите на правовата държава в Демократична република Конго и в Габон (2017/2510(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид политическите споразумения, постигнати в Демократична република Конго (ДРК) на 18 октомври и 31 декември 2016 г., като взе предвид конституцията на ДРК, като взе предвид Резолюция 2277 на Съвета за сигурност на ООН, като взе предвид изявлението на председателството на Съвета за сигурност на ООН S/PRST/2017/1, като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Демократична република Конго от 17 октомври 2016 г., като взе предвид декларацията на ЕС относно положението в Демократична република Конго от 12 декември 2016 г., като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 31 август 2016 г., направено след обявяването на предварителните резултати от изборите в Габон, като взе предвид съвместните изявления на говорителите на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител), Федерика Могерини, и члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество и развитие, Невен Мимица, относно Габон, направени на 11 и 17 септември 2016 г., както и това, направено на 24 септември 2016 г., след като Конституционният съд на Габон съобщи окончателните резултати от президентските избори, като взе предвид съобщението за медиите от 1 септември 2016 г. на Африканския съюз, в което се осъжда насилието в конфликта след изборите в Габон и се призовава за неговото мирно разрешаване, като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан между Република Габон и Европейския съюз относно мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите (МНИ) в Габон, като взе предвид изявлението на ръководителя на МНИ в Габон относно резултатите от изборите, особено в провинция О-Огоуе, като взе предвид окончателния доклад на МНИ в Габон, PE v /7 RE\ docx

3 като взе предвид Международната харта за правата на човека на ООН, като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону, като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г., като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че принципите на правовата държава, отчетността, зачитането на правата на човека и свободните и честни избори са основни елементи на всяка функционираща демокрация; като има предвид, че тези елементи са застрашени в някои държави в Африка на юг от Сахара, включително в ДРК и Габон; като има предвид, че Индексът на фондацията Мо Ибрахим за държавно управление в Африка за 2016 г. показва, че подобряването на цялостното управление в Африка през последните 10 години е било задържано от повсеместен спад в категорията на сигурността и принципите на правовата държава; Б. като има предвид, че задължението за спазване на принципите на правовата държава е неразделна част от цялостния ангажимент към управлението и демокрацията, който носят африканските държавни и правителствени ръководители и както е записано в Учредителния акт на Африканския съюз; В. като има предвид, че в основата на легитимността на правителствата са политически рамки, които са определени в ясна и приобщаваща форма; Демократична република Конго Г. като има предвид, че през декември 2016 г. най-малко 40 души бяха убити от полицейски служители и войници в ДРК; като има предвид, че по-голямата част от тези хора протестираха срещу отказа на президента Джоузеф Кабила да се оттегли на 19 декември, когато официално приключваше мандатът му; като има предвид, че 107 души са били ранени или малтретирани и поне 460 души са били арестувани; Д. като има предвид, че през септември 2016 г. в Киншаса още 54 демонстранти, призоваващи президента да спазва конституционните срокове, са били убити от служители в областта на отбраната и сигурността, използвали прекомерна сила; като има предвид, че досега от никого не е потърсена отговорност; Е. като има предвид, че макар да е богата на природни ресурси, ДРК остава една от най-слабо развитите държави в света, като 9 от общо 10 жители се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, 10% от населението живее с по-малко от 1,25 щатски долара на ден, а 50% нямат достъп до безопасна вода, съществуват над 70 въоръжени групи и около 1,9 милиона разселени лица; като има предвид, че друг шок за вече слабите институции ще има потенциално катастрофални хуманитарни последици; RE\ docx 3/7 PE v01-00

4 Ж. като има предвид, че донорите и бизнес общността демонстрираха намаляващо доверие в ДРК по отношение на потенциала за инвестиции, като по този начин прогониха и инвестициите и хуманитарната помощ; като има предвид, че реакциите на призиви на ООН за ДРК постоянно намаляваха през последните пет години, което показва нарастващата умора на донорите; като има предвид, че институционалната нестабилност може само да влоши тази и без това обезпокоителна тенденция; З. като има предвид, че на 31 декември 2016 г. беше постигнато споразумение между политическите сили в Киншаса; като има предвид, че това споразумение предвижда първото мирно предаване на властта в страната от 1960 г. насам, установяването на преходно правителство на националното единство, провеждането на избори в края на 2017 г. и оттеглянето на президента Кабила; като има предвид, че съгласно споразумението президентът Кабила няма да може да промени конституцията, за да остане на власт за трети мандат, и ще назначи министър-председател от опозицията да наблюдава прехода; И. като има предвид, че на 12 декември 2016 г. Европейският съвет прие санкции срещу 7 физически лица в ДРК; Габон Й. като има предвид, че на 27 август 2016 г. в Габон бяха проведени президентски избори; като има предвид, че съгласно резултатите, предоставени от Националната избирателна комисия (CENAP), досегашният президент Али Бонго спечели изборите с около гласа повече от основния си конкурент, Жан Пинг; като има предвид, че в Конституционния съд на Габон е внесена жалба, в която се твърди, че са налице изборни нарушения и се призовава за повторно преброяване; като има предвид, че независимо от критиката, г-н Бонго (на 57 години) беше утвърден като победител в президентските избори през август след повторно преброяване, разпоредено от съда; К. като има предвид, че президентските избори бяха наблюдавани от международни наблюдатели, включително мисията на ЕС за наблюдение на изборите (МНИ); като има предвид, че в своя анализ на окончателните резултати от президентските избори МНИ установи очевидни аномалии, по-специално в провинция О-Огоуе, където президентът Бонго има влияние; като има предвид, че разкритите аномалии включват отказ да се извърши повторно преброяване и изгарянето на бюлетини в отговор на искане от страна на Африканския съюз да бъдат публикувани данни за гласуването с разбивка по избирателни секции; Л. като има предвид, че МНИ беше обект на повтарящи се актове на сплашване по време на дейността си в Габон, по-специално чрез интензивна кампания за клевета в печата; като има предвид, че самият президент Бонго подложи мисията на остра критика, след като бяха повдигнати въпроси относно неговата победа с малка преднина; М. като има предвид, че след обявяването на резултатите от изборите избухнаха сблъсъци между поддръжници на опозицията и силите за сигурност в столицата Либревил и в други големи градове, довели до седем смъртни случая и десетки PE v /7 RE\ docx

5 ранени лица, а хиляди са били задържани; като има предвид, че силите за сигурност на Габон нахлуха в централния щаб на опозиционния кандидат Жан Пинг, достъпът до интернет беше прекратен и се твърди, че са възникнали многобройни случаи на нарушения на правата на човека, свързани с политическата обстановка; като има предвид, че силите за сигурност на Габон бяха обвинени от международни неправителствени организации (НПО), че са отговорни за тези деяния; Н. като има предвид, че главният прокурор на Международния наказателен съд обяви на 30 септември 2016 г., че започва първоначално разследване на размириците след изборите в Габон; О. като има предвид, че на 5 януари 2017 г. президентът Бонго обяви намерението си да свика национален диалог за помирение в страната; като има предвид, че членове на опозицията проведоха своя собствена конференция през декември, на която Жан Пинг, лидер на опозицията и класиран на второ място в изборите, се представи като новоизбран президент и остро критикува правителството, като призова жителите на Габон да вземат съдбата си в свои ръце и предвиди нови протести; 1. изразява дълбока загриженост във връзка с постоянния спад в зачитането на принципите на правовата държава в Африка, като показатели сочат, че положението се е влошавало за около 70% от африканците през последните 10 години; потвърждава, че правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията са взаимосвързани и взаимно укрепващи се; 2. припомня, че основното задължение на държавата и на нейните длъжностни лица е да защитава своите граждани и да се придържа към поетите от страната международни задължения с цел гарантиране на правото на гражданите на свобода на изразяване на мнение, свобода на сдружаване и свобода на събрания, и поради това настоятелно призовава служителите на правоприлагащите органи никога да не използват огнестрелни оръжия или прекомерно насилие срещу мирни демонстранти; Демократична република Конго 3. осъжда насилието и убийствата на цивилни лица в ДРК; изразява съжаление, че никой не е бил подведен под съдебна отговорност за инцидентите през септември; призовава за започване на пълно разследване на събитията, довели до прекомерно използване на сила и загуби, за да се гарантира, че виновниците ще бъдат подведени под отговорност; 4. приветства споразумението между политическите сили, постигнато с посредничеството на Националната конференция на епископите (CENCO) на 31 декември 2016 г., основано на политическо споразумение, постигнато през октомври под егидата на Африканския съюз; насърчава политическите партии, които не са подписали споразумението, да го направят, и приканва всички политически заинтересовани страни да работят заедно, за да разрешат неразрешените въпроси и да прилагат споразумението изцяло и бързо, в съответствие с конституцията на ДРК и Резолюция 2277(2016) на Съвета за RE\ docx 5/7 PE v01-00

6 сигурност на ООН; подчертава значението на включването на жените в прилагането на споразумението; 5. призовава органите да пристъпят към актуализиране на избирателните списъци, с логистична и техническа подкрепа на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO), и да предприемат всички необходими действия за създаването на среда, която е благоприятна за провеждането на свободни, честни и надеждни избори не по-късно от декември 2017 г.; 6. приветства конструктивната роля, изпълнявана от регионални организации и други държави в региона за постигане на споразумението; призовава Африканския съюз и делегацията на ЕС в страната да наблюдават отблизо прилагането на споразумението и да предоставят помощ, ако бъде поискана такава; 7. призовава международната общност и международните донори да съдействат на процеса на преход както политически, така и финансово; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да оказват помощ за народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението и преодоляване на последиците от разселването, продоволствената несигурност и природните бедствия; 8. призовава органите да предприемат мерки, за да се намали рискът от насилие, без при това да се ограничава свободата на сдружаване; призовава политическите партии да действат добросъвестно и да избягват всякакви действия, които биха могли да създадат напрежение; Габон 9. изразява дълбоката си загриженост във връзка с насилието, което се прояви след обявяването на предварителните резултати от изборите за президент през 2016 г.; призовава всички заинтересовани страни в Габон да използват законно установени канали за разрешаване на всички спорове, свързани с резултатите от изборите, както и да проявяват сдържаност в действията си и изявленията си, така че да се избегне ескалация на насилието; 10. изразява убеждението си, че за да се гарантира по-силна демократична система в Габон, следва да има реално разделение между законодателната, изпълнителната и съдебната власт; 11. решително осъжда всякакви произволни арести, незаконни задържания и политическо сплашване, както и всички ограничения върху свободата на изразяване на мнение, както преди, така и след президентските избори; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички мирни демонстранти, журналисти и политически опоненти, които са били задържани, като припомня, че лишаването им от свобода е свързано пряко със законното упражняване на техните основни права и свободи; 12. призовава органите в Габон да гарантират, че силите за сигурност действат в съответствие с принципите на правовата държава, въз основа на пълното зачитане PE v /7 RE\ docx

7 на правата на човека; подчертава, че е необходимо да се гарантира, че всички твърдения за нарушения на правата на човека биват надлежно и подробно разследвани, а отговорните лица биват подведени под съдебна отговорност; 13. осъжда всички случаи на сплашване на членовете на мисията на ЕС за наблюдение на изборите; настоятелно призовава органите в Габон да изпълнят изцяло препоръките, съдържащи се в окончателния доклад на мисията на ЕС за наблюдение на изборите; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че въпреки меморандума за разбирателство, подписан с правителството на Габон, МНИ не е получила разрешение за достъп или е получила само ограничен достъп до официалния протокол, като достъпът е бил необходим, за да се провери коректността на процеса за избор на президент; счита, че това показва, че съществува сериозна слабост в изборния процес в Габон; 14. приветства усилията за посредничество, положени от Африканския съюз с цел съдействие за разрешаването на следизборния спор, и призовава ЕС и държавите от АКТБ, в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да продължат да наблюдават отблизо цялостното положение в Габон и да докладват за всички случаи на нарушаване на правата на човека и на основните свободи; 15. счита, че съществуващите дълбоки политически и социални разделения в Габон изискват ясна политическа реакция, за да се запази стабилността на страната, да се повиши доверието сред гражданите в Габон и да се придаде истинска легитимност на институциите; приветства предложението на президента Бонго да проведе национален диалог за помирение в страната; подчертава, че посоченият диалог следва да се проведе добросъвестно и по приобщаващ и конструктивен начин; изразява съжаление относно отказа на Жан Пинг да участва в този национален диалог; 16. настоятелно призовава правителството на Габон да извърши цялостна и бърза реформа на избирателната процедура с цел да я подобри и да я направи напълно прозрачна и надеждна; Подчертава, че е необходимо органите на Габон да покажат готовност за конструктивно сътрудничество с международните партньори, за да се гарантира, че предстоящите парламентарни избори се провеждат в свободна и прозрачна среда; 17. призовава правителството на Габон да ратифицира и спазва Африканската харта за демокрация, избори и управление; 18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на ДРК и на Габон, на Съвета на министрите АКТБ ЕС, на Комисията, на Съвета, на Източноафриканската общност и на правителствата на нейните държави членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на институциите на Африканския съюз и на генералния секретар на Организацията на обединените нации. RE\ docx 7/7 PE v01-00

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.4.2016 A8-0135/58 58 Европейскипарламент Параграф 33 33. отбелязва, че е било трудно да се разграничат в пълна степен политическите дейности на председателя от неговата подготовка като водещ кандидат

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно