RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0449/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Мария Тереса Хименес Барбат, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Каролина Пунсет, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Сесилия Викстрьом от името на групата ALDE RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0449/2018 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Йемен, включително резолюциите си от 30 ноември 2017 г. относно положението в Йемен 1, от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен 2, от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен 3 и от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен 4, като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г., 3 април 2017 г., 16 ноември 2015 г. и 20 април 2015 г. относно Йемен, като взе предвид съвместното изявление от 4 август 2018 г. на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, и на члена на Комисията, г-н Христос Стилианидис, относно въздушните удари в Ходейда, като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 10 август 2018 г. относно положението в Йемен, като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 март 2018 г., като взе предвид изявлението на специалния пратеник на генералния секретар на ООН от 6 септември 2018 г. относно Йемен, като взе предвид доклада от 28 август 2018 г. на Камел Джендуби, председател на групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен, до Съвета по правата на човека относно положението с правата на човека в Йемен, като взе предвид текущите преговори в Съвета на ООН по правата на човека относно подновяването на мандата на групата на ООН от водещи международни и регионални експерти, като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на Световната продоволствена програма от 19 септември 2018 г.; като взе предвид проявата на високо равнище, организирана от ООН, Швеция и Швейцария на 3 април 2018 г., по време на която бяха обещани средства в размер на 2 милиарда щатски долара, но остана недостиг на финансиране в размер на 1 Приети текстове, P8_TA(2017) ОВ C 331, г., стр ОВ C 35, г., стр ОВ C 265, г., стр. 93. PE v /9 RE\ docx

3 почти 1 милиард щатски долара, като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че продължаващият конфликт в Йемен навлезе в четвъртата си година и страната е изправена пред най-тежката хуманитарна и политическа криза и криза в областта на сигурността в съвременната си история; като има предвид, че въоръженият конфликт навлезе в етап на по-задълбочена разпокъсаност, което поражда опасността страната да бъде въвлечена в нескончаема война; като има предвид, че настоящата разпокъсаност на конфликта е ясен знак за подкопаване на държавното единство; като има предвид, че положението в Йемен носи също така сериозни рискове за стабилността на региона; Б. като има предвид, че ограниченият достъп до засегнатите райони и ограниченията по отношение на събирането на данни затрудняват проследяването на нарастването на хуманитарните нужди в реално време; като има предвид, че хуманитарното пространство продължава да се свива, броят на нарушенията на международното хуманитарно право се увеличава трагично, а въздействието на конфликта върху цивилното население се засилва, ограниченията върху търговския внос и въздействието на икономическата криза са се влошили, а публичните услуги са до голяма степен в състояние на срив; В. като има предвид, че на 9 август 2018 г. въздушен удар, нанесен от ръководената от Саудитска Арабия коалиция е поразил автобус, превозващ ученици, на пазар в северната провинция Саада, като са били убити много хора, включително наймалко 40 деца, повечето от които са били на възраст под 10 години; като има предвид, че две седмици по-късно, на 24 август, тази атака е била последвана от ново нападение на водената от Саудитска Арабия коалиция, при което са убити 27 цивилни лица, предимно деца, които са бягали от насилието в обсадения южен град Ходейда; като има предвид, че по данни на ООН от началото на юни 2018 г. близо души са избягали от провинция Ходейда; Г. като има предвид, че кампанията на ръководената от Саудитска Арабия коалиция и усилените въздушни бомбардировки, включително неизбирателните нападения над гъсто населени райони, изострят хуманитарните последствия от войната чрез блокада; Д. като има предвид, че правото на въоръжените конфликти забранява умишлените и неизбирателни нападения срещу цивилно население и граждански цели, като например училища или болници; като има предвид, че в светлината на констатациите на групата на ООН от водещи международни и регионални експерти такива нападения може да се разглеждат като военни престъпления, а лицата, които ги извършват, може да бъдат подложени на наказателно преследване за тези престъпления; като има предвид, че разследванията, извършвани от ръководената от Саудитска Арабия коалиция във връзка с извършването на предполагаеми военни престъпления в Йемен, не са били правдоподобни и не са осигурили защита на цивилните жертви; RE\ docx 3/9 PE v01-00

4 Е. като има предвид, че повече от 22 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, а 8,4 милиона са застрашени от гладна смърт, като половината от тях са деца; като има предвид, че се разпространяват заболявания като дифтерия и съществува сериозна опасност от избухване на голяма епидемия от холера; като има предвид, че над два милиона души са били вътрешно разселени; като има предвид, че жените и децата са особено засегнати от продължаващите военни действия; като има предвид, че по данни на УНИЦЕФ почти два милиона деца не посещават училище, което застрашава бъдещето на цяло поколение деца в Йемен в резултат на ограничения или никакъв достъп до образование, като ги прави уязвими по отношение на вербуване в армията и на сексуално и основано на пола насилие; Ж. като има предвид, че организациите за защита на правата на човека са документирали десетки случаи, в които групировката Ансар Аллах, известна също като движение Хути, и силите, верни на бившия президент Али Абдула Салех, са участвали в извършването на произволни и незаконни задържания, както и насилствени изчезвания и изтезания; като има предвид, че в хода на йеменския конфликт Обединените арабски емирства (ОАЕ), съюзниците на ОАЕ и йеменските правителствени сили също са извършвали произволни задържания, изтезания и насилствени изчезвания на хора; З. като има предвид, че през 2017 г. Нидерландия и Канада се опитаха да създадат независима анкетна комисия на Съвета на ООН за правата на човека с цел разследване на извършваните жестокости; като има предвид, че вследствие на натиска от страна на Саудитска Арабия, Обединеното кралство и Франция приетата впоследствие резолюция беше значително смекчена, но че с нея се създаде групата от водещи международни и регионални експерти; като има предвид, че в своята резолюция от 24 септември 2018 г. относно положението с правата на човека в Йемен Съветът по правата на човека реши да удължи мандата ѝ за допълнителен период от една година, който може да бъде подновен с разрешението на Съвета по правата на човека; И. като има предвид, че на 28 август 2018 г. Камел Джендуби, председател на групата от водещи експерти за Йемен, която представи доклад пред Съвета по правата на човека относно положението на правата на човека в Йемен, е жертва на кампания на оклеветяване, с която се цели сплашване на групата от експерти и хвърляне на съмнения във връзка с констатациите ѝ; като има предвид, че през 2018 г. групата от водещи международни и регионални експерти стигна до заключението, че Ансар Аллах, известна също като движение Хути, е извършвала действия, които може да се разглеждат като военни престъпления, включително жестокости, изтезания и посегателства върху личното достойнство; като има предвид, че експертите са документирали случаи, при които групировката Ансар Аллах, известна също като движение Хути, е задържала студенти, защитници на правата на човека, журналисти, предполагаеми политически опоненти и членове на бахайската общност, както и малтретирала и изтезавала задържани лица, включително в бюрото за национална сигурност и службата за политическа сигурност; като има предвид, че експертите са намерили също така убедителни свидетелства за това, че въоръжените сили на Йемен, Саудитска Арабия и ОАЕ са замесени в случаи на малтретиране на задържани PE v /9 RE\ docx

5 лица, които може да се разглеждат като военни престъпления; Й. като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия на няколко пъти е упражнявало натиск над държавите членки на ЕС, други държави и международни организации, включително ООН, във връзка с тяхната критична позиция относно действията на Саудитска Арабия в конфликта в Йемен; К. като има предвид, че в Йемен граждани на страните, принадлежащи към ръководената от Саудитска Арабия коалиция, са лишени от свобода; Л. като има предвид, че икономиката на Йемен е изправена пред срив, което е повод за безпокойство; като има предвид, че в края на 2016 г. е преустановено редовното изплащане на заплати на близо 1,4 милиона цивилни йеменски служители от публичния сектор; като има предвид, че законното правителство избирателно изплаща пенсиите на лицата, които се намират в южните провинции, в ущърб на всички пенсионери в северните провинции; като има предвид, че има десетки хиляди възрастни хора, които не разполагат с основен доход, а повече от 33% от тях се нуждаят от все по-скъпи лекарства; М. като има предвид, че съществува международно оръжейно ембарго срещу подкрепяната от Иран групировка Ансар Аллах, известна също като движение Хути ; като има предвид, че съгласно 18-ия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие държавите членки на ЕС, и по-специално Обединеното кралство, Франция и Германия са продължили и след ескалацията на конфликта да разрешават трансфери на оръжие за Саудитска Арабия; като има предвид, че тези трансфери са в нарушение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване 1, в която изрично се изключва издаването на лицензии за оръжие, ако е налице явен риск предназначените за износ военни технологии или оборудване да бъдат използвани за нарушения на международното хуманитарно право и за подкопаване на мира, сигурността и стабилността в региона; като има предвид, че Парламентът многократно призовава заместник-председателя/върховен представител да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС; Н. като има предвид, че от януари 2017 г. насам се наблюдава драстично увеличение на броя на смъртоносните извънтериториални операции на САЩ в Йемен; като има предвид, че в подобни смъртоносни операции за борба с тероризма са убити, ранени тежко или травматизирани цивилни граждани, включително жени, деца и възрастни хора, и че се изразяват опасения, че тези действия са в нарушение на установените принципи на международното право в областта на правата на човека; като има предвид, че съществува спешна необходимост от независими и безпристрастни разследвания на подобни смъртоносни операции, провеждани от страна на коалиционните сили, които водят до потенциално незаконни смъртни случаи съгласно протокола от Минесота; като има предвид, че има доказателства, че държави членки на ЕС, предоставят както пряка, така и косвена подкрепа за подобни смъртоносни операции чрез предоставяне на разузнавателни данни и 1 OВ L 335, г., стр. 99. RE\ docx 5/9 PE v01-00

6 друга оперативна подкрепа; О. като има предвид, че по-голямата част от ударите, нанасяни от въоръжените сили на САЩ в Йемен, са смъртоносни нападения от безпилотни летателни апарати; като има предвид, че решението за добавяне на определени лица в целевите списъци за ударите с безпилотни летателни апарати се взема често без съдебни гаранции или заповеди; като има предвид, че нападенията над определени лица и последвалото им избиване се извършват без справедлив процес и следователно при определени обстоятелства може да се разглеждат като извънсъдебни екзекуции; П. като има предвид, че въпреки международния натиск за постигане на стабилно и приобщаващо политическо решение на кризата страните в конфликта и техните регионални и международни поддръжници, включително Саудитска Арабия и Иран, не успяха да постигнат споразумение за примирие или какъвто и да е вид уреждане на конфликта и че боевете и неизбирателните бомбардировки продължават с неотслабваща сила; като има предвид, че нито една от страните не е постигнала военна победа и вероятно няма да я постигне и в бъдеще; като има предвид, че намирането на политическо решение на конфликта под егидата на мирната инициатива на ООН в Йемен следва да бъде приоритет за ЕС и международната общност като цяло; Р. като има предвид, че ЕС прилага всеобхватен и стратегически подход, обхващащ всички съответни регионални участници; като има предвид, че ЕС и занапред ще поддържа ангажимента си за непрекъснато доставяне на животоспасяваща помощ на всички нуждаещи се хора в Йемен; 1. осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен и всички нападения срещу цивилното население и гражданската инфраструктура; подчертава своята загриженост във връзка с конфликта, който продължава да се изражда в една от най-сериозните настоящи хуманитарни, политически и икономически кризи; напомня на всички участващи страни, включително на техните регионални и международни поддръжници, че целенасочените нападения срещу цивилни лица и граждански инфраструктури, включително болници и медицински персонал, водни системи, пристанища, летища и пазари, представлява тежко нарушение на международното право; 2. призовава всички страни да спазват принципите на международното хуманитарно право, и по-специално принципите на пропорционалност и на разграничаване между цивилно население и граждански обекти и бойци и военни цели, както и международното право в областта на правата на човека, международното наказателно право и международното бежанско право, за да предприемат сериозни действия за защита на цивилното население; 3. отново заявява, че единственото решение на конфликта в Йемен е политическото решение; изразява съжаление по повод на неуспеха на първия кръг от консултации в Женева (6 9 септември 2018 г.) и призовава всички заинтересовани страни да спрат настоящата ескалация и да възобновят конструктивните мирни преговори и мерките за изграждане на доверие под егидата на специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс; призовава върховния PE v /9 RE\ docx

7 представител/заместник-председател на Съюза и всички държави членки на ЕС, да предоставят на г-н Грифитс политическа подкрепа с оглед на намирането на постигнато по пътя на преговорите и приобщаващо решение на конфликта; 4. напомня на всички страни в конфликта, че по силата на международното право те носят отговорност за всички извършени престъпления; настоятелно призовава международната общност да предвиди национални или международни съдебни преследвания на лица, групи и организации, които са заподозрени в подобни нарушения; 5. призовава всички страни, провеждащи военни операции в Йемен, да прилагат допълнителни предпазни мерки и да гарантират защитата на живота на цивилното население; призовава САЩ и техните партньори да поставят програмата си за безпилотни летателни апарати под съдебен надзор и да гарантират, че не се извършват екзекуции чрез безпилотни летателни апарати без провеждането на справедлив съдебен процес; 6. призовава всички страни по конфликта незабавно да прекратят военните действия; категорично осъжда възобновяването на боевете и нападенията и потвърждава своя ангажимент да продължи да следи отблизо събитията в Йемен, и по-специално съобщенията, в които се посочва за по-нататъшно засилване на военните операции в град Ходейда; предупреждава за последиците от подновената военна офанзива спрямо Ходейда; подчертава, че Ходейда е единственото останало открито входно пристанище за храни, медицински доставки и хуманитарна помощ за големи части от територията на страната; призовава всички страни в конфликта да гарантират пълноценното и ефективно функциониране на летищата и пристанищата и да улеснят безопасния, бърз и безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ, хранителни, търговски и медицински доставки; изразява загриженост, че по-нататъшни смущения биха предизвикали недопустимо човешко страдание, глад и разселване на голям брой цивилни лица, в т.ч. деца; 7. настоятелно призовава Саудитска Арабия и другите участници да отменят продължаващата блокада на Йемен: призовава всички участващи пряко или непряко държави и заинтересовани лица да упражнят максимален натиск върху всички страни да работят за намаляване на напрежението и да прекратят незабавно предоставянето по места на политическа, военна и финансова подкрепа за участващите военни сили, било то пряко или чрез посредници; 8. приветства неотдавнашното посещение на специалния пратеник на ООН за Йемен в Сана, състояло се на 16 септември 2018 г. с цел възобновяване на мирните преговори и на мерките за изграждане на доверие, като например пълното възобновяване на пътнически и търговски полети на летището в Сана, както и с цел насърчаване на правителството да изплати заплатите на държавните служители във всички райони на Йемен; отбелязва неотдавнашните съобщения за предложения откриване на хуманитарни коридори между Ходейда и Сана; 9. призовава всички страни в конфликта да позволят незабавен и пълен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта райони, за да могат да помагат на нуждаещите се; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН при RE\ docx 7/9 PE v01-00

8 изпълнението на Резолюция 2216 на Съвета за сигурност на ООН да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях; 10. призовава за незабавно освобождаване на лицата, задържани произволно, за прекратяване на насилствените изчезвания, както и за извършване на ефективно и надеждно разследване и наказателно преследване на лицата, отговорни за всички нарушения и погазвания правата на човека, включително сексуално и друго насилие срещу жени, мъже, момичета и момчета в съответствие с международните стандарти; подкрепя работата на групата от водещи експерти и призовава за подновяването и укрепването на мандата на Международната анкетна комисия, който да включва събиране на доказателства за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Йемен, с цел наказателно преследване и наказване на виновните за такива престъпления; призовава за сезиране на Международния наказателен съд във връзка с положението в Сирия; настоятелно призовава Йемен да се присъедини към Международния наказателен съд, което ще позволи наказателното преследване на всички, отговорни за престъпленията, извършени по време на конфликта, без сезиране от страна на Съвета за сигурност на ООН; 11. призовава всички страни в конфликта да прекратят вербуването и/или използването на деца за войници и другите тежки нарушения, извършвани спрямо малолетни или непълнолетни лица, които погазват приложимото международно право и международни стандарти; призовава всички страни да освободят вече вербуваните деца и да си сътрудничат с ООН с цел тяхната рехабилитация и реинтеграция в общностите им; 12. изразява дълбока загриженост във връзка със засиленото присъствие в Йемен на престъпни и терористични групировки, включително Ал-Кайда на Арабския полуостров и ИДИЛ/Даиш; осъжда присъствието на чуждестранни бойци и призовава за отстраняването на всички такива бойци от Йемен; 13. изразява съжаление по повод на драматичното нарастване на броя на смъртоносните операции за борба с тероризма в Йемен; настоятелно призовава Съвета, върховния представител/заместник-председател и държавите членки да се противопоставят на извънсъдебните екзекуции, включително на използването на безпилотни летателни апарати, да потвърдят отново позицията на ЕС в съответствие с международното право и да гарантират, че държавите членки не извършват, не улесняват или не участват по друг начин в незаконни смъртоносни операции; 14. призовава отново върховния представител/заместник-председател да започне инициатива, насочена към налагане на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия; припомня своята резолюция от 15 юни 2017 г., в която отново се подчертава, че с износа за Саудитска Арабия не се спазват най-малкото два критерия, свързани с участието на тази страна в тежки нарушения на хуманитарното право, както е установено от компетентните органи на ООН; призовава във връзка с това всички държави членки на ЕС, да се въздържат от продажба на оръжия и всякакво военно оборудване на Саудитска Арабия, ОАЕ и който и да е член на PE v /9 RE\ docx

9 международната коалиция, както и на правителството на Йемен, така че да се поддържа настоящото оръжейно ембарго, наложено на всички страни по конфликта; призовава заместник-председателя/върховен представител да разработи всеобхватна стратегия на ЕС за Йемен, за да може ЕС да поеме важна роля за прекратяване на конфликта в Йемен, и да предостави ясни насоки във връзка със съществуващата разпокъсаност между становищата и действията, предприемани от отделни държави членки на ЕС, включително гласуването в рамките на международни форуми с против на резолюциите на съответната друга страна; 15. приветства факта, че ЕС ще продължи да предоставя на Йемен помощ за развитие, като дава приоритет на интервенциите, насочени към стабилизиране на страната, и ще работи в стабилни зони в сътрудничество с местните органи за насърчаване на устойчивостта, за подпомагане на поддържането на предоставянето на основни услуги и за насърчаване на устойчив поминък за общностите; припомня, че ЕС е предоставил хуманитарна помощ в размер на 233,7 милиона евро чрез партньорски организации; 16. приветства плана на ООН за хуманитарна реакция в Йемен и проявата на високо равнище през 2018 г. за донорство във връзка с хуманитарната криза в Йемен, в рамките на която международните донори обещаха да предоставят над два милиарда щатски долара; изразява съжаление при все това, че все още съществува недостиг на финансиране за Йемен; приветства факта, че ЕС пое ангажимент да подпомага засегнатите от конфликта в Йемен и се ангажира да предостави 107,5 милиона евро; призовава всички донори бързо да предоставят обещаните финансови средства; решава да продължи да разглежда този въпрос до постигането на решение посредством преговори; възлага на подкомисията по правата на човека да наблюдава развитието на правата на човека в Йемен; 17. призовава ЕС да отпусне бързо средства за подпомагане на вътрешно разселените лица в Йемен, чийто брой вероятно ще се увеличи значително, ако ситуацията в Ходейда се влоши; 18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен. RE\ docx 9/9 PE v01-00

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0339/2017 15.5.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно